Maturski rad- maturski radovi – maturalni radovi

Kontakt podaci

Sajt: www.maturskiradovi.net

E-mail:  maturskiradovi.net@gmail.com

7494 – gotovih radova Sajt:  www.maturskiradovi.net

Najveća kolekcija gotovih radova i izrada novih radova po porudzbini!!!

Analiza poslovanja preduzeca Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa
Analiza poslovanja preduzeca Racun uspeha
Analiza poslovanja preduzeca Min holding a.d.mont-ni
Analiza poslovanja preduzeca Timski rad
Analiza poslovanja preduzeca Pojam i sadrzina bilansa uspjeha
Bankarstvo Diplomski rad-devizni i dinarski kurs
Bankarstvo Diplomski-centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
Bankarstvo Diplomski-pojam novca i inflacija
Bankarstvo Diplomski-uticaj centralne banke,novcana masa i delovanje na monetarnu stabilnost u srbiji
Bankarstvo Kapital banke
Bankarstvo Karakteristike i vrste finansijskih sistema
Bankarstvo Likvidnost banaka
Bankarstvo Mobilno bankarstvo
Bankarstvo Razvoj finansijskih trita u uslovima tranzicije
Bankarstvo Sve o bankama(130 strana)
Bankarstvo Valutni rizik
Bankarstvo Akreditivi
Bankarstvo Bankarski krediti
Bankarstvo Banke
Bankarstvo Elektronski novac
Bankarstvo Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
Bankarstvo Pojam inflacije
Bankarstvo Svetska banka
Bankarstvo Upravljanje poslovanjem banaka
Bankarstvo Znacaj primene bankarskih principa
Bankarstvo Bankarski agregati
Bankarstvo Finansijski potencijal poslovnog bankarstva
Bankarstvo Licno bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje
Bankarstvo Novac kao specificna roba banaka
Bankarstvo Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke
Bankarstvo Savremene tehnologije u bankarstvu
Baze podataka Baze podataka i dijagram stanja- veze
Baze podataka Postgresql
Berzansko poslovanje Finansijski instrumenti novcanog trita
Berze Pojam i vrste berze
Biologija Krvne celije
Carinski sistem i politika Instituti carinskog sistema
Carinski sistem i politika Medjunarodna trgovina kao faktor razvoj1
Ekonomija Globalizacija (6 razlicitih radova)
Ekonomija Privatizacija  i tranzicija (10 razlicitih radova)
Ekonomija tednja i investicija u funkciji finansijskog privrednog razvoja
Ekonomija Uticaj globailizacije na bankarstvo
Ekonomija Uticaj monetarne politike na makroekonomsku perfomansu
Ekonomija Ekonomske skole
Ekonomija Ekonomski sistem i njegova struktura
Ekonomija Investicije
Ekonomija Kapital
Ekonomija Kreditiranje stanovnistva
Ekonomija Odlucivanje
Ekonomija Pojam i funkcije centralne banke
Ekonomija Preduzece
Ekonomija Proces globalizacije svetske privrede
Ekonomija Tranzicija kao tekuci proces koji se deava danas sa imlikacijama sutra
Ekonomija Regionalna_ekonomija
Ekonomika preduzeca Angazovanje sredstava
Ekonomika preduzeca Ekonomski principi i reprodukcije
Ekonomika preduzeca Elementi proizvodnje i ulaganje u reprodukciju
Ekonomika preduzeca Fixni troskovi
Ekonomika preduzeca Kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje
Ekonomika preduzeca Proporcionalni troskovi
Ekonomika preduzeca Trosenje elemenata kao oblik ulaganja
Ekonomika preduzeca Troskovi
Ekonomika preduzeca Utrosci
Ekonomika preduzeca Vertikalna funkcija
Ekonomika preduzeca Profit
Ekonomika preduzeca Organizovawe globalnih organizacija
Ekonomika preduzeca Planirawe globalnih organizacija
Ekonomika preduzeca Trening i edukacija globalno menadzersa
Ekonomika preduzeca Vodjenje
Ekonomika preduzeca Medunarodno kretanje dugorocnog kapitala
Ekonomika preduzeca Ekonomska moc globalnih organizacija
Ekonomika preduzeca Ekonomski sistem i njegova struktura
Ekonomika preduzeca Ogranicejna za strana direktna ulaganja
Elektronsko poslovanje Elektronskobankarstvo( 6 primerka)
Elektronsko poslovanje Internet i web kao infrastruktura elektronske trgovine
Elektronsko poslovanje Internet kao infrastruktutra elektronskog poslovanja
Elektronsko poslovanje Marketing u elektronskoj trgovini
Elektronsko poslovanje Miksoft agent
Elektronsko poslovanje Aukcije na webu (2 primerka)
Elektronsko poslovanje Bankarstvo na internetu
Elektronsko poslovanje Biznis to biznis (posao – posao)model elektronske trovine
Elektronsko poslovanje Elektronski  novac
Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje(5 primerka)
Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje u trgovinskom menadzmentu -diplomski 60 strana
Elektronsko poslovanje Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
Elektronsko poslovanje Kriptografske osnove elektronske trgovine
Elektronsko poslovanje Mcommercem2e
Elektronsko poslovanje Novac buducnosti
Elektronsko poslovanje Od menadzmenta znanja do cko-a
Elektronsko poslovanje Platne kartice
Elektronsko poslovanje Pojam i karakteristike elektronske trgovine
Elektronsko poslovanje Prikaz poslovanja centra za bonitet
Elektronsko poslovanje Uloga internet marketinga svetske trgovine
Elektronsko poslovanje Definisawe elektronskog poslovawa
Elektronsko poslovanje E-learning
Elektronsko poslovanje Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji
Elektronsko poslovanje Savremene informaticke tehnologije
Elektronsko poslovanje Sistem placanja u elektronskoj trgovini
Elektronsko poslovanje Uloga i znacaj elektronske trgovine u internacionalnim trgovinskim operacijama
Elektronsko poslovanje Uticaj infrastrukture elektronskog poslovanja na promenu nacina poslovanja
Elektronsko poslovanje Uticaj savremenih informacionih tehnologija na menadment internacionalne trgovine
Elektronsko poslovanje Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine
Etika Eticke norme i pravila prof. ponasanja
Etika Diplomski iz etike-eticke dileme u cyberspace-u
Etika Moral kao drustvena pojava x2
Etika Pojmovno odredjenje etike
Etika Poreklo i osnov morala
Etika Ideja demokratije i antidemokratska licnost
Etika Kultura
Etika Licnost i radni moral
Etika Moral kao druatven proces i druatvena duhovna tvorevina
Etika Motivacija
Etika Menaderska etika
Etika Motivacija za rad i radni moral
Etika Pojam licnosti i morala
Etika Pojam norme i njene opate antoloake predpostavke
Etika Pojmovi etike i morala
Etika Pojmovno odredjenje etike kao nauke o moralu
Etika Podela poslovne kulture
Etika Poreklo i osnov morala
Etika Poslovna etika
Etika Poslovna etika-opti pristup
Etika Socioloski pojam  morala x3
Etika Uticaj ekonomskih procesa na moral
Etika Uticaj svojine na moral
Etika Pojam  morala
Filozofski fakultet Romantizam
Filozofski fakultet Mogucnost primene nastavnih listica
Filozofski fakultet Odrastao covek u procesu ucenja
Filozofski fakultet Prikaz knjige antona semjonovica
Filozofski fakultet Skolske pedagogije
Filozofski fakultet Teorije vaspitanja
Filozofski fakultet Konbinovanje razreda
Finansije Budet
Finansije Diplomski -lokalna samouprava blace
Finansije Globalizacija
Finansije Kamatna politika banaka
Finansije Pojam finansijskih trzista
Finansije Pojam i f-ja centralne banke
Finansije Pojam i funkcije centralne banke
Finansije Strategija portfolija obveznica
Finansije Strategije za uspesno poslovanje banaka
Geografija Jezera
Geografija Obale
Geografija Marketing turisticke agencije
Hotelijarstvo Pet nacionalna i pet internacionalna menia sa normativima
Hotelijarstvo Hotel jezero
Hotelijarstvo Prijem grupe i rasporeivanje u smestajne jedinice hotela jezera
Hotelijarstvo Tutp kopaonik ad blace
Informacioni sistemi Informacioni sistem u elektrosumadiji
Informacioni sistemi Informacioni sistem u proizvodnoj organizaciji guess-a
Informacioni sistemi Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke
Informacioni sistemi Ugovor sa kupcima
Informacioni sistemi u bankarstvu Elektonski platni promet x2
Informacioni sistemi u bankarstvu On line placanje
Informacioni sistemi u bankarstvu Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke
Informacioni sistemi u bankarstvu Sigurnost i tajnost podataka
Informatika Alkatel 1000 e 10
Informatika Dijagram aktivnosti
Informatika Dijagram sekvenci
Informatika Diplomski  mrezni sloj
Informatika Diplomski-pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a
Informatika Karakteristike sistema datoteka
Informatika Fontovi
Informatika Grafikoni i stampanje dokumenata u excel-u
Informatika Internet
Informatika Izrada nastavka na optickom kablu
Informatika Kompjuterska grafika
Informatika Linux x2
Informatika Organizacija memorije
Informatika Pokretni zarez
Informatika Pristup internetu preko satelita
Informatika Programiranje pascal
Informatika Rad na internetu
Informatika Virusi x10
Informatika Bezicne mreze
Informatika Edukaciono okruenje zasnovano na web-u
Informatika Elektronska posta
Informatika Elektronsko poslovanje
Informatika Formule i funkcije u excelu
Informatika Funkcionisanje ethernet
Informatika Hardver
Informatika Instaliranje windowsa
Informatika Internet1
Informatika Internet marketing
Informatika Internet servisi x2
Informatika Jezgra o.s.-a
Informatika Klase i paketi
Informatika Karakteristike www
Informatika Konfiguracija modema
Informatika Kriptografija
Informatika Maticna ploca x3
Informatika Medunarodne organizacije za standardizaciju
Informatika Mikroprocesor
Informatika Mrezna kartica
Informatika Memorija
Informatika Osi modeli
Informatika Operativni sistem racunara
Informatika Opisivanje sistema
Informatika Pptp na tcp ip mrezama
Informatika Princip digitalizacije signala
Informatika Projektovanje i.s.
Informatika Racunarske mreze x 4
Informatika Racunarske mreze i mrezni servisi
Informatika Razvoj jedinstvenih uredjaja za racunanje
Informatika Razvoj mikriprocesora
Informatika Razvoj web aplikacija pomocu opensource reenja
Informatika Rutiranje ip paketa
Informatika Semanticke_mreze
Informatika Slojeviti referentni modeli
Informatika Sloj prezentacije
Informatika Sloj sesije i sloj prezentacije
Informatika Sloj veze podataka
Informatika Slojeviti referentni modeli
Informatika Transportni sloj
Informatika Topollogija mreze x 3
Informatika Uml
Informatika Uml – ponasanje objekta
Informatika Unicode
Informatika Video  kartice x2
Informatika Watermark
Informatika Windowsxp x2
Informatika Zaatita web aplikacija na apache web serveru
Informatika Zvucne kartice x2
Informatika Razvoj   i   princip  rada   grafickih kartica
Informatika Simbolicki jezik programiranja
Internet bankarstvo Digitalno bankarstvo u poljskoj
Internet bankarstvo Mobilno bankarstvo
Internet bankarstvo Likvidnost banke
Internet ekonomija Oraclecorporation e-business e-valuator
Istorija Fasizam x2
Istorija Sparta
Istorija Rene magrit
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Alkoho pica
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Ambalaza
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Belancevine
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Energetika
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Nafta
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Sango_poznavanje robe i upravljanje kvalitetom
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Vitamini
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Zitarice
Komercijalno i carinsko poznavanje robe Zlato
Kontrola i revizija Pojam i nacela kontrole
Kultura ponasanja Civilizacija kao oblik ili kao sinteza kulture
Kultura ponasanja Masovna kultura i masovna komunikacija
Kultura ponasanja Pojam i pojava kulture x2
Kultura ponasanja Stavovi prema radu i motivaciji
Kultura ponasanja Evropska  kultura
Kultura ponasanja Evropska kultura
Kultura ponasanja Masovna kultura
Kultura ponasanja Oblici i vrste kulture
Kultura ponasanja Podela poslovne kulture
Kultura ponasanja Pojam socijalizacije
Kultura ponasanja Saradnja vaspitaca, roditelja
Kultura ponasanja Istorija i teorija kulture u ucenju
Kultura ponasanja Institicionalizacija kulture
Kultura ponasanja Pojam i manifestovanje spontanih oblika kulture kao opteg napretka u drutvu
Kuvarstvo Podvarak
Kuvarstvo Ruska salata
Kuvarstvo Dorucak
Kuvarstvo Hladna predjela
Marketing Selekcija i izbor inostranih trzista
Marketing Uloga internet marketinga
Marketing Vrste internet prodaje
Marketing Cena kao insrument marketing miksa
Marketing Uloga internet  metketinga svetske trgovine
Marketing Uloga internet marketinga u rastu svetske trgovine
Marketing Uticaj kvaliteta proizvoda na cene kao elektronski marketinki miks
Marketing Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine123
Marketing Vrste internet kupovine x2
Marketing Internet marketing x3
Marketing Istrazivanje trzista
Marketing Kreiranje vrednosti i satisfakcija potroaca
Marketing Marketing komuniciranje
Marketing Marketing mix
Marketing Marketinski informacioni sistem
Marketing Nereo_topics for discussion
Marketing Osnova medunarodnog marketinga
Marketing Planiranje marketinga
Marketing Marketing istraivanje
Marketing Transferne i profitne cene
Matematika Primenjena analiza
Medicina Poprecni i kosi polozaj ploda
Medicina Acidobazni disbalans
Medicina Uloga tableta u terapiji
Medjunarodna spedicija Carinski postupci s robom (izvoz, uvoz, provoz)
Medjunarodna spedicija Medunarodna pedicija
Medjunarodni biznis Faktori razvoja spoljne trgovine
Medjunarodni biznis Pojam i znacaj spoljne trgovine x2
Medjunarodni biznis Spoljnotrgovinski sistemi i politike x2
Medjunarodni platni promet Medunarodni platni promet sa savremenim medunarodnim karakteristikama
Medjunarodni platni promet Ucece mjenica u medunarodnom platnom prometu
Medjunarodni platni promet Diplomski rad. medjunarodni platni promet menice
Medjunarodni platni promet Medjunarodni platni promet
Menadzment Diplomski-planiranje kao osnova menadmenta kvaliteta
Menadzment Diplomski-licnost menadera i individualne razlike u organizacionom ponaanju
Menadzment Pojaam menadzmenta x5
Menadzment Strategijski menadzment  x10
Menadzment Ljudski resursi u srbiji kao bitan element privrede x13
Menadzment Proces planiranja u  proizvodnim organizacijama srbije x6
Menadzment Uloga i znacaj menadzmenta u procesu transformacije preduzeca
Menadzment Upravljanje ljudskim resursima
Menadzment Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije x5
Menadzment Vodjenje kao funkcija menadzmenta u politickim organizacijama u scg x7
Menadzment Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u srbiji
Menadzment Analiza okruzenja
Menadzment Dimenzije organizacione strukture
Menadzment Menadment informacionih sistema u praksi
Menadzment Menadment-odlucivanje
Menadzment Merenje uspesnosti preduzeca
Menadzment Menadzment i stranke u scg
Menadzment Organizacija elemenata org.strukture
Menadzment Organizaciona dinamika
Menadzment Organizaciona kultura
Menadzment Organizaciona struktura x2
Menadzment Osnovi organizacije
Menadzment Planiranje preduzeca
Menadzment Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola
Menadzment Proces organizovanja u organizacijama scg x3
Menadzment Ljudski resursi u srbiji, kao osnovni faktor privrednog razvoja zemlje
Menadzment Struktura organizacije
Menadzment Teorije organizacije
Menadzment Uvod mrnadzment i stranke u scg
Menadzment Vizija, misija, ciljevi, strategija
Menadzment Vrste organizacija
Menadzment Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u scg
Menadzment proizvodnje Mala i srednja preduzeca x8
Menadzment proizvodnje Principi menadmenta proizvodnje
Menadzment proizvodnje Proces organizovanja
Menadzment proizvodnje Proces sistem
Menadzment proizvodnje Straategije misp
Menadzment proizvodnje Uloga i znacaj malih i srednjih preduzeca
Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje moderan koncept upravljanja
Modeli menadzmenta proizvodnje Preteca modernog menadmenta
Modeli menadzmenta proizvodnje Proizvodnja kao funkcionalna i organizaciona celina
Modeli menadzmenta proizvodnje Povezivanje malih i srednjih preduzeca
Modeli menadzmenta proizvodnje ivotni ciklus preduzeca
Modeli menadzmenta proizvodnje Svojinska i upravljacka transformacija drutvenih preduzeca
Monetarne i javne finansije Istorijski razvoj novca
Multimedija Muzikalnost i prijemni ispit
Multimedija Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke
Multimedija Prakticni nacini kompresije slike, grafike i videa
Naplata javnih prihoda Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda
Naplata javnih prihoda Pojam i priroda javnih prihoda
Naplata javnih prihoda Javni prihod
Naplata javnih prihoda Organi zaduzeni za naplatu javnih prihoda
Neuronske mreze Neuronske mreze x4
Neuronske mreze Neuro fazi kontroleri
Neuronske mreze Doba znanja
Objektno orijentisano programiranje Softverski inzenjering
Objektno orijentisano programiranje Objektna metodologija
Objektno orijentisano programiranje Principi oop
Objektno orijentisano programiranje Objektno modelovanje
Operativni sistemi Os-memorija i io
Operativni sistemi Os-real-time kernel-
Operativni sistemi Posix
Operativni sistemi Sta je vmware
Osiguranje Neto premija
Osiguranje Osiguranje zivota
Osiguranje Osiguranje ivota u srbiji
Osiguranje Osiguravajuce kompanije
Osiguranje Osnove penzijskog osiguranja
Osiguranje Upravljanje sredstvima penzijskog osiguranja
Osiguranje Pojam i znacaj reosiguranja
Osiguranje Pulovi za osiguranje i reosiguranje
Osiguranje Rizik
Osiguranje Triite osiguranja imovine u srbiji
Osiguranje Bruto premija x3
Osnovi prava Testament
Osnovi prava Nasledjivanje
Osnovi prava Nasledstvo
Osnovi prava Ugovor o doivotnom izdravanju
Paralelno inzenjerstvo Definisanje modela
Paralelno inzenjerstvo Doba znanja
Paralelno inzenjerstvo Uml – ponasanje objekata
Paralelno inzenjerstvo Interakcija objekata
Poreski sistem i politika Slobodne zone
Poreski sistem i politika Siva ekonomija i izbegavanje placanja poreza u svetu i kod nas
Carine Carinski delikti
Carine Carinski postupak
Carine Carinjenjee robe
Carine Diplomski-poreski podsticaj
Carine Instituti carinskog sistema x2
Carine Pdv
Carine Postanski saobracaj
Carine Carinski delikti x2
Carine Carinski sistem u republici srbiji
Carine Carinjenje robe x6
Carine Drumski saobracaj
Carine -pregled carinskog poslovanja x4
Carine Obracunavanje i naplata carine
Carine Pojam carinske tarife
Carine Pojam i vrste carina
Carine Poreska uprava
Carine Porezi i uprava
Carine Carinski upravni postupak
Carine Spoljnotrgovinsko poslovanje
Carine Takse
Carine Vrste carina
Carine Carinski dug
Carine Medjunarodna carinska saradnja na suzbijanju krijumcarenja
Carine Organizacije i uprava carina
Carine Pojam carinske tarife
Carine Uticaj carinskih stopa na domacu proizvodnju
Carine Zakon o poreskom postupku u poreskoj administraciji
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Kupoprodajni ugovor x2
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Subjekti stvarnog prava
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Becka_konvencija
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Poslovna administracija i protokol
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Dionicko drustvo kompanijsko pravo
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Pojam i predmet medjunarodnog poslovnog (privrednog)  prava
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Pojam obligacionog prava
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Pojmovi drave i prava
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Poslovno pravo prema knjizi
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Povezanadrustva
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Privredno pravo
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Stvarna prava
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Subjekti prava
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Subjekti stvarnog prava
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Trgovacko pravo
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Ugovor o gradjenju
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Ugovori
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Ugovori u poslovnom pravu
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Ugovorozastupanju
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Uvodupravo
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Vazdusni prevoz
Privredno pravo odnosno Pravo samo stoji Zalbe-upravno pravo
Proizvodnja Odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadzmenta
Projektovanje IS Case alati
Projektovanje IS Dijagram stanja
Projektovanje IS Projektiranje informacionih sistema x3
Psihologija Detinjstvo
Psihologija Motivacija
Psihologija Pamcenje i zaboravljanje
Psihologija Pojam i vrste ucenja
Psihologija Prava i potrebe deteta
Psihologija Psihologija i menadzment
Psihologija Testovi znanja
Psihologija Dirken
Psihologija Emocije x3
Psihologija Inteligencija
Psihologija Licnost
Psihologija Pamcenje i zaboravljanje
Psihologija Pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti
Psihologija Pojam i vrste testova
Psihologija Pojam ucenja,pamcenja i zaboravljanja
Psihologija Porodicna struktura drustva
Psihologija Snovi
Psihologija Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj zapadnoj evropi
Psihologija Tela su nekako uvek sa nama
Psihologija Znacaj emocija za mentalno zdravlje
Psihologija Ucenje
Reinzenjering Bpr
Reinzenjering Fabrika delises
Reinzenjering Reinzenjering procesa proizvodnje soka u preduzecu vegafruit
Reinzenjering Reinzinjering
Saobracajna Transportni sistemi u funkciji logistickih transportnih usluga u robnom saobracaju
Saobracajna Strategijski menadment u proizvodnji i saobracaju
Saobracajna Ugovori u vodenom saobracaju injihov ynacaj
Saobracajna Upravljanje,razvoj i savremeni koncepti upravljanja u javnom sektoru
Saobracajna Uvaavanje potrebe potroaca
Savremene informacione tehnologije Savremene informacione tehnologije
Sociologija Istorijski razvoj porodice kao drutvene institucije
Sociologija Brak i porodica
Sociologija Drustveno ekonomska kriza i alkohol
Sociologija Istorijski razvoj religije x8
Sociologija Narkomanija x7
Sociologija Porodica i njene osnovne funkcjie
Sociologija Alkoholizam
Sociologija Religija x5
Sociologija Sociologija morala
Sociologija Uloga skolskog vaspitaca u suzbijanju kriminala
Sociologija Bozicni obicajicovecanstvo
Sociologija Droga u kolskoj klupi
Sociologija Drustvene grupe
Sociologija Drustveni polozaj vanbracne zajednice
Sociologija Istorija i druge drustvene nauke
Sociologija Istorijski razvoj religije
Sociologija Jevrejstvo
Sociologija Kmetovi
Sociologija Licnost i drustvo
Sociologija Oblici drustvene prevencije u suzbijanju narkomanije
Sociologija Odnos sociologije i drugih drustvenih nauka
Sociologija Omladina kao drutvena zagonetka
Sociologija Pojam i podela drustvenih pojava
Sociologija Pojam i vrste drustvenih grupa x5
Sociologija Pojam i vrste naucnih zakona
Sociologija Pojam porodice
Sociologija Pojam, predmet i zadaci sociologije
Sociologija Pojam i podela nauke
Sociologija Pojam klase i elite
Sociologija Politicke partije
Sociologija Porodica i njene funkcije x7
Sociologija Prevencija alkoholizma u porodici
Sociologija Sekte x3
Sociologija Sociologija i druge drustvene nauke
Sociologija Uticaji ivotne i radne sredine na zdravlje
Sociologija Metodologija
Sociologija Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj zapad evropi
Spedicija Pojam spedicije
Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom Distributer
Srednja skola Analiza masti i ulja
Srednja skola Transoformatori
Srednja skola .barijum(ba)
Srednja skola Namirnice biljnog porekla
Srednja skola Cokolada
Srednja skola Korespodencija
Srednja skola Muzikalnost i prijemni ispit
Statistika Deskriptivne mere
Statistika Kvantitativne metode
Statistika Pojam, predmet i znacaj statistike preduzeca
Statistika Studija izvodljivosti za scg
Statistika Trendovi
Statistika Pojam zivotnog standarda
Turizam Diplomski rad- poslovanje turisticke agencije kao posrednika i organizatora putovanja
Turizam Biseri (hoteli) nacionalnog parka kopaonik
Turizam Kopaonik x2
Turizam Struktura i organizacija rada u turistickoj agenciji lasen-tours u vranju
Upravljanje kvalitetom Diplomski-upravljanje kvalitetom u proizvodnji kroz upravljanje materijalom
Upravljanje kvalitetom Uvodjenje sistema kvaliteta u kompaniji tina
Upravljanje ljudskim resursima Menadzment ljudskih resursa
Upravljanje ljudskim resursima Tehnologija i ljudski resursi
Upravljanje ljudskim resursima Osobine lidera u pogledu kvaliteta rada
Upravljanje preduzetnistvom Uticaj marketing strategije,finansiranja informisanosti na preduzetnitvo
Upravljanje preduzetnistvom Biznis plan
Upravljanje preduzetnistvom Modeli finansiranja
Upravljanje preduzetnistvom Osnovne karakteristike preduzetnitva
Upravljanje preduzetnistvom Osnovni elementi preduzetnickog procesa
Upravljanje preduzetnistvom Osnovni oblici organizovanja preduzeca u scg
Upravljanje preduzetnistvom Programiranje materijalnih resursa
Upravljanje preduzetnistvom Informacioni sistem
Upravljanje preduzetnistvom Preduzetnitvo i inovativnost
Upravljanje preduzetnistvom Proces organizovanja
Upravljanje preduzetnistvom Finansijsko trziste
Upravljanje preduzetnistvom Teorija firme
Upravljanje preduzetnistvom Forme vlasnistva
Upravljanje preduzetnistvom Preduzetnik i preduzetnicki proces
Upravljanje preduzetnistvom Preduzetnistvo, inovacije i preduzetnik i preduzetnicki procesi
Upravljanje preduzetnistvom Preduzetnistvo i finansijsko trziste
Upravljanje preduzetnistvom Izvori finansiranja poslovanja preduzeca
Upravljanje proizvodnjom Odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadmenta
Upravljanje proizvodnjom Planiranje i stratesko planiranje
Upravljanje proizvodnjom Strategija primene ict u zdravstvu
Upravljanje promenama Korporativna kultura
Upravljanje promenama Organizacija koja uci
Upravljanje promenama Organizcija koja uci kao osnova buduceg razvoja
Upravljanje promenama Ovlascenje
Upravljanje promenama Promene
Upravljanje promenama Reinzenjer – prelazak sa industrijskog na informaticki
Upravljanje promenama Reinzinjering
Upravljanje promenama Transofrmacija,promene i buducnost
Upravljanje promenama Ljudska strana reinzenjeringa
Upravljanje promenama Vodjenje promena i uticaj na transformaciju
Upravljanje promenama Ovlacenje zaposlenih za iroku akciju
Upravljanje razvojem Tehnolski razvoj
Upravljanje razvojem Kapital kao faktor razvoja
Upravljanje razvojem Teorije privrednog razvoja
Upravljanje znanjem Procena i merenje intelektualnog kapitala
Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem u zastiti zivotne sredine
Upravljanje znanjem Menadment znanja
Upravljanje znanjem Upravljanje intelektualnim kapitalom
Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem
Upravljanje znanjem Vrste pristupa internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja
Upravljanje znanjem Timsko ucenje
Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem u obazovanju
Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem u zdravstvenim ustanovama
Upravljanje znanjem Sistemi menadmenta znanja u praksi
Upravno pravo Kontrola uprave
Upravno pravo Nacela upravnog postupka
Upravno pravo Upravni akti
Upravno pravo Izvori upravnog prava
Upravno pravo Izvrsni postupak
Upravno pravo Stvarna prava
Upravno pravo Subjekti prava
Upravno pravo Subjekti stvarnog prava
Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda Takse
Vestacka inteligencija Elementi vestacke inteligencije i oblasti upotrebe racunara
Vestacka inteligencija Logichki agenti
Vestacka inteligencija Donosenje jednostavnih odluka
Vestacka inteligencija Planiranje
Vestacka inteligencija Pojacano ucenje
Vestacka inteligencija Reprezentacija znanja
Vestacka inteligencija Sistemi odlucivanja zasnovani na verovatnoci
Vestacka inteligencija Ucenje na osnovu opervacija
Vestacka inteligencija Znanje u ucenju
Diplomski radovi Moguci pristupa internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja
Diplomski radovi Beicne racunarske mree
Diplomski radovi Ip rutiranje
Diplomski radovi Pojam i uloga menadmenta ljudskih resursa u privrednom rastu drave
Diplomski radovi Vodenje i voda u politickim organizacijama srbije
Diplomski radovi Obuka i razvoj karijere zaposlenih
Diplomski radovi Pojam menadzmenta
Diplomski radovi Realizacije strategije projektnim pristupom
Diplomski radovi Slojeviti referentni modeli
Diplomski radovi -snmp protokol za upravljanje racunarsom mreom
Diplomski radovi Specificnosti finansiranja lokalne samouprave na primeru optine blace
Diplomski radovi Strateski menadzment
Diplomski radovi Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji
Diplomski radovi Magistarski rad upravljanje razvojem
Diplomski radovi -vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u sicg
Diplomski radovi Uloga skolskog vaspitaca u suybijanju kriminala
Diplomski radovi Uticaj carinskih stopa na domacu proizvodnju
Diplomski radovi Upravljanje proizvodnjom
Diplomski radovi Diplomski-carinski preferencijali,carinski kontigenti i carinski dug kao deo carinskog sistema i politike srbije
Maturski radovi Akumulatori i popravka
Maturski radovi Berba gro
Maturski radovi Crnogorsko primorje
Maturski radovi Geografije
Maturski radovi Hidraulicna instalacija
Maturski radovi Mesovita i duga rezidba
Maturski radovi Pasterisano i marinirano povrce
Maturski radovi Rojatska kordunica
Maturski radovi Siolvoz kordunica – mesovita i duga rezidba
P1 : novo Menandzment- upravljanje dogadajima-11
P1 : novo Aktuelni_procesi_tranzicije_i_globalizacije-21
P1 : novo Devizni_kurs-14
P1 : novo Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski
P1 : novo Ljudska i gradjanska prava-17
P1 : novo Biomehanicka analiza i osnovi obuke u alpskom skijanju-19
P1 : novo Ulazni uredaji racunara-18
P1 : novo Ekonomija-zavisnost trokova od koriæenja kapaciteta-10
P1 : novo Tehnologija rukovanja teretom-19
P1 : novo Stratesko planiranje zdravstvenih usluga
P1 : novo Primena elektronskog poslovanju u realnom problemu-19
P1 : novo Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16
P1 : novo Istorijski razvoj sociologije-sociologija-17
P1 : novo Kina-maturski-geografija-17
P1 : novo Ricard ii i seljacki ustanak-istorija-12
P1 : novo Primjena ekspertnog sustava pri odredjivanju klase prioriteta radnog naloga u pojedinacnoj proizvodnji-20
P1 : novo Polinomi-maturski-matematika-16
P1 : novo Odgoj kao temeljna funkcija porodice-pedagogija-19
P1 : novo Sudbina_knjige_u_vremenu_digitalizacije-diplomski
P1 : novo Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16
P1 : novo Evropska unija-geografija
P1 : novo Globalizacija sem
P1 : novo Srednjovjekovna bosna-istorija-13
P1 : novo Geneticki inzenjering-biologija-16
P1 : novo Metode ispitivanja u sociologiji-15
P1 : novo Logaritamska funkcija matematika-22
P1 : novo Inflacija i  deflacija-diplomski- ekonomije
P1 : novo Elektronskoposlovanje5
P1 : novo Elektronskoposlovanje4
P1 : novo Elektronskoposlovanje8
P1 : novo Elektronskoposlovanje7
P1 : novo Postindustrijsko drustvo-15
P1 : novo Usluzno drustvo-10
P1 : novo Virtuelna trzista-ekonokija-11
P1 : novo Akcenat i ton glasa-poslovne komunikacije-25
P1 : novo Programiranje u matlabu-diplomski
P1 : novo Teorija evolucije-biologija-10
P1 : novo Genetski algoritni-meko racunarstvo-22
P1 : novo Matematicko modelovanje-matematicko modelovanje-16
P1 : novo Ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicin-16
P1 : novo Investicioni fondovi-8
P1 : novo Evropska centralna banka-ekonomija-11
P1 : novo Analiza preduzeca-34
P1 : novo Organizacija prevencije industrijskih akcidenata-12
P1 : novo 1ugovor o nabavi i narudzba
P1 : novo Jevrejstvo sociologija-12
P1 : novo Finansijsko planiranje-23
P1 : novo Izrada web sajta-maturski-informatika-22
P1 : novo Psihologija ponasanja potrosaca-8
P1 : novo Tehnicka_organizacija_osiguranja-osnove finansija-22
P1 : novo Direktne strane investicije-10
P1 : novo Dugorocno kreditiranje-26
P1 : novo Marketing u sportu-17
P1 : novo Lasersko secenje-19
P1 : novo Predlog promena u preduzecu gavric co-17
P1 : novo Samostalna izrada biznis plana-17
P1 : novo Menadment specijalizovanih hotela-menandzment-23
P1 : novo Transport kvarljive robe-13
P1 : novo Znacaj analiticke psihologije-13
P1 : novo Kombinovano osiguranje motornih vozila-23
P1 : novo Razvoj racunara-diplomski-informatika
P1 : novo Poslovanje-15
P1 : novo Cicenje sistema-maturski-informatika-19
P1 : novo Internet markteting-13
P1 : novo Obveznice-finansijski menandzment-32
P1 : novo Domasna rabota
P1 : novo Demokratsko uredenje u atini-maturski-istorija-23
P1 : novo Menadzment sportskog kluba crvena zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopte-11
P1 : novo Sinteza i obrada proteina-biologija-28
P1 : novo Menadzmentusportu-34
P1 : novo Predpristupni fondovi eu novim clanicama-13
P1 : novo Korupcija-12
P1 : novo Internet marketing plan- rakija-17
P1 : novo Graficka_kartica-informatika-maturski-22
P1 : novo Istorijat i motivi nastanka korporacije-12
P1 : novo Porez-diplomski-52
P1 : novo Sistemi podrske odlucivanja-22
P1 : novo Elektronsko bankarstvo
P1 : novo Marksova misao-osnovi ekonomije-16
P1 : novo Sparta-12
P1 : novo Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja2-18
P1 : novo Novac i bankarstvo-80
P1 : novo Povest novinarstva nemacke-novinarstvo-14
P1 : novo Lan mree-12
P1 : novo Akcionarsko drustvo i privatizacija-11
P1 : novo Kyokushinkai karate-diplomski
P1 : novo Sistemi napajanja indukcionih uredjaja-maturski-13
P1 : novo Krvne celije-biologija-26
P1 : novo Higijena i ekologija-18
P1 : novo Banke i bankarski krediti-16
P1 : novo Cadcam sustavi – senzori temperature
P1 : novo Ugovor o prodaji-15
P1 : novo Sociloke teorije prava-sociologija prava-16
P1 : novo Crne rupe-maturski-32
P1 : novo Binarno prevodjenje-8
P1 : novo Javni sektor-diplomski rad
P1 : novo Photoshop-maturski-21
P1 : novo Plan sajta-25
P1 : novo Internet marketing program-33
P1 : novo Internet marketing plan turisticke agencije-17
P1 : novo Tehnicka_organizacija_osiguranja-22
P1 : novo Organizacija marktinga jedne svetske kompanije-diplomski-41
P1 : novo Organizacija preduzeca-33
P1 : novo Analiz programa proizvodnje u 3. oktobru-novo milosevo-26
P1 : novo Devizno trziste-5
P1 : novo Elektrotehnika-31
P1 : novo Tjelesne tecnosti krv i limfa-maturski-24
P1 : novo Prelamanje svjetlosti na ravnim povrsinama-fizika-16
P1 : novo Uvod u upravljacko racunovodstvo-19
P1 : novo Nasledne bolesti-maturski-19
P1 : novo Hartije od vrednosti-21
P1 : novo Zvuk_na_racunaru-16
P1 : novo Izabrana poglavlja iz fizike – boyle-mariotteov zakon – vlado petrovic-20
P1 : novo Modemi-informatika-22
P1 : novo Informacioni sistem odeljenja bolnice uho grlo nos-diplomski-55
P2 Medunarodno kretanje kapitala i medunarodne finansijske organizacije
P2 Inflacione strategije
P2 Tranzistori sa efektom polja
P2 Sigurnost kompjuterskih sistema
P2 Hidraulicni sistem traktora mtz 80
P2 Studija slucaja crvenka
P2 Prokleta avlija seminarski
P2 Prakticna primena bank. poslovanja
P2 Drstveni aspekti terorizma.doc seminarski rad
P2 Razvoj savremenog bankarstva
P2 Centralna banka italija
P2 Selo kao turisticki motiv
P2 Trite tankerkog brodskog prostora
P2 Oktobarska revolucija-rusija
P2 Punjac aa baterija
P2 Voip (voice over internet protocol)
P2 Marketing komuniciranja -interne komunikacije kako deo odnosa sa javnoscu
P2 Revizija u savremenim uslovima poslovanja
P2 Seminarski osnove finansija
P2 Pojmovno odredivanje izazova, rizika i pretnji u procesu preoblikovanja zamisli i sistema medunarodne bezbednosti
P2 Obavetajno bezbedonosni sistem republike slovenije
P2 Lice i nalicje globalizacije -aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
P2 Niceova kritika hricanstva
P2 Poljoprivredna kola-pargle sa sosom vinegret
P2 Uml
P2 Bilansi
P2 Seminarski  gotov   bilans
P2 Finansijska_trita-seminarski_rad
P2 Prijenosni sustavi i kanali
P2 Uticaj novih tehnologija na zaposlenost zapoljavanje
P2 Od kreativnosti do porodicnog biznisa
P2 Virusi
P2 Savremeni komunikacijski sistemi1
P2 Ulaz-izlaz-assembler
P2 Poslovanje ugostiteljskih i turistickih organizacija
P2 Kompjuterski kriminal
P2 Biogeografija
P2 Ugljenik
P2 Diplomski rad-funkcija pricanja u metodici razvoja govora
P2 Diplomski rad-metodicki pristup obradi basne u radu sa predkolskom decom
P2 Hamurabijev zakonik
P2 Stres i prevencija stresa
P2 Posledice modernosti – enntoni gidens
P2 Seminarski – raspon menadmenta
P2 Teorija troskova i teorija ponude
P2 Seminarski operativni menadzment
P2 Biznis plan bambi
P2 Kablovski internet
P2 Menadment_dogadjaja_dtd
P2 Opadanje americke moci
P2 Drevni egipat,mit i istorija
P2 Diplomski-koncept regionalne drzave u spaniji
P2 Pretpristupni fondovi eu
P2 Seminarski iz sociologije-n a c i j a
P2 Solowljev model i presjecni pregled drava sa njihovim razlikama u primanjima
P2 Trgovina dionicama
P2 Osnove interneta
P2 Internet servisi
P2 Internet2
P2 Elektronsko poslovanje ii
P2 Verbalna komunikacija
P2 Liderstvo (prezentacija)
P2 Poremecaji identiteta u adolescenciji
P2 Proizvodne mogucnosti zemlje
P2 Celijske organele
P2 Srpska vojska na solunskom frontu
P2 Vista
P2 Industrijska revolucija
P2 Informacioni_sistemi
P2 Ekspertni_sistemi_(1)
P2 Vrednosni papiri
P2 B2c (business-to-consumer)  model poslovanja
P2 Znacaj neformalne komunikacije-sem
P2 Struktura svjetske industrije i podjela
P2 Hard disk
P2 Izrada web stranice
P2 Baze podataka-robno poslovanje
P2 Primitivna kultura frejzerovo tumacenje magije
P2 Islam
P2 Analogni i digitalni signali-diplomski   rad
P2 Internet
P2 E-trgovina
P2 Analiza cetri faze modela procesa revizije
P2 Podizanje tehnicko tehnoloskog nivoa u atb severu
P2 Naftni derivati
P2 Terotehnologija
P2 Odnosi s javnoscu
P2 Prirodni i vestacki izvori zagadjenja
P2 Alkoholizam kao problem porodice i drustva
P2 Liberalizam i globalizacija1
P2 Osnovne ideje i problemi liberalizma
P2 Predmet sociologije i njen odnos prema drugim naukama
P2 Maturalni rad azijski tigrovi
P2 Diferencijalne jednacine-diplomski rad
P2 Seminarski iz anatomije-traumatske povrede stopala
P2 Tolerancije frekvencija
P2 Komparativna analiza raznih postupaka ometanja sistema prenosa sa frekvencijskim skakanjem
P2 Tolerancije frekvencija
P2 Logistika u osiguranju
P2 Finansijska trzista centralna banka
P2 Bankarski menadzment
P2 Otkrivanje i rad sa darovitim ucenima u razrednoj nastavi likovne kulture
P2 Seminarski iz medjunarodne ekonomije
P2 Historiski razvoj menadmenta
P2 Ishrana starih ljudi
P2 Buducnost mikroprocesora i racunara
P2 Ljudski resursi
P2 Procedure osnivanja firme-diplomski
P2 Tacka pokrica
P2 Soc. strategija blagostanja – eko. soc. penzijsko. i zdravstveno. osiguranje
P2 Krivicno pravna zastita dece i maloletnika
P2 Akcionarsko drutvo
P2 Koritenje it u sticanju konkurentskih prednosti ii
P2 Metodi i modeli kontrole u organizaciji
P2 Investicije
P2 Etika i moral
P2 Seminarski rad – menadzment informacioni sistemi
P2 Operativni menadzment -ekosistem i ekomenadzment
P2 Upravljanje kvalitetom
P2 Strategijski menadzment
P2 Prirodna bogatstva vrnjacke banje
P2 Savremeni privredni sistem
P2 Marketing usluga
P2 Maturski-geografski prikaz egipta
P2 Istorijski razvoj skijanja
P2 Trine strukture
P2 Seminarski rad-poduzetnicke strategije i taktike
P2 Medjunarodno pravo-diplomatski zastupnici
P2 Internet marketing
P2 Poslovni kodeks
P2 Internet3
P2 Seminarski radi iz marketing – strategije marketinga i segmentacija trzista
P2 Seminarski rad iz organizacije – sektor operativne pripreme
P2 Seminarski – rad sa cirkularnom postom
P2 Matrice
P2 Bankarski poslovi
P2 Konvertibilnost valuta
P2 Mikroracunari
P2 Uticaj novca na proizvodnju i cijene
P2 Penzioni fondovi i osiguravajuce kompanije
P2 Henry morgan – the king of buccaneers
P2 Vodonik
P2 Seminarski rad nacionalni park fruska gora turizam
P2 Seminarski,tranzicija i privatizacija u srbiji
P2 Upravljanje proizvodnjom
P2 Solunska ofanziva
P2 Pojam akcije
P2 Banke
P2 Krediti mmf i svetske banke
P2 Radno pravo
P2 Krvne grupe –  sredjeno
P2 Informacije za marketing odluke
P2 Istorija i razvoj interneta
P2 Sigurnost u drumskom saobracaju
P2 Monarhija
P2 Powerpoint prezentacija fudbalskog kluba partizan
P2 Nadezda petrovic
P2 Trite kapitala i berze
P2 Despot stefan lazarevic
P2 Velike trgovinske berze u svetu
P2 Vitamin c- hemijska i mikrobiloka
P2 Eurocontrol (evrokontrola) izvestavanje
P2 Mrezni protokoli za multimedijalne usluge
P2 Primena 3g sistema
P2 Stvaranje politickog brenda multimedijalnim komuniciranjem
P2 Drvno industrijsko preduzece- biznis plan-ij
P2 Cisc & risc arhitekture
P2 Kompjuterski virusi
P2 Novac
P2 Ekonomski zakoni
P2 Porodica i brak
P2 Stres u procesu rada
P2 Informacioni sistemi i baze podataka – access primjena i primjer
P2 Poslovna etika
P2 Organizacija proizvodnje
P2 Usb1
P2 Usb2
P2 Timski rad 1
P2 Timskirad
P2 Trziste kapitala
P2 3givan
P2 Izvori kapitala u preduzecu
P2 Menader inovator
P2 Poslovanje hotel  merkur v.banja
P2 Automatizacija procesa
P2 Proracun stabilnosti regulacijskog kola
P2 Krivicno delo i osnovi koji iskljucuju  od krivicnog dela
P2 Dokumenta koja prate robu
P2 Seminarski rad marketing
P2 Sociologija-kultura-nastanak i razvoj
P2 Uredivanje zatite ivotne sredine
P2 Eutanazija
P2 Usb
P2 Maturski rad iz racunarskih mreza
P2 Marketing mix
P2 Misljenje
P2 Misljenje
P2 Metode tehnoloskog  predvidjanja
P2 Budizam
P2 Cena kao instrument marketing mixa
P2 Firenze
P2 Hartije od vrednosti i..
P2 Akcionarsko drustvo
P2 Ethernet
P2 Iptv
P2 Revizija
P2 Definisanje monopola
P2 Abs banka
P2 Estetika-popart
P2 Coca cola &
P2 Strateg plan i pol sred za rad
P2 Assembler
P2 Arhitektura racunara
P2 Racunovodstvo
P2 Seminarski rad ugovor o gradenju
P2 Sem-bk-bankarski poslovi
P2 Kulturna blaga belgije-seminarski rad iz holandske i flamanske kulture
P2 Seminarski, nice
P2 Web dizajn
P2 Pojam hov
P2 Seminarski_iz_etike
P2 Menadzment ljudskihresursa u uslovima globalizacije
P2 Menadzment ljudskih resursa u bankarstvu-diplomski
P2 Planiranje ljudskih resursa u sportu
P2 Selekcija kadrova
P2 Djuzepe verdi
P2 Analiza motivacione strukture zaposleni. – sem.rad
P2 Matica srpska – istorijat, rad, organizacija
P2 Pomocni programi
P2 Finansijske institucije i trita
P2 Seminarski rad coca cola
P2 Poslovna etika
P2 Rizik
P2 Analiza finansijske situacije preduzeca
P2 Sociologijska motrita hipi (hippie) generacije
P2 Cajevi u medicini-diplomski
P2 Religija-10
P2 Seminarski-lokalna samouprava
P2 Ekonomika preduzeca
P2 Nacin adresiranja mikroprocesora intel 8086
P2 Neuroze
P2 Osmansko carstvo
P2 Berza i berzanski posrednici
P2 Proteini
P2 Komunikmreze
P2 Racunarskekomunikacije
P2 Osnivanje privrednog subjekta
P2 Matuski – josip broz tito
P2 Berzansko i bankarsko poslovanje
P2 Ulazno izlazne jedinice kod kompjutera
P2 Metodologija ekonomske nauke
P2 Metod ekonomije
P2 Mehanizmi nasledjivanja
P2 Imunost, transplatacije kod ljudi
P2 Ekonomika
P2 Sap implementation project proposal
P2 Biznis plan za proizvodnju jaja
P2 Bitka kod kurska
P2 Ugovor o trgovinskom zastupanju
P2 Menadzment-diplomski-orijentacija prema potrosacima i klijentima
P2 Monopol
P2 Neuroza
P2 Monopol
P2 Umetnost fotografije i reneke dijkstra
P2 Etika
P2 Seminarski rad-analiza tranje
P2 Informacioni sistem preduzeca
P2 Seminarski rad iz organizacije
P2 Seminarski rad iz sociologije – moc i vlast
P2 Vrste i efekti carine
P2 Susenje mesa
P2 Savremene racunarske komunikacije
P2 Prostitucija4
P2 Bezicne mreze
P2 Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
P2 Koncepti, metode i tehnike strategijskog menadzmenta
P2 Skripta strategijski menadzment
P2 Japanski menadzment
P2 Medunarodna trgovina
P2 Biznisplanpreduzecakamendoo
P2 Biznis plan keric co
P2 Seminarski – analiza troskova u metalfinisu jagodina
P2 Turisticke .agencija_i_sire_okruzenje
P2 Kadar_u_prodaji
P2 Seminarski rad medjunarodne poslovne finansije
P2 Devizna trita
P2 Komunikacije i odnosi sa javnocu
P2 Vode na teritoriji grada kragujevca
P2 Principi menadzmenta
P2 Seminarski rad -sociologija-religija
P2 Drava i organizacija vlasti
P2 Globalizacija-sociologija seminarski
P2 Oblici drutvene svesti- socilogija
P2 Teorijsko filozofske pretpostavke poslovne etike- poslovna etika
P2 Zenski likovi u deliva borislava stankovica
P2 Stres
P2 Agresivnost
P2 Geografski prikaz tunisa
P2 Regulacija temperature prostora
P2 Aleksandar veliki-diplomski
P2 Medunarodni finansijski menadment
P2 Raf project proposal-sap implementation project proposal
P2 Biznis plan pvc stolarija
P2 Optimizacija proizvodnog procesa
P2 Geopolitika
P2 Evroatlantizam
P2 Diplomski rad-bankarski krediti
P2 Nova ekonomija
P2 Ekonomija obnovljivih resursa
P2 Ekonomija i jezik
P2 Novac i savremeni problemi novcanog opticaja
P2 Nasilje
P2 Seminarski-ekonomija (konkurencija)
P2 Organizacija i vodenje marketinga2
P2 ivotni vek proizvoda
P2 Motivacija zaposlenih
P2 Novac
P2 Sistemska strukturna analiza ssa
P2 Ekspertni sistemi
P2 Organizacija i vodenje marketinga
P2 Diplomski_rad_odlucivanje_i_planiranje_u_menadzmentu
P2 Akcionarsko_drutvo
P2 Javni  rashodi
P2 Berzanski menadment
P2 Religija
P2 Makroekonomski identiteti
P2 Komparativna_analiza_tri_makroekonometrijska_modela
P2 Holandija
P2 Hemofarm seminarski
P2 Seminarski upravljanje kvalitetom
P2 Zdravstveni turizam
P2 Seminarski berze
P2 Kreditni poslovi  seminarski
P2 Nezaposlenost u vojvodini
P2 Aleksa santic
P2 Licna vlast
P2 Preduzetnistvo u srbiji
P2 Rod i ljudska seksualnost-iz sociologije
P2 Seminarski rad industrijski transporti- konvejeri
P2 Proizvodnja sweet bitter-a u doo simex
P2 Organizacija proizvodne faze u ¨ bira¨ bihac
P2 Ortacko drutvo
P2 Savremene teorije mdunarodne podele rada
P2 Analiza_finansijskog_polozaja
P2 Medjuumrezavanje
P2 Lizing2
P2 Pojam narkomanije
P2 Operativni sistem linux
P2 Satelitski uredjaj telekomande saobracaja
P2 Seminarski rad- projektovanje informacionih sistema
P2 Istorija starog egipta
P2 Analiza_zakona_o_izmenama_i_dopunama_zakona_o_osiguranju
P2 Digitalana slika-bit, bajt, boja
P2 Poslovni plan
P2 Osnove_menadzmenta
P2 Elektronika u zgradama serveto pecin
P2 Geometrijska analiza rafaelove  atinske kole
P2 Dan d-iskrcavanje na normandiju
P2 Inflacija
P2 Trzizte kapitala
P2 Keltski,orijentalni i drugi mitovi o gospodaru prstenova
P2 Seminarski rad digitalni  sustavi
P2 Matrijarhat (mit ili istorijska cinjenica)
P2 Sociologija ljubav
P2 Prvi svijetski rat.  (uzrok,trajanje i posledice)
P2 Fiskalna politika
P2 Fiskalna ekonomija
P2 Luxol zr
P2 Rezervacije putem interneta(seminarski)
P2 Menadment informacioni sistemi-automatska obrada podataka
P2 Spoljnotrgovinsko poslovanje
P2 E marketing
P2 Test maticne ploce asus a8n-sli deluxe
P2 Upravno pravo
P2 Filozofski-ideoloska osnova marksovog ucenja
P2 Odgovornost prevozioca  u saobracaju
P2 Obelezja nacionalnih bankarskih sistema
P2 Instrumenti monetarne politike
P2 Nuklearno naoruzanje
P2 Ravnogorski cetnicki pokret
P2 Propagandna nacela i tehnike
P2 Seminarski rad ispitivanje cvrstoce
P2 Berzanski_krahovi11
P2 Geografski prikaz egipta
P2 Privredna drustva
P2 Ustavi srbije posle drugog svetskog rata
P2 Ljudska i gradjanska prava
P2 Diplomski radovi iz turizma
P2 Maturski mreze
P2 Socioloski aspekti interneta i rada na internetu
P2 Maturski rad-nestanak jezika u svijetu-sociologija
P2 Preduzetnitvo i inovativnost
P2 Seminarski – osnovi ekonomije
P2 Otkirivanje i rad sa darovitim ucenicima
P2 Solunski front
P2 Marketing
P2 Agenda 21 globalni ekoloski problemi-diplomski rad
P2 Preduzetnistvo
P2 Osnovi marketinga
P2 Informaticke tehnologije
P2 Ekonomika poslovanja
P2 Upotreba wizard-a za izradu upita
P2 Procesi i oblici abrazije
P2 Sap
P3 Finansijska_trzista-trite opcija
P3 Medjunarodna trgovina-uzroci i posledice rasta
P3 Korporativna preduzetnicka organizaciona   kultura   i    poslovna         etika
P3 Ispitivanje izduvnih gasova prilikom tehnickog pregleda
P3 Geografija naselja-megalopolis boston-vaington
P3 Globalna harmonizacija polaganja racuna
P3 Upravljanje kvalitetom
P3 Organizacija
P3 Nepotpuna konk,monopol,oligopol…oe
P3 Konflikti u organizacijama
P3 Dimenzije organizacione strukture
P3 Deflacija i deflaciona politika
P3 Finansijski menadment turistickog preduzeca
P3 Kom. poznavanje robe ishrana
P3 Diplomski-uloga komunikacije unutar procesa odlucivanja
P3 Geometrijski_problemi
P3 Inflacija seminarski rad
P3 Prvi svetski rat
P3 Uvod u gradansko pravo-fizicka lica
P3 Uvidjaj kod saobracajnih nezgoda
P3 Nastanak evropske unije
P3 Kriminalisticki aspekt uvidaja
P3 Vaznije_osobine_kruga
P3 Trisekcija_ugla
P3 Razvoj omladinske politike na lokalnom nivou – uticaj podmladaka politickih partija na taj proces
P3 Govornicka vjetina cicerona
P3 Studija slucajajp ptt srbija
P3 Preduzetnistvo u sportu – biznis plan inter gym
P3 Realizacija redovnog posla izvoza robe-spoljnotrgovinsko poslovanje
P3 Menica2
P3 Strategijski menadzment preduzeca i kvalitet proizvoda
P3 Motivacija u organizacijama
P3 Krispy kreme- strategijski menadzment
P3 Jp aerodrom nikola tesla
P3 Evidencija nabavke materijala
P3 Etika u radio televiziji vojvodina-upravljanje ljudskim resursima-
P3 Zadatak prevoza robe
P3 Internet marketing
P3 Zupcanici i zupcasti parovi opsti pojmovi
P3 Linearno programiranje1
P3 Inflacija
P3 Sredstva poslovanja preduzeca
P3 Menica
P3 Menjacki prenosnici
P3 Stambeni_krediti
P3 Ekonomija agrarnog razvoja-specificnost poljoprivrede i njene proizvodnje
P3 Uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih sredstava
P3 Analiza osnovnih proizvodnih faktora
P3 Ip telefonija
P3 Pojam trita i instrumenti trita kapitala
P3 Menadzment. malog biznisa2
P3 Voip tehnologija
P3 Evropske-integracije-kao-sansa
P3 Stres u organizaciji
P3 Zastita prava potrosaca
P3 Elementi gimnastike u nastavi od 1 do 4 razreda
P3 Tajland
P3 Sistemske operacije za stvaranje i unistenje procesa
P3 Elektronsko bankarstvo
P3 Ekonomike preduzeca-rentabilnost
P3 Potrebe i motivi potrosaca
P3 Pojam moci
P3 Boj na kosovu
P3 Finansijska revizija javnog sektora – osnova za aktivni poslovni ambijent
P3 Trendovi na globalizovanom finansijskom tritu
P3 Dinko imunovic»duga«
P3 Ustavnost evropske unije i akti institucija evropske unije
P3 Historijski  pristup,  vrijednost  i  znacaj  retorike
P3 Cisco swicevi catalyst series 2950
P3 Upravljanje zalihama1
P3 Predmet i razvoj politicke ekonomije
P3 Znacaj direktnog marketinga
P3 Pedagogija-razvijanje samostalnosti na ranom uzrastu
P3 Racunarske mree
P3 Strategijsko planiranje
P3 Zakljucivanje i forma ugovora
P3 Finansijska kontrola iz predmeta finansijski menadzment
P3 Osiguranje transporta
P3 Medunarodna trgovina
P3 Inzenjerska ekonomija – industrijski kapital i profit
P3 Osiguranje zivota sa primerom osiguranja zivota kod kompanije dunav osiguranje
P3 Klasteri i defragmentacija
P3 Povecanje pouzdanosti i brzine sistema
P3 Operativni sistemi
P3 Cefta central european free trade agreement
P3 Klasa, stratifikacija i nejednakost
P3 Porodicni biznis plan
P3 Ziroskop
P3 Venecijanska renesansa
P3 Seminarski rad iz makroekonomije
P3 Spojnice-masinstvo
P3 Znacaj franizinga za preduzetnitvo
P3 Upravljanje zalihama
P3 Multimedijalne komunikacije i odnosi sa javnocu u sportskom menadmentu
P3 Poreska nacela
P3 Berze
P3 Sklapanje racunara
P3 Konsolidovanje bilansa uspjeha
P3 Transportne sposobnosti – kapacitet transporta
P3 Obrazovna moc i uticaj u   menadmentu
P3 Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu
P3 Etika i moral kod menadera (u biznisu) u 21. vijeku
P3 Telekomunikacione instalacije-elektricne instalacije slabe struje (instalacije telekomunikacionih uredaja)
P3 Devizni racun
P3 Igrafickiradizkonstruisanja-ivgodina-2007-2008
P3 Web design
P3 Samsung electronic company- globalne marketinke operacije
P3 Organizacija prodaje
P3 Nastanak mobilne telefonije, mree druge i trece generacije, 3g, 4g
P3 Vodjenje u sportu
P3 Arhitektura racunarskog sistema
P3 Problem zivotne sredine
P3 Pojam i znacaj troska u poslovanju preduzeca
P3 Smkorporacija, strategija korporacije
P3 Motivacijapotrosaca
P3 Rafinerija gasa elemir
P3 Poduzetnitvo-nacin financiranja poduhvata
P3 Mleko
P3 Pr i televizija
P3 Globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja
P3 Vazdusni prevoz-sr
P3 Posledice modernosti – enntoni gidens
P3 Adobe photoshop
P3 Sociologija,porodica
P3 Konsolidovanje_bilansa_uspjeha
P3 Vrste_hartija_od_vrednosti
P3 Kratkorocni izvori finansiranja
P3 Biznis_plan_1__bps
P3 Internet mreza svih mreza
P3 Seminarski rad – menadment ljudskih potencijala- sigurnost i zatita na radu
P3 Nastanak i razvoj odnosa s javnocu u hrvatskom hotelijerstvu
P3 Strateko usmjerenja preduzeca
P3 Maturski (grcka mitologija)
P3 Akcionarsko drustvo
P3 Ecb
P3 Jevrejstvo
P3 Extra-religija
P3 Osnovi menadzmenta
P3 Matematika kompleksni brojevi
P3 Upravljanje ljudskim potencijalima (human resources management)
P3 Funkcijaevaluativnihistrazivanjaureformiobrazovanja
P3 Uloga menadzmenta u reformi nauke i obrazovanja
P3 Kognitivni razvoj predskolskog deteta- diplomski rad
P3 Prirodne i drustveno-ekonomske odlike negotinske krajine
P3 Menader komunikator
P3 Teorija igara
P3 Antimikrobna terapija u hirurgiji
P3 Corel_draw_x3 alatke
P3 Seminarski iz teorije sistema
P3 Ortacko drutvo
P3 Jezik kao sistem govora i znakova
P3 Sociologija- obrada dela erving gofman- kako se predstavljamo u  svakodnevnom ivotu
P3 Nivoi formulisanja strategije
P3 Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak
P3 Procesor-centralna procesorska jedinica
P3 Mobilna telefonija
P3 Dinko imunovic-duga
P3 Poslovno pravo uopte, akcionarsko drutvo
P3 Teorije i koncepti institucionalnih promena
P3 Izvori medunarodnihtrzishih arbitrae
P3 Lizing
P3 Xml
P3 Pojam i podela obrtnih sredstava
P3 Seminarski eksternalije
P3 Logistike-informaciono komunikacione tehnologije ict u funkciji   logistike
P3 Metodologija obavjestajnih sluzbi
P3 Bankarski_poslovi
P3 ta je energija talasa
P3 Cannabis sativa-marihuana
P3 Graficke kartice
P3 Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi
P3 Sociologija-rat kao drustveni fenomen
P3 Seminarski-ekologija
P3 Turska-geografija
P3 Maturski-derivati karboksilnih kiselina
P3 Seminar gospodarstvo
P3 Dubai-geografija
P3 Matematika-odredjeni integrali
P3 Uredaji za reprodukciju zvuka
P3 Intervju
P3 Instrumenti trzista kapitala
P3 Seminarski rad iz uis-a-pb
P3 Etika i moral u biznisu2
P3 Multimedijalni sistemi2
P3 Kvantitativni ekonomski i finansijski  modeli biznisa
P3 Seminarski – makroekonomija – nacionalni dohodak i njegova raspodela
P3 Seminarski operativni  i strategijski manadment
P3 Spartansko uredjenje
P3 Web marketing -reklamiranje na internetu
P3 Narkomanija-cirilica
P3 Seminarski rad iz marketinga – swot analiza
P3 Seminarski rad iz ekonomije – finansijska i devizna trzista u svetu i srbiji
P3 Racunovodstvo-pojam i znacaj realizacije robe
P3 Analiza programa javnih rashoda
P3 Odluke o cenama i upravljanje trokovima
P3 Maturski rad-jevrejstvo
P3 Organizaciono ponaanje i motivisanje
P3 Odnosi medju polovima
P3 Politika,moc i vlast
P3 Etika i moral u biznisu
P3 Seobe srba
P3 Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija
P3 Metod statistickih uzoraka
P3 Doping u sportu1
P3 Seminarski rad iz industrijskog menadzmenta – maslovljeva teorija potreba
P3 Seminarski opte ucenje o pravu
P3 Seminarski rad iz marketinga – cena kao instrument marketing miksa
P3 Poslovna_kultura-verbalna komunikacija u poslovnim odnosima
P3 Nistavni pravni poslovi
P3 Internet pojam nastanak razvoj struktura i uporaba
P3 Narod kao globalna drutvena grupa
P3 Marketing menadzment istrazivanja
P3 Seminarski rad-okoli monitoring izvjetaj
P3 Ucenje po modelu
P3 Vodic kroz evropsku uniju danas
P3 Put alije djerzeleza iva andrica
P3 Impresionizam u francuskom slikarstvu
P3 Definisanje menadmenta i marketinga usluga
P3 Poremecaji ponasanja
P3 Pamcenje
P3 Porodicna pedagogija
P3 Bojana knjizevnost
P3 Ugovori u medjunarodnom poslovanju
P3 Spediterski  posao
P3 Diplomski-upiti u xml jeziku
P3 Transkripcija uloga i funkcija inicijalnog kompleksa
P3 Asortiman proizvoda
P3 Finansijska trzista
P3 Racunar i hladjenje
P3 Teorija evolucije
P3 Ms agent & cd player
P3 Pametne kartice za placanje
P3 Monetarna politika narodne banke srbije
P3 Geometrija-osna simetrija
P3 Duvanske industrije i etika
P3 Memorija racunara
P3 Osnovi ekonomije – monopolisticka nepotpuna konkurencija
P3 Koricenje internet servisa u elektronskom
P3 Microsoft word – izrada listi i upotreba tabulatora
P3 Hriscanstvo i srpska pravoslavna crkva
P3 Hriscanstvo
P3 Trgovina ljudima problem na globalnoj razmeri
P3 Sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima (aneks 7
P3 Srpskapravoslavnacrkvanakosovuimetohijiiinternet
P3 Hriscanstvo 1
P3 Poslovno planiranje
P3 Globalizacija.
P3 Nastanak srpskih dinastija obrenovic i karadjordjevic
P3 Operativni sistem unih-freebsd
P3 Seminarski, javne finansije, takse
P3 Marketing istrazivanje
P3 Problemi ishrane
P3 Stanovnistvo i ekonomski razvoj
P3 Bosna i hercegovina u predhistorijsko i rimsko doba
P3 Baze podataka
P3 Mladi u srbiji-sociologija
P3 Robovi u starom  rimu
P3 Snovi
P3 Turisticka valorizacija potencijala za razvoj kulturnog turizma kikinde       -diplomski
P3 Upravljanje kvalitetom-o b e z b j e d e nj e   i   o b u k a   k a d r o v a
P3 Obligaciono pravo
P3 Windows xp
P3 Strategija razvoja preduzeca
P3 Mit i mitologija
P3 Seminarski rad-analiza tranje
P3 Ekonomski rast i razvoj preduzeca
P3 Upravljanje rizicima
P3 Analizatrzista
P3 Fazi logicki kontrolerii
P3 Neuronske mree u predvidanju profitabilnosti
P3 Mogucnosti primjene neuronskih mrea
P3 Inteligentno upravljanje sustavima
P3 Fuzzy logika
P3 Maturski zlijezde sa unutrasnjim lucenjem
P3 Krivicna prijava
P3 Motivacioni faktori u proizvodnji
P3 Finansijsko trziste
P3 Savremeni finansijski proizvodi i njihova primena u turistickoj privredi
P3 Osnove tehnike grejanja – at3
P3 Ponasanje larve i. elegans
P3 Vertikalna podela funkcija
P3 Informatika-video klub
P3 Tematizacija obrade nastavnih sadrzaja-tema aska i vuk
P3 Deonice
P3 Kriminalistika tehnika tragovi krvi
P3 Inenjerska ekonomija
P3 Vitamin c- hemijska i mikrobiloka sinteza
P3 Prava zena
P3 Nejednakosti u vaspitanju i obrazovanju mladih
P3 Program poslovanja jkp parking-sabac
P3 Pojam akcionarskog drutva
P3 Cena kao insrtument marketing miksa
P3 Trina efikasnost i odsupanje od trine efikasnosti
P3 Ponaanje emigranta u novoj sredini
P3 Napad na francusku 1940
P3 Profitabilnost banaka
P3 Trokovi u funkciji uspostavljanja i koritenja kapaciteta
P3 Terenski uzvjestaji umjerena mentalna retardacija
P3 Obezbedenje   i   obuka   kadrova
P3 Metode odredivanja ubrzanja zemljine tee
P3 Akcije
P3 Obveznice
P3 Srednjevjekovna kultura arapa
P3 Fizika-prelamanje svjetlosti
P3 Hiv- virusi-prevencija
P3 Razvoj racunarskih mrea
P3 Dugorocni  izvori  finansiranja
P3 Pojam lider,preduzetnik i menadzer
P3 Kreditni bankarski poslovi
P3 Cpu centralna procesorska jedinica
P3 Trziste izvedenih hartija od vrednosti
P3 Osiguranje bankarskih depozita
P3 Pojam benchmarkinga
P3 Poslovni  bonton
P3 Drutvena odgovornost  i    menadmerska etika
P3 Rizicno poslovanje
P3 Elementi elektricne instalacije
P3 Ekologija flairanih voda
P3 Fm predajnik sa fet tranzistorima
P3 eleznicka vucna vozila
P3 Znacajnost pomorskog kontejnerskog transporta
P3 Komunikacije
P3 Uputstvo za rs domen
P3 Linux-unix poslovni paketi
P3 Opste karakteristike odonata
P3 Matematika-odredjeni i neodredjeni integrali
P3 Fasizam
P3 Jung
P3 Snovi
P3 Emocije
P3 Sparta
P3 Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza
P3 Upotreba vieslojnog perceptrona za raspoznavanje brojcano-slovcanih-diplomski
P3 Neuronske mreze u predvidjanju buducnosti
P3 Biznis plan
P3 Matrice -matematika
P3 Odnosi s javnoscu-strateska funkcija mendzmenta
P3 Diplomski rad na temu mobilni agenti na internetu
P3 Nacionalni parkovi evrope
P3 Tehnoloski sistemi
P3 Industrijske masine
P3 Marketing
P3 Trziste troskovi i cene
P3 Poslovna logistika i konkurentsko okruzenje
P3 Upravljanje kvalitetom
P4 Psihologija-pedagogija-o potrebi poznavanja ucenika
P4 Diplomski rad-tehnologija zavarivanja
P4 Motivacija i ucinak
P4 Porodica
P4 Politicki marketing 1
P4 Politicke partije
P4 Osnivaci sociologije
P4 Planiranje i organizovanje dogadjajima
P4 Marketing dogadjaja
P4 Kvalitet planiranje i organizacija sportskih dogadjaja
P4 Osnivi menadzmenta i preduzetnistva
P4 Seminarski rad iz osnova menadz. i preduz.
P4 Seminarski rad iz osnova menadzmenta i preduz.
P4 Sredstva poslovanja preduzeca
P4 Lizing kao nacin finansiranja   preduzeca
P4 Poslovno pravo-vrste privrednih drustava
P4 Hemofarm
P4 Marketing preduzeca ”igma uljma”
P4 Osnovi sociologije
P4 Diplomski rad-osiguranje motornih vozila
P4 Web dizajn
P4 Izvori poslovnog prava
P4 Tipovi  i  tipologija  licnost1
P4 Diplomski-animacija toka fluida
P4 Budetski suficit u republici srbiji 2006. godine
P4 Privredni razvoj zemlje
P4 Algoritmi i strukture podataka
P4 Revizija osiguravajucih drutva
P4 Centralna banka osvrt na cbbh
P4 Medjunarodno pravo-medunarodni kazneni tribunali
P4 Blagajna
P4 Spoljnotrgovinski odnosi evropske unije u procesu globalizacije
P4 Hipoteka
P4 Ekoloki menadment-svetlosno zagadjenje
P4 Ugovori u medjunarodnom poslovanju
P4 Hibridna_vozila
P4 Sigurnost web aplikacija zasnovanih na ajax tehnologiji
P4 E marketing-diplomski
P4 Organizacione strukture u bankarstvu
P4 Tehnologija obrade materijala
P4 Komunikacija i konflikti u komunikaciji-1
P4 Akcize, carine i druge dabine,porezi
P4 Nastanak gume(plastika)
P4 Sociologija -prorok muhamed i moralne poruke kurana
P4 Trgovacko preduzetnitvo
P4 Tv tehnika -format slike
P4 Menadment ljudskih resursa- analiza motivacione strukture zaposlenih
P4 Putevi, ulicne mree i javni gradski prevoz
P4 Diplomski rad-analiza 4 faze modela procesa revizije
P4 Spoljnotrgovinsko poslovanje-razvoj  spoljne  trgovine  i  berze
P4 Sociologija -fenomen zla
P4 Organizacije proizvodnje- sluzba-sektor kontrola kvaliteta
P4 Upravljanje kvalitetom-kvalitet, pristupi kvalitetu i total quality managment (tqm)
P4 Birokratija-fenomen birokratije kod maxa webera
P4 Diplomski rad-upravljacki sistem baza podataka
P4 Diplomski rad-interna revizija
P4 Pneumatici i prijanjanje
P4 Ulazno izlazni uredjaji
P4 Zadatak za zavrni ispit vozilo u funkciji bezbjednosti saobracaja
P4 Konstruktivni elementi vozila znacajni za pasivnu bezbjednost vozila
P4 Racunarske mree
P4 Bezicne tehnologije
P4 Evropska centralna banka
P4 Evropska banka za obnovu i razvoj
P4 Evropska centralna banka 1
P4 Berza pojam, vrste, karakteristike i berzanski poslovi
P4 Berza pojam, vrste, karakteristike i berzanski poslovi2
P4 Trziste novca
P4 Globalna harmonizacija polaganja racuna
P4 Analiza neiskoricenih internih resursa preduzeca
P4 Prodaja kapitala putem javne aukcije2
P4 Jedince u prodici
P4 Finansijska trita – trite opcija
P4 Dobijanje elektricne energije fotonaponskom konverzijom uz pomoc solarnih celija
P4 Elektronska trgovina- legal&general group
P4 Odnosi s javnocu-mediji
P4 Crevni sistem coveka
P4 Konkuretska sposobnost preduzeca
P4 Politicki msrketing
P4 Seminarski berze
P4 Ruralna ekonomija i agrobiznis
P4 Diplomski elektronsko poslovanje
P4 Sukob staljin-tito
P4 Svetske ekonomske krize od 1929 do danas-diplomski rad
P4 Upravljanje ljudskim potencijalima
P4 Cena kao instrument uslunog marketing miksa1
P4 Finska prirodne i drustvene karakteristike sa osvrtom na tipove pregovaranja
P4 Menadzment – seminarski – biznis plan
P4 Odabiranje zuba kod bezubih pacijenata-diplomski
P4 Web-usluge-programiranje-u-javi
P4 Finansijske prevare i obmane u javnom sektoru
P4 Izvestaj o finansijskim tokovima
P4 Pojam i znacaj investicija i primjena statickih metoda u ocjeni  efikasnosti  investicionih ulaganja
P4 Projektni rad iz predmeta metode i tehnike prodekt menadmenta (non-governmental organizations for new great opportunities)
P4 Organizaciona kultura
P4 Trziste opcija
P4 Projekt izrade casopisa
P4 Ekoloki problemi-globalni problemi savremenog covecanstva
P4 Obrada_satelitskih_snimaka_sa_erdas_softverskim_paketom
P4 Elektronsko poslovanje
P4 Nove organizacione strukture
P4 Etika i moral menagera 21 vijeka
P4 Metodi i tehnika izrade istraivackog rada-jezik kao sistem znakova i govora
P4 Rad etika
P4 Etika u korporaciji
P4 Ljudi, kadrovi, tim u  menadzmentu
P4 Akcije
P4 Tehnologija lcd displeja
P4 Kreditni sistem i kreditni poslovi
P4 Biznis plan za otvaranje turisticke agencije u sutomoru
P4 Teorija novca i bankarstva-vodjenje montarne politike
P4 Smijernice za investiranje na trite kapitala
P4 Trziste kapitala  i investicioni plasmani  seminarski
P4 Metodologije razvoja softvera
P4 Razvoj softvera i softverskih alata
P4 Razvoj softvera i inovacije-diplomski rad
P4 Maturski rad-luk
P4 Seminarski iz finansijske institucije
P4 Svetska banka
P4 Kurt lewinov model procesa promjene- upravljanje promjenama
P4 Velicina organizacije
P4 Temeljne vrijednosti demokracije-diplomski rad
P4 Organizacija proizvodnje- optimizacija proizvodnog procesa
P4 Zatita racunarskih sistema firewall
P4 Uloga i znacaj finansijskog izvetavanja na relaciji top menadment, polaganja racuna, vlasnik kompanije
P4 Primena softverskih modela u nastavi-diplomski
P4 Ekonomika preduzeca
P4 Finansijska funkcija u preduzecu
P4 Preduzece u trinoj privredi
P4 Odrivi razvoj u turizmu
P4 Menadment totalnim kvalitetom ( tqm ) i studije slucaja
P4 Tehnoloski menadzment-globalizacija
P4 Optimizacija proizvodnog procesa
P4 Tehnoloske osnove briketiranja goriva-diplomski rad
P4 Pojam i nacela kontrole
P4 Piraterija
P4 Principi mendmenta- menadzment i drustvena odgovornost  i etika
P4 Razvoj emocija kod dece predskolskog uzrasta
P4 Javno mnijenje i masovni mediji
P4 Zdravstveni turizam banje u srbiji
P4 Trokovi kvaliteta -proizvodni i usluni menadment
P4 Srbija u doba kralja milutina
P4 Menadment agrobiznisa i ekoloki menadment
P4 Valutni rizik i metode njegovog menadmenta
P4 Javno mnijenje 1
P4 Politicki marketing-istrazivanje javnog mnijenja i politicki marketing
P4 Globalna harmonizacija polaganja racuna i  eticki aspekt   finansijsko-racunovodstvenog izvetavanja i revizije
P4 Analiza neiskoriscenih internih resursa u funkciji optimalizacije finansijskog polozaja preduzeca
P4 Dugorocni izvori finansiranja
P4 Karl_marks
P4 Metodoloka ocena neoklasicnog istraivackog programa
P4 Rizici_i_stete_u_transportu
P4 Selekcija kadrova
P4 Elektronsko i internet poslovanje
P4 Finansijski instrumenti
P4 Kvalitet usluge
P4 Metod sociologije
P4 Obveznice
P4 Upravljanje dogadjajima
P4 Etika u poslovanju i drutvena odgovornost
P4 Trziste kapitala-diplomski rad
P4 Gradevina- geotehniku- predmet mehanika tla-cvrstoca na smicanje
P4 Cena kao instrument marketing miksa
P4 Seminarski – analiza troskova u metalfinisu jagodina
P4 Medjunarodne finansije i monetarna politika
P4 Tehnoloke mree u elektronskoj komunikaciji i poslovnim transakcijama-diplomski rad
P4 Kultura i drustvo
P4 Seminarski,odnosi s medijima
P4 Zastita autorskih prava u softverskoj industriji
P4 Seminarski rad iz statistike (izvoz u srbiji od 2000-2003)
P4 Subjektiprava
P4 Subjekti privrednog prava
P4 Metodike vaspitno-obrazovnog rada-stilovi vaspitanja u porodici i intelektualni razvoj deteta
P4 Ugovor o prodaji-15
P4 Subjekti imovinsko pravnog odnosa
P4 Pojam agregatne tranje novca
P4 Uloga i znacaj tacnog i celovitog sagledavanja finansijske situacije privrednih drutava
P4 Sql
P4 Trite novca,organizacija,instrumenti i cena novca-diplomski rad
P4 Monetarno-kreditini sistem
P4 Dugorocni finansijski instrumenti-diplomski rad
P4 Medunarodne finansije-uvoz – izvoz kapitala-diplomski
P4 Zamena elektro motora na ve maini beko
P4 Porez i prinudna naplata poreza
P4 Trite kapitala
P4 Konvertibilne hartije od vrijednosti i varanti za kupovinu obicnih akcija
P4 Upravljanje marketingom -unapredenje prodaje kao oblik promocije
P4 Ispitivanje ispunih plinova kod motornih vozila prilikom tehnickog pregleda
P4 Ideologija-sociologija
P4 Dhcpprotokol
P4 Ispitivanje rada motora na probnom stolu
P4 Tehnike komercijalnog poslovanja- kalkulacije komercijalnog poslovanja
P4 Seminarski iz javno pravo
P4 Spoljno trgovinsmkko i devizno poslovanje
P4 Pravda
P4 Seminarski marketing
P4 Menadment ljudskih resursa -plata i platni sistem
P4 Uloga mmf-a u svetskom monetarnom poretku
P4 Razvoj sudijskih pravila u karetea i njihov uticaj na trening i takmicenja-diplomski rad
P4 Obezbedjivanje ljudskih resursa
P4 Adiesova metodologija odlucivanja
P4 Kamatna stopa (razlika izmedu stvarne i realne kamatne stope)
P4 Kreditiranje pravnih lica
P4 Planiranje i politika preduzeca u razvijenoj  kapitalistickoj privredii bivi socijalistickim  privredama
P4 Porodica i posao
P4 Kvalitet roditeljstva, istorijski osvrt i uslovi od  kojih zavisi
P4 Upravljanjeukriznimsituacijama
P4 Preduzetnistvo inovacije i preduzetnik i preduzetnicki procesi
P4 Kreditni sistem i kreditni poslovi banke
P4 Upravljanje rizikom i osiguranje
P4 Osiguranje zivota na primeru jedne osiguravajuce kompanije
P4 Osobine i tipovi preduzetnika
P4 Ambijent i fizicko okruzenje u procesu prodaje
P4 Standard kvaliteta
P4 Turisticke manifestacije kao segment turisticke ponude palica
P4 Nervni sistem veliki mozak-biologija
P4 Hartija od vrijednosti
P4 Organizacija nabave
P4 Globalizacija diplomski rad
P4 Kreditiranje privrede
P4 Promocija kao instrument marking miksa
P4 Bezicne i mobilne mreze
P4 Dogovorno pravo
P4 Lizing
P4 Upravljacki informacioni sistemi d.o.o. kabeltv kds
P4 Upravljanje konfliktima u novosadskoj fabrici kablova telekomunikacije -ljudski resursi
P4 Marketing strategija razvoja banke
P4 Informacione tehnologije u biznisu
P4 Upravljanje meduljudskim odnosima,konfliktima i stresom
P4 Medjunarodni ekoloski kriminal
P4 Trokovi proizvodnje- mikroekonomika
P4 Racunovodstvo preduzeca u tranziciji
P4 Budzet u finansijskoj teoriji i politici—javne finansije
P4 Cena kao instrument marketing miksa
P4 Kadrovski menadzment  (gradska organizacija crveni krst nis)
P4 Medjunarodno privredno pravo – drumski saobracaj
P4 Upravljanje proizvodnjom
P4 Opasnosti i mjere zatite od stetnih stvari
P4 Svetska trgovinska organizacija
P4 Informacioni sistem studentskog doma
P4 Is-nis-naftagas
P4 Nastanak i uloga medunarodnih trgovackih ugovora u privredi
P4 Elektronsko poslovanja i ekonomija
P4 Odnos interne kontrole, interne revizije i revizije-diplomski rad
P4 Uloga i znacaj centralne banke u zemljama u tranziciji-diplomski rad
P4 Seminarski rad finansije
P4 Pojam, uloga i znacaj kredita finansije
P4 Odnos racunovodstva i revizije-diplomski rad
P4 Trokovi i utroci
P4 Komisija za zastitu konkurencije
P4 Ekonomija i drutvo
P4 Strategijski menadzment
P4 Privatizacija rudnika bor kao studije pregovaranja-diplomski
P4 Oblici internacionalizacije preduzca
P4 Definicija geometrijskog 0reda-maturski
P4 Bermudski trougao
P4 Djavolja varo
P4 Odnosi sa javnoscu na internetu
P5 Diplomski rad bankarstvo
P5 Detekcija upada u sistem (windows)
P5 Diplomski rad iz osnovi ekonomije porezi i poreska politika
P5 Diplomski rad -primena i planiranje marketinga
P5 Diplomski rad-samostalno preduzetnistvo i njegova uspesnost
P5 Faze razvoja harmonizacije racunovodstva
P5 Kralj milutin
P5 Kvalitet planiranje i organizacija sportskih dogadjaja kao podstrek razvoja turizma
P5 Maksimalni protok (ford-fulkersonov metod)
P5 Milan obrenovic
P5 Privredno udruivanje na teritoriji republike srbije
P5 Proirenje i modernizacija proizvodnje metalnih  konstrukcija u metalskom preduzecu  ”celik”
P5 Seminarski medunarodno bankarstvo
P5 Slozena alokacija resursa
P5 ?????? ??????? ???????? ?? ??????????? ??????? ? ??????-diplomski rad
P5 ??dunarodno marketing istrazivanje
P5 Zagadjenje vazduha
P5 X na kvadrat test
P5 Web baze podataka
P5 Vrste investicija i pokazatelji efikasnosti investicija
P5 Visoki troskovi niskih cena
P5 Vaznost komunikacije za poslovanje
P5 Uvod u saobracaj i transport seminarski
P5 Utvrðivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje
P5 Uticaj reosiguranja na kapacitet osiguravajuceg drustva-diplomski rad
P5 Uticaj direktnih stranih investicija na finansijska trzista-diplomski rad
P5 Upravljanje rizikom projekta-diplomski rad
P5 Upravljanje rizikom likvidnosti
P5 Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad
P5 Upravljanje kuluturnim aktivnostima u turizmu
P5 Upravljacki aspekt sistema obracuna trokova i rezultata
P5 Uloga viseg esteticara-kozmeticara u edukaciji korisnika linije anticelulit i strije kozmeticke kuce avon
P5 Uloga vieg esteticara-kozmeticara u1
P5 Uloga i znacaj sponzorstva u sportu-diplomski rad
P5 Uloga i zadaci fudbalera u sistemu 4-3-3-diplomski rad
P5 Tehnoloski proces obrade cigareta
P5 Tehnologija crt, lcd i plazma monitora
P5 Swot analizukompanije montenegro airlines
P5 Svlakac kotrljajnih leajeva
P5 Svetska banka-
P5 Struktura javnih rashoda.doc
P5 Struktura budzetskih prihoda – komparativna analiza
P5 Strategija preduzeca u uslovima globalizacije-diplomski rad
P5 Strategija makroekonomske stabilizacije-devizni kurs
P5 Stanje i perspektive razvoja turizma na zeleznici-diplomski rad
P5 ta je knowledge menadment i kako se aplicira u savremenim preduzecima
P5 Specificni oblici finansiranja investicija-diplomski rad
P5 Sistem_nacionalnih_racuna_-_bih
P5 Seminarski-budizam
P5 Seminarski rad iz statistike
P5 Seminarski rad iz izvoznog marketing menadmenta
P5 Seminarski rad iz ,, organizacije
P5 Seminarski rad – ljudski resursi
P5 Seminarski bekon
P5 Seminarski  motivacija i rukovodjenje
P5 Revizija racunovodstvenih izvestaja
P5 Regionalni prikaz sokobanjske kotline
P5 Regionalni park palic-ludos
P5 Razvoj organizacije koja uci
P5 Rashladni kompresori i elektromotori
P5 Radni prozor excela
P5 Radio emisija edukativnog sadrzaja
P5 Racunarske mreze
P5 Problem istrazivanja
P5 Prelazak sa sistema poreza na promet na sistem  pdv a   i uticaj  pdv a    na proizvodace i na potroace
P5 Pravila finansiranja original
P5 Porez na dodatnu vrijednost
P5 Pojam i vrsta carine i carinskih tarifa
P5 Pojam i funkcije menadmenta
P5 Persijski zaliv – nafta i rat
P5 Pecka patrijarija-znacaj naseg duhovnog znamenja
P5 P.burdje-vladavina muskaraca
P5 Osnivanje preduzeca u privrednom sistemu rs sa osvrtom na osnovne odredbe zakona o preduzecima
P5 Organizovanje kulturnih aktivnosti u turizmu
P5 Oracle baza podataka
P5 Opti pregled distributivnih mrea
P5 On-line bankarstvo u eurobanci-diplomski rad
P5 On line pr
P5 Ocenjivanje i nagradjivanje menadzera i radnika
P5 Obveznice
P5 Obrada teksta
P5 Oblikovanje radnog mesta
P5 Romantizmu-maturski rad
P5 Nove tehnologije u proizvodnji
P5 Njujorshka berza
P5 Neverbalna komunikacija
P5 Nelinearne strukture-implementacija( izvrsavanje)
P5 Naucno istrazivanje
P5 Nastanak evropske unije-diplomski rad
P5 Motivacija
P5 Monopolisticka konkurencija
P5 Monitori
P5 Mogucnosti koriscenja interneta za ucenje i nastavu o informacionim tehnologijama
P5 Mobilni tvdvb-h, dmb, 3g sistemi-diplomski rad
P5 Metodologija naucnih istrazivanja
P5 Metodologija istrazivanja u obrazovanju
P5 Metodike nastave-tema ugao
P5 Mesto algoritama za rutiranje u savremenim racunarskim mreama
P5 Merenje zadovoljstva kupaca sarantis d.o.o-diplomski rad
P5 Merenje u istrazivanju
P5 Menadzment-motivacija pojam, uloga i znacaj
P5 Menadment sportskih dogadaja
P5 Menadzment proizvodnje-diplomski rad
P5 Menadment i osnovne aktivnosti menadmenta
P5 MenaderSajt: www.maturskiradovi.net
P5 Medunarodna banka za ekonomsku saradnju-diplomski rad
P5 Medjunarodne finansije
P5 Marketing- trite
P5 Marketing na internetu
P5 Marketing miks u sportu-diplomski rad
P5 Licna karta i analiza poslovanja c marketa
P5 Kvalitet u proizvodnji hrane
P5 Kretanje kursa dinara od 2000 do 2005
P5 Kreiranje novcane mase-diplomski rad
P5 Kreditni portfolijo banke
P5 Kosarka-diplomski rad
P5 Konusni preseci
P5 Kontrola zaliha u srj mobilna srpske
P5 Komparativni prikaz poslovanja 3 poslovne banke iz srbije
P5 Komparativni prikaz istanbulske i budimpetanske berze
P5 Stavovi gradana
P5 Karakteristike i poslovanje finansijskih berzi-diplomski rad
P5 Kanali na distribucija
P5 Jpg i gif kompresija
P5 Javni sektor u ekonomiji seminarski rad
P5 Javni prihod
P5 Istrazivanje  trzista  za  izbor  lokacije
P5 Istorijski razvoj centralnog bankarstva – diplomski rad
P5 Istorijski oblici razvoja porodice
P5 Istorija matematike-tema blez paskal
P5 Ispitivanje prilikom selekcije
P5 Islam-sociologija
P5 Investicioni fondovi u svetu
P5 Investicioni fondovi u srbiji-diplomski rad
P5 Investicije-diplomski rad
P5 Internet biznis plan
P5 Internet
P5 Instrumenti medjunarodnog platnog prometa-diplomski rad
P5 Hipoteza istrazivanja
P5 Globalna harmonizacija finansijskog izvetavanja
P5 Globalizacija-diplomski
P5 Glavne faze procesa menadmenta
P5 Genetika
P5 Generalni direktor
P5 Funkcije menadzmenta
P5 Ftp
P5 Formulisanje i upravljanje strategijom prodaje-diplomski rad
P5 Fitness u judo-u-diplomski rad
P5 Fiskalna politika oporezivanje
P5 Finansijski rizik ulaganja u zemlju srbija
P5 Finansijski menadzment-finansije i sport
P5 Finalno-tarife i naknade za usluge-integralna verzija
P5 Filmski marketing
P5 Evidencija sitnog inventara i ambalaze
P5 Eutanazija
P5 Europska unija
P5 Esej u juznoslovenskoj knjizevnosti
P5 E-poslovanje izmedju preduzeca
P5 Elektronska trgovina
P5 Elektronska finansijska trzista i berze
P5 Ekonomska integracija
P5 Ekoloska kriza
P5 E-bank
P5 Dusanov zakonik
P5 Dubinska otrina kod fotografija
P5 Drutvo kao problem sociologije
P5 Drutvo i drutvene pojave-sociologija
P5 Djelovanja finansijskog menadzmenta
P5 Distributivni tv pojacavaci-diplomski rad
P5 Disleksija seminarski
P5 Diskretne  matematicke  strukture
P5 Direktne strane investicije-diplomski rad
P5 Distributivni tv pojacavaci-diplomski rad
P5 Devalvacija i njen uticaj na formiranje deviznog
P5 Delovno planiranje
P5 Cijena elektricne energije
P5 Cena kapitala-  finansijski menadment
P5 Budzet
P5 Bruto drutveni proizvod (bdp) i poljoprivreda u rs
P5 Biznis plan-sportline
P5 Bilans stanja i bilans uspeha
P5 Beogradska berza- nekad i sad
P5 Bankarsko poslovanje
P5 Antene
P5 Analiza industrije
P5 Analiza  bilansa  stanja  trnica
P5 Aktuelni_procesi_tranzicije_i_globalizacije
P5 Akcije
P5 Access
P5 Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu iz premeta bankarski menadment-diplomski rad
P5 Metodika fizickog vaspitanja – istorijat fudbala
P5 Pametne kartica licna karta
P5 Podela  i  funkcija  antena
Informacioni sistemi 2d vizuelizacija oblaka u informacionom sistemu odbrane od grada
Informacioni sistemi Analiza uml dijagrama klasa uz pomoc metoda logickog programiranja sa ogranicenjima
Informacioni sistemi Brz razvoj adaptivnih poslovnih informacionih sistema
Informacioni sistemi Dizajn korporacijskog portala
Informacioni sistemi Ginised – geografski informacioni sistem za podrku upravljanju elektrodistributivnom mreom
Informacioni sistemi Gis primena u domenu umarstva i uredjenja predela
Informacioni sistemi Implementacija kontrole pristupa u workflow sistemima baziranih na dokumentima uz oslonac na xxacf s
Informacioni sistemi Implementacija workflow sistema orijentisanog ka dokumentima uz oslonac na xsdfe okruenje
Informacioni sistemi Informacioni sistem ginekoloke ambulante
Informacioni sistemi Informacioni sistem studentskog restorana
Informacioni sistemi Informacioni sistem za arhiviranje podataka o pacijentima u zdravstvenim ustanovama
Informacioni sistemi Integracija aplikacije usluge transporta u poslovni proces realizacija transporta
Informacioni sistemi Integracija geopodataka na nivou preduzeaa u okviru aplikacije ginised
Informacioni sistemi Iplementacija sistema menadmenta kvalitetom jus iso 9001/2001 u informacioni sistem kompanije
Informacioni sistemi Jedno reenje za mapiranje internet mib u objektni model
Informacioni sistemi Kontrola profitabilnosti, upravljanje projektima i planiranje resursa koricenjem erp sistema avizo
Informacioni sistemi Modifikovani akcioni dijagram
Informacioni sistemi Opis planera rts-a uml-om
Informacioni sistemi Pocket pc aplikacije za upravljanje rezervacijama turistickih kapaciteta bazirane na sql serveru ce
Informacioni sistemi Poslovni procesi kroz bpmn i uml ad notaciju
Informacioni sistemi Pracenje dogadaja u poslovnom informacionom sistemu zasnovanom na j2ee arhitekturi
Informacioni sistemi Predlog reenja mapiranja podataka generisanih aplikacijama razlicitih proizvodaca i primena u priba
Informacioni sistemi Primena erp reenja “pantheon” u perihard inenjeringu
Informacioni sistemi Primena web tehnologije u izradi informacionog sistema za automatsko generisanje plana ispitnog roka
Informacioni sistemi Procena vremena dolaska vozila na stajalite u sistemu za pracenje gradskog saobracaja
Informacioni sistemi Razvoj i realizacija baznog hijerarhijskog nivoa bolnickog informacionog sistema u .net tehnologiji
Informacioni sistemi Razvoj informacione podrke tabovima za odbranu od bujienih poplava
Informacioni sistemi Realizacija tehnolokog informacionog sistema u jp.srbijagas novi sad
Informacioni sistemi Sinhronizacija offline mobilnih oracle database lite 10g aplikacija
Informacioni sistemi Transformacije modela za razmenu pravila izme?u swrl-a i ocl-a
Informacioni sistemi Univerzitetski informacioni sistem
Informacioni sistemi Upravljanje vanrednim situacijama primenom gis tehnologija
Informacioni sistemi Informacioni sistem za materijalno knjigovodjstvo u vojsci srbije
Racunarska simulacija Electre- sistem za podrku vieatributnom odlucivanju
Racunarska simulacija Model rezidencijalnog potroaca za multi-agent simulator potronje elektriene energij
Racunarska simulacija Prikaz 3d slika tehnikom volume rendering
Racunarska simulacija Prilog razvoju modela organizacije multimodalnog prevoza kontenera
Racunarska simulacija Primena dea metode za merenje efikasnosti obrade rasutog tereta u luci dunav pancevo
Racunarska simulacija Simulacija ommetra
Racunarska simulacija Simulacija procesa kontrole letenja vojnih vazduhoplova na aerodromu batajnica
Racunarska simulacija Simulacija skim off metoda pri merenju radona
Racunarska simulacija Simulaciona analiza rada prediktivnog biraca call centra
Racunarska simulacija Situaciona analiza metoda zatite mpls mrea
Racunarski hardver Arhitektura pci ekspres sistema
Racunarski hardver Hardversko-softversko reenje za realizaciju i emitovanje kviza u radio televiziji vojvodine
Racunarski hardver Jedno reenje problema meduprocesorske sinhronizacije
Racunarski hardver Komparativna analiza metoda za segmentaciju slike
Racunarski hardver Kontrolni centar sistema za kontrolu i upravljanje elektricnim brojilima sikub
Racunarski hardver Mobilni roboti i infracrveni senzori
Racunarski hardver Opis veza medu procesorima pomocu grafovskih invarijanti
Racunarski hardver Primena procesora digitalnih signala u praktienoj obuci studenata u oblasti digitalnih telekomunikacija
Racunarski hardver Programiranje strujnih senzora csa-1v i statisticka analiza
Racunarski hardver Realizacija multiprocesorski kontrolisanog uredaja za galvanizaciju sa telemetrijom
Racunarski hardver Sjedinjavanje televizijske i termovizijske slike iste scene
Racunarski hardver Softver za koncetratore i plc modeme sistema za nadzor elektricnih brojila  sikub
E-society Adequateness of usability evaluation methods regarding adaptivity
E-society Direktni marketing na internetu
E-society E-learning tools
E-society Elektronsko bankarstvo, upravljanje rizicima i distributivna mrea elektronskog bankarstva
E-society Inovativni e-testovi: pregled i moguanosti
E-society Integrisanje poslovnih servisa u malim i srednjim preduzecima proizvodne delatnosti
E-society Internet marketing – razvoj web sajta i najceci propusti
E-society Jedan pristup oglaavanju na internetu
E-society Karakteristike uddi registra
E-society Kljucna pitanja projektovanja sistema za elektronsko ucenje
E-society Kolaborativno tagovanje u procesu edukacije
E-society Logicko objedinjavanje distribuiranih elemenata racunarske mree euprave
E-society Model podataka prema bolonjskom modelu studija i integracija sa kolaboracionim servisima
E-society Model poslovne inteligencije u distribuiranim b2b mreama snabdevanja
E-society Modeli objekata sa obrazovnim sadrajem: analiza i ocenjivanje
E-society Napredne tehnike poslovne inteligencije u elektronskom bankarstvu
E-society Nastava matematike koricenjem e-learning sistema
E-society Perspektive meovitog ueenja u visokom obrazovanju u srbiji
E-society Prikaz java smart kartice kao univerzalnog tokena
E-society Primena mobilnog racunarstva u javnoj upravi uvid u rezultate referenduma pomocu mobilnih uredaja
E-society Provera znanja i sistemi placanja u obrazovanju na daljinu
E-society Scenario uspenog programa upravljanja projektima elektronske trgovine
E-society Sistem za podrku ucenju zasnovan na ieee lom standardu
E-society Uloga informacionih tehnologija u razvoju e-uprave ? iskustvo agencije za privredne registre
E-society Virtuelne maine u nastavi
E-society Web aplikacija za proveru znanja studenata
E-society Web simulator digitalnih logiekih kola
E-society Zloupotreba interneta u ekonomskoj propagandi
E-society Znacaj e-vlade za buducnost evrope
Ekspertni sistemi Ekspertni sistem za podrku pri finansijskoj analizi-7
Ekspertni sistemi Ekspertni sistemi-10
Ekspertni sistemi Ekspetni sistem za podrku marketing odlucivanju-8
Ekspertni sistemi Fazi kontroleri-8
Ekspertni sistemi Uvod u vetacku inteligenciju-129
Ekspertni sistemi Web data mining-34
Simulacija Simulacija i simulacioni jezici-22
Vestacka inteligencija Primena data warehouse koncepta u statistickoj analizi uspeha studenata
Vestacka inteligencija Morfoloka anotacija na srpskom jeziku zasnovana na transformacionim pravilima
Vestacka inteligencija Jedan pristup detekciji teksta na slikama i u video sekvencama
Vestacka inteligencija Inteligentni tutorijalni sistemi wetas
Vestacka inteligencija Fazi sistem za ocenu privlacnosti stajalita karadordev park
Vestacka inteligencija Genetski algoritam sa optimizacionim metodama u reavanju problema rasporeda easova
Vestacka inteligencija Gprs i wlan kao deo arhitekture sistema za upravljanje vanrednim situacijama
Vestacka inteligencija Improving the mobile robot control in unknown environments
Vestacka inteligencija Projektovanje rasplinuto-logickih regulatora sa aspekta njihove stabilnosti
Vestacka inteligencija Primena ahp u izboru namene za datu lokaciju uz potovanje osnovnih principa odrivog razvoja
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje ors-a pocetnog ucenja engleskog jezika
Diplomski radovi iz informatike Mala enciklopedija muzike
Diplomski radovi iz informatike Informacioni podsistem finansija : glavna knjiga
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje ors-a
Diplomski radovi iz informatike Geografija za vii razred o..
Diplomski radovi iz informatike Struktura pascal programa u gimnaziji
Diplomski radovi iz informatike Elementi projetkovanja multimedije na primerima objekata
Diplomski radovi iz informatike Elementi projektovanja multimedija na primerima medijuma
Diplomski radovi iz informatike Elektricne instalacije i osvetljenje u domacinstvima i malim pogonima (radionicama)
Diplomski radovi iz informatike Baze podataka u nastavi racunarstva i informatike
Diplomski radovi iz informatike Obrada teme: operativni sistem dos u i razredu gimnazije
Diplomski radovi iz informatike Photoshop
Diplomski radovi iz informatike Manastiri fruke gore
Diplomski radovi iz informatike Auto cad r 14  u ii razredu obrazovnog profila : mainski tehnicar za kompjutersko konstruisanje
Diplomski radovi iz informatike Srbija i crna gora u balkanskim ratovima  (1912 1913)
Diplomski radovi iz informatike Istorija muzike (obrazovni racunarski softver za i i ii razred gimnazije)
Diplomski radovi iz informatike Ors osnovi elektrotehnike u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Komunikacija na internetu  pomocu softvera icq u i razredu gimnazije
Diplomski radovi iz informatike Graficki dendroloki informacioni sistem
Diplomski radovi iz informatike Ekspertni sistemi u iv razredu gimnazije
Diplomski radovi iz informatike Hipermediji u literarnom obrazovanju
Diplomski radovi iz informatike (realizam u srpskoj knjievnosti za ucenike ii razreda srednje kole)
Diplomski radovi iz informatike Ors solarna energetika
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalne aplikacije u nastavi prirode i drutva za iii razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni udbenik na primeru starog egipta
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni sistemi u nastavi biologije
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem za upravljanje proizvodnjom izvorita vodovoda u vrcu
Diplomski radovi iz informatike Multimedija i savremena kola – osnove racunarskih mrea
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje ors-a u predmetnoj nastavi osnovne kole kicmenjaci  u nastavi biologije aci
Diplomski radovi iz informatike Obrada teme: baze podataka u iii razredu gimnazije u predmetu racunarstvo i informatika
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalne aplikacije u nastavi istorije: ratne operacije u severnoj africi
Diplomski radovi iz informatike Ors multimedijalna prezentacija: narodni muzej zrenjanin stalna postavka
Diplomski radovi iz informatike Programski paket za racunarsku grafiku
Diplomski radovi iz informatike Elektronski multimedijalni udbenik na primeru nuklearne energije
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalne aplikacije u nastavi hortikulture
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje multimedijalnog ors-a u predmetnoj nastavi osnovne kole na primeru: moj prvi ekosistem biljno i ivotinjsko carstvo
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalne aplikacije u nastavi likovnog obrazovanja likovne tehnike
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem osnovne kole strukturna sistem analiza
Diplomski radovi iz informatike Koricenje interneta u nastavi
Diplomski radovi iz informatike Neke primene programskog paketa adobe photoshop
Diplomski radovi iz informatike Ors u funkciji organizacije i upravljanja muzickom kulturom u srednjim strucnim kolama
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalne aplikacije u nastavi geografije (australija za vii razred osnovne kole)
Diplomski radovi iz informatike Racunarski sistemi u i razredu srednje kole
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalne aplikacije u nastavi tehnickog obrazovanja: radio i televizijska tehnika
Diplomski radovi iz informatike Digitalna estetika
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni racunarski softver u biologiji mala enciklopedija batovanstvo
Diplomski radovi iz informatike Primena racunarske grafike
Diplomski radovi iz informatike Projetkovanje ors-a u nastavi fizike primer zakoni odranja
Diplomski radovi iz informatike Kolor modeli
Diplomski radovi iz informatike Komunikacija, ucenje i multimedije
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje ors-a u nastavi muzickog obrazovanja kola gitare
Diplomski radovi iz informatike Obrada teme : multimedija u iv razredu gimnazije
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalne aplikacije u nastavi fizike
Diplomski radovi iz informatike Didakticki sistemi rada u nastavi racunarstva i informatike
Diplomski radovi iz informatike Primena racunarske grafike u medicini
Diplomski radovi iz informatike Nastava racunarske grafike
Diplomski radovi iz informatike Hiperware sistemi i ucenje
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni obrazovni racunarski softver: sisari u nastavi biologije
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalna prezentacija stalne postavke muzeja vojvodine
Diplomski radovi iz informatike Hipermediji u nastavi osnovne kole -elektronski udbenik: vulkani i zemljotresi
Diplomski radovi iz informatike Vrste reci ors iz srpskog jezika za v razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Sistemi linearnih jednacina ors iz matematike za srednju kolu
Diplomski radovi iz informatike Aritmeticke operacije i relacije u baselog sistemu
Diplomski radovi iz informatike Primena ors-a u nastavi geografije za v razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Transformacije u 2d  i 3d  grafici
Diplomski radovi iz informatike Proces saznavanja u multimediji
Diplomski radovi iz informatike Slike sa fraktalima
Diplomski radovi iz informatike Sistematizacija seminarskih radova iz predmeta sistemi vetacke inteligencije uz podrku racunara
Diplomski radovi iz informatike Ors u nastavi tehnickog obrazovanja iz saobracaja
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalne aplikacije u nastavi muzickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Mala enciklopedija »zrenjanin«
Diplomski radovi iz informatike Primena naprednih tehnika programskog paketa corel draw
Diplomski radovi iz informatike Ors za v razred osnovne kole iz fizike (sila i kretanje)
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje 3d objekata
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni obrazovni racunarski softver u nastavi biologije obrada nastavne teme ptice
Diplomski radovi iz informatike Ors iz matematike piramida u geometriji
Diplomski radovi iz informatike Ors istorija eleznice vozovi i vucna sredstva
Diplomski radovi iz informatike Ors u nastavi geografije francuska
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni ors hardver pc-a u nastavi informatike
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje informacionog sistema trgovackog preduzeca modul magacin
Diplomski radovi iz informatike Ors velikani klasicne muzike
Diplomski radovi iz informatike Ors iz istorije srednjoamericki indijanci
Diplomski radovi iz informatike Primena programskog paketa 3d studio max r3 u izradi animacija
Diplomski radovi iz informatike Integracija multimedija i procesa ucenja insekti
Diplomski radovi iz informatike Multimedija i proces saznavanja
Diplomski radovi iz informatike Multimedija i proces komunikacija australija
Diplomski radovi iz informatike Ors kao simulaciona tehnika u izvodenju eksperimenata iz hemije
Diplomski radovi iz informatike Neke mogucnosti programskog paketa auto cad
Diplomski radovi iz informatike Ors za predmet istorija- kosovski boj
Diplomski radovi iz informatike Alati za razvoj multimedijalnih aplikacija
Diplomski radovi iz informatike Ors iz matematike: podudarnost trouglova
Diplomski radovi iz informatike Animacija u racunarskoj grafici
Diplomski radovi iz informatike Ors u nastavi geografije:sad
Diplomski radovi iz informatike Neke primene fractal designer-a
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem poslovnog zadrunog saveza
Diplomski radovi iz informatike Geografski informacioni sistemi
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje modula »nabavka« informacionog sistema »sever« – subotica
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje ors-a  – grcka
Diplomski radovi iz informatike Macromedia director multimedijalni kurs za pocetnike
Diplomski radovi iz informatike Unapredenje programskih sadraja 2d racunarskog projektovanja cd su uz rad / osim br. 2418/ii
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni orbrazovni racunarski softver ribe
Diplomski radovi iz informatike Proces planiranja i realizacije nastave pomocu multimedija
Diplomski radovi iz informatike Ors u nastavi biologije za osnovnu kolu sisari
Diplomski radovi iz informatike Ors za vii razred osnovne kole (oblast gravitaciono polje)
Diplomski radovi iz informatike Ors iz istorije marsejski atentat 1934.g.
Diplomski radovi iz informatike Delphi multimedijalni kurs za pocetnike
Diplomski radovi iz informatike Neke primene programskog paketa 3d studio max
Diplomski radovi iz informatike Primena racunarske grafike u tekstilu (programski paket za dizajn)
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem modul: obracun zarada u trgovinskom preduzecu
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni obrazovni racunarski softver dominikanska republika
Diplomski radovi iz informatike Softver za pracenje polaganja ispita
Diplomski radovi iz informatike 3d solid modelovanje »cilindra elementa« u auto cad 2000 okruenju
Diplomski radovi iz informatike Primena ors-a u nastavi istorije za i razred srednjeg obrazovanja obrada teme: staro carstvo egipta
Diplomski radovi iz informatike Primena ors-a u nastavi matematike za iii razred srednjeg obrazovanja obrada teme: lopta u geometriji
Diplomski radovi iz informatike Dizajniranje ekranskih formi za multimedijalni softver
Diplomski radovi iz informatike Ors u nastavi geografij: italija
Diplomski radovi iz informatike Graficki alati za multimedijalnu prezentaciju
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalne aplikacije u oblasti fizike
Diplomski radovi iz informatike Primena grafickih alata u dizajniranju web stranica
Diplomski radovi iz informatike Ors kosovski boj u pesmi i prici
Diplomski radovi iz informatike Ors za i razred osnovne kole iz matematike
Diplomski radovi iz informatike Prava i tacka na ravni i van ravni neki aspekti racunarske grafike u nastavi tehnickog crtanja
Diplomski radovi iz informatike Transformacija neki aspekti racunarske grafike u nastavi tehnickog crtanja
Diplomski radovi iz informatike Ortogonalno projektovanje ravni primena racunarske grafike u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Ravan neki aspekti racunarske grafike u nastavi tehnickog crtanja
Diplomski radovi iz informatike Ors u nastavi geografije velika britanija
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni obrazovni racunarski softver likovno obrazovanje
Diplomski radovi iz informatike Prototip informacionog sistema za istraivanje trita medicinskih aparata i opreme
Diplomski radovi iz informatike Teorije ucenja i multimedije
Diplomski radovi iz informatike (atomska struktura materije (hemija za i razred gimnazije)
Diplomski radovi iz informatike Ors iz matematike za i razred osnovne kole: igrajmo se brojevima (oduzimanje za prvake)
Diplomski radovi iz informatike Ors iz geografije kanada
Diplomski radovi iz informatike Generisanje  »pejzaa« metodom racunarske grafike
Diplomski radovi iz informatike Ogucnosti programsko alata bryce 3d
Diplomski radovi iz informatike Ors u nastavi biologije insekti
Diplomski radovi iz informatike Tutorial za ado tehnologiju
Diplomski radovi iz informatike Ors iz geografije saobracaj
Diplomski radovi iz informatike Razvoj softvera za komunikaciju sa bazom podataka edukacionog centra uz internet podrku
Diplomski radovi iz informatike Ors za fiziku rad, snaga i energija
Diplomski radovi iz informatike Analitika korisnika softverskih proizvoda
Diplomski radovi iz informatike Ors u nastavi geografaije finska
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje ors u nastavi geografije-republika portugalija
Diplomski radovi iz informatike Ors iz srpskog jezika i knjievnosti nastanak srpskog knjievnog jezika
Diplomski radovi iz informatike Ors ptice u nastavi biologije
Diplomski radovi iz informatike Ors iz istorije likovne umetnosti i istorije ahitekture
Diplomski radovi iz informatike Koricenje sprajtova u macromedia director-u
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz matematike:povrina trougla i cetvorougla
Diplomski radovi iz informatike Vizuelizacija binarnih operatora u programskom paketu 3d studio max
Diplomski radovi iz informatike Kreiranje intro-a u macromedia director-u
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver u nastavi geografije »portugalija«
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver »sav taj dez«
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver »svet ptica«
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarki softver koarkaki sudija
Diplomski radovi iz informatike Principi ucenja uz pomoc multimedija
Diplomski radovi iz informatike Dinamicko kreiranje baze podataka za elektronski dnevnik na internetu
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver u nastavi istorije istorija starih grka
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni obrazovni racunarski softver klasicizam
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni obrazovni racunarski softver gotika
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz istorije: srbija u prvom svetskom ratu
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver u nastavi geografije: zanimljiva geografija
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver u nastavi geografije : zanimljiva geografija
Diplomski radovi iz informatike Analiza obrazovnog racunarskog softvera za osnovnu kolu
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne kole iz matematike (pravougaonik i krug)
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne kole iz matematike: sabiranje i oduzimanje do 10
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera azija
Diplomski radovi iz informatike Ors u nastavi geografije panija
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunaski softver u nastavi geografije panija
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje zupcanika sa kosim zupcima u autocad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Fontovi u racunarksoj grafici
Diplomski radovi iz informatike Racunarski sistemi u i razredu gimnazije
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunaski softver – umski ekosistem
Diplomski radovi iz informatike Koricenje rasterovanih slika u okruenju auto cad-a
Diplomski radovi iz informatike 3d modelovanje aluminijumskog profila za bicikl u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Primena obrazovog racunarskog softvera u nastav geografije za sekcije
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver u nastavi geografije – svetska cuda severne amerike
Diplomski radovi iz informatike Ucenje na daljinu u okviru kursa – sistemi vetacke inteligencije
Diplomski radovi iz informatike Delphi tutorial napredne tehnike programiranja i izrada aplikacija za windows
Diplomski radovi iz informatike Primena open gl-a za izradu jednostavne kompjuterske igre
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz istorije – prvi srpski ustanak
Diplomski radovi iz informatike Obrazovno racunaski softver iz biologije – prirodni sistem ivotinja
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver  iz biologije za nastavnu jedinicu fiziologija i bolesti srca
Diplomski radovi iz informatike Elementi dvodimenzionalne grafike
Diplomski radovi iz informatike Prikaz radova studenata tehnickog fakulteta »mihajlo pupin« zrenjanin iz oblasti informacionih sistema kola
Diplomski radovi iz informatike Koricenje interneta u nastavi. dodatno edukovanje i usavravanje hirurga
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni obrazovni racunarski sftver hard diskovi
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz istorije stari sloveni
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarki softver preventivne mere u zatiti omladine
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver  – osnovni principi evolucione biologije
Diplomski radovi iz informatike Model racunarske podrke nastave engleskog jezika i metode njene realizacije kao faktor unapredenja i informatizacije obrazovanjacd su uz rad
Diplomski radovi iz informatike Primena geografskih inform
Diplomski radovi iz informatike Acionih sistema u poljoprivredi
Diplomski radovi iz informatike Pascal u ii razredu gimnazije putem programskog paketa pascal 36
Diplomski radovi iz informatike Primena obrazovnog racunarskog softvera u nastavi istorije za i razred srednjeg obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Radno okruenje macromedia director-a
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje multimedijalnog  obrazovnog racunarskog sotvera:srbija u balkanskim ratovima1912-1913
Diplomski radovi iz informatike Energetika u osnovnom obrazovanju : interpretacija obrazovnih sadraja putem obrazovnog racunarskog softvera
Diplomski radovi iz informatike Kompresija slika koricenjem nauronskih mrea
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za fiziku: »elektricna struja«
Diplomski radovi iz informatike Ors- crna  gora   xix vek
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver:rimska umetnost
Diplomski radovi iz informatike Algoritmi za i razred gimnazije
Diplomski radovi iz informatike Ors iz anatomije i fiziologije za srednju kolu: urinarni sistem
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni nastavni model instrukcionog dizajna u radno orijentisanoj nastavi tehnickog obrazovanjacd su uz rad
Diplomski radovi iz informatike Ors iz geografije zemlje atlanske evrope
Diplomski radovi iz informatike Konstrukcija vrata za otvaranje i zatvaranje hala cd su uz rad
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver u nastavi biologije: mekuci
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver u natavi biologije: umski ekosistem
Diplomski radovi iz informatike Racunarska grafika na filmu
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni model upravljanja projektom u operacionim istraivanjima cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Ors specijalni rezervat prirode koviljksi rit
Diplomski radovi iz informatike Funkcija savremenog oblika poslovanja i upravljanja menadmentom  u transportnim preduzecima cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz fizike: njutnovi zakoni
Diplomski radovi iz informatike Obrada fotografija metodom racunaske grafike
Diplomski radovi iz informatike Primena obrazaovnog racunarskog softvera u nastavi geografije za v razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni obrazovni racunarski softver : racunarski sistemi
Diplomski radovi iz informatike Projekat  tehnolokog postrojenja i instalacije za bojenje motora
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni kurs za flash
Diplomski radovi iz informatike Ors iz biologije: nastanak i razvoj coveka
Diplomski radovi iz informatike Primena ors u nastavi fizike za viii razred osnovnog obrazovanja obrada teme kirhofova pravila
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje ors- podunavske zemlje
Diplomski radovi iz informatike Ors za nastavu v razreda osnovne kole iz istorije rimsko carstvo
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver u nastavi istorijevojvoda ivojin miic
Diplomski radovi iz informatike Investicioni programi u ribarskom gazdinstvu »ecka«
Diplomski radovi iz informatike Arhitektura modela za elektronsko poslovanje u sektoru prodaje ad »sever« subotica
Diplomski radovi iz informatike Unos clanova u fil macroamedia director-a
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje softvera za kadrovsku evidenciju organa lokalne samouprave
Diplomski radovi iz informatike Arhitektura mikroprocesora
Diplomski radovi iz informatike Formiranje modela zupcanika u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Integracija mapinfo sa dbms na primeru modula agrotehnike za dp »polet« aleksandrovo
Diplomski radovi iz informatike Projetkovanje internet aplikacije maticna knjiga rodenih
Diplomski radovi iz informatike Director i internet-publish settings
Diplomski radovi iz informatike Distant learning web management system  moduo administrativnih poslova sa studentima podsistem elektronska aprijava ispita
Diplomski radovi iz informatike Elektronska trgovina
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera carska bara
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje podsklopa remenog prenosa u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver arhitektura racunarskih sistema
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje zidnog  stocica u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Ors iz istorije cerska i kolubarska bitka
Diplomski radovi iz informatike Ors: priroda i drutvo iii
Diplomski radovi iz informatike Ors iz fizike za vi razred. struktura supstancije
Diplomski radovi iz informatike Ors: muzicki instrumenti
Diplomski radovi iz informatike Primena ors u nasavi biologije za vi razred osnovnog obrazovanja gmizavci (raznovrsnost, podela, znacaj i ugroene vrste)
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje ors-a : suncev sistem
Diplomski radovi iz informatike Obrada nastavne teme:internet u osnovnoj koli
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje klijent/server aplikacije za proces nabavke u proizvodnom preduzecu u saglasnosti sa standardom kvaliteta iso 9000:2000
Diplomski radovi iz informatike Obrada nastavne teme: elektronsko bankarstvo u trecem razredu gimnazije
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje protiv-povratnog ventila u autocad okruenju
Diplomski radovi iz informatike 3d modelovanje zupcastog kainika u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Koncepcija centra za razvoj malih i srednjih preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Uticaj logistike na unapredenje poslovanja javnog preduzeca »vodovod i kanalizacija« novi sad
Diplomski radovi iz informatike Menadment i informaticke tehnologije
Diplomski radovi iz informatike Osnivanje preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Koncept  upravljanja kvalitetom u v.z. »orao«
Diplomski radovi iz informatike Optimizacija tehnolokih parametara krojenja u zavisnosti od karaktristika tkanina sa elastinom primenom racunara
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje informacionog sistema kole stranih jezika podsistem pracenja nastave i prijemne slube
Diplomski radovi iz informatike Rad sa ucenicima koji pokazuju posebno interesovanje za informatiku i sa onima koji zaostaju u nastavi informatike
Diplomski radovi iz informatike Predinvesticiona studija za izgradnju nove fabrike pivksog slada u ipp »grmec« a.d. krajinik
Diplomski radovi iz informatike Crm (customer relationship management) poslovna strategija u savremenom poslovanju
Diplomski radovi iz informatike Instalacija kablovskog distributivnog sistema (kds) u bijeljini catv opticko cvorite (oc)2
Diplomski radovi iz informatike Obrada nastavne teme: web site u iv razredu gimnazije
Diplomski radovi iz informatike Obrada teme: znacaj racunarstva i informatike u savremenom drutvu
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz matematike krug i krunica
Diplomski radovi iz informatike Pregled i analiza softvera (racunarskih programa) za elektronsko pracenje nastave u osnovnoj koli
Diplomski radovi iz informatike Primena savremenih softverskih alata za strukturnu analizu modela i dobijanje optimalnog reenja
Diplomski radovi iz informatike Tipovi podataka i promenljive
Diplomski radovi iz informatike Razvoj sistema za ucenje na daljinu iz oblasti internet tehnologija
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje geometrijskih oblika u programima za vektorsku grafiku
Diplomski radovi iz informatike Razvoj alata za transformaciju relacione baze podataka u objektnu bazu podataka
Diplomski radovi iz informatike Elektronska radna sveska iz matematike (prizma i piramida)
Diplomski radovi iz informatike Softver za vrednovanje obrazovnog racunarskog softvera
Diplomski radovi iz informatike Distant learning web management system self assesment module
Diplomski radovi iz informatike Istraivanje vrste i uticaja informatickih tehnologija na procese reinenjeringa i na ishode tih procesa
Diplomski radovi iz informatike Pretpostavke optimalnog modela organizovanja djelatnosti odravanja eljeznickih vozila u eljeznice republike srpske a.d. doboj
Diplomski radovi iz informatike E-learning sistem za sql  primer: preduzece
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalna kompozicija nastavnih sadraja geometrije za elektronsko ucenje u osnovnoj koli
Diplomski radovi iz informatike Elektronska radna sveska iz geografije za sedmi razred osnovne kole afrika
Diplomski radovi iz informatike Model za evidenciju seminarskih i diplomskih radova
Diplomski radovi iz informatike Tehnologija za sistemsku integraciju
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalna kompozicija nastavnih sadraja geometrije za elektronsko ucenje u osnovnoj koli obla tela
Diplomski radovi iz informatike Metoda vibro akusticne dijagnostike inskih vozila
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje informacionog podsistema odravanja kao sastavnog dela informacionog sistema preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Graficko reavanje linearnih jednacina u didaktickom softveru za osnovnu kolu
Diplomski radovi iz informatike Preoblikovanje organizacionog sistema zdravstvene ustanove na principima reinenjeringa
Diplomski radovi iz informatike 3d modeliranje klipa u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Analiza primene membranske tehnologije za pripremu vode za pice u zrenjaninu
Diplomski radovi iz informatike Uloga nastavnika u upravljanju procesom nastave
Diplomski radovi iz informatike Ors masa i gustina
Diplomski radovi iz informatike Elektronska radna sveska iz matematike za osmi razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Gravitaciono polje obrazovni racunarski softver iz fizike za vii razred
Diplomski radovi iz informatike Elektronska radna sveska iz matematike za osmi razred osnovne kole – valjak
Diplomski radovi iz informatike Integralno obezbedenje menaderskih usluga u ciklusu poljoprivredne proizvodnje
Diplomski radovi iz informatike Primena ors u nastavi informatike za i razred gimnazije algoritmi
Diplomski radovi iz informatike Farmakoloki prirucnik
Diplomski radovi iz informatike Elektronska radna sveska iz matematike (lopta)
Diplomski radovi iz informatike Racunarske komunikacije
Diplomski radovi iz informatike Elektronska radna sveska iz matematike za 8 razred (kupa)
Diplomski radovi iz informatike Graficko dizajniranje odnosa tacke, prave i ravi u didaktickom softveru za osnovnu kolu
Diplomski radovi iz informatike Administrativni modul u distance learning system-u
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje mehanizma prenosa toplote pri konvektivnom suenju i utvrdivanje numerickih pokazatelja
Diplomski radovi iz informatike E- learning za sql primer: dobavljaci
Diplomski radovi iz informatike Primena programskog paketa auto cad  u nastavi tehnickog obrazovanja u osnovnoj koli
Diplomski radovi iz informatike Uloga i znacaj interneta kao sredstva promotivnog delovanja cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Editovanje teksta
Diplomski radovi iz informatike Ucenje word-a na daljinu
Diplomski radovi iz informatike Mogucnosti primene problemske nastave koricenjem ors-a
Diplomski radovi iz informatike Odravanje nastavnog materijala u sistemu ucenja na daljinu
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver
Diplomski radovi iz informatike Priroda i drutvo za iii razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje stambenog objekta u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Znanje kao faktor unapredenja kvaliteta poslovanja
Diplomski radovi iz informatike Obrazovno racunarski softver iz matematike za 8. razred (linerana funkcija)
Diplomski radovi iz informatike Ors let’s play with the words
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem za upravljanje  – foto studio manager
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje razdelnih caura u auto cad okruenju disketa uz rad
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje kainika u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Interaktivno modeliranje dela benzinske pumpe u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Sistem lineranih jednacina sa dve nepoznate (radna sveska)
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz fizike za 6. razred osnovne kole (merenje)
Diplomski radovi iz informatike Elementi inenjerske analize u mechanical desktop okruenju
Diplomski radovi iz informatike Sterilizacija i sterilizatori u medicini i farmaciji
Diplomski radovi iz informatike Ors za srpski jezik pridevi
Diplomski radovi iz informatike Ors iz fizike /zbirka zadataka za oblast sila/
Diplomski radovi iz informatike Primena programskog paketa sdobe photoshop za izradu internet prezentacija
Diplomski radovi iz informatike Sistemi za automatsko prepoznavanje zvuka i govora
Diplomski radovi iz informatike Razvoj tehnicke dijagnostike hidraulicnih pumpi i motora
Diplomski radovi iz informatike Razvoj aplikacija za poslovanje knjiare na internetu
Diplomski radovi iz informatike Metode za digitalnu obradu slike
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem laboratorije specijalisticke poliklinike
Diplomski radovi iz informatike Ors radna sveska iz geografije za v razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Digitalno odrastanje
Diplomski radovi iz informatike Neformalno informaticko obrazovanje kadrova u funkciji osposobljavanja za potrebe poljoprivredne proizvodnje
Diplomski radovi iz informatike Algoritmi obucavanja vnm
Diplomski radovi iz informatike Script jezik lingo
Diplomski radovi iz informatike Elektronska radna sveska iz geografije za sedmi razred osnovne kole juna amerika-
Diplomski radovi iz informatike Analiza uticaja tehnolokog procesa na kvalitet izrade odece od pletenine
Diplomski radovi iz informatike Metodologija istraivanja uticajnih faktora na efikasnost metalo-preradivacke industrije
Diplomski radovi iz informatike Mesto i uloga informatike u srednjokolskom obrazovanju ucenika u republici srpskoj
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem odseka za izradu katastra nepokretnosti
Diplomski radovi iz informatike Upravljanje nastavom matematike u razrednoj nastavi
Diplomski radovi iz informatike Proracun zglobno-polunih mehanizama u programu mathcad cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Ors iz geografije »zemlje beneluxa«
Diplomski radovi iz informatike Ors za i razred osnovne kole roditeljski dom
Diplomski radovi iz informatike Neke mogucnosti projektovanja ors u nastavi gramatike opisni pridevi
Diplomski radovi iz informatike Uticaj uvodenja cad sistema u konstrukcionu pripremu na razvoj odevnih proizvoda
Diplomski radovi iz informatike E-learning: projektovanje ors-a (vebe)
Diplomski radovi iz informatike Model otvorene nastave u programskim sadrajima tehnickog obrazovanja u osnovnim kolama
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje ventila isplacne pumpe u »mechanical desktop« okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Teorija i praksa pri privatizaciji drutvenog preduzeca na primeru »elan« a-d- srbobran
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz matematike za prvi razred merenje duina
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne kole moja porodica
Diplomski radovi iz informatike Povezivanje delphi aplikacije sa bazom podataka
Diplomski radovi iz informatike Mere zatite potencijala katodne zatite pomocu permanentne referentne elektrode tip cucuso4 zas. u elektrohemijskoj zatiti celicnih konstrukcija od korozije
Diplomski radovi iz informatike Ors odmor i slobodno vreme u porodici
Diplomski radovi iz informatike Tutorijal za macromedia director rad sa zvukom i vremenom
Diplomski radovi iz informatike Radna sveska iz geografija za 5-ti razred (ors iz geografije za 5-ti razred osnovne kole)
Diplomski radovi iz informatike Primena softverskog alata visio u projektovanju is-a
Diplomski radovi iz informatike Grafika mrenog planiranja
Diplomski radovi iz informatike Semanticke mree u procesiranju prirodnog jezika
Diplomski radovi iz informatike Razvoj web aplikacije troslojne athitekture za administrativni modul dlwms-a
Diplomski radovi iz informatike Psiholoko-didakticke osnove planiranja i programiranja vaspitno-obrazovnog rada u srednjim strucnim kolama republike srpske
Diplomski radovi iz informatike Odredivanje pokazatelja pouzdanosti u fazi projektovanja hidraulicnih sistema
Diplomski radovi iz informatike Gajenje povrca u plastenicima
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem komercijalne slube preduzeca za proizvodnju sokova
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne kole azbuka
Diplomski radovi iz informatike Web osnove i softversko inenjerstvo
Diplomski radovi iz informatike Primena sql-a u softverskom inenjerstvu
Diplomski radovi iz informatike Obrada informatickih sadraja u sedmom razredu osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Nastanak predmeta informatike
Diplomski radovi iz informatike Predikatski racuni i njihove primene
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver matematika (sabiranje tri broja)
Diplomski radovi iz informatike Uticaj tehnike na razvoj civilizacije
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje vratila sa zupcanikom sa kosim zupcima u mechanical desktop okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Trodimenzionalno modeliranje cevne spojnice u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Realizacija h norme u matlab-u cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalna kompozicija nastavnih sadraja matematike za elektronsko ucenje u 8. razredu osnovne kole  linearne jednacine i nejednacine
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz matematike  parni i neparni brojevi
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje mainskih zaptivki u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje postolja rucne builice u mechanical desktop okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz muzicke kulture
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz predmeta svet oko nas: kako izgledaju biljke i ivotinje
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje ors-a za prvi razred osnovne kole svi u porodici radimo
Diplomski radovi iz informatike Ors za prvi razred osnovne kole ucimo da piemo
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz matematike razlaganje brojeva na sabirke
Diplomski radovi iz informatike Razvoj web aplkacije u objektnom okruenju proizvodnja i usluge   »luka a.d. backa palanka«
Diplomski radovi iz informatike Primena direct x tehnologije u izradi simulacije teleskopa
Diplomski radovi iz informatike Generisanje i iscrtavanje fraktala u dvodimenzionalnoj i trodimenzionalnoj grafici
Diplomski radovi iz informatike Analiza efikasnosti parne turbine od 348,5 mw
Diplomski radovi iz informatike Metodologija evaluacije eduativnih web prezentacija
Diplomski radovi iz informatike Graficke komunikacije i mrena podrka u projektovanju mehanizama maina cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Matematicka indukcija u deduktivnim sistemima logickog programiranja
Diplomski radovi iz informatike Tutorijal za power designer 6.0
Diplomski radovi iz informatike Softver za pracenje projekcija i prodaju karata u bioskopima
Diplomski radovi iz informatike Kvalitet nastavnog modela internet ucionice za distantno obrazovanje informatickih sadraja putem multimedijalnih internet servisa
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem veleprodaje auto delova
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Oblici i njihovi kvaliteti
Diplomski radovi iz informatike Multimedjijalna prezentacija carske bare
Diplomski radovi iz informatike Optimizacija tehnolokog procesa strateki cilj kvaliteta poslovanja
Diplomski radovi iz informatike Hardver kao savremena komunikaciona i informaciona tehnologija u nastavi
Diplomski radovi iz informatike Upravljanje problemskom nastavom fizike
Diplomski radovi iz informatike Fakultetski web/wap servisi
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne kole  godinja doba
Diplomski radovi iz informatike Ors matematika kroz igru usvajanje novih pojmova u matematici za 1. razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za prvi razred skup
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz matematike za prvi razred pravougaonik, kvadrag, krug, trougao
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver  nervni sistem
Diplomski radovi iz informatike Istaknute licnosti anglogonskog sveta
Diplomski radovi iz informatike Obrada nastavne teme : racunari kao multimedije powerpoint u viii razredu osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz matematike : otkrivanje nepoznatog broja
Diplomski radovi iz informatike Projekat finansijske operative za potrebe dravnih organa – modul likvidatura
Diplomski radovi iz informatike Metodicki modeli strukovnog obrazovanja ucenika u dizajniranju i modelovanju tekstila i odece
Diplomski radovi iz informatike Uloga interneta u promociji preduzeca cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Solid modeliranje u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Tehnologija odravanja, dijagnostika i konstrukcija uljno-hidraulickih pumpi i pomocnih pokretaca kod kamiona
Diplomski radovi iz informatike Ors iz matematike za prvi razred osnovne kole znak plus, znak jednakosti
Diplomski radovi iz informatike Inforamticko obrazoanje za  informaticko  drutvo
Diplomski radovi iz informatike Savremene obrazovne  tehnologije u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz geografije za v razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Ors iz predmeta svet oko nas »razliciti poslovi, razlicita naselja«
Diplomski radovi iz informatike E-learning za algoritme i strukture podataka u funkciji kvalitetnog programiranja
Diplomski radovi iz informatike Elementi razvoja inforamcionog sistema za elektronsko placanje komunalnih usluga
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje informacionog sistema u funkciji povecanja produktivnosti, na primeru preduzeca igm »jugobanat« a.d. banatski karlovac
Diplomski radovi iz informatike Gradevinsko preduzece »energoprojekt visokogradnja a.d.« – menadment sektorom mehanizacije i kontrola kvaliteta
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje klipa klip-lift sistema u mechanical desktop okruenju
Diplomski radovi iz informatike Odravanje visokopritisne klipne pumpe »woma« 2252 p-30 u »fabrici sintetickog kaucuka« –  elemir
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za vebe iz db-a »normalizacija«
Diplomski radovi iz informatike Metodicko-didakticka pitanja efikasnosti nastave informatike
Diplomski radovi iz informatike Uticaj karakteristika avova na izradu odece od kuliranih pletenina
Diplomski radovi iz informatike Renderovanje trodimenzionalnih objekata u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Strategija upravljanja cvrstim komunalnim otpadom u rep. srpskoj
Diplomski radovi iz informatike Upravljanje i regulacija procesom ucenja u programiranoj nastavi
Diplomski radovi iz informatike Koricenje udaljenih baza podataka u sistemima automatskog rezonovanja
Diplomski radovi iz informatike Razvoj klijent-server aplikacije za internisticku ambulantu
Diplomski radovi iz informatike Istraivanje atributa bencmarkinga koji determiniu poslovnu izvrsnost
Diplomski radovi iz informatike Razvoj ravnih toplotnih suncevih prijemnika sa aspekta povecanja energetske efikasnosti
Diplomski radovi iz informatike Ors za i razred osnovne kole iz predmeta svet oko nas
Diplomski radovi iz informatike Razvoj internet informacionih sistema za usluge u eleznickom putnickom saobracaju
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera iz matematike za prvi razred dinari i pare
Diplomski radovi iz informatike Model razvoja i upravljanja inovacionim procesima u privredi
Diplomski radovi iz informatike Analiza mogucnosti za povecanje efikasnosti solarnih konvertora upotrebom ultratankih premaza
Diplomski radovi iz informatike Heuristici modeli nastave politehnickog obrazovanja u osposobljavanju kadrova za potrebe civilne odbrane
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje jednopolnih elektricnih ema za elektropostrojenja u visio professional  okruenju
Diplomski radovi iz informatike Povecanje energetske efikasnosti solarnih kolektora u dinamickim uslovima rada
Diplomski radovi iz informatike Uticaj upotrebe racunara na podizanje efikasnosti nastave fizike u gimnaziji
Diplomski radovi iz informatike Virtuelna ucionica za c++ programski jezik cd uz rad + pdf
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za pracenje prodaje u poljoprivrednim apotekama
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje objekta stolne lampe u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za 2. razred osnovne kole abeceda
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem ad zobnatica  cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje elemenata prenosnika u  auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Metodologija reinenjeringa privatizovanih preduzeca u procesu tranzicije
Diplomski radovi iz informatike Likovna pocetnica, vizuelne umetnosti oblikovanje u papiru i kartonu
Diplomski radovi iz informatike Softver za osiguranje vozila
Diplomski radovi iz informatike Solid modeliranje u solidworks okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Bajesov klasifikator tekstualnih dokumenata i njegova implementacija u jeziku java
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistemi u funkciji efikasnije organizacije i upravljanja kolom
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver tipa multimedije u funkciji unapredivanja razredne nastave
Diplomski radovi iz informatike Primena takagi-sugeno fazi modela kod obrnutog klatna
Diplomski radovi iz informatike Ors iz predmeta :svet oko nas delovi dana i sedmice –
Diplomski radovi iz informatike Ors saobracajna sredstva iz predmeta »svet oko nas«
Diplomski radovi iz informatike Razvoj internet aplikacije u delphi okruenju za ucenje na daljinu uz primenu hml tehnologije
Diplomski radovi iz informatike Ors za predkolski uzrast:  palcica na engleskom jeziku
Diplomski radovi iz informatike Obrazovno racunarski softver:  bajka »bambi«
Diplomski radovi iz informatike Metodicka obrada sadraja:istorijat toplotnih motora
Diplomski radovi iz informatike Metodicko i organizaciono unapredenje kvaliteta univerzitetske nastave u okviru razvoja integralnog softverskog sistema tehnickog fakulteta
Diplomski radovi iz informatike Microsoft word u vii razredu osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Ors  za iv razred osnovne kole: osnovne i izvedene boje
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za predkolski uzrast
Diplomski radovi iz informatike Obrada nastavne teme windows xp u  nastavi racunarstva i informatike u srednjim kolama
Diplomski radovi iz informatike Trodimenzionalno modeliranje vratila sa zucanikom sa pravim zupcima u auto cad  okruenju
Diplomski radovi iz informatike Motivacija, motivatori i tehnike motivacije u nastavi informatike
Diplomski radovi iz informatike Uloga tehnicke kulture u ostvarivanju informaticke pismenosti viih razrda osnovne kole cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Metodska obrada programskog sadraja nastave informatike i racunarsva u osnovnoj koli
Diplomski radovi iz informatike Norme komparatora u fazi relacionim bazama podataka
Diplomski radovi iz informatike Primena programa power point u realizaciji nastave tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Modeli i modelovanje sistema upravljanja kolom
Diplomski radovi iz informatike Ljudi koji su promenili svet nikola tesla, mihajlo pupin«, milutin milankovic i mileva ajntajn
Diplomski radovi iz informatike Razvoj informacionog sistema tehnickog sektora preduzeca za proizvodnju elektrouredaja
Diplomski radovi iz informatike Editovanje solid modela u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje i vizualizacija vucnog uredaja u solidworks okruenju
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz fizike za esti razred osnovne kole: »sila«
Diplomski radovi iz informatike Robno knjigovodstvo str »biopajz«
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje stone builice u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Izrada plana kvaliteta u preduzecu »zastava metal« – resavica
Diplomski radovi iz informatike Elementi projektovanja web aplikacija na primeru aplikacije za zubnu ambulantu
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz engleskog jezika »glagolska vremena«
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver  »voda oko nas«
Diplomski radovi iz informatike »rational rose 2001« kao podrka vizuelnom modelovanju
Diplomski radovi iz informatike Informacioni podsistem fakulteta za pracenje rada asistenata
Diplomski radovi iz informatike Nastavne metode u funkciji upravljanja, organizacije i racionalizacije nastave osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket : virtuelna on-line prodavnica racunarske opreme
Diplomski radovi iz informatike Ors za i razred osnovne kole iz predmeta svet oko nas
Diplomski radovi iz informatike Softver za pracenje rada studentskog doma
Diplomski radovi iz informatike Izrada web stranice pomocu html-a
Diplomski radovi iz informatike Mostovi kao objekti niskogradnje i metodicki pristup u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za predmet svet oko nas:  »ta i kako prevozimo«
Diplomski radovi iz informatike Elektronsko poslovanje kao faktor razvoja tehnickog odravanja
Diplomski radovi iz informatike Faze razvoja obrazovno racunarskog softvera na primeru nastavne jedinice
Diplomski radovi iz informatike Kompjuteri u  novinarstvu
Diplomski radovi iz informatike Primena hml vebservica u projektovanju informacionih sistema
Diplomski radovi iz informatike Energetski bilans »aktivnog« i »pasivnog« masivnog solarnog zida u realnim uslovima rada
Diplomski radovi iz informatike Softver za pracenje otkupa iprodaje mleka u mini-mlekarama cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Ors iz matematike  (desetica)
Diplomski radovi iz informatike Ors iz poznavanja drutva: manastiri sedita kulture
Diplomski radovi iz informatike Koncept upravljanja ljudskim resursima na primeru vazduhoplovno tehnickog sektora agencije za kontrolu letenja srbije i cerne gore d.o.o.
Diplomski radovi iz informatike Bazicni elementi telekomunikacionog sistema u informacionom sistemu »telekom« srbija
Diplomski radovi iz informatike Razvoj modela vibracija tehnickih sistema
Diplomski radovi iz informatike Uvodenje sistema menadmenta kvalitetom u preduzecu »coming-computer enginering«
Diplomski radovi iz informatike Unifikacija i sistematizacija modela za utvrdivanje optimalnog perioda tehnicke dijagnostike i njihova primena na grafickim mainama
Diplomski radovi iz informatike Teorija i praksa procesa dizajniranja na primeru tafting tepiha
Diplomski radovi iz informatike Sistem realizacije investicionih projekata u funkciji promena u elektroprivredi
Diplomski radovi iz informatike Razvoj web aplikacije za organizaciju prakse studenata medicine u bolnicama
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za pracenje poslovanja apoteke
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem tehnicke slube brodogradilita
Diplomski radovi iz informatike Upravljanje promenama i uloga u savremenim organizacijama
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje rucne dizalice u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Vizualizacija stambenog objekta u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Sistem upravljanja kvalitetom u preduzecu »energomontaa«a.d.
Diplomski radovi iz informatike Microsoft visual studio.net kao osnova za razvoj softvera za obracun licnih dohodaka u srednjoj koli
Diplomski radovi iz informatike Metode i standardi kompresije podataka
Diplomski radovi iz informatike Povecanje efikanosti gasnih kotlova snage 15-50 |kw|  koricenjem gornje toplotne moci goriva
Diplomski radovi iz informatike Uloga licne prodaje u integrisanoj marketing komunikaciji
Diplomski radovi iz informatike Dinamicka web prezentacija:etnja zrenjaninom
Diplomski radovi iz informatike Antropomorfni roboti i humanizacija ljudskog rada
Diplomski radovi iz informatike Odravanje hidraulicnog sistema postrojenja za suenje uglja cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Optimizacija zaliha proizvoda podrkom programskog paketa mathcad cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Uticaj trita rada i socijalnih partnera na razvoj, poboljanje i povecanje usluga koje nudi srednja kola
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje osovine u auto cad mechanical okruenjucd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje obrtnih tela u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Kolekcija »in-b« muki sportski solo sako cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje recne jahte u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Ucenje na daljinu u zemljama tranzicije sa posebnim osvrtom na visoko obrazovanje u ap vojvodini
Diplomski radovi iz informatike Poredenje klijent server arhitekture sa vieslojnom arhitekturom u .net okruenju
Diplomski radovi iz informatike Primena informatike u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Razvoj vieslojnih aplikacija u .net okruenju
Diplomski radovi iz informatike Sinteza mernih sistema za monitoring rotornih bagera u realnom vremenu
Diplomski radovi iz informatike Dreamweaver kao alat za web douajn
Diplomski radovi iz informatike Osnovne funkcije ulazno/izlaznog podsistema
Diplomski radovi iz informatike Istorijski razvoj koncepta operativnih sistema
Diplomski radovi iz informatike Softver za evidenciju diplomskih radova na fakultetu
Diplomski radovi iz informatike Konparacija operativnih sistema dostupnih na tritu cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Softver za bolnicko informacioni sistem modul porodilite
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalna prezentacija tekstilnog preduzeca »eritex«
Diplomski radovi iz informatike Primena koncepta odnosa s javnocu u visokokolskim organizacijama
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za nastavni predmet srpski jezik (padei) za 5. razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Uticaj parametara zavarivanja na karakteristike ilavosti zavarenih spojeva punjenom icom opreme koja se odrava
Diplomski radovi iz informatike Razvoj preduzetnitva u funkciji smanjenja nezaposlenosti u srbiji u periodu tranzicionih promena
Diplomski radovi iz informatike Vizuelizacija stambenog objekta u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Ugradnja i oblikovanje radnih mesta u tehnolokom procesu izrade odece
Diplomski radovi iz informatike Uporedni bilans tehnolokih sistema suenja u procesu industrijske prerade itarica, sa aspekta baznih parametara rada
Diplomski radovi iz informatike Dizajniranje internet sajta sektora za ljudske resurse ministarstva odbrane srbije i crne gore
Diplomski radovi iz informatike Istraivanje mogucnosti primene principa preduzetnitva u istraivacko razvojnim jedinicama
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje elektromotra u catia okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za pracenje rada kadrovske slube na fakultetu
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje i dizajn informacionog sistema kadrovske slube na fakultetu
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver biologija za 8. razred organi za razmenu gasova grada
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz engleskog jezika »schools and education«
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket »knjiara«
Diplomski radovi iz informatike Energetski efekti energetski efikasnog objekta nove koncepcije sa viim stepenom koricenja sunceve energije
Diplomski radovi iz informatike Efikasnost modela odravanja termoelektrana
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje obrazovno racunarkog softvera u nastavi biologije za vi razred osnovne kole tema:  ptice
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za pracenje rada pozorinog kluba cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Efekti i strategije razvoja curriculuma nastave tehnike u osnovnokolskom obrazovanju
Diplomski radovi iz informatike Razvoj i optimizacija procesa i sistema u preciznom livenju primenom »rapid tooling« tehnologije
Diplomski radovi iz informatike Efikasnost odrvanja tehnickih sistema eljeznica republike srpske
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje i razvoj m-comerce aplikacije
Diplomski radovi iz informatike Graficko modelovanje rada svetlosnih signala na semaforizovanim raskrsnicama
Diplomski radovi iz informatike Web 2.0  koncept
Diplomski radovi iz informatike Is za podrku upravljanjem proizvodnjom lateksa
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za pracenje racunarske opreme na fakultetu
Diplomski radovi iz informatike 3d modeliranje pumpe za vodu u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Primena i pracenje sistema upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji »zorka exa«
Diplomski radovi iz informatike Problemska metoda u nastavi informatike u ekonomskoj koli
Diplomski radovi iz informatike Podsistem obracuna zarade u preduzecu cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Ors iz predmeta poznavanje prirode za iv razred osnovne kole /kretanje ptica/
Diplomski radovi iz informatike Kognitivne psiholoke teorije u funkciji projektovanja multimedijalnih obrazovnih racunarskih softvera
Diplomski radovi iz informatike Besplatni mali oglasi na web-u
Diplomski radovi iz informatike Vizuelizacija stambenog objekta u  auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Nove metode i pristupi u podsticanju tehnolokog razvoja
Diplomski radovi iz informatike Tehnologija proizvodnje krovnog crepa na bazi gline u fabrici «igk polet« novi becej
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem privatne ginekoloke ordinacije
Diplomski radovi iz informatike Racunarski modeli i simulacija u funkciji efikasnije nastave tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike 3d modeliranje sklopova leptirastog ventila u solid edge okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike 3d modeliranje mainskih delova leptirastog ventila u solid edge okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Metode povrinskog modeliranja u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Primena programa power point u realizaciji programa nastave tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Primena haccp metode u upravljanju sistemom kvaliteta u fabrici »pionir« d.o.o. cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje modela u nastavi pomocu programa solid works
Diplomski radovi iz informatike Komunikacija u distribuiranim sistemima
Diplomski radovi iz informatike Karakteristike obrazovnog racunarskog softvera u nastavi fizike
Diplomski radovi iz informatike Sistem kvaliteta u »pik becej« »poljoprivreda« a.d. cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Kvalitet iu upravljanje poslovanjem u ad »metaloplastika galeb«
Diplomski radovi iz informatike Uloga i znacaj informacionog sistema u upravljanju sistemom kvaliteta u preduzecu »higlo« ad hladnjaca horgo
Diplomski radovi iz informatike Istraivanje plasmana novog proizvoda motornog ulja na trite
Diplomski radovi iz informatike Istraivanje uticaja stila menadmenta na efikasnost poslovanja
Diplomski radovi iz informatike Poslovni inkubatori kao moguci model razvoja malih i srednjih preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Restruktuiranje tekstilne industrije srbije sa posebnim osvrtom na menadment ljudskih resursa
Diplomski radovi iz informatike Menadment ljudskih resursa u savremenom preduzetnitvu
Diplomski radovi iz informatike Istraivanje uticaja strukture ivotnih ciljeva preduzetnika na uspeno poslovanje preduzeca u preduzetnickom inkubatoru
Diplomski radovi iz informatike Xml kao alat za razvoj elemenata korisnickog interfejsa u informacionim sistemima
Diplomski radovi iz informatike Obrazovno racunarski softver iz biologije bodljokoci
Diplomski radovi iz informatike Istraivanje profila menadera u republici srbiji
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket komercijalne slube a:d: »vracki vinogradi«
Diplomski radovi iz informatike Kreiranje internet prezentacije osiguravajuceg drutva
Diplomski radovi iz informatike Vizuelizacija lica
Diplomski radovi iz informatike Kriptografski i steganografski postupci
Diplomski radovi iz informatike Koricenje nastavnog materijala iz oblasti tehnologije odravanja uz pomoc softvera
Diplomski radovi iz informatike Primena xml-a u izradi internet prezentacije
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za finansijsko knjigovodstvo
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za prodaju obuce
Diplomski radovi iz informatike Razvoj sistema za termoviziju tehnickih sistema (ptp metodom)
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za predkolske ustanove
Diplomski radovi iz informatike Metodska obrada nastavnog sadraja »racunarstvo i informatika« u i razredu tehnicke kole
Diplomski radovi iz informatike Multimedije u nastavi muzicke kulture osnovnokolskog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz fizike «sile trenja« za vii razred
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver  – bolesti savremenog doba –
Diplomski radovi iz informatike Predlog reenja za smanjenje tetnog uticaja pepela i ljake  tent a i b na ivotnu sredinu optine obrenovac
Diplomski radovi iz informatike Uloga statisticke kontrole kvaliteta u upravljanju kvalitetom
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje rucne prese u auto cad okruenju cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Rizik kao posledica emisije polutanata iz mega termoenergetskih objekata
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket turisticke agencije
Diplomski radovi iz informatike Efekti i ogranicenja upravljanja odravanjem na bazi rizika
Diplomski radovi iz informatike Dijagnostika motora sa unutranjim sagorevanjem
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje kucita tampaca programskim paketom inventor cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Alatke photoshop-a
Diplomski radovi iz informatike Metodicka obrada nastavne teme internet u ii godini gimnazije
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za pracenje rada predkolske ustanove
Diplomski radovi iz informatike Reinenjering potanskog saobracaja sa osvrtom na »pote srpske«
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni sistemi u funkciji ucenja na daljinu
Diplomski radovi iz informatike Agenti na internetu
Diplomski radovi iz informatike Istraivanje uticaja menadmenta na efikasno poslovanje pomocu znanja
Diplomski radovi iz informatike Uticaj pojave mehanickih oscilacija na sigurnost funkcionisanja sklopova u sistemu prenosa snage tekstilnih maina
Diplomski radovi iz informatike Racunar u funkciji evaluacije nastave tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Primena ametoda analiza otkaza fta, fmea i fmeca na sloenom tehnickom sistemu
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za vodenje kole fudbala
Diplomski radovi iz informatike Optimizacija izbora tehnologija u preradi etilena u cilju smanjenja rizika od postojece tehnologije
Diplomski radovi iz informatike Tehnologija navarivanja cilindricnih delova epp postupkom
Diplomski radovi iz informatike Automatska dijagnostika stanja maziva kod maina alatki
Diplomski radovi iz informatike Softver za evidenciju molbi studentske slube
Diplomski radovi iz informatike Primena softverskih modela simulacionog tipa u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Web servis prodaja karata eleznice
Diplomski radovi iz informatike Proizvodnja i odravanje robota i robotizovanih maina u fabrikama buducnosti
Diplomski radovi iz informatike Koncepcija, komponente i pravci razvoja profesionalne orijentacije ucenika osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike eme solarnih instalacija firme »buderus«
Diplomski radovi iz informatike Metode razvoja i primena xml web servisa kao podrka tradicionalnom obrazovnom procesu
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket veleprodaje namirnica sa podrkom za internet
Diplomski radovi iz informatike Filteri u adobe photoshop-u
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem za upravljanje rezervnim delovima
Diplomski radovi iz informatike Strategijski apsketi kreditiranja preduzeca cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Softver za pracenje rada agenata u direkcijama za osiguranje
Diplomski radovi iz informatike (collaborator relationship manager 2006)
Diplomski radovi iz informatike Slojevi u adobe photoshop-u
Diplomski radovi iz informatike Primena koncepta poslovnog planiranja u preduzecu igm »toza markovic« kikinda
Diplomski radovi iz informatike Dreamweaver i web prezentacije
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz predmeta svet oko nas treci razred osnovne kole »priroda u kraju«
Diplomski radovi iz informatike Principi i karakteristike multimedijalnog ucenja i dizajniranja
Diplomski radovi iz informatike Saznajni, psiholoki i kibernetski aspekti organizacije casova u nastavi informatike
Diplomski radovi iz informatike Vizuelizacija automobilske felne u auto cad i 3d studio max okruenju
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem urgentnog centra
Diplomski radovi iz informatike Razvoj kablovsko distributivnog sistema u sremu
Diplomski radovi iz informatike Koncept odredivanja strukture program menadmenta u proizvodnji slenog proizvoda
Diplomski radovi iz informatike Liderstvo na primeru preduzeca nhbg iks-hard
Diplomski radovi iz informatike Edukacija ljudskih resursa u fotografskim radnjama u cilju povecanja konkurentske prednosti na tritu
Diplomski radovi iz informatike Modeli transportnog problema u mathcad  okruenju
Diplomski radovi iz informatike Integralni softverski sistem za pracnje poljopriovrednih resursa u regionu
Diplomski radovi iz informatike Skript jezici u savremenim informacionim sistemima i aplikacijama
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz biologije za vii razred osnovne kole  (globalne promene)
Diplomski radovi iz informatike Koricenje otpadne cvrste biomase u energetske svrhe
Diplomski radovi iz informatike Dijagnostika motornih vozila sa posebnim osvrtom na elektronski kocni sistem
Diplomski radovi iz informatike Primena haccp metode upravljanja sistemom kvaliteta u preduzecu «higlo« a.d. hladnjaca horgo cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Poboljanje procesa realizacije proizvoda
Diplomski radovi iz informatike Menadment sistema kontrole radnog vremena
Diplomski radovi iz informatike Sigurnost beicnih lokalnih racunarskih mrea (wlan)
Diplomski radovi iz informatike Pregled i primena irokopojasnih adsl tehnologija u informaciono-komunikacionim sistemima
Diplomski radovi iz informatike Web servis za prodaju knjiga na fakultetu
Diplomski radovi iz informatike Arhiviranje fajlova sa razlicitih medijuma primenom xml-a
Diplomski radovi iz informatike Princip rada i konstrukcija nuklearne magnetne rezonance
Diplomski radovi iz informatike Strategija upravljanja investicijama pri odabiru putnih prelaza za osiguranje na magistralnim prugama u funkciji optimalnog izbora i podizanja stepena bezbednosti saobracaja
Diplomski radovi iz informatike Grafika u mathcad-u
Diplomski radovi iz informatike Sigurnost i zatita podataka kod internet bankarstva
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje kompjuterskog stola u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za katalogizaciju knjiga u biblioteci
Diplomski radovi iz informatike Razvoj menadmenta
Diplomski radovi iz informatike Analiza uticaja karakteristika dins tkanina na konstrukcijsku pripremu proizvodnje odece
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje modula content management sistema za web aukciju zasnovan na php/mysql tehnologiji
Diplomski radovi iz informatike Unapredenje skladine funkcije  u dp »potisje« ada
Diplomski radovi iz informatike Razvoj funkcije proizvodnje u preduzecu
Diplomski radovi iz informatike Podmazivanje stalka univerzalne glodalice za izradu cilindricnih zupcanika u standardnim i granicnim uslovima rada
Diplomski radovi iz informatike Razvoj funkcija za autentifikaciju korisnika i auriranje sadraja web prezentacije na primeru sajta narodnog pozorita »toa jovanovic« zrenjanin
Diplomski radovi iz informatike Dijagnostika oto motora
Diplomski radovi iz informatike Kvalitet razvoja kolskog menadmenta primenom efqm-modela
Diplomski radovi iz informatike Komparacija tehnologija za izradu internet prezentacija
Diplomski radovi iz informatike Osnovni principi dizajna i psiholoki aspekti ucenja u multimedijalnim prezentacijama u nastavi cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Sigurnost internet aplikacija cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Www- koncepti i primena, web tehnologije i web standardi
Diplomski radovi iz informatike Izgradivanje licnog sitema rukovodenja i menadmenta cd uz rad
Diplomski radovi iz informatike Metodska obrada nastavnog sadraja »osnove informatike i racunarstva« u viii razredu osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Mesto tehnolokog razvoja u odrivom razvoju
Diplomski radovi iz informatike Model za donoenje odluka u procesima prepoznavanja tipa funkcija pouzdanosti brodskih postrojenja
Diplomski radovi iz informatike Obnavljanje venaca monoblok tockova eleznickih vozila navarivanjem, s apsekta tehnicke izvodljivosti, pouzdanosti i ekonomske opravdanosti
Diplomski radovi iz informatike Savremeni koncept poslovanja i unapredenja obrazovanja strucnih kadrova u tekstilnoj industriji
Diplomski radovi iz informatike Restruktuiranje eleznica srbije
Diplomski radovi iz informatike Uticaj motivacije na uspenost ljudskih resursa u privredi srbije
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera u nastavi biologije za viii razred osnovne kole grada covecjeg tela
Diplomski radovi iz informatike Kolor modeli u adobe photoshop-u
Diplomski radovi iz informatike Specijalni efekti u adobe photoshop-u
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje sklopa mehanizma za prosecanje u mechanical desktop okruenju
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje tvrdog diska u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje hidraulicne prese u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Istraivanje strukture ljudskih resursa u optini srbobran
Diplomski radovi iz informatike Metode animacije u mathcad-u
Diplomski radovi iz informatike Metodologija istraivanja dijagnostike osnovnih delova sistema za kocenje
Diplomski radovi iz informatike Znacaj ljudskih resursa u sprovodenju reinenjeringa u preduzecu
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje vodene pumpe u mechanical desktop okruenju
Diplomski radovi iz informatike Veb servisi u razvoju klijent server aplikacije za podrku radu distributivnih centara naftne industrije
Diplomski radovi iz informatike Multimedijalni pristup interaktivnom ucenju o racunarskim mreama
Diplomski radovi iz informatike Reinenjering poslovnih procesa uvodenjem kompjuterski integrisane proizvodnju u a.d. »sombormlinu«
Diplomski radovi iz informatike Odravanje obrtnih postolja elektromotornog voza
Diplomski radovi iz informatike Efektivnost stratekog planiranja
Diplomski radovi iz informatike Elektronsko poslovanje i istraivanje trita preko interneta
Diplomski radovi iz informatike Strategije e- marketinga
Diplomski radovi iz informatike Digitalna fotografija
Diplomski radovi iz informatike Metodologija unapredenja drutveno-poslovnih procesa upotrebom reinenjeringa sa osvrtom na strategiju razvoja informacionog drutva u srbiji
Diplomski radovi iz informatike Istorijski razvoj mode i uticaj savremenih tehnologija u dizajnu tekstila i odece
Diplomski radovi iz informatike Crm u bankarstvu
Diplomski radovi iz informatike Uticaj tehnicke opremljenosti konstrukcione pripreme na razvoj odevnih proizvoda
Diplomski radovi iz informatike Odredivanje procesnih parametara tehnolokih operacija izrade odece
Diplomski radovi iz informatike Email i database marketing
Diplomski radovi iz informatike Uloga menadmenta u stratekom pozicioniranju i planiranju razvoja savremenog preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Upravljanje licnom prodajom u funkciji unapredenja poslovanja preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Strategija razvoja crm-a kao dela elektronskog poslovanja u informatickom sektoru
Diplomski radovi iz informatike Uticaj metoda tehnicke dijagnostike na pouzdanost rada potrojenja u industriji prerade nafte
Diplomski radovi iz informatike Elektronsko poslovanje u informacionoj ekonomiji preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne kole biljke i ivotinje uma
Diplomski radovi iz informatike Kompjuterski kriminal i zatita podataka u racunarskim mreama kod elektronskog poslovanja
Diplomski radovi iz informatike Istraivanje upravljanja vremenom menadera
Diplomski radovi iz informatike Analiza energetske efikasnosti sistema za kogeneraciju
Diplomski radovi iz informatike Reinenjering postupaka i sredstava rada za bravare
Diplomski radovi iz informatike Reinenjering preduzeca »21. oktobar« iz kragujevca
Diplomski radovi iz informatike Principi upravljanja cvrstim komunalnim otpadom na teritoriji so becej
Diplomski radovi iz informatike Zatita podataka u elektronskoj trgovini
Diplomski radovi iz informatike 3d modeliranje mobilnog telefona u autocad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Permanentno obrazovanje profesora tehnike i informatike
Diplomski radovi iz informatike Vaspitni efekti nastave tehnickog obrazovanja i informatike u osnovnoj koli
Diplomski radovi iz informatike Simulacioni modeli u funkciji efikasnije nastave tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Primena modela u nastavi arhitekture i gradevinarstva
Diplomski radovi iz informatike Upravljanje modelima pomocu racunara
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje ors-a za vii razred osnovne kole: »osnovni delovi racunara«
Diplomski radovi iz informatike Modelovanje elektronskih kola pomocu integrisanog kola ne555
Diplomski radovi iz informatike Uloga savremene mainske pripreme u sistemu tehnickog odravanja »povrinskih kopova kolubara«
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje odevnog predmeta u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Reinenjering zatite od poara
Diplomski radovi iz informatike Tehnologija odravanja maina za pranje, suenje i peglanje rublja
Diplomski radovi iz informatike Odravanje traktora imt 539
Diplomski radovi iz informatike Menaderski pristup odravanja tehnickih sistema
Diplomski radovi iz informatike Uticaj odlucivanja menadera na uspesno poslovanje u preduzecu
Diplomski radovi iz informatike Grafika u medicini
Diplomski radovi iz informatike Optimizacija deponijskog kompleksa cvrstog urbanog otpada
Diplomski radovi iz informatike Meduljudski odnosi u nastavi
Diplomski radovi iz informatike Primena modela u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Modeli upravljanja pomocu racunara i mogucnosti primene u nastavi
Diplomski radovi iz informatike Web aplikacija za vodenje kole stranih jezika
Diplomski radovi iz informatike Primena markovljeve metode u ispitivanju pouzdanosti
Diplomski radovi iz informatike Menadersko upravljanje i odlucivanje u preduzecu
Diplomski radovi iz informatike Psiholoke karakteristike poslovne komunikacije menadera
Diplomski radovi iz informatike Odravanje eeo (elektroenergetskih objekata) od 0,4 do 110 kv
Diplomski radovi iz informatike Menadment malih i srednjih preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Primena novih tehnologija u izradi televizijskih prijemnika
Diplomski radovi iz informatike Sistem upravljanja kvalitetom u jp ptt saobracaja »srbija«
Diplomski radovi iz informatike Video nadzor preko racunarske mree
Diplomski radovi iz informatike Reinenjering poslovnih procesa u preduzecu jat tehnika
Diplomski radovi iz informatike Statisticka kontrola kvaliteta u beogradskom vodovodu i kanalizaciji
Diplomski radovi iz informatike Odravanje pumparnice za naftu na otpremnoj stanici »adorjan«
Diplomski radovi iz informatike Selekcija kadrova pri zapoljavanju
Diplomski radovi iz informatike Primena koncepta on-line kupovine u funkciji unapredenja konkurentnosti domacih preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Mapiranje procesa u funkciji poboljanja kvaliteta poslovanja
Diplomski radovi iz informatike Obrada nastavne teme »tehnicka sredstva u poljoprivredi« u vi razredu osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Primena modela u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Modeliranje jednostepenog reduktora u auto cad okruenju
Diplomski radovi iz informatike Metodski pristup obradi nastavne teme: tehnicka srestva u poljoprivredi
Diplomski radovi iz informatike Primena internet resursa u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za robno knjigovodstvo
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje i implementacija softvera za podrku i pracenje rada ahovskih klubova
Diplomski radovi iz informatike Specificnosti zahteva iso/ts 16949:2002 u odnosu na zahteve iso 9001:2000
Diplomski radovi iz informatike Arhitektura i gradevinarstvo kao sadraj slobodnih tehnickih aktivnosti u osnovnoj koli
Diplomski radovi iz informatike Obrada nastavne teme »tehnicka u sredstva  u gradevinarstvu i mere zatite na radu na gradevini« u vi razredu osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Savremene tehnologije u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Primena softverskih modela u nastavi tehnickog obrazovanja
Diplomski radovi iz informatike Softver za odravanje eleznickih prunih pragova
Diplomski radovi iz informatike Mehatronicki sistem za merenje osovinskog opterecenja vozila
Diplomski radovi iz informatike Organizacija preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Kreativnost i inovacije u savremenom rukovodenju u preduzecu
Diplomski radovi iz informatike Uloga lidera u savremenom poslovanju u menadmentu
Diplomski radovi iz informatike Softverski paket za maloprodaju i veleprodaju okova za nametaj
Diplomski radovi iz informatike Razvoj korisnickih ekranskih formi u informacionim sistemima sa posebnim osvrtom na widows okruenje
Diplomski radovi iz informatike E-pr – odnosi sa javnocu preko interneta i primena na portalu vlade crne gore
Diplomski radovi iz informatike Upravljanje procesom planiranja i regrutovanja ljudskih resursa
Diplomski radovi iz informatike Upravljanje procesom napredovanja i ocena radne sposobnosti
Diplomski radovi iz informatike Model odravanja tehnickih sistema u ad »panon« iz crvenke
Diplomski radovi iz informatike Uticaj motivacije na uspenos poslovanja preduzeca
Diplomski radovi iz informatike Informacioni sistem kreditnog odeljenja banke (poslovi studentskog kreditiranja)
Diplomski radovi iz informatike Ilustrtativno-demonstrativne nastavne metode u slubi obrade nastavne teme »racunarske komunikacije« u prvom razredu gimnazije
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera za vii razred geografije obrada nastavne teme »zanimljivosti svetskog mora«
Diplomski radovi iz informatike Obrazovni racunarski softver iz matematike tema: razlomci za 5. razred osnovne kole
Diplomski radovi iz informatike Projektovanje objektno-relacione baze podataka na primeru preduzeca za izdavacku delatnost
Diplomski radovi iz informatike Komutacione funkcije u lokalnim racunarskim mreama
Diplomski radovi iz informatike Problemi implementacije crm reenja u preduzecima
Diplomski radovi iz informatike Preduzetnitvo u ucenickom standardu sa aspekta iskoricenja postojecih resursa
Diplomski radovi iz informatike Pouzdanost softvera
Diplomski radovi iz informatike Racunarski sistem
Diplomski radovi iz informatike Elektronsko bankarstvo na internetu i intranetu
Diplomski radovi iz informatike Ocenjivanje ucenika srednje kole
P7 7 svetskih cuda – latinski jezik
P7 Abortus – medicina
P7 Agencija za organizaciju specijalnih dogadaja sa aspekta medunarodnog marketinga
P7 Akcije – finansijski menadment
P7 Akcionarsko drustvo  – bankarstvo
P7 Aksioma izbora i njeni ekvivalenti – algebra 2
P7 Alkoholizam -psihologija
P7 Alkoholizam i mladi – psihologija
P7 Amd- informatika
P7 Analiza internog i eksternog okruenja – proizvodni i usluzni menadzment
P7 Analiza na statisti^ki podatoci za vrabotenite vo mlin stoj^ev – statistika
P7 Analiza sredine family tours-a – turizam
P7 Anemije -biologija
P7 Aritmeticka sredina i testiranje razlika aritmetickih sredina – matematika
P7 Askaridoza – veterina
P7 Badminton – teorija fizicke kulture
P7 Balada – knjievnost
P7 Bankarska kamata
P7 Banke pojam i vrste
P7 Baze podataka – robno poslovanje
P7 Beograd – geografija
P7 Beogradska berza – ekonomija
P7 Berlin – nemacki kao drugi strani jezik
P7 Berzanski posrednici – brokeri i dileri
P7 Berze – bankarstvo
P7 Berze – ekonomija
P7 Bioloka aktivnost karboksilnih kiselina – hemija
P7 Biznis plan – menadment
P7 Blagdani u judaizmu – sociologija
P7 Borilacki sportovi judo
P7 Brak, srodnicke veze i porodicni odnosi kao cinioci drutvenog poloaja roma – sociologija
P7 Branitelot i vistinata
P7 Budizam – sociologija
P7 Budet – ekonomija
P7 Budetske procedure – utvrðivanje i naplata javnih prihoda – bankarstvo
P7 Carine kao izvori javnih prihoda – poreska i carinska politika
P7 Centralna banka – monetarna ekonomija i bankarstvo
P7 Centralna banka i njene funkcije
P7 Centralna banka kao ucesnik na tristu novca
P7 Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti – bankarstvo
P7 Centralno bankarstvo
P7 Ciljevi bolonjske deklaracije i bolonjskog procesa
P7 Comesa zajednicko trite istocne i june afrike – medunarodna ekonomija
P7 Culo vida – biologija
P7 Dejstvo dogadjaja – marketing, menadment
P7 Dekomponovanje velikih sistema na mala i srednja preduzeca – menadment
P7 Delfi metod
P7 Delo paula krugmana – ekonomija
P7 Demingov koncept sistema kvaliteta – uprevljanje  kvalitetom
P7 Demokratija – pravo
P7 Deskartesov racionalizam – filozofija
P7 Deskriptivna statisticka analiza – statistika
P7 Devizno trziste
P7 Digitalno bankarstvo u poljskoj – internet bankarstvo
P7 Dijaliza-umjetni bubreg – tehnolgija u medicini
P7 Diskretne  matematicke  strukture
P7 Diskretne matematicke strukture
P7 Dns sluzba
P7 Doping u sportu – fiziologija sporta
P7 Drustvo i drustvene pojave – sociologija
P7 Drustvo i drustvene pojave – uvod u sociologiju
P7 Drutveno-ekonomsko uredenje – ustavno pravo
P7 Drutvo, mladi, droga – sociologija
P7 Drzava – ustavno pravo
P7 Drzavnost evropske unije – teorija drzave i prava
P7 Drava
P7 Dravno uredenje bih – osnove prava
P7 Dslam – internet tehnologije
P7 E – mail – poslovna informatika
P7 Egipat – geografija
P7 Ekonomicnost – ekonomika preduzeca
P7 Ekonomicnost
P7 Ekonomska analiza trokova – ekonomija
P7 Ekonomska unija
P7 Ekonomski razvoj  regionalni razvoj – ekonomija
P7 Ekonomski razvoj
P7 Ekspertski sistemi – iinformacioni sistemi
P7 Ekspoatacija zeleznice – saobracaj
P7 Eksponencijalna funkcija, jednacine i nejednacine – matematika
P7 Eksponencijalna funkcija, jednacine i nejednacine – matematika2
P7 El bankarstvo i platne kartice
P7 Elektronick inovac – elektronsko bankarstvo
P7 Elektronski biznis – ekonomija
P7 Elektronski novac
P7 Elektronsko bankarstvo
P7 Elizabethan  theatre – engleski
P7 Emocije – psihologija
P7 Emocionalna inteligencija – psihologija
P7 Emocionalna pripremljenost – porodicna i kolska pedagogija
P7 Emocionalni zivot coveka. razvoj emocija – psihologija
P7 Energetska buducnost srbije je u obnovljivim izvorima energije – energetika
P7 Eskont menice – bankarstvo
P7 Eticki problem kod aristotela – filozofija
P7 Etika i drutvena odgovornost
P7 Evropska unija
P7 Evropski monetarni sistem i em unija – medjunarodne finansije
P7 Evropski monetarni sistem i evropska monetarna unija
P7 Feminizam – sociologija
P7 Filmski marketing – konkretni promotivni mehanizmi za najavu filma
P7 Filozofija zivota – filozofija
P7 Financijska kriza u sad-u 2007 2008.g.
P7 Finansije i finansije trzista
P7 Finansije malih i  srednjih preduzeca
P7 Finansijska analiza tri kondiktroska preduzeca – korporativne finansije
P7 Finansijska i devizna trzista u svetu i srbiji
P7 Finansijska revizija
P7 Finansijska teorija i politika
P7 Finansijska trita, trita hartija od vrednosti – bankarstvo
P7 Finansijske prevare i obmane – najveca pretnja kvalitetu revizorske usluge
P7 Finansijski menadzment
P7 Finansijski menadment – pojam,predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja
P7 Finansijsko planiranje
P7 Finansijsko trite i brokersko poslovanje investicioni fondovi
P7 Fjucersi – finansije preduzeca
P7 Funkcii i principi na menaxmentot spored henri fejol – menadment
P7 Funkcije drzave – pravo
P7 Funkcije menadmenta i poslovna etika u preduzetnickom biznisu – poslovna etika
P7 Galerija m.p.barilil – geografija
P7 Gender in politics equality and differences iii 2009
P7 Geotermalna energija – menadment
P7 Globalizacija i medjunarodno poslovanje
P7 Globalizacija i zemlje u tranziciji – ekonomija
P7 Gps sistemi – aplikativni softver
P7 Grad tuzla – geografija
P7 Graficko predstavljanje rezultata u excel-u – informatika
P7 Greske pri preradi metala valjanjem – plasticna prerada metala
P7 Hardwer i softwer pc – informatika
P7 Hegelovo poimanje povijesnog razvoja – sociologija
P7 Hemoglobin i metabolizam – fiziologija
P7 Holding kompanija i pripajanje preduzeca
P7 Html – informatika
P7 Ideologija novog doba – kuktura i mediji
P7 Impresionizam – likovna kultura
P7 Inflacija – finansije
P7 Institucionalna i pravna konsolidacija eu – usluni biznis
P7 Intelektualni kapital preduzeca – menadment
P7 Inteligencija – psihologija
P7 Internet adresiranje
P7 Internet biznis plan – atpsport
P7 Internet biznis plan pekare
P7 Internet biznis plan-seoski turizam
P7 Internet i ethernet, princip rada
P7 Internet provajderi – racunarstvo i informatika
P7 Internet
P7 Investicioni fondovi sad, eu i srbije – finansijska trita i berzanski menadment
P7 Iso 9001
P7 Istorijski razvoj novca – monetarne i javne finansije
P7 Istraivanja marketinga
P7 Istraivanje trita u funkciji donoenja odluke o nabavi robe iz uvoza – birotehnika
P7 Izrada investicionog projekta – projektni i investicioni menadzment
P7 Izvori imovinskog prava
P7 Izvrenje  ugovora  o  kupoprodaji  robe isporuka, preuzimanje i placanje robe
P7 Izvrenje budeta – monetarne i javne finansije
P7 Japanski menadzment – menadment ljudskih resursa
P7 Javni sektor – uloga javnih preduzeca u privrednom razvoju
P7 Jungova teorija licnosti – psihologija
P7 Kako stvoriti inovativni model organizacione strukture – organiziciono ponaanje
P7 Kamatna stopa – bankarstvo
P7 Kanalite na distribucijata kako instrument na marketingot
P7 Kapital preduzeca – finansijko poslovanje preduzeca
P7 Karakteristike peronalnih racunara – informacione tehnologije
P7 Kazna zatvora – krivicno pravo
P7 Kibernetika – informatika
P7 Kolektivni ugovor o radu – menadment
P7 Kominikacija
P7 Kompozitni materijali – materijali
P7 Komuniciranje i poslovna etika – menadment
P7 Komunikacija i  komunikacijski procesi  u organizaciji i vodenju – komunikologija
P7 Komunikacija
P7 Konflikti – menadment ljudskih resursa
P7 Konfliktite i meunarodniot mir i bezbednost – bezbednost
P7 Kontrolisanje – menadzment u industriji
P7 Koristenje racunara i rad sa datotekama
P7 Koricenje sredstava mmf-a
P7 Kosarka  – sport
P7 Krediti – finansije
P7 Kreditni proces – finansije
P7 Kreiranje menadzment tima
P7 Kreiranje novcane mase – finansije
P7 Kriminal – sociologija
P7 Kultura drustvo i pojedinca – sociologija
P7 Kupac – marketing
P7 Kupovina osnovnih sredstava – finansijskog racunovodstva
P7 Kupovina osnovnih sredstava
P7 Liderstvo – menadment
P7 Ljubavna poezija u pjesnickom opusu jovana ducica – knjievnost
P7 Magnetni pojacavac – tehnika
P7 Mala i srednja preduzeca  – ekonomika i organizacija poslovanja
P7 Manastiri fruke gore
P7 Mane volje – gradjansko pravo
P7 Manifestacije dragaceva – turizam
P7 Marketing informacioni sistemi – informatika
P7 Marketing kao nauka i praksa – ekonomija
P7 Marketing odnosa sa potrosacima – marketing
P7 Marketing osobenosti vo drugite dejnosti
P7 Maticne ploce – informatika
P7 Medjunarodna trgovina – svetska trgovinska organizacija – upravljanje finansijama i racunovodstvo
P7 Medjunarodni monetarni fond mmf
P7 Medjunarodno kretanje kapitala – ekonomija
P7 Mehanizmi odbrane – psihologija seminarski rad
P7 Menadzment u sportu
P7 Menader-velemajstor manipulacije, virtuoz meduljudskih odnosa
P7 Menadment i strukturna organizacija hotela  ivan`s holding upravljanje ljudskim resursima (hrm)
P7 Menadment ljudskih resursa – menadment u sportu
P7 Mesto i uloga ugovora o osiguranju u modernim privredama
P7 Metodi na delovnoto planiranje – delovno planiranje
P7 Metodi prikupljanja podataka – ekonomija
P7 Medunarodna ekonomija
P7 Medunarodni dokumentarni akreditivmedunarodni dokumentarni inkasomadunarodna bankarska doznaka – bankarstvo
P7 Medunarodni monetarni fond  (mmf) kao jedna od glavnih institucija globalne ekonomije
P7 Medunarodni monetarni fond – bankarstvo
P7 Medunarodno poslovno pravo  – pravo
P7 Microsoft office – informatika
P7 Mladi na selu – sociologija
P7 Mmx instrukcije – mikroprocesori
P7 Moc i autoritet u organizaciji kao eticki problem – poslovna etika
P7 Modeli i rezultati privatizacije u srbiji – menadment
P7 Monitorin neopipljive sredine – upravljanje znanjem
P7 Monopolisticka konkurencija – mikroekonomija
P7 Monopolisticka konkurencija – mikroekonomija
P7 Motivacija – psihologija rada
P7 Motivacija – sportski menadment
P7 Motivacija mladih za stupanje u seksualne odnose – sociologija
P7 Motivacija za rad – poslovna etika
P7 Motivacija zaposlenih,stvaranje uspenog tima – menadment
P7 Motivacija zaposlenika – menadment
P7 Motivisanost mladih za konzumiranje alkohola – sociologija
P7 Ms dos
P7 Multimedija – teorijska pitanja
P7 Nafta – hemija
P7 Najceci uzrok ne polaganja vozackog ispita
P7 Naputanje sistema valutnog odbora u tranzicionim ekonomijama -ekonomija
P7 Narkomanija – sociologija
P7 Narkomanija kod mladih – socijalni rad sa mladima
P7 Narodna banka srbije (nbs) – makroekonomija
P7 Narodna republika kina – geografija
P7 Nasilje u porodici – sociologija
P7 Nastanak europske unije – politicki menadment
P7 Nastanak i karakteristike informatickog drutva
P7 Naziv poduzetnicke ideje – preduzetnitvo
P7 Nacini ugroavanja i spasavanja  ivotne sredine – socijalna ekologija
P7 Nciljevi, elementi i nacela oporezivanja – porez i carine
P7 Nepotpuna konkurencija – monopol, oligopol i monopolisticka konkurencija – ekonomija
P7 Nervni sistem – biologija
P7 Neverbalna komunikacija 2 – komunikologija
P7 Neverbalna komunikacija u organizaciji – komunikologija
P7 Nevladine organizacije i neprofitni sektor – medunarodno javno pravp
P7 Nevrabotenost i inflacija – ekonomija
P7 Nezaposlenost – ekonomija
P7 Novac kao specificna roba banaka – torija novca, bankarstvo
P7 O prirodi i bicu – filozofija
P7 Obezbedivanje kreditnih sredstava menadzment malog i srednjeg preduzeca
P7 Oblikovanje marketinske strategije
P7 Obnova upravnog postupka – upravno pravo
P7 Obrazovanje i biznis – menadment
P7 Obveznice 2 – finansije
P7 Obveznice 3 – finansije
P7 Odbojka – sport
P7 Odbrambeni mehanizmi – psihologija
P7 Odgoj djece u islamu – sociologija
P7 Odgovornost i ovlacenja u sistemu menadmenta kvalitetom – upravljanje kvalitetom
P7 Odnosi sa medijima
P7 Olovo (pb) osobine, jedinjenja, tetno delovanje – hemija
P7 Oprema podsistema racunala i terminala – informacijska i komunikacijska tehnologija
P7 Opsta artrologija – anatomija
P7 Oracle corporation e-business e-valuator  – internet ekonomija
P7 Organizacija istraivanja trita i marketinga
P7 Organizacije proizvodno poslovnih sistema
P7 Organizacione strukture u bankarstvu
P7 Organizaciono strukturiranje u funkciji preduzetnickog     ponaanja  – menadment
P7 Organizovanje kao jedna od funkcija menadmenta na primeru dp zastava livnica topola
P7 Os bios – informatika
P7 Osiguranje – finansijski menadzment
P7 Pad srednjovjekovne bosanske drzave – istorija
P7 Pakovanje i ambalaza – osnovi mrketinga
P7 Pamcenje – psihologija
P7 Persuing quality in higher education – menadzment
P7 Piramida pravilne prehrane – nutricionizam
P7 Pitagorina teorema – matematika
P7 Pitagorina teorema – metodika nastave matematike
P7 Planiranje bezbednosni menadzment
P7 Planiranje i odlucivanje – menadzment
P7 Plasmani sredstava u osiguranju – pravo osiguranja
P7 Platni bilans – finansije
P7 Pojam drzave i elementi drzave – pravo
P7 Pojam i  osnivanje drutva sa ogranicenom odgovornocu – sociologija
P7 Pojam i pregled bankarskih rizika
P7 Pojam i struktura drutva – sociologija
P7 Pojam i sutina razvoj interneta
P7 Pojam i vrste divljaci – osnovi lovstva
P7 Pojam maloljetnicke delikvencije – sociologija
P7 Pojam, vrste i naknade stete – poslovno pravo
P7 Pojam, vrste i uloga hartija od vrednosti – menica – bankarstvo
P7 Politika sjedinjenih americkih drava prema europi do 1951. godine – istorija
P7 Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu – ekonomija
P7 Ponuda i prihvat ponude – imovinsko pravo
P7 Ponuda i tranja novca – bankarstvo
P7 Porodica – sociologija
P7 Posljedice lienja slobode – penologija
P7 Poslovanje proizvodnog preduzeca za period  od tri mjeseca
P7 Poslovna etika – korporativna drutvena odgovornost
P7 Poslovna etika – menadment
P7 Poslovna etika i upravljanje ljudskim resursima
P7 Poslovna etika i vestine komuniciranja
P7 Poslovne komunikacije – poslovna etika
P7 Poslovne komunikacije(2) – poslovna etika
P7 Poslovno pravo
P7 Potisje kanjiza – upravljanje preduzecem
P7 Povecanje nacionalne konkuretnosti i mogucnost primjene porterovog modela pet sila – menadzment
P7 Pozitivne i negativne strane globalizacije – globalna ekonomija
P7 Pravni lijekovi – pravo
P7 Pravo intelektualne svojine – poslovno pravo
P7 Pravo konkurencije – marketing
P7 Preduzetnistvo – marketing
P7 Preduzetnicki menadment
P7 Primena inteligentnih metoda u ebusinessu – elektronsko poslovanje
P7 Priprema  robe  za  prodaju  u  dackoj  prodavnici  br.3  u  mjesto – trgovinsko poslovanje
P7 Pristupni rad – turisticki menadment
P7 Privreda i trgovina u srednjem vijeku – istorija
P7 Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije – menadment
P7 Produktivnost rada – mikroekonomija
P7 Programski jezici – poslovna informatika
P7 Proizvodni kapital i profit – ekonomija
P7 Projekat proizvodnje drzaca za salvete – upravljanje investicionim projektima
P7 Pronalazak i razvoj papira – istorija
P7 Psihologija morala
P7 Psiholoke osnove organizacije fabrike fad d.d. jelah – psihologija organizacije
P7 Radna sredina ( fizicki uslovi ) – menadzment
P7 Raspodela dobiti i politika dividendi – finansije
P7 Razlozi i smisao evropskih integravija, ekomomski aspekt – ekonomija
P7 Razvoj i politicke aktivnosti eu – sistem  carina i  poreza  u  eu
P7 Racunarske mree lan i wan – poslovna informatika
P7 Regionalni razvoj (izucavanje, znacaj organizacije, primjeri) – ekonomija
P7 Regrutacija personala – osnove menadz. ljudskih resursa
P7 Regrutovanje i selekcija kandidata za zaposlenje – menadment
P7 Relacione baze podataka – informatika
P7 Releji – saobracaj
P7 Religija – sociologija
P7 Religija kao element kulture – sociologija
P7 Religija kao faktor politicke kulture i ekonomskog razvoja – socijalna politika
P7 Religija starog egipta – istorija kulture i civilizacije
P7 Republika – pravo
P7 Revizija – finansije
P7 Revizija – usluni biznis
P7 Rezultat poslovanja preduzeca – ekonomija
P7 Rim – geografija
P7 Rimjena integrala u eknomiji
P7 Robna dokumentacija u vezi sa snab. prod. robom-
P7 Roditeljske implicitne teorije inteligencije dece predkolske dobi – pedagogija
P7 Ruteri – informatika
P7 Sajber kultura
P7 Salsa – sport
P7 Samoubistvo – sociologija
P7 Savet ministara eu – ekonomika evropskih integracija
P7 Savremena tehnicko – tehnoloka revolucija i   drutvene promene – ekonomija
P7 Seminarski rad centralna pisarnica – kancelarijsko poslovanje
P7 Sexualno nestereotipne grupe – socijalna patologija
P7 Sidarta – istok u djelima hermana hesea – knjizevnost
P7 Sistem analitickog marketinga – menadzment
P7 Sistem sponzorstva na evropskom prvenstvu u fudbalu 2008 – menadment sportskih manifestacija
P7 Sistemski pristup – informatika
P7 Sivata ekonomija kako problem vo funkcioniranje na pazarniot sistem. – ekonomija
P7 Skripte – mikroekonomija
P7 Socijalna i politicka misao hamdije pozderca period  socijalizma
P7 Sociologija morala
P7 Sociologija rada
P7 Socioloski aspekti masovne kulture
P7 Socioloke dimenzije  poslovnih komunikacija – sociologija
P7 Sparta – istorija
P7 Sprjecavanje pranja novca u  bih – finansije
P7 Srpsko-tursko ratovanje 1804-1813 – istorija
P7 Stacionarna oprema za gasenje pozara
P7 Standaradi eu iz oblasti ekoturizma – menadzment
P7 Statistika
P7 Stav srednjokolaca prema obrazovanju na privatnim fakultetima – sociologija
P7 Stilovi dobrog i loeg upravljanja – menadment u sportu
P7 Strasti i interesi – sociologija
P7 Strategija – menadment
P7 Strategija, planiranje i upravljanje ljudskim resursima – menadment
P7 Strategije diversifikacije – strategijski menadzment
P7 Strategijski menadment i upravljanje ljudskim resursima
P7 Strategijsko odlucivanje – menadment
P7 Strateko odlucivanje – menadment
P7 Strateko planiranje za nevladine organizacije – socijalno, zdravstveno i penziono osiguranje
P7 Strukture podataka i algoritmi – informatika
P7 Stvarno pravo i stvari
P7 Subjekti turizma i slobodno vrijeme
P7 Sutina upravljanja zalihama – ekonomija
P7 Svetska banka – bankarstvo
P7 Svetska ekologija
P7 Svjetska banka – bankarstvo
P7 Tajne google-a – informatika
P7 Taktika modernog nogometa – sport
P7 Tehnike nogometne igre – sport
P7 Tehnologija bar kodova u skladisnim sistemima – ekonomija
P7 Tendencije u razvoju strategijskog menadmenta
P7 Test x 1 godina
P7 The past perfect tense – engleski jezik
P7 Timski rad – sport
P7 Timski rad
P7 Tipologija  menadzmenta prema kriterijumu hijerarhijskog nivoa i pre ma vrstama privrednih delatnosti
P7 Transport opasnih materija – menadzment
P7 Transportna sluba – organizacija rada
P7 Trziste i mehanizam njegovog ispoljavanja – makroekonomija
P7 Trite kapitala – monetarne financije
P7 Trite kapitalnih hartija  od vrednosti
P7 Trite novca i kapitala – monetarne financije
P7 Turizmolosko oblikovanje hotela visoke kategorije – turizam
P7 Ugovor o komisionu i ugovor o kontroli kolicine i kvaliteta robe –  poslovno pravo
P7 Ugovor o osiguranju – ekonomija
P7 Ugovor o spediciji  – ugovori u robnom prometu
P7 Ugovori spoljnotrgovinskog robnog prometa – poslovno pravo
P7 Ulazno-izlazni uredjaji
P7 Uloga interneta u razvoju kreditiranja – bankarstvo
P7 Uloga investicija u bankarskom i finansijskom menadzmentu
P7 Uloga lidera – menadment
P7 Uloga marketinga – ekonomija
P7 Uloga porodice u prevenciji alkoholizma -sociologija
P7 Unutrasnja organizacija mikroprocesora
P7 Upotreba asihronog motora u el. vuci – elektronika
P7 Upravljanje ljudskim resursima kadrovanje(human resources management) – menadzment
P7 Upravljanje potpunom kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji – turizam
P7 Upravljanje promjenama sa primjerima u pomorskoj privredi – strategijski menadment
P7 Upravljanje skladitenjem – ekonomija
P7 Upravljanje trokovima – ekonomija
P7 Upravljanje zalihama – ekonomija
P7 Upravljanje zalihama – finansijski menadzment
P7 Uredivanje zatite ivotne sredine – privredno pravo
P7 Usluge u savremenoj ekonomiji
P7 Usluzni menadzment
P7 Uspostavljanje austro-ugarske vlasti – istorija
P7 Uspostavljanje i prekid vojnih diplomatskih odnosa – pravo
P7 Ustrojstvo rada prijamnog odjela hotela excelsior – turizam
P7 Uticaj kanala distribucije na  cenu proizvoda – marketing i odnosi s javnoscu
P7 Utvrdjivanje finansijskog rezultata – racunovodstvo
P7 Uvoz i izvoz usluga – medunarodna ekonomija i finansije
P7 Uzroci i posledice ratova na teritoriji bive jugoslavije – sociologija
P7 Ucesnici na tritu novca – trite novca
P7 Venus project – upravljanje novim tehnologijama i inovacijma
P7 Vidovi globalizacije – globalna ekonomija i poslovna diplomatija
P7 Vitalni koeficijent u srbiji – ekonomija
P7 Vitamini – biohemija
P7 Vjera i nada kao imaginacija ili motivacija – sociologija
P7 Vodstvo – menadment
P7 Volja za moc- fridrih nice – filozofija
P7 Vreme pojave menarhe ucenica i i iii godine srednjih skola – fiziologija
P7 Vrste finansijskih trita – trite kapitala
P7 Vrste i funkcije trita – makroekonomija
P7 Vuk stefanovic karadzic kao sakupljac narodnih umotvorina – srpski jezik
P7 Web portal za podrku poslovanja preduzeca valjaonica aluminijuma sevojno – elektronsko poslovanje
P7 World wide web i xml – informatika
P7 World wide web i xml – informatika
P7 Zadruge,berze i osiguravajuca drustva – poslovno pravo
P7 Zalozno pravo na nepokretnim stvarima – hipoteka
P7 Zapoljavanje dravnih slubenika u institucije bosne i hercegovine sa posebnim osvrtom na fond za povratak bih – radno pravo
P7 Zatita od softverskog napada
P7 Znacaj saradnje porodice i predskolske ustanove  – saradnja porodice i predkolske ustanove
P7 Znacaj timova i timskog rada za organizaciju – uvod u biznis
P7 Znacaj ugovora o koncesiji za privredu srbije – poslovno pravo
P7 Znacaj i uloga sistema kvaliteta u proizvodno poslovnom sistemu – menadment kvaliteta
P7 Znacaj word-of-mouth komunikacije u uslunom sektoru – marketing
P7 Zvuk na filmu – mediji
P7 opic – geografija naselja
P7 rtve narkomanije -pravo
P7 Budizam – izmedu filozofije i religije – filozofija
P7 Vrednost na akcii – ekonomija
P7 Decentralizacija i specijalizacija rada – operativni  i  strategijski  menadment
P7 Emisija i promet obveznica – ekonomija
P7 Erozije, tete od erozije i terase kao konzervacione mjere
P7 Interakcija rtve i ucinioca – viktimologija
P7 Kamatna stopa na finansijskom tritu
P7 Mali, sredni i golemi pretprijatija (so statisticki podatoci) – ekonomija
P7 Menadment ljudskih resursa – marketing
P7 Metafizika ljubavi artura openhauera – filozofija
P7 Nacrt strategije odrivog razvoja  republike srbije – sociologija
P7 O romanu lelejska gora – knjievnost
P7 Odlike moderne drame – knjievnost
P7 Plan organizacije kole fudbala backa – menadment u sportu
P7 Pojam budeta i planiranje budeta lokalne samouprave – javne finansije
P7 Pojam prava svojine
P7 Portreti lazarevicevih junaka u pripoveci sve ce to narod pozlatiti – knjievnost
P7 Postavljanje vodovodne instalacije za sve elemente u kupatilu
P7 Proizvod – marketing
P7 Promocija – marketing
P7 Proces pecenja tunelska pec – izgr. gradevinskog materijala
P7 Psiholoka priprema sportista – psihologija
P7 Svetska trgovinska organizacija sto – ekonomija
P7 Stepen razvijenosti optine indija – menadment
P7 Struktura menadmenta u klubu americkog fudbala philadelphia eagles
P7 Trite novca
P7 Uslovi pod koi strancite moat da se koristat so relativno rezervirani prava – pravo
P7 Utvrdivanje uslova turistickog aranmana i kalkulacija turistickog aranmana – ekonomija
P7 Fiskalna ekonomija i javni sektor monetarne i javne finansije
P7 Hartije od vrednosti na finasijkom tritu
P6 Hotel jezero
P6 Hotel palace
P6 Hotel park
P6 Poslovanje hotel  merkur v.banja
P6 Diplomski rad  milan vilotijevic 28106-08
P6 Diplomski rad naslovna milan vilotijevic 28106-08
P6 Adekvatnost kapitala u saveremenom bankurstvu-diplomski
P6 Akcije i obveznice
P6 Aktivnost menadzera-preduzetnika u uslovima tranzicije – diplomski rad
P6 Alati za projektovanje informacionih sistema i sistema upravljanja relacionim bazama-diplomski rad
P6 Analiza elemenata taktike u toku fudbalske utakmice-diplomski rad
P6 Analiza internog i eksternog okruenja-proizvodni i usluzni menadzment
P6 Analiza tehnicke zastite u pogonu preduzeca
P6 Analiza troskova u metalfinisu jagodina
P6 Analiza trita nafte i naftni derivati u srbiji
P6 Analiza ugovora- akcijski kapital
P6 Aspekti privatizacije u tranzicijskimzemljama i hrvatskoj
P6 Bager – vedricar1
P6 Banka –  pojam, vrste i funkcije
P6 Bankarski sistem srbije
P6 Bankarstvo sem.rad
P6 Bazicne antropomotoricke sposobnosti  ( sa temom o  izdrzljivosti )
P6 Bencmarking
P6 Berza-
P6 Berza-20
P6 Berza
P6 Bezbednost elektronskog poslovanja
P6 Bezicne wi-fi racunalne mreze
P6 Bilbord kao promotivni medij – diplomski rad
P6 Bioloska aktivnost karboksilnih kiselina-biologija
P6 Biti prvi ali istovremeno biti i najbolji
P6 Brak
P6 Brodske samarice
P6 C++
P6 Carine i carinski sistem bih
P6 Centralna banka i njene funkcije
P6 Centralna pisarnica -administrativno i kancelarijsko poslovanje
P6 Cisticerkoza goveda i svinja i znacaj njenog otkrivanja u zastiti ljudi
P6 Civilizacija srba
P6 Data warehouse – primer
P6 Debalans na primarnom tekucem racunu ; uloga realnog deviznog kursa
P6 Dekomponovanje velikih sistema na mala i srednja preduzeca 2
P6 Demingov koncept sistema kvaliteta
P6 Demokracija
P6 Depozitni novac-diplomski rad
P6 Dijaliza-umjetni bubreg- medicina
P6 Distribuirane arhitekture
P6 Distributivni tv pojacavaci
P6 Dolazak stranih banaka i njihov uticaj na finansijsko trite srbije
P6 Drustvenipolozajvanbracnezajednice
P6 Drustvo zasnovano na znanju
P6 Drutvena funkcija magijskih obreda i rituala- maturski rad
P6 Drutvena funkcijamagijskihobredai rituala
P6 Drutvene grupe
P6 Drutvo, mladi, droga-sociologija
P6 Drzava blagostanja
P6 Dvostruke tvin dizalice
P6 E marketing- diplomski rad
P6 Efektivna doze – kap i esd-medicinska fizika
P6 Efikasnost i efektivnost kao faktori konkurentske prednosti organizacije
P6 Ekoloski izazovi  21 veka – globalno zagrevanje
P6 Ekonomista kao naucnik
P6 Ekonomska unija
P6 Ekonomski ciklusi
P6 Ekonomsko politicki razvoj srbije na putu ka evropskoj uniji -diplomski rad
P6 Elektronski novac
P6 Elektronsko bankarstvo
P6 Elektronsko poslovanje  u menadzmentu
P6 Energetike – solarna, vodena energija..
P6 Enmon iz zirovice
P6 Enterijer hotela -diplomski rad
P6 Erozija
P6 Eskont menice
P6 Estetika popart
P6 Etika i geneticki inzenjering (2)
P6 Eticka dimenzija odnosa sa javnocu
P6 Etno selo goles – projekat
P6 Europska unija
P6 Evolucija eu
P6 Evropska centralna banka-diplomski rad
P6 Evropska monetarna unija
P6 Evropske vrednosti – mitovi i realnost
P6 Fasizam-sociologija
P6 Filozofija zivota 2
P6 Finansije bankarstvo razvijenih zemalja….
P6 Finansije malih i  srednjih preduzeca
P6 Finansije_i_fin._trzista
P6 Finansijska analiza tri kondiktroska preduzeca
P6 Finansijska i devizna trita u svetu i srbiji
P6 Finansijska kriza i kretanje kapitala
P6 Finansijska_trita-seminarski_rad
P6 Finansijski  derivati- salji u sredu
P6 Finansijski  derivati
P6 Finansijski derivati kao finansijski instrumenti
P6 Finansijski derivati
P6 Finansiranje privrednog razvoja domacom stednjim
P6 Forhend u tenisu-diplomski rad
P6 Fps – seminarski rad iz predmeta upravljanje kvalitetom – student petar antic
P6 Funkcije menadmenta i poslovna etika u preduzetnickom biznisu
P6 Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa-diplomski rad
P6 Generisanje zahteva korisnika na primeru fakrure
P6 Geneza organizacije i  klasicne kole organizacije
P6 Globalni  i  lokalni marketinki  nastup  firme  siemens
P6 Globalno kretanje kapitala
P6 Glodalo- tehnicki crtez
P6 Goran perenic – kosovo – diplomski rad
P6 Harizmaticne vode
P6 Hematopoeza
P6 Hendikep igre u fudbalu- diplomski rad
P6 Hipervitaminoze
P6 Hipoteka-33
P6 Hladjenje elektronskih sklopova
P6 Hladni rat 2
P6 Hladnirat
P6 I n t e r n e t-pojam,nastanak i pravci razvoja
P6 Incoterms
P6 Industrijska logistika optimiz.raspor.radnih mesta
P6 Informacione tehnologije u biznisu+treba da se uplati za ovo-48
P6 Informacione tehnologije u biznisu
P6 Informacioni sistem proizvodnje- diplomski rad
P6 Informacioni sistem web novinske agencije
P6 Informacioni sistem- seminarski rad
P6 Informacioni sistemi preduzeca
P6 Informacioni sistemi stadiona
P6 Intel server procesori
P6 Intelektualni kapital preduzeca
P6 Internacionalizacija malog biznisa u bih
P6 Internet kao infrastruktura elektronskog poslovanja -diplomski rad
P6 Internet tehnologije u turizmu i hotelijerstvu
P6 Investicioni fondovi u srbiji 10 fondova-diplomski rad
P6 Investicioni fondovi u srbiji-diplomski rad-5 stranih 5 domacih
P6 Investicioni fondovi u srbiji-diplomski rad
P6 Investicioni_fondovi
P6 Iso 9241
P6 Istorijat revizije
P6 Italijanska umetnost trecenta, sa podnaslovom, opste odlike i glavni predstavnici- diplomski rad
P6 Izrada investicionog projekta-projektni i investicioni menadzment
P6 Javni rashodi – diplomski rad
P6 Javni rashodi
P6 Ka zasnivanju filozofije medija. teorijska shvatanja divne vuksanovic
P6 Kapital
P6 Karakteristike darovitosti na predkolskom uzrastu
P6 Karakteristike i dometi monetaristicke ekonomske teorije
P6 Keiranje menadzment tima
P6 Klijent – server arhitektura
P6 Knjigovodstvena dokumenta
P6 Knjigovodstvo sem
P6 Komparativni prikaz londonske i parike berze
P6 Komunikacija izmedju menadzera i zaposlenih u ugostiteljstvu
P6 Komunikacija
P6 Kraljevo namesnistvo od 1899 – 1893
P6 Kriminal-maturski rad
P6 Krivicna dela i prekrsaji-vetaleks@sezampro.yu
P6 Krivicna dela i prekrsaji
P6 Krizni odnosi sa javnocu
P6 Kvalitet proizvoda
P6 Linearno – salji danas
P6 Linearno i nelinearno (median) filtriranje slike u prostornom domenu
P6 Linearno i nelinearno (median) filtriranje slike u prostornom domenu
P6 Linearno i nelinearno filtriranje slike –
P6 Lizing
P6 Luksuzni automobili
P6 Makro menadzment u evropskoj uniji
P6 Marketig strategija preduzeca lura d.d.zagreb
P6 Marketing dove firme
P6 Marketing istraivane i vrste internet prodaje – diplomski rad
P6 Marketing menadzment istrazivanja
P6 Marketing miks u praksi 2
P6 Marketing planiranje u turizmu -diplomski rad
P6 Masaza i zadovoljstvo
P6 Masaza
P6 Maturski rad – askaridoza
P6 Medicinska etika – subjektivni i objektivni moral final
P6 Medjunarodna finansijska revizija
P6 Medjunarodna trgovina
P6 Medjunarodna pedicija
P6 Medjunarodni ugovori o prevozu robe-bagzi67@gmail.com- nije placeno
P6 Medjunarodni ugovori o prevozu robe
P6 Menadzer
P6 Menadzment i odlucivanje
P6 Menadzment resursa u obrzovanju zemalja u tranziciji
P6 Menadzment u evropi
P6 Menadzment u japanskom sportu
P6 Menadent znanja
P6 Menadment procesa znanja
P6 Mesto i uloga religije danas
P6 Metode i tehnike strategijskog menadzmenta.
P6 Metodologija naucnih istrazivanja – uzorak
P6 Metodologija naucnih istrazivanja – uzrok
P6 Metodologija naucnih istrazivanja-izvjetaj o istraivanju
P6 Metodologija naucno istrazivackog rada – seminarski rad
P6 Medunarodna finansijska  i devizna tria
P6 Mjerenje i analiza ekonomicnosti u preduzecu sjenica iz bih – diplomski rad
P6 Mladi i kriminal
P6 Mladi na selu
P6 Mladi na selu
P6 Mmf-diplomski rad
P6 Mobilni tv  pomocu 3g tehnologije
P6 Mobilni tv pomocu digitalnih multimedijlnih prikaza (zmb) usluga
P6 Model treninga fizicke pripreme kod dzudista-diplomski rad
P6 Moderna porodica
P6 Monopol i monopolisticka konkurencija
P6 Motivacija za rad
P6 Motivacija
P6 Mrezno planiranje
P6 Mrena stikala – switch
P6 Multinacionalne kompanije u srbiji
P6 Nacija-sociologija
P6 Nacija
P6 Nacionalne manjine u srbiji prava i poloaj
P6 Nacionalne manjine
P6 Nacionalni program
P6 Narod i nacija – pojam i razlika
P6 Neposredna priprema za takmicenje
P6 Oblici politickog poretka
P6 Obveznice-diplomski rad
P6 Odnos sociologije  i  istorije
P6 Odrzavanje sportske forme kod fudbalera u takmicarskom periodu-diplomski rad
P6 Operativni sistemi – diplomski rad
P6 Operativno i takticko planiranje
P6 Organizacija drzave u srednjem veku
P6 Organizacija i funkcionisanje doma zdravlja boko vrebalov zrenjanin- diplomski rad
P6 Organizacija malih preduzeca
P6 Organizovanje kao element menadzmenta
P6 Osiguranje- oblast od posebnog drustvenog interesa – diplomski rad
P6 Osnovna prava potrosaca u turizmu
P6 Osobine i licnosti vodje
P6 Osobine i licnosti vodje
P6 Osobine mate dece predkolskog uzrasta
P6 Pc hardver i softver
P6 Pisanje rada za publikovanje  -metodologija naucnih istrazivanja
P6 Plan kao instrument implementacije strategije
P6 Plan razvoja preduzeca-operativni i strategijski menadzment
P6 Planiranje bezbednosni menadzment
P6 Planiranje kriminalisticko operativne djelatnosti na osnovu indicija,verzija i zlatnih pitanja kriminalistike – diplomski rad
P6 Planiranje
P6 Platne kartice -diplomski rad
P6 Platni promet
P6 Pojam drzave  kao pravne i politicke organizacije
P6 Pojam i  osnivanje drustva sa ogranicenom odgovornoscu
P6 Pojam i funkcije menadzementa
P6 Pojam i funkcije menadzmenta
P6 Pojam i sutina razvoj interneta
P6 Pojam i vrste tete
P6 Pojam i znacaj javnih rashoda- prezentacija samo
P6 Pojam interneta
P6 Pojam menadzmenta
P6 Pojam osiguranja i polise osiguranja imovine osiguravajuce kuce -diplomski rad
P6 Pojam, vrste i karakteristike javnih prihoda
P6 Pojma maloljetnicke delikvencije djukic vezmar knezevic malesevic
P6 Pojmovno odredjenje etike kojic_aleksandra@yahoo.com
P6 Pojmovno odredjenje etike
P6 Politicke partije
P6 Politicki marketing-istrazivanje javnog mnijenja i politicki marketing-diplomski rad
P6 Polozaj_evropske_centralne banke_kao_element_drzavnost_eu,12str
P6 Poreska policija
P6 Porez na dobit preduzeca
P6 Porodica i funkcije porodice
P6 Porodica- sociologija
P6 Porodica
P6 Poslovna etika u preduzecu- diplomski rad
P6 Poslovna etika- motivacija za rad
P6 Poslovna kultura
P6 Poslovno pravo-ugovor
P6 Posrednicki ugovori o putovanjima
P6 Postavke ekonomskog blagostanja
P6 Potrosaci, proizvodjaci i efikasnost trzista
P6 Pr-kampanja-vip
P6 Pravna regulativa kod ugovora o pruzanju turisticke usluge-diplomski rad
P6 Pravna regulativa u funkciji razvoja vazdusnog saobracaja-diplomski rad
P6 Predlog projekta
P6 Prednja strana buta – anatomija
P6 Preduzece kao ekonomska institucija
P6 Preduzecu a.d.kovilovaca
P6 Preduzetnik
P6 Preduzetnistvo u zdrastvu – primena preduzetnistva
P6 Preduzetnistvo u zdrastvu
P6 Preduzetnistvo
P6 Preduzetnicka motivacija -diplomski rad
P6 Prenosivi racunari- seminarski rad
P6 Pribavljanje i regrutacija personala
P6 Primena savremene komunikacione i informacione tehnologije u hotelskom poslovanju – diplomski rad
P6 Primena sistema obracuna troskova po osnovu aktivnosti
P6 Primena statistike odnosno verovatnoce u menadzmentu- diplomski rad
P6 Primena statistickih metoda u analizi konzumacije piva
P6 Pristupanje u eu uslovi pristupanja
P6 Privreda kao veliki ekonomski sistem
P6 Privredna pijunaa i nacionalna bezbednost
P6 Problem zagadjenja recnih tokova
P6 Proces prihvatanja novog proizvoda , od strane potrosaca- diplomski rad
P6 Proces strategijskog menadzmenta  dane tours
P6 Proces tranzicije u srbiji i crnoj gori
P6 Proizvodni kapital i profit
P6 Promena organizacione strukture na konkretnom preduzecu firma enmon iz zirovnice -seminarski rad i prezentacija
P6 Pusenje i zavisnost
P6 Pvc
P6 Rad brokera i speditera u logistici
P6 Radna sredina ( fizicki uslovi )- menadzment
P6 Rad_konacno_1
P6 Ragbi- razvoj sporta
P6 Raspodela dobiti i politika dividendi 1
P6 Ravnogorski cetnicki pokret
P6 Razlozi i smisao evropskih integracionih procesa- diplomski rad
P6 Razvoj i politicke aktivnosti eu
P6 Razvoj menadzmenta u istoriji
P6 Razvoj misli o drzavi kroz vekove-sociologija
P6 Realizacija robe i usluga
P6 Reforma drzavne uprave
P6 Reforma drzavne uprave
P6 Religija danas – seminarski rad
P6 Rentabilnost
P6 Retusiranje- diplomski
P6 Revizija
P6 Rezultat poslovanja preduzeca
P6 Savet ministara eu – seminarski
P6 Savremena tehnicka sredstva u kontroli putnika i prtljaga u radu granicne policije-diplomski rad
P6 Savremeni platni promet sa inostranstvom – diplomski rad
P6 Scenario uspenog programa upravljanja projektima
P6 Seminarski rad – ekspertni sistemi
P6 Seminarski rad – metodi prikupljanja podataka
P6 Sengenski sporazum
P6 Sertifikacija sistema kvaliteta
P6 Severno-africko ratiste 1941-1943-maturski-istorija
P6 Sirokopojasni radio pristup -wi-fi
P6 Six sigma
P6 Socijalno medicinski znacaj zaraznih i parazitarnih bolesti
P6 STRATEKO PLANIRANJE ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE
P6 Socioloke dimenzije  poslovnih komunikacija-sociologija
P6 Softverski paket za uvoz repromaterijala-diplomski rad
P6 Specificna izdrzljivost kosarkasa – diplomski rad
P6 Specificna izdrzljivost kosarkasa2 – diplomski rad
P6 Specificnosti racunovodstva penzijskog osiguranja
P6 Specijalni poslovi speditera
P6 Stanje i perspektive razvoja turizma na zeleznici-diplomski rad
P6 Stepen razvijenosti spanije
P6 Strah i strepnja kod predskolske dece
P6 Strategija – principi  menadmenta
P6 Strategijom preduzetnickog dzudoa
P6 Struktura i poslovanje hotel novi sad u novom sadu – diplomski rad
P6 Sudska praksa i pravna nauka
P6 Taktika modernog nogometa
P6 Teorija drzave i prava-drzavnost evropske unije
P6 Teorije o porodici
P6 The secret -film
P6 Transformacija bankarskog sektora srbije
P6 Trecento – komplet – diplomski rad
P6 Trendovi elektronskih usluga -diplomski rad
P6 Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama -diplomski rad
P6 Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama
P6 Trening za razvoj agilnosti,brzine i ekspolzivne snage u fudbalu-diplomski rad
P6 Trgovina bez granica
P6 Troskovi, ponuda i profit
P6 Trziste kapitala
P6 Turisticka ponuda dragaceva-seminarski
P6 Turizmolosko oblikovanje hotela viske kategorije
P6 Ugovori  spoljnotrgovinskog robnog  prometa
P6 Ugovori u medunarodnom drumskom prevozu robe
P6 Ulazno-izlazni uredjaji
P6 Uloga banaka u finansijskom trzistu-diplomski rad
P6 Uloga interneta u razvoju kreditiranja
P6 Uloga komunikacije unutar procesa odlucivanja -diplomski rad
P6 Uloga medjunarodnih speditera logisticka podrska u realizaciji spoljnotrgovinskih poslova
P6 Uloga porodice u procesu ozdravljenja naeg drutva
P6 Uloga speditera u spoljnotrgovinskom poslovanju-diplomski rad
P6 Upravljanja kvalitetom procesa projekta
P6 Upravljanje investicionim projektima – projekat proizvodnje drzaca za salvete
P6 Upravljanje ljudskim resursima u oblasti obrazovanja u mupu
P6 Upravljanje porodicnim biznisom – diplomski rad
P6 Upravljanje porodinim biznisom- diplomski rad
P6 Upravljanje preduzecem
P6 Upravljanje znanjem – monitorin neopipljive sredine
P6 Uredivanje zatite ivotne sredine
P6 Uticaj saobracaja na ivotnu sredinu- diplomski rad
P6 Utvrdivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje
P6 Uvod u nauku o drzavi i pravu na temu  moderni nedemokratski rezimi
P6 Valter benjamin umetnicko delo u veku svoje tehnicke reprodukcije – seminarski rad
P6 Valter skot – ajvanho
P6 Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku
P6 Vegetarijanstvo
P6 Visoko razvijene zemlje i svjetsko trziste
P6 Vitezovi kroz istoriju
P6 Vlada kralja aleksandra obrenovica 1893 – 1903
P6 Vodjenje – liderstvo- osnove menadzmenta
P6 Vrednosne orijentacije srednje klase u periodu postsocijlaisticke transformacije u srbiji- diplomski rad
P6 Vrednosti i ideoloske orijentacije drustvenih slojeva
P6 Vremensko razgranicenje rashoda
P6 Vrste finansijskih trzista trziste kapitala
P6 Water jet cutting – diplomski rad
P6 Web servisi -diplomski rad
P6 Web servisi- diplomski rad
P6 Zdravstveno osiguranje
P6 Znacaj stranih direktnih investicija za jugoistocnu evropu s aspekta medjunarodnog menadmenta
P6 Znacaj brenda u prometu
P6 Znacaj probiotika i prebiotika u proizvodnji fermentisanih napitaka
P6 Zonska odbrana vodecih engleskih fudbalskih klubova – diplomski rad
P6 opic – geografije naselja
P6 O romanu lelejska gora – srpski
P6 Osnove menadmenta u sportu seminarski
P6 Pojam i vrste divljaci – osnovi lovstva
p8 Demokratija-14
diplomski radovi iz turizma Exit u novom sadu
diplomski radovi iz turizma Mihaljevci geografski prikaz
diplomski radovi iz turizma T u r i z a mr o v i nja
diplomski radovi iz turizma Turistcko naselje karatas
diplomski radovi iz turizma Turisticka ponuda dragaceva
diplomski radovi iz turizma Turisticke znamenitosti krita
diplomski radovi iz turizma Turizam majamija
diplomski radovi iz turizma Etnografskimuzej ufunkcijiturizma beograda
diplomski radovi iz turizma Organizacija i tehnologija rada hotela onogot nikic
diplomski radovi iz turizma Revitalizacija pruge segedin-kikinda-temivar i njen znacaj za razvoj turizma
diplomski radovi iz turizma Stanje i perspektive razvojanautickog turizma na savi
diplomski radovi iz turizma Turizam bavarske
diplomski radovi iz turizma Turisticke atraktivnosti karaa
diplomski radovi iz turizma Turisticke znamenitosti istanbula
diplomski radovi iz turizma Turisticki aspekt organizovanja i funkcionisanja kulturne manifestacije fest u beogradu
diplomski radovi iz turizma Turisticki potencijali optine mrkonjic-grad
diplomski radovi iz turizma Antropogene turisticke vrednosti jerusalima-diplomski rad – turizam
diplomski radovi iz turizma Antropogeno-turisticke vrednosti romanticnog puta-diplomski-turizam
diplomski radovi iz turizma Dip-pmf-geografija-manastir jazak i njegove okoline
diplomski radovi iz turizma Koncepcija marketing aktivnosti hotela palas u banja luci
diplomski radovi iz turizma Nupcijalitet u kleku-diplomski-turizam
diplomski radovi iz turizma Turisticke znamenitosti bona
P6 Marketing planiranje u turizmu– analiza slucaja marketing plan hotela grand hotel orebic, hrvatska -diplomski rad
P9 Agencija za organizaciju specijalnih dogadaja sa aspekta medunarodnog marketing – medjunarodni marketing
P9 Akcioni turisticki aranzmani – ture – ekonomija – diplomski rad
P9 Alkoholizam – psihologija
P9 Analiza   finansijske    situacije   pretpostavka   kvalitetne   revizije celokupnog   poslovanja – medunarodna finansijska revizija
P9 Analiza koncepta – lateralni marketing
P9 Analiza konsolidovanog bilansa poslovnih banaka – monetarna analiza
P9 Analiza postojece stukture preduzeca sloga trstenik i predlog nove organizicione strukture – organizaciona struktura juni
P9 Analiza sredine family tours-a – menadment
P9 Anemije – opta medicina
P9 Asus a7v600-x – racunari
P9 Automobilizam
P9 Banat seme – biznis plan
P9 Banka pojam, vrste, funkcije – bankarsko pravo
P9 Bankarska kamata – bankarstvo
P9 Bankarski poslovi –  poslovno pravo
P9 Bankarski sistem na sad – bankarstvo mak
P9 Baze podataka i informacioni sistemi
P9 Beograd – geografija
P9 Beogradska berza – bankarstvo
P9 Berzanska kriza u svetu – ekonomija
P9 Bezgotovinsko i elektronsko placanje – poslovna ekonomija
P9 Bilans stanja doo d&l trade – menadment
P9 Biznis plan saros comp – menadzment plan
P9 Biznis vs globalizacija – ekonomija
P9 Blogovi – maticne ploce
P9 Borbe za prevlast na sredozemlju u xvi veku – istorija
P9 Bosna i hercegovina u tokovima priprema za europsku uniju – politika
P9 Bosna u vrijeme tvrtka i kotromanica (1353- 1351) – istorija
P9 Brazil – geografija
P9 Britanska funta – turisticki menadment
P9 Brokersko poslovanje – menadment
P9 Brzina opticaja novca – finansije
P9 Budizam – sociologija
P9 C++ –  informatika
P9 Centralni registar – bankarstvo
P9 Darovitost   – psihologija
P9 Definisanje osnovnih pojmova u medunarodnom poslovanju – medunarodno poslovanje
P9 Dekart – filozofija
P9 Delfi metod – strateko odlucivanje
P9 Demokratska psihijatrija – psihologija
P9 Depozitni novac – bankarstvo- diplomski rad
P9 Descartesov racionalizam – filozofija
P9 Determinisanje motiva koji uticu na odlucivanje potroaca o kupovini – marketing psihologija
P9 Detinjstvo kao literalna metafora branko copic – srpski jezik
P9 Devizni kurs – bankarstvo
P9 Devizni kurs- bankarstvo – diplomski rad
P9 Devizno trite i devizni kurs – bankarski menadment
P9 Dhl  – ptt saobracaj
P9 Dinamicka analiza preduzeca x – ekom+nomija
P9 Diplomatija nevladinih organizacija – ekonomija
P9 Dns sluzba- uvod u unix
P9 Drzava – sociologija
P9 E – mail – poslovna informatika
P9 Egipat – istorija kulture i civilizacije
P9 Ekoloki aspekti globalizacije – ekologija
P9 Ekonomicnost – ekonomika preduzeca – prezentacija
P9 Ekonomija kapitala i fin. razvoja – ekonomija
P9 Ekonomske dezintegracije i bive socijalisticke zemlje – medjunarodna ekonomija
P9 Ekonomski i pravni aspekt budeta – menadment
P9 Elektronicki sklopovi – elektronika
P9 Elektronski medubankarski platni promet u crnoj gori – bankarstvo
P9 Elektronsko bankarstvo – finansijski menadment
P9 Elektronsko bankarstvo – internet i elektronsko poslovanje
P9 Elektronsko bankarstvo-  internet i elektronsko poslovanje
P9 Elektronsko poslovanje – ekonomija
P9 Elektronsko poslovanje – menadment
P9 Elektronsko poslovanje i menadment – osnovi menadment informacionih sistema
P9 Elektronsko poslovanje u bankarstvu- bankarstvo
P9 Elektronsko poslovanje ver 2 – menadment
P9 Emil dirkem – sociologija
P9 Emocionalna pripremljenost- pedagogija
P9 Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija – psihologija
P9 Estetika u medijima – estetika
P9 Eticki problem kod aristotela – filozofija
P9 Etika i moral kod menadera u 21.vijeku – menaderi i principi menadmenta
P9 Etika i politika danas – sociologija
P9 Evgenije onjegin – knjievnost
P9 Evropska centralna banka – bankarstvo
P9 Faktori koji uticu na ivotnu sredinu – menadment
P9 Financijska kriza u sad-u 2007 2008.g. – menadment
P9 Finansije – bankarstvo – diplomski
P9 Finansijska teorija i politika – finansije
P9 Finansijska trita i osnovni finansijski instrumenti – ekonomija
P9 Finansijske institucije, finansijske strukture i osnove bankarskog upravljanja – finansije
P9 Finansijski menadzment – bankarstvo – diplomski
P9 Finansijsko planiranje – bankarstvo
P9 Finansijsko planiranje – finansije
P9 Finansijsko trite i brokersko poslovanje – investicioni fondovi
P9 Firewire interfejs – montaa i servis racunara
P9 Forme privrednih drutava u srbiji – pravo
P9 Franacka drava i dinastija merovinga – istorija
P9 Franizing tajna uspeha znanje, obavetenost, pomoc eksperata i oprez – poslovna etika
P9 Fridrih nice – filozofija
P9 Funkcije novca – finansije
P9 Funkcionalna organizacijska struktura – organizacija
P9 Future tense – engleski jezik
P9 Garant fabrika djelova za motore – reinenjering
P9 Gis kao multimedialan servis – poslovna informatika
P9 Globalizacija – strateki menadment
P9 Globalizacija svetske privrede – nova evropska  ekonomija
P9 Google – informatika
P9 Gps sistemi – aplikativnog softvera
P9 Grada i komponente notebook racunala – racunari – prezentacija
P9 Grcko-persijski ratovi – istorija
P9 Hardver – menadment informacionih sistema
P9 Hardver i softver – informatika
P9 Hartije od vrednosti – ekonomija
P9 Hatierif iz 1833. – istorija
P9 Hinduizam – sociologija
P9 Homeopatija – alternativna medicina
P9 Hotel aleksandar palas – turizam
P9 Hromatografija, holografija i svetlosna mikroskopija – hemija
P9 Html programiranje – informatika
P9 Ideologija novog doba – uvod u metodologiju
P9 Industrijska tehnoloka revolucija – makroekonomija
P9 Inflacija – ekonomija
P9 Inflacija – makroekonomija
P9 Inflacija ver 2 – ekonomija
P9 Inflacija ver 3 – ekonomija
P9 Inflacija ver 4 – ekonomija
P9 Informacioni sistemi – poslovni i finansijski informacioni sistemi
P9 Informacioni sistemi luke bar – lucki informacioni sistemi
P9 Informati-?ke tehnologije – poslovni i fmansijski informacioni sistemi
P9 Informcioni sistemi – poslovni i finansijski informacioni sistemi
P9 Instrumenti trita novca – bankarstvo
P9 Instrumenti trita novca – finansije
P9 Integracija poslovnih i startegija informacionih tehnologija – informatika
P9 Inteligentni senzori – primenjena elektronika
P9 Internet biznis plan pekare saa – biznis plan
P9 Internet i virusi – informacione tehnologije
P9 Internet tehnologije u hotelijerstvu i turizmu – poslovna informatika
P9 Internet tehnologije u turizmu i hotelijerstvu – turizam
P9 Ispitivanje osnovnog skupa na osnovu vie obeleja – statistika
P9 Istorijat revizije – ekonomija
P9 Istraivanje trita – marketing
P9 Istraivanje trita knjiga u srbiji – menadment
P9 Istraivanje u marketingu – marketing
P9 Javni prihodi i rashodi – finansijski i devizni menadzment u turizmu
P9 Javni slubi i policiska etika – policiska etika-mak
P9 Jevrejstvo – sociologija
P9 Juzna azija – geografija
P9 Kapital preduzeca – ekonomija
P9 Kazna zatvora – krivicno pravo
P9 Klijent-server sistemi – poslovna informatika
P9 Klijenta, globalni proces revizije, izvestaji revizije, prevare i drugi nezakoniti poslovi – finansijski menadment
P9 Komarcijalni zapisi – usluni biznis
P9 Kompozitni materijali – materijali
P9 Komuniciram,dakle postojim – odnosi s javnocu
P9 Koncept proizvodnje soka u preduzecu fruit4all – biznis plan
P9 Konflikti – menadment ljudskih resursa
P9 Konfliktite i meunarodniot mir i bezbednost- bezbednost mak
P9 Konkretni promotivni mehanizmi za najavu filma – filmski marketing
P9 Kontrola tehnicke ispravnosti vozila – tehnicki pregled
P9 Koristenje racunara i rad sa datotekama – informatika
P9 Kultura drustvo i pojedinca – ekonomika industrije
P9 Kultura i moda – sociologija
P9 Kvalitet – upravljanje kvalitetom
P9 Liderstvo – menadment
P9 Linux – operativni sistemi
P9 Logaritamska funkcija i logaritamske jednacine – matematika
P9 Lokacija republika srpska karakaj industrijska zona – prezentacija
P9 Lokalne racunarske mree – informatika
P9 Ludvig van beethoven – klavirska sonata op. 79 g dur – muzicka kultura
P9 Mala preduzeca – ekonomika poslovanja
P9 Maloletnicka delikvencija – pedagogija
P9 Manastir krka – kulturologija
P9 Mark hunt – borilacki sportovi
P9 Marketing informacioni sistem – marketing
P9 Marketing komuniciranje – marketing
P9 Marketing miks u javnoj apoteci – preduzetnitvo u zdravstvu
P9 Marketing plan (temporex) – marketing
P9 Medjunarodna trgovina – upravljanje finansijama i racunovodstvo
P9 Medjunarodni akreditiv -medunarodno poslovno pravo
P9 Menadzment informacionih sisterma – poslovna informatika
P9 Menadzment ljudskih resursa – menadment
P9 Menadzmet i drustvena odgovornost
P9 Menaderska revolucija – menadment
P9 Menadment ljudskih resursa – menadmen t u sportu
P9 Metode tehnolokog predvidanja – tehnoloki menadment
P9 Microsoft excel 2003 – informatika
P9 Mikelandjelo – istorija umetnosti
P9 Mjesto i uloga finansijskog trzista – trite novca i kapitala
P9 Mjesto i uloga funkcije kontrole u sistemu funkcija menagementa – menadment – diplomski rad
P9 Mmx instrukcije – uvod u mikroprocesore
P9 Mobing – okruzenje poslovanja
P9 Mobing – organizaciono ponaanje
P9 Mobing – poslovna etika
P9 Model kontinuiranog poboljsanja poslovnih procesa u turizmu primjenom kontrolinga – organizacija i informatika – magistarski rad
P9 Modeli blagostanja – finansije
P9 Modul 1 –  ekspoatacija zeleznice
P9 Monetarne i javne finansije – izvrenje budeta
P9 Monetarnih finansija – bankarstvo
P9 Monopolisticka konkurencija – ekonomija
P9 Monopolisticka konkurencija i oligopol – mikroekonomija
P9 Motivacija – sportski menadment
P9 Motivacija zaposlenih – menadzment ljudskih resursa
P9 Motivacija zaposlenih – strategijski menedment
P9 Multimedijalne tehnologije i satelitske veze – tehnoloski menadzment
P9 Nacionalna ekonomija ekonomija
P9 Nacrt razvoja odrivog razvoja republike srbije – sociologija
P9 Narodna banka srbije (nbs) – makroekonomija
P9 Nastanak i razvoj dzeza – muzicka kltura
P9 Nastanak i razvoj ekonomije – osnove ekonomije
P9 Nastanak i razvoj ekonomije – osnovi ekonomije
P9 Nefritisi – biologija
P9 Neoklasicna íkola – teorija organizacije
P9 Nervni sistem – bioogija
P9 Nevladine organizacije – medumnarodno pravo
P9 Nezaposlenost i inflaciaj – ekonomija mak
P9 Necista krv – knjievnost
P9 Novac – uvod u ekonomiju
P9 Novac i poslovno bankarstvo – osnovi ekonomije
P9 O konstruktivnim zadacima u ravni – matematika
P9 Obracun nabavne vrijednosti prodate robe – osnovi racunovodstva
P9 Ocenjivanje performansi zaposlenih – menadzment ljudskih resursa
P9 Odlucivanje i haos – uvod u informacione sisteme – diplomski
P9 Odnosi narodne banke srbije sa inostranstvom – poslovna informatika
P9 Odnosi s javnocu – preduzednicki biznis
P9 Odrednice evropskog kulturnog identiteta – sociologija
P9 Odredivanje zvezdanih masa, precnika i temperatura – astronomija – prezentacija
P9 Okolina i rak – higijena i zdravstvena ekologija
P9 Olaksavajuce i otezavajuce okolnosti – krivicno pravo
P9 Oligopol i monopolisticka konkurencija – mikroekonomija
P9 Opticke memorije – informatika
P9 Optimizacija proizvodnog procesa – organizacija proizvodnje
P9 Organizacija preduzeca – menadment
P9 Organizacije proizvodno poslovnih sistema – tehnologija
P9 Organizovani kriminal kao bezbednosni problem u svetu i kod nas – osnovi sistema bezbednosti
P9 Organizovanje kao jedna od funkcija menadmenta na primeru dp zastava livnica topola – menadment – diplomski rad
P9 Osnove menadzmenta – menadment
P9 Osnovi  menadmenta – menadment
P9 Osnovne karakteristike deficitarnog budetskog finansiranja – fiskalna ekonomija
P9 Osnovne karakteristike prevoznih i spediterskih tarifa – poslovni menadment
P9 Osnovni faktori bezbjednosti drumskog saobracaja – saobracaj
P9 Osnovni principi rada senzora – fizicko-tehnicka merenja
P9 Ostavinski postupak – nasledno pravo
P9 Outlook expres  –  informatika
P9 Outlook expres – informatika
P9 Pamcenje – psihologija
P9 Paul krugman – bankarstvo
P9 Penzijski sistemi – savremeni sistemi socijalne zatite mak
P9 Perspektiva razvoja zemalja u tranziciji – makroekonomija
P9 Petar ii petrovic njego – istorija
P9 Planiranje – menadment
P9 Planiranje – osnovi menadmenta
P9 Planiranje poslovanja u trinom privredivanju – poslovno planirenje
P9 Platen promet i ulogata na nbrm – bankarski  menadment
P9 Platonova drava – filozofija
P9 Pneumatski cilindar – maine
P9 Pojam gradjanskog prava – gradjansko pravo mak
P9 Politicke partije u srbiji – politika
P9 Ponuda, tranja i elasticnost – ekonomija
P9 Poreski sistem rs – porezi
P9 Poslovanje poreske uprave – menadzment
P9 Poslovi uvoza u medjunarodnoj pediciji i  transportno osiguranje (sa regulativom i primjerima iz prakse) – peditersko poslovanje
P9 Poslovna etika i licne vrijednosti – osnove menadmenta
P9 Poslovna etika u informatickom drustvu – poslovna etika
P9 Poslovne komunikacije – komunikacije i menadment
P9 Povecanje nacionalne konkurentnosti – menadzment
P9 Povezivanje privrednih drutava – prava
P9 Pptp na tcp ip mrezama – informatika ver2
P9 Pptp na tcp ip mrezama – informatika
P9 Pravna svojina – pravo
P9 Pravo konkurencije – ekonomija
P9 Pravo zaloge na pokretnim stvarima – osnovi imovinskog prava
P9 Preduzednicki menadment – principi menadmenta
P9 Preduzetnitvo – menadment
P9 Preduzece dane tours – menadment
P9 Prestanak privrednog drutva – snove privrednog prava
P9 Prikupljanje podataka metodom ispitivanja putem ankete – istraivanje trita – diplomski
P9 Prilagodavanje organizacione strukture – organizacija preduzeca
P9 Primena elektronskog poslovanjakroz poslovanje agencije 4all – elektronsko poslovanje 2
P9 Primena savremene informacione tehnologije u agencijskom poslovanju – turisticki menadment
P9 Primopredajnik za bezicne mreze senzora – elektronika – diplomski rad
P9 Priprema robe za prodaju – trgovinsko  poslovanje
P9 Privreda i trgovina u srednjem vijeku – istorija
P9 Privredna drutva – pravni poloaj privrednih subjekata
P9 Privredno prava – poslovno pravo
P9 Problemi zaposlenih na radnom mestu – poslovno okruenje
P9 Proces strategijskog menadment (analiza okruenja) – strategijski menadment
P9 Proces strategijskog mendmenta u telekom srbija- strategijski menadment
P9 Programski jezici – poslovna informatika
P9 Projektovanje proizvodnih sistema – graficko inenjerstvo i dizajn
P9 Proporcija u antici – umetnost, arhitektura
P9 Protektivno civilno drutvo – politicka sociologija
P9 Psihicki problemi kod dece – psihologije
P9 Racunarske mreze i internet – racunarstvo
P9 Racunarskih mreza – informatika
P9 Radni konflikt – inteligentno predvidjanje i efektivni menadzment
P9 Ranirni kolodvor -osnove prijevoza i prijenosa
P9 Rashodi – finansije
P9 Razvitok i rastenje na rastenijata – biologija – prezentacija mak
P9 Razvoj na pazarot na drzavni hartii od vrednost – ekonomika
P9 Razvoj potrebe za dijalogom u teoriji i praksi – muntologija
P9 Razvoj ivotinjskog svijeta – biologija
P9 Realizacija akviziciono-upravljackog sistema  – opte namene osnove automatskog upravljanja
P9 Regionalana kultura i poslovni obicaji u medunarodnom menadmentu – medunarodni menadment
P9 Religija i drustvo – sociologija
P9 Republika – pravo
P9 Rizik – osiguranje
P9 Rizik u poslovanju u medjunarodnom menadzmentu – medunarodni menadment
P9 Robna   dokumentacija  u  vezi  sa  snabdijevanjem  prodavnice   robom – ekonomija
P9 Rowan atkinson – engleski jezik
P9 Samopostovanje – psihologija
P9 Satelitske komunikacije – informacioni sistemi u menadmentu
P9 Savremena tehnicko – tehnoloka revolucija i drutvene promene – ekonomija
P9 Savremene racunarske mree – informatika
P9 Savremeni oblici organizovanja proizvodnog preduzeca – operativni menadzment
P9 Savremeni teorijski pravci u sociologiji – sociologija
P9 Sigurnost kompijuterskih sistema – informatika
P9 Sistem sponzorstva na evropskom prvenstvu u fudbalu 2008 – menadment u sportu
P9 Sistemi on-line placanja – elektronski biznis
P9 Snovi – psihologija ver 2
P9 Snovi – psihologija
P9 Sociologija rada – sociologija
P9 Sokratov metod – filozofija
P9 Spinoza – filozofija
P9 Stacionarna oprema za gasenje pozara
P9 Starogrcka matematika – matematika
P9 Statisticka analiza –  poslovna statistika
P9 Stav studenata ekonomskog fakulteta subotica,  odeljenje u novom sadu, o odlasku na rad u inostranstvunakon zavretka studija – statistika
P9 Stefan uro ii milutin nemanjic – istorija
P9 Stilovi dobrog i loeg upravljanja – menadment u sportu
P9 Strane direktne investicije – ekonomija
P9 Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja – makroekonomija
P9 Strategija razvoja trgovinske marke – finansije
P9 Strategija, planiranje i upravljanje ljudskim resursima – menadment
P9 Strategijski menadment i upravljanje ljudskim resursima  – upravljanje ljudskim resursima
P9 Strategijsko i takticko planiranje i politika preduzeca – menadment
P9 Strategijsko odlucivanje – menadment
P9 Stratesko planiranje – odnosi s javnoscu
P9 Stratesko uvodjenje – ekonomija
P9 Strateko usmjerenja preduzeca –  menadment
P9 Stres na radnom mestu – socijalna psihologija
P9 Strug – maine
P9 Svetska banka, znacaj, organizacija, funkcionisanje – bankarstvo
P9 Svetski novac – bankarstvo
P9 Swot analizau ad sintelon-u  – strategija poslovanja
P9 Taktike nogometne igre – sport
P9 Tehnologija hladjenja
P9 Tendencije u razvoju strategijskog menadmenta – srtategijski menadment – diplomski rad
P9 Teorija globalizacije – makroekonomija
P9 Teorija igara – teorija cena
P9 Termicka obrada celika – tehnologija
P9 Terorizam – menadment u poslovno-civilnoj bezbednosti
P9 Tiberije grah – istorija
P9 Tipologija braka i porodice – sociologija
P9 Trakasti transporteri – osnovi mehanizacije pretovara
P9 Transportna sluba – organizacija rada
P9 Trac kao oblik komunikacije – komunikologija
P9 Trendovi  u razvoju konvergentnih voip mrea – elektrotehnika
P9 Trendovi  u razvoju konvergentnih voip mrea – racunari
P9 Trita kapitala – marketing
P9 Trite kapitala – menadment – diplomski rad
P9 Ugljenik – hemija
P9 Ugovor o komisionu – obligaciono pravo
P9 Ugovor o prodaji – 2 poslovno pravo
P9 Ugovor o prodaji-1 poslovno pravo
P9 Uloga cement sustainability initiative (csi) u redukciji emisije  co2 iz  cementne industrije – tehnologije
P9 Uloga preduzetnitva i znanja u savremenoj privredi;inovativnost – preduzetnitvo
P9 Unakrsna elasticnost tranje – ekonomija
P9 Upravljanje finansijama malog preduzeca – menadzment malog i srednjeg biznisa 1
P9 Uslovi rada i razvoj kluba – menadzment
P9 Uslovi rada i razvoja sportske organizacije – menadment u sportu – prezentacija
P9 Uspostavljanje austro-ugarske vlasti – istorija
P9 Ustav – uvod u pravo
P9 Uticaj droge na svest – psihologija
P9 Uticaj muzike na stavove i ponaanje – psihologija
P9 Uvod u teoriju sistema – diplomski rad
P9 Uzroci raspada sfrj – politika
P9 Valutni derivati – ekonomija
P9 Vidovi danoci – ekonomija mak
P9 Virtuelna memorija – informatika
P9 Vrste banaka i bankarskih poslova – finansije
P9 Vukova reforma jezika i knjievnosti – knjievnost
P9 World bank- bankarstvo eng
P9 Zadruga – ekonomiija
P9 Zakon o slobodi pristupa informacijama – komunikacija
P9 Zalono pravo – stvarno pravo
P9 Zmije otrovnice – biologija
P9 Znacaj i uloga sistema kvaliteta u proizvodno    poslovnom sistemu – menadzment kvaliteta
Diplomski radovi iz informatike Efekti i ogranicenja edukacije putem elektronskih medija
P11s 3g standardi – wcdma, cdma2000 [seminarski rad]
P11s 4g sistemi prenosa [seminarski rad]
P11s 802.16 wimax [seminarski rad]
P11s V euklidov postulat [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s Abstract syntax notation one [seminarski rad]
P11s Ad hoc mree [seminarski rad]
P11s Adaptivna modulacija i kodiranje [seminarski rad]
P11s Adicione teoreme [seminarski rad]
P11s Adobe photoshop – slojevi [seminarski rad]
P11s Adsl [seminarski rad]
P11s Adsl2 [seminarski rad]
P11s Airborne internet [seminarski rad]
P11s Aksiomatsko zasnivanje euklidske geometrije [seminarski rad]
P11s Aktivne mree [seminarski rad]
P11s Aktivnost indukovana u fotonuklearnim reakcijama kao moguci indeks kvaliteta terapijskog snopa x-zracenja [diplomski rad]
P11s Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije [seminarski rad]
P11s Akumulatori i popravka [maturski rad]
P11s Akusticni relej za svetlo [prakticni rad]
P11s Alatnica (rendisaljka) preduzeca “enterijer” bujanovac [seminarski rad]
P11s Algebarska metoda reavanja konstruktivnih zadataka [seminarski rad]
P11s Algoritam za minimizaciju snage gubitaka vektorski regulisanog asinhronog pogona zasnovan na primjeni fazi logike [magistarski rad]
P11s Algoritmi za izracunavanje saetka [seminarski rad]
P11s Alkoholna pica [seminarski rad]
P11s Alternatori [zavrni rad]
P11s Aluminij [referat]
P11s Ambientalne mree [seminarski rad]
P11s Analiza efekta mrtvog vremena na stabilnost frekventno regulisanog elektromotornog pogona sa asinhronim motorom [magistarski rad]
P11s Analiza elektoromehanickog rezolvera [diplomski rad]
P11s Analiza elektromehanickog pretvaranja energije usled linearnog kretanja feromagnetskog materijala u
P11s Spoljanjem magnetskom polju pomocu metode konacnih elemenata [seminarski rad]
P11s Analiza isplativosti ulaganja u business intelligence sustav [rad]
P11s Analiza izvoda [seminarski rad]
P11s Analiza osnovnih sredstava [seminarski rad]
P11s Analiza ostvarivih vrednosti krutosti elektricne osovine u realnim servosistemima [diplomski rad]
P11s Analiza programa proizvodnje nis petrol-jugopetrol-a [seminarski rad]
P11s Analiza programa proizvodnje ad mlekoprodukt-a [seminarski rad]
P11s Analiza programa proizvodnje u ad dijamantu zrenjanin [seminarski rad]
P11s Analiza razlicitih rjeenja za temelje visokih objekata [diplomski rad]
P11s Analiza razmene toplote zracenjem u upljini loptastog ventila [diplomski rad]
P11s Analiza tehnoloko-organizacionih karakteristika industrije ulja a.d. dijamant [diplomski rad]
P11s Analiza upravljackih kola servopojacavaca dbm 03 [diplomski rad]
P11s Analiza uzoraka jednomolekulskih magneta rentgenskom difrakcijom [seminarski rad]
P11s Analiza valovitosti momenta sinhronog motora sa stalnim magnetima na rotoru i projektovanje
P11s Programskog reenja za predikciju i kompenzaciju [magistarski rad]
P11s Analizator scan kodova pc tastature pomocu mikrokontrolera pic 16f84 i lc displeja [seminarski rad]
P11s Anastasije stojkovic-ivot i delo [diplomski rad]
P11s Angazovanje sredstava [ekonomika preduzeca] [seminarski rad]
P11s Anketa radnika rumekon ruma [seminarski rad]
P11s Anticka filozofija [referat]
P11s Antivirusni programi [seminarski rad]
P11s Aplikacija za prijavljivanje ispita koricenjem mobilnog telefona [diplomski rad]
P11s Aplikacijski sloj [racunarske mree] [seminarski rad]
P11s Aplikativni software [poslovna informatika] [seminarski rad]
P11s Apolonijev krug [seminarski rad]
P11s Apolonijevi problemi [seminarski rad] napomena: posedujemo 4 razlicita rada na ovu temu.
P11s Apolonijevi problemi dodira krugova [seminarski rad]
P11s Apsorcija i laserom inducirana emisija [diplomski rad]
P11s Arabljanska matematika [seminarski rad]
P11s Arhimed [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu.
P11s Arhimed i njegov znacaj u matematici [seminarski rad]
P11s Arhimedova kvadratura parabole [seminarski rad]
P11s Arhimedova tela [seminarski rad]
P11s Arhitektura amd procesora [arhitektura racunara i operativni sistemi] [seminarski rad]
P11s Arhitina teorija muzike [seminarski rad]
P11s Aristarh sa samosa [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s Aristotel – polis, prirodna zajednica [referat]
P11s Aristotelova diskusija o obliku duge [seminarski rad]
P11s Asimetricna ema za konvektivni pogranicni sloj sa konstantnim i promenljivim koeficijentom vertikalnog
P11s Meanja [diplomski rad]
P11s Asimtericni algoritmi kriptiranja [seminarski rad]
P11s Asynchronous transfer mode atm [seminarski rad]
P11s Automatizacija postanskog poslovanja [seminarski rad]
P11s Automatizacija upc trakastih kodova [seminarski rad]
P11s Automatski merni sistemi [maturski rad]
P11s Automatski podizac stakla [projekat]
P11s Automatsko izdvajanje saobracajnih znakova sa digitalne slike [segment telekomunikacionog
P11s Foruma]
P11s Automatsko lingvisticko indeksiranje slika u realnom vremenu [seminarski rad]
P11s Bacnet protokol [seminarski rad]
P11s Banatski  rucak [seminarski rad]
P11s Bankarski automati za izdavanje gotovine [seminarski rad]
P11s Bankarski krediti [bankarstvo] [seminarski rad]
P11s Bayer [e-poslovanje] [seminarski rad]
P11s Baza podataka (kozmeticki salon) [relacione baze podataka] [seminarski rad]
P11s Baze podataka [informatika i] [seminarski rad]
P11s Benito musolini (duce) [seminarski rad]
P11s Berzanski posrednici [seminarski rad]
P11s Berze [finansijska trita] [seminarski rad]
P11s Beskonacni regres u deduktivnim teorijama [seminarski rad]
P11s Betta splendens sijamska riba borac [seminarski rad]
P11s Biofeedback [seminarski rad]
P11s Biologija- krvne celije [maturski rad]
P11s Biometrija [seminarski rad]
P11s Bios-konfiguriranju racunala prema osobnim potrebama [seminarski rad – vodic za konfigurisanje
P11s Racunala]
P11s Bittorrent [seminarski rad]
P11s Bluetooth [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu.
P11s Blu-ray [seminarski rad]
P11s Body area network [seminarski rad]
P11s Bolesti crnog luka i suzbijanje [seminarski rad]
P11s Borba za beskonacnost [seminarski rad]
P11s Bozicni obicaji [sociologija] [seminarski rad]
P11s Brend coca cola [marketing – principi marketinga] [seminarski rad]
P11s Broadband over powerlines [seminarski rad]
P11s Broj e [seminarski rad]
P11s Broj fi i fibonacijev niz [seminarski rad]
P11s Broj pi [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s Brojanje i merenje [seminarski rad]
P11s Brojevi [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu.
P11s Brojevi i matematika u egiptu i mesopotamiji [seminarski rad]
P11s Budzet i fiskalna politika [seminarski rad]
P11s Budet [monetarne finasije] [seminarski rad]
P11s Budet evropske unije [seminarski rad]
P11s Business intelligence u nautickom turizmu implementacija olap sustava [diplomski rad]
P11s Cable modem [seminarski rad]
P11s Carinski postupci s robom (izvoz, uvoz, provoz)  [maturski rad]
P11s Cascading style sheets css [seminarski rad]
P11s Case study swisslion [seminarski rad]
P11s Cd (compact disc) [seminarski rad]
P11s Cd i dvd mediji [seminarski rad]
P11s Cdma 2000 [seminarski rad]
P11s Cd-rom standard [referat]
P11s Civilizacije srednje amerike [istorija] [maturski rad]
P11s Cmos (complementary mos) [elektronika] [seminarski rad]
P11s Code generator for control of industrial processes [diploma thesis]
P11s Crnogorsko primorje [maturski rad]
P11s Crtanje [seminarski rad]
P11s Cyber kriminal-kradja identiteta [seminarski rad]
P11s Cek [poslovno i finansijsko pravo] [seminarski rad]
P11s Cetvorodimenzionalna kocka [seminarski rad]
P11s Citanka za 3. razred osnovne kole kao izvor drutveno-moralnog vaspitanja ucenika [teorije vaspitanja]
P11s [seminarski rad]
P11s Citanje trakastog koda pomocu lasera [seminarski rad]
P11s dijamant zrenjanin [seminarski rad]
P11s D.p >>autoprevoz<< cacak – projektni zadatak [informacioni sistemi u proizvodnim sistemima i procesima] [seminarski rad]
P11s Da li je geometrija lobacevskog moguca [seminarski rad]
P11s “daljinski upravljivi” automobili [sustavi za pracenje i vodenje procesa] [seminarski
P11s Rad]
P11s Deduktivna metoda [seminarski rad]
P11s Dekartove koordinate i analiticka geometrija [seminarski rad]
P11s Dekatrov uticaj na razvoj matematike [seminarski rad]
P11s Demonstracioni ogledi iz elektriciteta [diplomski rad]
P11s Demonstracioni ogledi u obradi teme “njutnovi zakoni” [diplomski rad]
P11s Demonstracioni praktikum fizike u nastavi [diplomski rad]
P11s Detekcija prisutnosti osoba [seminarski rad]
P11s Detektor dima [prakticni rad]
P11s 140. detektor naizmenicne struje [zadatak] 4
P11s Devizni kurs [seminarski rad]
P11s Devizni kurs sa osvrtom na srbiju [finansije] [seminarski rad]
P11s Devizni sistem i devizna politika [spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje] [seminarski rad]
P11s Dezargova teorema [seminarski rad]
P11s Differential gps [seminarski rad]
P11s Difrakcija i polarizacija [seminarski rad]
P11s Digital media library [seminarski rad]
P11s Digital versatile disc (dvd) [seminarski rad]
P11s Digitalna pretplatnicka linija vrlo velike brzine (vdsl) [seminarski rad]
P11s Digitalna vizit kartica [semestralni rad]
P11s Digitalne panorame [seminarski rad]
P11s Digitalni jaz [seminarski rad]
P11s Digitalni pogonski kontroler zasnovan na tms320lf2407 signalnom procesoru [diplomski rad]
P11s Digitalni tahografi [seminarski rad]
P11s Digitalni vodeni ig [semestralni rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s Digitalno polutoniranje [seminarski rad]
P11s Dijagnostika vodonicno-argonske plazme proizvedene u t-cevi [diplomski rad]
P11s Dijagrami toka [diplomski rad]
P11s Dilema grckih matematicara [seminarski rad]
P11s Dimenzionisanje i provera napona spojnice [veba]
P11s Diofant [seminarski rad]
P11s Distribuirana (decentralizirana) proizvodnja elektricne energije [seminarski rad]
P11s Distribuirane baze podataka [seminarski rad]
P11s Dlan [seminarski rad]
P11s Dns domain name server [informatika  i] [seminarski rad]
P11s Domaci search engine [seminarski rad]
P11s Dosadanja i buduca proirenja evropske unije [seminarski rad]
P11s Droga u kolskoj klupi [sociologija] [seminarski rad]
P11s Drugi hilbertov problem – neprotivrecnost aritmetike – [seminarski rad]
P11s Drumska vozila – vucni proracun [graficki rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s Drutveni sukobi [seminarski rad]
P11s Drzava kao subjekt medjunarodnog poslovnog prava [seminarski rad]
P11s Dvd-rom standard [referat]
P11s Dvi sucelje [seminarski rad]
P11s Dvodimenzionalni kodovi [seminarski rad]
P11s Don stjuart mil [referat]
P11s Dord bul-neopevani heroj informaticke revolucije [seminarski rad]
P11s Ean 13 kreator [seminarski + prakticni rad]
P11s Eap i peap – security over 802.11 wireless [seminarski rad]
P11s Edge [seminarski rad]
P11s Editor teksta powertext [seminarski rad]
P11s Efekti politike deviznog kursa u zemljama tranzicije [doktorska disertacija]
P11s Egipatska matematika [seminarski rad]
P11s Eib european installation bus [seminarski rad]
P11s E-ink [seminarski rad]
P11s Ekologija i kvalitet ivota – studija slucajeva ekolokih poremecaja [seminarski rad]
P11s Ekologija, koncept odrivosti razvoja [seminarski rad]
P11s Ekonomija-simbolicko i numericko oznacavanje artikala sistem ean [seminarski rad]
P11s Ekonomska saradnja srbije i eu [medunarodna ekonomija] [seminarski rad]
P11s Ekspertni sistem za izbor hard diskova [seminarski + prakticni rad]
P11s Eksploatacija skrivenih informacija u javno dostupnim dokumentima i datotekama [seminarski rad]
P11s Eksponencijalne jednacine [maturski rad]
P11s 193. elasticno teite [seminarski rad] 5
P11s 194. electronic tagging [seminarski rad]
P11s 195. elektonski platni promet [informacioni sistemi u bankarstvu] [seminarski rad]
P11s 196. elektricne osobine unapredenog sistema za pranjenje u t-cevi [diplomski rad]
P11s 197. elektricne osobine znfe2o4 dopiranog itrjumom [diplomski rad]
P11s 198. elektronicke komponente [seminarski rad]
P11s 199. elektronicki novac [seminarski rad]
P11s 200. elektronicki sustavi u automobilima [seminarski rad]
P11s 201. elektronska pota [informatika] [seminarski rad]
P11s 202. elektronska trgovina [seminarski rad]
P11s 203. elektronski paso [seminarski rad]
P11s 204. elektronski rulet [projekat]
P11s 205. elektronsko poslovanje (pojam) [seminarski rad]
P11s 206. elektronsko poslovanje-modeli i standardi [seminarski rad]
P11s 207. elektronsko poslovanje-stanje i perspektive [seminarski rad]
P11s 208. elektro-opticke celije sa tecnim kristalima [diplomski rad]
P11s 209. elementi teorije proizvodnje [ekonomika preduzeca]  —– [seminarski rad]
P11s 210. elementi vetacke inteligencije i oblasti primene racunara [informatika]  [maturski rad]
P11s 211. elementi zatite ivotne sredine u gimnazijskoj nastavi fizike [diplomski rad]
P11s 212. e-mail [seminarski rad]
P11s 213. emulacija iic protokola pomocu porta rs-232 [seminarski rad]
P11s 214. energetika [referat]
P11s 215. energetski metabolizam [seminarski rad]
P11s 216. energetski pretvaraci za prekidacki reluktantni motor [doktorski rad]
P11s 217. equation editor [seminarski rad]
P11s 218. estimacija brzine asinhronog motora bez senzora na osovini [diplomski rad]
P11s 219. estimacija fluksa i brzine obrtanja asinhronog motora bez davaca na vratilu [magistarski rad]
P11s 220. ethernet [seminarski rad]
P11s 221. eticki aspekti savremenih tehnologija [poslovna filozofija psihologija i etika] [seminarski rad]
P11s 222. etika zdravstvenih radnika danas [referat]
P11s 223. euklid [seminarski rad]
P11s 224. euklidska geometrija [seminarski rad]
P11s 225. evropska centralna banka [seminarski rad]
P11s 226. evropska unija i balkan [seminarski rad]
P11s 227. evropska unija i zemlje jugoistocne evrope [seminarski rad]
P11s 228. evropske integracije kao sansa [seminarski rad]
P11s 229. faraonove rezidencije i geometrija [seminarski rad]
P11s 230. faze strategijskog usmeravanja organizacije-vizija, misija i ciljevi [seminarski rad]
P11s 231. fazi brojevi i principi proirenja [seminarski rad]
P11s 232. fazi skupovi u upravljanju rizikom pilcovom metodom [rad]
P11s 233. fermaova poslednja teorema [seminarski rad]
P11s 234. fibonacijevi brojevi i paskalov trougao [seminarski rad]
P11s 235. fieldbus [seminarski rad]
P11s 236. filosofija i ljubav [seminarski rad]
P11s 237. filozofija drustvene znanosti [seminarski rad]
P11s 238. finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema [bankarsko poslovanje i platni promet]
P11s [seminarski rad]
P11s 239. finansijski menadment [seminarski rad]
P11s 240. finansijsko planiranje [seminarski rad]
P11s 241. finansijsko planiranje:  pojam, predmet, metod i ciljevi [seminarski rad]
P11s 242. finansijsko trite [finansijska trzista i berzanski menadzment] [seminarski rad]
P11s 243. finansijsko trite [bankarsko i berzansko poslovanje] [seminarski rad]
P11s 244. firewalls [seminarski rad]
P11s 245. fizika – razvoj opreme za odredivanje vremena kanjenja proboja u gasovima [maturski rad] 6
P11s 246. formule i funkcije u microsoft excelu [maturski rad]
P11s 247. fpga realizacija kontrole trofaznog pwm invertora metodom space vector impulsno irinske
P11s Modulacije [diplomski rad]
P11s 248. frame relay-komunikacijski protokol [seminarski rad]
P11s 249. frame relay [seminarski rad]
P11s 250. funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa [analiza  poslovanja preduzeca]
P11s [seminarski rad]
P11s 251. gaus i njegov znacaj u otkricu neeuklidske geometrije [seminarski rad]
P11s 252. gaus, boljaj, lobacevski [seminarski rad]
P11s 253. generator upc koda koji ce osim trakastog koda iscrtati i cifre ispod traka, tako da to lici na pravi upc
P11s Kod kakav se vida na proizvodima [seminarski rad + rad u c++]
P11s 254. generator upc koda “sa izgrebanom povrinom” [seminarski + prakticni rad]
P11s 255. generisanje 3d studio max modela u direct3d-u [semestralni rad]
P11s 256. generisanje upc koda [seminarski + prakticni rad]
P11s 257. geografski informacijski sustavi [seminarski rad]
P11s 258. geometrija drevnih civilizacija [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na
P11s Ovu temu.
P11s 259. geometrija i astronomija starog veka (o uticaju prve na razvitak druge nauke i obrnuto)
P11s [seminarski rad]
P11s 260. geometrija i priroda [seminarski rad]
P11s 261. geometrija i umetnost [seminarski rad]
P11s 262. geometrijska optika u nastavi fizike za osnovnu kolu [diplomski rad]
P11s 263. geometrijski problemi u antici [seminarski rad]
P11s 264. geometrijski zadatak sa takmicenja u letoniji 1994. [seminarski rad]
P11s 265. geotermalna energija [seminarski rad]
P11s 266. gigabitni ethernet [seminarski rad]
P11s 267. gipsarski radovi: a) izrada rozeta od gipsa i ugradnja i b) pregradni zidovi od gipsa i izvodenje
P11s [maturski rad]
P11s 268. global area network 802.20  [seminarski rad]
P11s 269. globalizacija kao svetski proces [sociologija] [seminarski rad]
P11s 270. globalizacija kulture: sociologijsko-politicki aspekti zapadne globalizacije kulture i
P11s Globaliteta [diplomski rad]
P11s 271. globalizacija u bankarstvu [diplomski rad]
P11s 272. globalizacija u poslehladnoratovskom periodu [seminarski rad]
P11s 273. globalni sustav pokretnih komunikacija (gsm) [seminarski rad]
P11s 274. google earth [seminarski rad]
P11s 275. gprs [seminarski rad]
P11s 276. gps global positioning system [seminarski rad]
P11s 277. gps localization [seminarski rad]
P11s 278. gps mapiranje u oblasti zs [seminarski rad]
P11s 279. gps pracenje [seminarski rad]
P11s 280. graficke boje [seminarski rad]
P11s 281. grafovi [seminarski rad]
P11s 282. grcka matematika [seminarski rad]
P11s 283. grcko – persijski ratovi [referat]
P11s 284. greke velikih matematicara [metodika nastave matematike ii] [seminarski rad]
P11s 285. grupe simetrija pravilnih poliedara [seminarski rad]
P11s 286. gsm – globalni sustav za mobilne komunikacije [seminarski rad]
P11s 287. gsm – posebne primjene [seminarski rad]
P11s 288. gsm end-to-end enkripcija razgovora [seminarski rad]
P11s 289. gsm kontroler zasnovan na atmega16 procesoru [diplomski rad]
P11s 290. gsm locating [seminarski rad]
P11s 291. gsm tracing [seminarski rad
P11s 292. harmonija i matematika u muzici [seminarski rad]
P11s 293. harmonijska konjugovanost tacaka, pravih i ravni [seminarski rad]
P11s 294. harmonijska spregnutost [seminarski rad]
P11s 295. hd-dvd [seminarski rad]
P11s 296. he rama cvorite vodostana – projekt sanacije prve faze sidrenje padine [mehanika
P11s Stijena] [seminarski rad]
P11s 297. heronova formula [seminarski rad]
P11s 298. hibernate orm rjeenje za javu [seminarski rad]
P11s 299. hibridna vozila [seminarski rad]
P11s 300. hidraulicna instalacija [maturski rad]
P11s 301. high-tech nakit [seminarski rad]
P11s 302. hipokrat sa hiosa-kvadriranje lunula- [seminarski rad]
P11s 303. histogrami slike [seminarski rad]
P11s 304. historijat interneta [seminarski rad]
P11s 305. hiv [referat]
P11s 306. holographic versatile disc (hvd) [seminarski rad]
P11s 307. homotetija kruga i sfere [seminarski rad]
P11s 308. hsdpa [seminarski rad]
P11s 309. html programiranje [seminarski rad]
P11s 310. html-programski jezik [referat]
P11s 311. i2c sabirnica [seminarski rad]
P11s 312. icmp, internet control message protocol [seminarski rad]
P11s 313. ideal matematickog saznanja i matematickog jezika kroz istoriju filozofije
P11s [seminarski rad]
P11s 314. identifikacija na osnovu nacina hoda [seminarski rad]
P11s 315. identifikacija pomocu dnk [seminarski rad]
P11s 316. identifikacija vozila [identifikacioni sistemi] [seminarski rad]
P11s 317. ieee 802 [seminarski rad]
P11s 318. ieee 802.2 llc [seminarski rad]
P11s 319. ieee 802.3ae 10 gb ethernet [seminarski rad]
P11s 320. ieee 802.11n [seminarski rad]
P11s 321. ieee 802.15.4 [seminarski rad]
P11s 322. ieee 802.16e (mobile wimax) [seminarski rad]
P11s 323. ieee 802.21 [seminarski rad]
P11s 324. … igra rijeci…”manji dio se odnosi prema vecem kao veci prema cjelini “igrala je svoju ulogu… (zlatni
P11s Presek) [seminarski rad]
P11s 325. iliri [referat]
P11s 326. implementacija algoritma za regularnu impulsno irinsku modulaciju u sprezi sa digitalno upravljanim
P11s Pogonom asihronog motora [diplomski rad]
P11s 327. implementacija can protokola na pogonskom kontroleru baziranom na tms320lf2407 digitalnom
P11s Signal procesoru [seminarski rad]
P11s 328. implementacija space-vector modulacije na procesoru dsp56f801 [seminarski rad]
P11s 329. implementacija udp protokola: dial-up klijent i winsock server [seminarski rad]
P11s 330. indikacija promjene brzine rotacije sa iskljucenjem pogona ako brzina rotacije padne ispod dozvoljene
P11s Vrijednosti [seminarski rad]
P11s 331. individualno razvice coveka [maturski rad]
P11s 332. industrijska politika evropske unije [bankarstvo na internetu] [seminarski rad]
P11s 333. industrijska revolucija [referat]
P11s 334. inflacija [bankarstvo] [seminarski rad] 8
P11s 335. informacijske tehnologije i organizacijska kultura kao cimbenici djelotvornosti javne uprave
P11s [magistarski rad]
P11s 336. informacijsko komunikacijski model koritenja fondova europske unije u svrhu
P11s Regionalnog razvoja [magistarski rad]
P11s 337. informaciona tehnologija vo bankarskoto rabotenje [proektna zadaca]
P11s 338. informacioni podsistem za planiranje resursa [seminarski rad]
P11s 339. informacioni sistem [seminarski rad]
P11s 340. informacioni sistem za upravljanje razvojem proizvoda i tehnologije [seminarski rad]
P11s 341. informacioni sistemi [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s 342. informacioni sistemi stadiona [seminarski rad]
P11s 343. informacioni sistemi-pojam [seminarski rad]
P11s 344. informatika – izrada web site-a [maturski rad]
P11s 345. informatika- pptp na tcp/ip mreama [seminarski rad]
P11s 346. informatika-hardver [maturski rad]
P11s 347. informatika-kako shvatiti brzinu, akceleraciju i vrijeme u flashu [maturski rad]
P11s 348. informatika-modeliranje i specifikacija informacionih sistema na primeru skole racunara
P11s [seminarski rad]
P11s 349. informatika-operativni sistem freebsd- istorija, dizajn, korisnicki interfejs [maturski rad]
P11s 350. informatika-warcraft world editor [maturski rad]
P11s 351. inkjet tampaci (prskajuci tampaci) [referat]
P11s 352. instalacija i podeavanje operativnog sistema windows server 2003 uz pomoc programa vm ware
P11s [projekat]
P11s 353. instalacija operativnog sistema (windows xp professional sp2) [zadatak]
P11s 354. instalacija win 98 [informatika i] [seminarski rad]
P11s 355. instant messaging [seminarski rad]
P11s 356. interfejs pci ethernet kartice [seminarski rad]
P11s 357. internet [maturalna radnja]
P11s 358. internet i rad na daljinu [elektronsko poslovanje] [seminarski rad]
P11s 359. internet i servisi na internetu [seminarski rad]
P11s 360. internet marketing  [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu.
P11s 361. internet marketing u cetiri koraka [marketing] [seminarski rad]
P11s 362. internet protokol verzije 6 [seminarski rad]
P11s 363. internet putem satelita [seminarski rad]
P11s 364. internet u srbiji [seminarski rad]
P11s 365. interplanetarni internet [seminarski rad]
P11s 366. inventarisanje [seminarski rad]
P11s 367. inverzija u odnosu na krug [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s 368. investicija [bankarsko i berzansko poslovanje] [seminarski rad]
P11s 369. ininjersko crtanje primenom racunara (autocad) [seminarski rad]
P11s 370. ip spoofing [seminarski rad]
P11s 371. ipr – autorska prava i intelektualno vlasnitvo [seminarski rad]
P11s 372. ipr autorska prava i intelektualno vlasnitvo [seminar]
P11s 373. ipsec (ip security) [seminarski rad]
P11s 374. iscsi [seminarski rad]
P11s 375. isdn [seminarski rad]
P11s 376. islam i sekte i u islamu [maturski rad]
P11s 377. ispitivanje motora sus [graficki rad]
P11s 378. ispravljanje pogreaka kod modema (v.42) [seminarski rad]
P11s 379. istorija astronomije od kopernika do njutna [seminarski rad]
P11s 380. istorija broja nula [seminarski rad]
P11s 381. istorija- faizam [maturski rad]
P11s 382. istorija fudbala [seminarski rad]
P11s 383. istorija logaritama [seminarski rad]
P11s 384. istorija matematike [seminarski rad]
P11s 385. istorija nastave fizike u kolama u ruskom krsturu [diplomski rad]
P11s 386. istorija- sparta [maturski rad]
P11s 387. istorija-grcki polisi [maturski rad]
P11s 388. istorija-stare kulture na tlu amerike [maturski rad] 9
P11s 389. istorijat broja pi [seminarski rad]
P11s 390. istorijat trigonometrije [seminarski rad]
P11s 391. istrazivanje trita [marketing i odnosi sa javnoscu] [seminarski rad]
P11s 392. izgradnja skladita podataka [diplomski rad]
P11s 393. izlazak u prostor [seminarski rad]
P11s 394. iznuda [na makedonskom jeziku] [seminarski rad]
P11s 395. izometrijske transformacije euklidske ravni [seminarski rad]
P11s 396. izometrijske transformacije euklidske ravni e2 [seminarski rad]
P11s 397. izometrijske  transformacije prostora e3 [seminarski rad]
P11s 398. izometrijske transformacije ravni [seminarski rad]
P11s 399. izometrijske transformacije u ravni [seminarski rad]
P11s 400. izoperimetrijski  problem [seminarski rad]
P11s 401. izrada hardvera i softvera laboratorijskog radnog mesta za ispitivanje vektorske regulacije asinhronog
P11s Motora [diplomski rad]
P11s 402. izrada licne internet prezentacije [maturski rad]
P11s 403. izrada modela prosudbe ugroenosti poslovanja gotovim novcem i vrijednostima
P11s [magistarski rad]
P11s 404. izrada prezentacija pomocu power pointa [seminarski rad]
P11s 405. izrada vierednih web aplikacija [seminarski + prakticni rad]
P11s 406. izrada web stranica pomocu tekst editora [seminarski rad]
P11s 407. izvod funkcije [maturski rad]
P11s 408. japanska maglev eleznica [semestralni rad]
P11s 409. java jdbc [seminarski + prakticni rad]
P11s 410. java media framework-implementacija mpeg4 kodeka u javi, implementacija java media player-a
P11s [seminarski rad]
P11s 411. javne biblioteke [seminarski rad]
P11s 412. javni internet pristup [seminarski rad]
P11s 413. jecam [seminarski rad]
P11s 414. jednacine treceg i cetvrtog stepena [seminarski rad]
P11s 415. jednostavna animacija u opengl-u [seminarski + prakticni rad]
P11s 416. jezgro materijala u polimernim kompozitima i degradacija polimera-degradacija polimera [seminarski
P11s Rad]
P11s 417. josip broz tito [seminarski rad]
P11s 418. just in time (jit) filozofija proizvodnje [proizvodni i usluzni menadzment] [seminarski rad]
P11s 419. justus libig [seminarski rad]
P11s 420. kako radi google earth [seminarski rad]
P11s 421. kalemljenje vocaka prostim spajanjem i na most [prakticni rad]
P11s 422. kalendar [seminarski rad]
P11s 423. kalendari – nekad i sad [seminarski rad]
P11s 424. kamata kao cena novca [finansijska trzista i berzanski menadzment] [seminarski rad]
P11s 425. kamatna politika banaka – pojam i znacaj banaka [finansije] [seminarski rad]
P11s 426. kapacitivna tastatura mikrokontrolerske konzole [seminarski rad]
P11s 427. karl jaspers [seminarski rad]
P11s 428. kazna kao instrument drutvene regulative [socijalna  psihologija] [seminarski rad]
P11s 429. kepler-poisont-ova tela [seminarski rad]
P11s 430. kinematicka kondenzacija [rad]
P11s 431. klase i objekti [objektno orijentisano programiranje] [seminarski rad]
P11s 432. klase i paketi [seminarski rad]
P11s 433. kocka [seminarski rad] 10
P11s 434. kodni sustavi za prikaz znakova [seminarski rad]
P11s 435. kogeneracijski sustav i prednost njegova koritenja kao krajnje racionalnog i ekoloki prihvatljivog
P11s Nacina proizvodnje energije [seminarski rad]
P11s 436. koherentna spektroskopija femtosekundnim frekventnim celjem [diplomski rad]
P11s 437. kombinovani metod za estimaciju brzine [diplomski rad]
P11s 438. komentar  ix knjige  euklidovih  elemenata [seminarski rad]
P11s 439. komparativne analize globalizacije telekomunikacija u sad, eu i japanu [seminarski rad]
P11s 440. kompjuterska grafika – windows, visual c++ i opengl [diplomski rad]
P11s 441. kompjuterski virusi [seminarski rad]
P11s 442. kompjutorska grafostatika [rad]
P11s 443. kompresija kod modema – bri prijenos podataka modemom [seminarski rad]
P11s 444. kompresija slika bez gubitka informacija [seminarski rad]
P11s 445. komunikacijska sucelja na osobnim racunalima [seminarski rad]
P11s 446. komunikacioni interfejsi [seminarski rad]
P11s 447. konektori, sklopovi i portovi [seminarski rad]
P11s 448. konstrukcija pravilnog petougla [seminarski rad]
P11s 449. kontaktne mree i podstanice jednofaznog sistema vuce [seminarski rad]
P11s 450. kontaktne mree jednosmerne struje [seminarski rad]
P11s 451. kontola koracnog (step) motora [seminarski rad]
P11s 452. kontrola pristupa i evidencija radnog vremena [seminarski rad]
P11s 453. kontrola pristupa prostoriji preko paralelnog porta racunara [seminarski rad]
P11s 454. kontrola udaljenog pristupa (radius, kerberos, tacacs) [seminarski rad]
P11s 455. kontrolisanje rada led diode putem mobilnog telefona wap protokolom [projekat]
P11s 456. konusni preseci (posedujemo 2 rada) [seminarski rad]
P11s 457. koordinate – analiticka geometrija [seminarski rad]
P11s 458. koristi i trokovi od clanstva u evropskoj uniji [seminarski rad]
P11s 459. korpuskularna svojstva elektromagnetnih talasa [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita
P11s Rada na ovu temu.
P11s 460. kosmicke pojave (izmedu nauke i verovanja) [seminarski rad]
P11s 461. koi – rimanove jednacine [seminarski rad]
P11s 462. kradja identiteta [seminarski rad]
P11s 463. kraj svijeta (leevi u naim ustima) [biologija] [seminarski rad]
P11s 464. kratak pregled istorije matematike u grckoj [seminarski rad]
P11s 465. kreditna analiza i tehnologija kreditiranja [monetarna ekonomija i bankarski menadzment]
P11s [seminarski rad]
P11s 466. kreiranje ean-13 koda [seminarski rad]
P11s 467. kreiranje ekspertnih sistema [seminarski + prakticni rad]
P11s 468. krug, osobine, konstruktivni zadaci [seminarski rad]
P11s 469. krv [maturski rad]
P11s 470. kupoprodajni ugovor [privredno pravo] [seminarski rad]
P11s 471. kurt gedel, genije i cudak [seminarski rad]
P11s 472. kvadratna jednacina [seminarski rad]
P11s 473. kvadratrisa (kvadratura kruga) [seminarski rad]
P11s 474. kvalitet [upravljanje kvalitetom] [seminarski rad]
P11s 475. kvalitet mezoekonomije i njeno izraavanje [seminarski rad]
P11s 476. kvantni hallov efekat [seminarski rad]
P11s 477. lajbnicova metoda infinitezimalnog racuna [seminarski rad]
P11s 478. leonard ojler (1707-1783) [seminarski rad]
P11s 479. leonardo da vinci (1452-1519) [metodika nastave matematike ii] [seminarski rad]
P11s 480. leonardo da vinci i matematika [seminarski rad]
P11s 481. leonardov um [seminarski rad]
P11s 482. leonhard euler (1707-1783) [metodika nastave matematike 2] [seminarski rad]
P11s 483. liftovi [seminarski rad] 11
P11s 484. lik majke u delu laze lazarevica [maturski rad]
P11s 485. likovno- rene magrit [seminarski rad]
P11s 486. linux [seminarski rad]
P11s 487. lobacevski, boljaj i gaus kao nosioci ideje neeuklidske geometrije [seminarski rad]
P11s 488. local interconnect network [seminarski rad]
P11s 489. logaritamska funkcija i jednacine [maturski rad]
P11s 490. logicki agenti [vetacke inteligencije] [seminarski rad]
P11s 491. logicki analizator (pc kao instrument) [seminarski rad]
P11s 492. lonworks [seminarski rad]
P11s 493. lopitalovo pravilo [maturski rad]
P11s 494. ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicini [maturski rad]
P11s 495. ljudski resursi [menadment ljudskih resursa] [seminarski rad]
P11s 496. ljudski resursi u srbiji kao bitan element privrednog rasta zemlje [menadment] [seminarski rad]
P11s 497. macromedia director mx [zadatak]
P11s 498. magija [sociologija] [seminarski rad]
P11s 499. mali kontroleri [seminarski rad]
P11s 500. marketing funkcije u poljoprivredi [seminarski rad]
P11s 501. marketing plan hotela kao sredstvo razvoja turizma [seminarski rad]
P11s 502. marketing u sportu [seminarski rad]
P11s 503. matematicke mozgalice [seminarski rad]
P11s 504. matematicka indukcija [seminarski rad]
P11s 505. matematicki  problemi [seminarski rad]
P11s 506. matematicko umece starih egipcana [seminarski rad]
P11s 507. matematika – vodic do skrivenog blaga [seminarski rad]
P11s 508. matematika i umetnost [seminarski rad]
P11s 509. matematika i zabava [seminarski rad]
P11s 510. matematika starog egipta [seminarski rad]
P11s 511. matematika u doba renesanse [seminarski rad]
P11s 512. matematika u starom istoku [seminarski rad]
P11s 513. matematika vavilona i kine [seminarski rad]
P11s 514. matricni kodovi [seminarski rad]
P11s 515. medjunarodna carinska saradnja na suzbijanju krijumcarenja [porezi i carine] [projekat]
P11s 516. medunarodna pedicija [seminarski rad]
P11s 517. medunarodna trgovina i savremeni problemi ekonomskog rasta [ekonomija kapitala i razvoj]
P11s [seminarski rad]
P11s 518. medunarodni monetarni fond [monetarne i javne finasije] [seminarski rad]
P11s 519. medunarodni transport i pedicija [spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje] [seminarski rad]
P11s 520. mehanicka i metalografska ispitivanja materijala [seminarski rad]
P11s 521. menadzment [seminarski rad]
P11s 522. menadzment ljudskih resursa [upravljanje ljudskim resursima] [seminarski rad]
P11s 523. menadzment u sportu kod nas [seminarski rad]
P11s 524. menadment i informacioni sistemi [operativni i strategiski menadment] [seminarski rad]
P11s 525. menadment informacionih sistema u praksi [menadzment] [diplomski rad] napomena: nema
P11s Slike nedostaju!
P11s 526. menadment totalnim kvalitetom (tqm) i studije slucaja [diplomski rad]
P11s 527. menjacki prenosnici [maturski rad]
P11s 528. mere srednjovekovne srbije [seminarski rad]
P11s 529. mere varijacije ili disperzije [statistika] [seminarski rad]
P11s 530. merenje brzine kombinovanom metodom pomocu inkrementalnog optickog enkodera [diplomski
P11s Rad]
P11s 531. merenje povrina od pamtiveka do danas [seminarski rad]
P11s 532. merenje povrina u anticko doba sa osvrtom na radove herona iz aleksandrije [seminarski rad]
P11s 533. metasys building management system [seminarski rad] 12
P11s 534. metod najmanjih kvadrata [seminarski rad]
P11s 535. metod za sintezu digitalnog zakona upravljanja servo sistemom sa elasticno spregnutim masama
P11s [magistarski rad]
P11s 536. metode mernih uredaja za odredivanje potronje ulja za podmazivanje u laboratorijskim uslovima
P11s [diplomski rad]
P11s 537. metode odredjivanja ubrzanja zemljine teze  [seminarski rad]
P11s 538. metode utvrdivanja cene kotanja [ekonomika preduzeca] [seminarski rad]
P11s 539. metropolitan area network [prezentacija]
P11s 540. mfusion cms [seminarski rad]
P11s 541. microsoft exchange server [uredsko poslovanje] [seminarski rad]
P11s 542. migracije [menadzment ljudskih resursa] [seminarski rad]
P11s 543. mirovanje semena [seminarski rad]
P11s 544. misterija fibonacijevog broja [seminarski rad]
P11s 545. mjerenje i regulacija temperature pc racunarom [seminarski rad]
P11s 546. mobilne ad-hoc mree (manet) [seminarski rad]
P11s 547. mobilni telefoni 3.generacije  [seminarski rad+prezentacija]
P11s 548. moda [seminarski rad]
P11s 549. modbus [seminarski rad]
P11s 550. model i apstrakcija [seminarski rad]
P11s 551. model kontinuiranog poboljanja poslovnih procesa u turizmu primenom kontrolinga [magistarski
P11s Rad]
P11s 552. model upravljanja obavijestima u operativnom deurstvu policije u zajednici
P11s [magistarski rad]
P11s 553. model upravljanja rizicima kod javnih projekata [magistarski rad]
P11s 554. model uravnoteene tablice rezultata za upravljanje izvedbom projekta [magistarski
P11s Rad]
P11s 555. model virtualnog trgovackog centra [seminarski rad]
P11s 556. modeliranje i simulacija proizvodnih procesa [diplomski rad]
P11s 557. modemi [seminarski rad]
P11s 558. mogucnost uvodenja kogeneracijskog postrojenja na naftno plinskom polju utica
P11s [diplomski rad]
P11s 559. mogucnost primene nastavnih listica u uslovima organizacije nastave putem razredno-casovnog sistema
P11s [didaktika] [seminarski rad]
P11s 560. monopol [seminarski rad]
P11s 561. monopolisticka konkurencija [seminarski rad]
P11s 562. moralne dileme u prozi borisava stankovica [seminarski rad]
P11s 563. morzeova azbuka [seminarski rad]
P11s 564. motivacija radnika [menadzment] [seminarski rad]
P11s 565. motivacija zaposlenih [menadment ljudskih resursa] [seminarski rad]
P11s 566. mpls usmjeravanje [seminarski rad]
P11s 567. mrena pohrana podataka [seminarski rad]
P11s 568. mreni procesori [seminarski rad]
P11s 569. mreni sloj (network layer) routing algoritmi [seminarski rad]
P11s 570. multimedijalna biblioteka [seminarski rad]
P11s 571. multimedijalne baze podataka [seminarski rad]
P11s 572. multimedijsko mobilno komuniciranje u poslovnom uredu [seminarski rad]
P11s 573. multinacionalne i transnacionalne kompanije [seminarski rad]
P11s 574. muzika i matematika [seminarski rad]
P11s 575. muzika u doba renesanse [seminarski rad]
P11s 576. nacija i pojam nacije [sociologija] [seminarski rad]
P11s 577. nacionalni tehnoloki razvoj [seminarski rad]
P11s 578. nacini uspostavljanja povratne sprege ciljnog i ostvarenog  profitnog poloaja
P11s Kompanije [doktorska disertacija] 13
P11s 579. najceci uzrok ne polaganja vozackog ispita [seminarski rad]
P11s 580. najranija grcka geometrija. tales [seminarski rad]
P11s 581. naknada kao izvor sredstava [poreska i carinska politika] [seminarski rad]
P11s 582. napraviti ekspertni sistem u jess-u koji bi pruao podrku korisnicima prilikom izbora hard-diska
P11s [zadatak]
P11s 583. nasledne bolesti kao rezultat agenasa spoljne sredine [maturski rad]
P11s 584. nastanak evropske unije [seminarski rad]
P11s 585. nastava geometrije [seminarski rad]
P11s 586. naucne koncepcije starog veka [seminarski rad]
P11s 587. navike puaca na ekonomskom fakultetu u subotici, odeljenja u novom sadu [statistika]
P11s [seminarski rad]
P11s 588. neeuklidska geometrija [seminarski rad]
P11s 589. negujte kreativnu viziju [preduzetnitvo] [seminarski rad]
P11s 590. neka zanimljiva matematicka izracunavanja [seminarski rad]
P11s 591. neke osobine harmonijski spregnutih elemenata [seminarski rad]
P11s 592. neodredjeni integral [seminarski rad] + [maturski rad]
P11s 593. network file system (nfs) [seminarski rad]
P11s 594. network time protocol (ntp) [seminarski rad]
P11s 595. neuro fazi kontroleri [seminarski rad]
P11s 596. nevladine organizacije-nvo [seminarski rad]
P11s 597. nfc (near field communication) tehnologija [seminarski rad]
P11s 598. nikolaj ivanovic lobacevski [seminarski rad]
P11s 599. nntp (network news transfer protocol), usenet [seminarski rad]
P11s 600. novac buducnosti [bankarsko poslovanje i platni promet] [seminarski rad]
P11s 601. novac [bankarsko i berzansko poslovanje] [seminarski rad]
P11s 602. novcane  kartice sa pametnim cipom [seminarski rad]
P11s 603. novi algoritam za direktno upravljanje momentom i fluksom trofaznog asinhronog motora
P11s [magistarski rad]
P11s 604. o matematici starog istoka [seminarski rad]
P11s 605. o nekim cuvenim geometrijskim problemima [seminarski rad]
P11s 606. o zavisnostima medu velicinama u zadacima [seminarski rad]
P11s 607. obd-ii protokol [seminarski rad]
P11s 608. objektno-orijentirane baze podataka [seminarski rad]
P11s 609. oblikovanje femtosekundnih laserskih pulseva u rezonantnom mediju [diplomski rad]
P11s 610. oblikovanje poslovne strategije [seminarski rad]
P11s 611. obnovljivi izvori energije [seminarski rad]
P11s 612. obracun trokova sa posebnim osvrtom na kalkulaciju [menadment racunovodstva] [seminarski
P11s Rad]
P11s 613. obrada deformisanjem – duboko izvlacenje [zadatak]
P11s 614. obrada deformisanjem – probijanje i prosjecanje [zadatak]
P11s 615. obrada i reprodukcija zvuka u managed directx-u [seminarski rad]
P11s 616. obrada korisnickih zahtjeva u okruenju programskog jezika java [diplomski rad]
P11s 617. obrada nastavne teme kretanje tela na strmoj ravni [diplomski rad]
P11s 618. obrada nastavne teme osobine elektricnog polja [diplomski rad]
P11s 619. obrada tematske jedinice: osobine elektricnog polja [diplomski rad]
P11s 620. obrazovna periferija : lego  [seminarski rad]
P11s 621. obrtna tela [seminarski rad]
P11s 622. od pitagore do dekarta [seminarski rad]
P11s 623. odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadmenta [proizvodnja] [seminarski rad]
P11s 624. odnos stranica i uglova u trouglu [seminarski rad]
P11s 625. odnos zapremine kupe i zapremine valjka [seminarski rad]
P11s 626. odnosi sa medijima [seminarski rad]
P11s 627. odrastao covek u procesu ucenja i obrazovanja [pedagogija] [seminarski rad]
P11s 628. odredivanje karakteristika i nacina upravljanja frekvencijskim pretvaracem u primeni asinhronog
P11s Zaletanja sinhrone maine [diplomski rad]
P11s 629. odredivanje parametara plazme proizvedene u t-cevi sa modifikovanim sistemom za pranjenje
P11s [diplomski rad]
P11s 630. odredivanje starkovih parametara spektralnih linija xe ii u plazmi impulsnog luka [magistarski rad]
P11s 631. odredivanje zatitnog faktora preparata za zatitu od sunca spektroskopskom metodom [diplomski
P11s Rad]
P11s 632. ojler (teorija grafova) [seminarski rad]
P11s 633. olovo [seminarski rad]
P11s 634. operacije u kontejnerskim terminalima [seminarski rad]
P11s 635. operativni sistem freebsd [maturski rad]
P11s 636. operativni sistemi [skripta] [biljeke sa predavanja profesora zorana budimca 2003/2004]
P11s 637. operatorsko reavanje diferencnih jednacina i fononi u kristalnim nanostrukturama
P11s [diplomski rad]
P11s 638. opta ema informacionog sistema [informacioni sistemi] [seminarski rad]
P11s 639. ordo ophidiae (zmije) [maturski rad]
P11s 640. organizacija proizvodno poslovnih sistema a.d.«birac» zvornik  [seminarski rad]
P11s 641. organizaciona struktura rj ptt saobracaja zrenjanin [seminarski rad]
P11s 642. organizovanje [osnovi menadmenta] [seminarski rad]
P11s 643. organizovanje kao funkcija menadzmenta u proizvedenim organizacijama [seminarski rad]
P11s 644. orthogonal frequency-division multiplexing (ofdm) [seminarski rad]
P11s 645. os i programiranje gsm [seminarski rad]
P11s 646. osiguravajuce kompanije [osiguranje] [seminarski rad]
P11s 647. osmansko carstvo u xvii i xviii stolecu [referat]
P11s 648. osnove evropske monetarne unije [seminarski rad]
P11s 649. osnove interneta [referat]
P11s 650. osnovne ideje i problemi liberalizma [referat]
P11s 651. osnovne karakteristike razlicitih tehnika tampe [seminarski zadatak]
P11s 652. osnovne teoreme sistema i upravljanja [seminarski rad]
P11s 653. osnovne trigonometrijske funkcije [seminarski rad]
P11s 654. osnovni finansijski pokazatelji u preduzecu [seminarski rad]
P11s 655. osnovni identiteti u trigonometriji [seminarski rad]
P11s 656. osobine lidera u pogledu kvaliteta rada [upravljanje ljudskim resursima] [seminarski
P11s Rad]
P11s 657. otisak prsta umjesto lozinke u aplikaciji [seminarski rad]
P11s 658. otpornici [osnova elektrotehnike] [seminarski rad]
P11s 659. ovlastuvanja na organite na mvr vo pretkrivicnata postapka [seminarska rabota]
P11s 660. oznake brojeva kroz istoriju [seminarski rad]
P11s 661. pametna kuca [seminarski rad]
P11s 662. pametne kartice kao licne karte [seminarski rad]
P11s 663. pametne kartice sa displejom i tastaturom [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada
P11s Na ovu temu.
P11s 664. pan – personal area network [seminarski rad]
P11s 665. papir [seminarski rad]
P11s 666. paralelne prave u ravni lobacevskog [seminarski rad]
P11s 667. paralelnost u antici [seminarski rad]
P11s 668. parametrizacija snega u povrinskim emama pri modeliranju ivotne sredine [diplomski rad]
P11s 669. pc kao instrument – generator funkcija [seminarski rad]
P11s 670. pc kao instrument – osciloskop [seminarski rad]
P11s 671. pci express [seminarski rad]
P11s 672. pcmcia [seminarski rad]
P11s 673. pecenje hleba [seminarski rad]
P11s 674. peer-2-peer networks [seminarski rad] 15
P11s 675. perkolacijski model utjecaja propagande na gledanost filma [seminarski rad]
P11s 676. permitivnost molekulskih nanofilmova [diplomski rad]
P11s 677. pet nacionalnih i pet internacionalnih menija sa normativima [hotelijerstvo] [seminarski rad]
P11s 678. pgp (pretty good privacy) [seminarski rad]
P11s 679. photoshop clipping paths [seminarski rad]
P11s 680. photoshop cs2, filteri i prakticna realizacija [seminarski rad]
P11s 681. photoshop filter [seminarski rad]
P11s 682. photoshop type tool [seminarski rad]
P11s 683. pi kroz vekove [seminarski rad]
P11s 684. pi-istorija izracunavanja, konstruktivno odredivanje [seminarski rad]
P11s 685. piramida & sfera [maturski rad]
P11s 686. pitagora i pitagorejci [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s 687. pitagorina teorema [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s 688. pitagorina teorema i jo neke vane teoreme planimetrije [seminarski rad]
P11s 689. pitagorini trouglovi [seminarski rad]
P11s 690. placanje preko interneta [elektronsko poslovanje] [diplomski rad] powerpoint prezentacija
P11s 691. plasmani sredstava u osiguranju (pravo osiguranja) [seminarski rad]
P11s 692. platonova tela [seminarski rad]
P11s 693. plinovi kao energenti, energetske transformacije i buduci razvoj [seminarski rad]
P11s 694. pocetak aritmetike [seminarski rad]
P11s 695. podesavanje boje (photoshop) [seminarski rad]
P11s 696. podudarnost i primena podudarnosti [seminarski rad]
P11s 697. podudarnost trouglova [seminarski rad]
P11s 698. poenkare i poenkareov disk model [seminarski rad]
P11s 699. pogonski pretvaraci u elektromotornim pogonima sa asinhronim elektromotorom [seminarski rad]
P11s 700. pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti [maturski rad]
P11s 701. pojam fazi skupa i funkcije pripadnosti [seminarski rad]
P11s 702. pojam i uloga menadmenta ljudskih resursa u privrednom rastu drave [diplomski rad]
P11s 703. pojam i vrste carina [diplomski rad]
P11s 704. pojam i vrste drutvenih pojava [seminarski rad]
P11s 705. pojam i znacaj nabavke [seminarski rad]
P11s 706. pojam klase i elite [sociologija] [seminarski rad]
P11s 707. pojam ljudskih resursa [upravljanje ljudskim resursima – menadment ljudskih resursa]
P11s [seminarski rad]
P11s 708. pojam racunovodstva [seminarski rad]
P11s 709. pojam spedicije [spedicija] [seminarski rad]
P11s 710. pojam, predmet i znacaj statistike preduzeca [statistika] [seminarski rad]
P11s 711. pojam, predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja [finansijski menadment] [seminarski
P11s Rad]
P11s 712. pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a [diplomski rad]
P11s 713. polaganje ispita koriscenjem nedozvoljenih sredstava [seminarski rad]
P11s 714. poligonske povri [seminarski rad]
P11s 715. politicke partije [sociologija] [seminarski rad]
P11s 716. politicke partije i drutvena moc [sociologija] [seminarski rad]
P11s 717. politika detanta i novi svetski poredak [globalna ekonomija i poslovna diplomatija] [seminarski rad]
P11s 718. poprecni i kosi poloaj ploda  [medicina] [maturski rad]
P11s 719. poredenje grade o mihajlu pupinu i tomasu edisonu na internetu [diplomski rad]
P11s 720. poreski sistem [poreska i carinska politika] [seminarski rad]
P11s 721. porez na imovinu za fizicka lica [seminarski rad]
P11s 722. porodica i njene osnovne funkcije [sociologija] [seminarski rad]
P11s 723. pos aparati: kako se koriste, nacin rada, nacin prenosa transakcije do banke… [seminarski rad]
P11s 724. postavljanje lokalne mree [informatika 1] [seminarski rad]
P11s 725. postupci prepoznavanja govornika [seminarski rad]
P11s 726. postupci prepoznavanja lica [seminarski rad]
P11s 727. potencijali lokacijskih servisa zasnovanih na tehnologiji mobilnih komunikacija [magistarski rad]
P11s 728. potrebe domacih zivotinja u hranljivim materijama [seminarski rad]
P11s 729. povezivanje racunala i mikrokontrolera usb protokolom [seminarski rad]
P11s 730. povezivanje racunara [seminarski rad]
P11s 731. povrinski aktivne materije [seminarski rad]
P11s 732. powerpoint [seminarski rad]
P11s 733. pracenje saobracaja u racunarskoj mrei fon-a [diplomski rad]
P11s 734. prava u ravni i prostora (analiticki pristup) [seminarski rad]
P11s 735. prava, krug, trougao [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s 736. pravila ponaanja na internetu [infofmatika] [seminarski rad]
P11s 737. pravilni poliedri [seminarski rad]
P11s 738. pravilni poliedri i njihova konstrukcija [seminarski rad]
P11s 739. pravilni poligoni [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s 740. pravo zaloge na pokretnim stvarima [osnovi imovinskog prava] [seminarski rad]
P11s 741. pravo konkurencije [seminarski rad]
P11s 742. pravougli trougao u euklidskoj geometriji [seminarski rad]
P11s 743. preduzece [poslovna ekonomija] [seminarski rad]
P11s 744. preduzetnicke strategije [seminarski rad]
P11s 745. preduzetnistva [seminarski rad]
P11s 746. preduzetnitvo i ekoloka kriza [preduzetnitvo] [seminarski rad]
P11s 747. pregled biometrijskih identifikacionih sistema [seminarski rad]
P11s 748. prenos glasa preko dsl-a [prezentacija]
P11s 749. prepoznavanje govora [seminarski rad]
P11s 750. prepoznavanje ake [seminarski rad]
P11s 751. prestanak preduzeca: 1.stecaj i likvidacija; 2. reorganizacija [seminarski rad]
P11s 752. pretrazivanje interneta [informatika i] [seminarski rad]
P11s 753. prevencija samoubistva i pokuaja ubistva u adolescenciji [klinicka psihologija] [seminarski rad]
P11s 754. priblizni brojevi [seminarski rad]
P11s 755. prijavljivanje na web pretraivace [informatika] [seminarski rad]
P11s 756. prijenosni playeri [seminarski rad]
P11s 757. prikaz knjige antona semjonovica- makarenka “porodicno vaspitanje” [predkolska pedagogija]
P11s [seminarski rad]
P11s 758. primena izvoda funkcije [maturski rad]
P11s 759. primena automatike u elektricnim vozilima [seminarski rad]
P11s 760. primena delta modulacije u upravljanju elektromotornog pogona velike brzine obrtanja [diplomski
P11s Rad]
P11s 761. primena geometrije u zacecima astronomije [seminarski rad]
P11s 762. primena ldap protokola u distribuiranim racunarskim sistemima [diplomski rad]
P11s 763. primena matematickih nizova i redova u analizi efikasnosti prodaje na veliko mineralne vode knjaz
P11s Milofirme knjaz milo [seminarski rad]
P11s 764. primena metoda ekshaustije na izracunavanje povrina i zapremina oblih tela [seminarski rad]
P11s 765. primena obrazovne tehnologije u obrazovanju nastavnika [seminarski rad]
P11s 766. primena odredjenog integrala [strucni rad]
P11s 767. primena optickih kablova u tehnici [diplomski rad]
P11s 768. primena pesticida u vocarstvu [seminarski rad]
P11s 769. primena portfolijeve metode u komercijali -portfolijeva metoda- [operativni i strategijski menadzment] [seminarski rad]
P11s 770. primena rekonfigurabilnih mikrokontrolera u upravljanju indukcionim motorom [diplomski rad]
P11s 771. primena swot analize u proizvodnji [proizvodni i usluni menadment] [seminarski rad]
P11s 772. primena vazduhoplova u zatiti bilja [seminarski rad]
P11s 773. primena wdm-dwdm-a [seminarski rad]
P11s 774. primene diferencijalnog racuna u fizici [maturski rad]
P11s 775. primer mesovite lokalne racunarske mreze [seminarski rad]
P11s 776. primjena interbus-s industrijske mree u automatiziranom tiskarskom postrojenju [seminarski rad]
P11s 777. primjena metoda rudarenja podataka u trgovini tekstilnim i srodnim proizvodima
P11s [magistarski rad]
P11s 778. primjena novih uv svetlecih dioda u atomskoj spektroskopiji [diplomski rad]
P11s 779. primjena plinskih goriva u prometnom sektoru [diplomski rad]
P11s 780. primjena tehnika obrade slike u prepoznavanju i klasifikaciji otisaka prstiju [seminarski rad]
P11s 781. priprema maturanata za trziste rada [projekat]
P11s 782. prirodno zagadjenje vazduha [seminarski rad] 17
P11s 783. pritisak i hidrostaticki pritisak [diplomski rad]
P11s 784. privatizacija – beopetrol [ekonomija] [seminarski rad]
P11s 785. prizma i piramida [maturski rad]
P11s 786. proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije [turizam i ugostiteljstvo] [seminarski rad]
P11s 787. proces razvoja softvera [seminarski rad]
P11s 788. procesori [seminarski rad]
P11s 789. produktivnost rada [seminarski rad]
P11s 790. profibus [seminarski rad]
P11s 791. programabilni agenti [seminarski rad]
P11s 792. programiranje flash memorije mikrokontrolera pomocu bootloadera [seminarski rad]
P11s 793. programiranje u javi-hibernate-orm rjeenje za javu [seminarski rad]
P11s 794. programiranje u javi: web usluge [seminarski rad]
P11s 795. programska realizacija staticke kondenzacije [zavrni rad]
P11s 796. proizvodni proces – proces pripreme penice za proizvodnju brana [upravljanje kvalitetom]
P11s [seminarski rad]
P11s 797. proizvodnja, prerada i distribucija lenika [seminarski rad]
P11s 798. project management tools [seminarski rad]
P11s 799. projekat informacionog sistema za tehnoloki sistem koji se odnosi na proizvod:
P11s Instalacioni kablovi tipa pp-jus n.c3.220 iz proizvodnog programa poslovnog sistema
P11s ”elkok” kosjeric [seminarski rad]
P11s 800. projektiranje informacionih sistema [projektovanje is] [seminarski rad]
P11s 801. projektovanje digitalnog / mikroprocesorki upravljanog pozicionog servomehanizma za asinhroni motor
P11s [diplomski rad]
P11s 802. projektovanje i realizacija mikroracunarskog sistema za ispitivanje algoritama
P11s Upravljanja energetskim pretvaracima [seminarski rad]
P11s 803. projektovanje i realizacija notch filtera na tms32010 za potrebe mikroprocesorskog upravljanja elektrokotornim pogonima [diplomski rad]
P11s 804. projektovanje konvertora i upravljackih sklopova pogona sa asinhronim motorom [diplomski rad]
P11s 805. projektovanje mikroracunarskog sistema za razvoj algoritama upravljanja
P11s Elektromotornim pogonima i energetskim pretvaracima [diplomski rad]
P11s 806. projektovanje specificnog tipa varijable sa pokretnim zarezom i pomocnih programa
P11s Za obavljanje elementarnih matematickih operacija [diplomski rad]
P11s 807. projektovanje strujnog regulatora za vektorsko upravljanje asinhronim elektromotorom primenom imc
P11s Metode [seminarski rad]
P11s 808. promena smera obrtanja i zatita monofaznog asinhronog motora [zavrni rad]
P11s 809. proporcionalnost dui [seminarski rad]
P11s 810. proracun jednogrlog karburatora i linijske pumpe [graficki rad]
P11s 811. proracun i oblikovanje konstrukcija [seminarski rad]
P11s 812. proracun rucne mehanicke dizalice [maturski rad]
P11s 813. proracun spojnice [graficki rad]
P11s 814. prosta greda – odredivanje otpora oslonaca i konstruisanje dijagrama transverzalnih sila i momenata
P11s [graficki rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu.
P11s 815. proirenje eksploatacione karakteristike pogona sa prekidackim reluktantnim motorom primjenom
P11s Nesimetricne konfiguracije motora i pogonskog pretvaraca [doktorska disertacija]
P11s 816. protokoli za prijenos datoteka ftp, tftp, rcp, scp [seminarski rad]
P11s 817. protokoli za udaljeni rad na racunalu (ssh, telnet, rlogin) [seminarski rad]
P11s 818. protokoli za usmeravanje [seminarski rad]
P11s 819. psihicka bolest i opsednutost (besomucnost) [referat]
P11s 820. psihologija- snovi [seminarski rad]
P11s 821. psihologija- znacaj emocija za mentalno zdravlje [maturski rad]
P11s 822. psiholoski pristup reklami [marketing] [seminarski rad]
P11s 823. ptolemejeva sinteza [seminarski rad]
P11s 824. ptolomejeva teorema i neke njene primene [seminarski rad]
P11s 825. public relations-odnosi sa javnocu [marketing i odnosi sa javnocu] [seminarski rad]
P11s 826. putevi razvoja geometrije lobacevskog [seminarski rad]
P11s 827. putevi, ulicne mree i javni gradski prevoz – organizovanje autobuskog saobracaja [projektni zadatak] 18
P11s 828. pxi sustav [seminarski rad]
P11s 829. racunanje vaskrsa, hricanske pashe [prezentacija]
P11s 830. racunarska grafika i komunikacija covjek-racunar [diplomski rad]
P11s 831. racunarske mree [diplomski rad]
P11s 832. racunovodstvo preduzeca u tranziciji [racunovodstvo] [seminarski rad]
P11s 833. racunske maine [seminarski rad]
P11s 834. rad racunara [seminarski rad]
P11s 835. radio frequency identification (rfid) [seminarski rad]
P11s 836. radius 802.1x [seminarski rad]
P11s 837. radoje domanovic: posebnost alegoricnog [seminarski rad]
P11s 838. rakovi [referat]
P11s 839. rana grcka geometrija i tales [seminarski rad]
P11s 840. rasklapanje i ispitivanje neispravnosti membranskog karburatora [maturski rad]
P11s 841. raspodela dobiti i politika dividendi [seminarski rad]
P11s 842. rastvori [seminarski rad]
P11s 843. razni alarmi na dodir [projektni zadatak]
P11s 844. razvoj algoritma za minimizaciju snage gubitaka elektromotornog servo pogona sa
P11s Asinhronim motorom [magistarski rad]
P11s 845. razvoj informacionog sistema [seminarski rad-prezentacija]
P11s 846. razvoj grcke matematike – tales pitagora euklid arhimed – [seminarski rad]
P11s 847. razvoj minijaturizovanog pogonskog pretvaraca za teslin asinhroni motor [magistarski rad]
P11s 848. razvoj savremenog novaca [seminarski rad]
P11s 849. razvojni sistem za rad sa atmel mikrokontrolerima [projekat]
P11s 850. realizacija digitalnog prostornog procesora zvuka [seminarski rad]
P11s 851. realizacija mikroprocesorskog daljinski upravljanog pozicionera antene [diplomski
P11s Rad]
P11s 852. realizacija upravljackog softvera pogona zasnovanog na trofaznom asinhronom motoru – projekat
P11s Minidrive – [diplomski rad]
P11s 853. redundant array of independent discs raid [seminarski rad]
P11s 854. regulacija brzine kod liftovskih pogona sa kontrolom trzaja [seminarski rad]
P11s 855. regulativa u novoj eri telekomunikacija  [seminarski rad+prezentacija]
P11s 856. reinenjering i uredsko poslovanje buducnosti [seminarski rad]
P11s 857. rekonstrukcija zelenih povrina oko dvorca grofa karaconjija u novom miloevu [maturski rad]
P11s 858. remont i odravanje stuba kod stubne koordinatne builice [zavrni rad]
P11s 859. remote procedure call [seminarski rad]
P11s 860. renatus cartesius [seminarski rad]
P11s 861. rendgenska astronomija [seminarski rad]
P11s 862. rene dekart [seminarski rad]
P11s 863. renesansa [referat]
P11s 864. reprodukcija zvucnih fajlova preko serijskog porta uz koricenje d-modulacije
P11s [projektni zadatak]
P11s 865. resilient packet ring [seminarski rad]
P11s 866. revizijski  izvjetaji [seminarski rad]
P11s 867. robotika u obrazovanju [seminarski rad]
P11s 868. romantizam [engleske knjievnosti ii] [seminarski rad]
P11s 869. routing u ad-hoc mreama [seminarski rad]
P11s 870. rpc (remote procedure call) [seminarski rad]
P11s 871. rs-449 [seminarski rad] 19
P11s 872. rsvp (protokol za qos) [seminarski rad]
P11s 873. rucna dizalica – proracun + crte [osnovni principi konstruisanja] [seminarski rad]
P11s 874. samba-unix file sharing service [seminarski rad]
P11s 875. samoubistva [seminarski rad]
P11s 876. sasl (simple authentication and security layer) [seminarski rad]
P11s 877. sata (serial advanced technology attachment) [seminarski rad]
P11s 878. satelitske komunikacije [seminarski rad]
P11s 879. savremene migracije (odliv mozgova) [menadment ljudskih resursa] [seminarski rad]
P11s 880. sbus [seminarski rad]
P11s 881. scenario za akciju krokodil [seminarski rad]
P11s 882. semanticke mree [seminarski + prakticni rad]
P11s 883. semanticki web [seminarski rad]
P11s 884. semnet [seminarski rad]
P11s 885. senzori digitalnih kamera [seminarski rad]
P11s 886. senzorske mreze [seminarski rad]
P11s 887. serial attached scsi [seminarski rad]
P11s 888. sfera i lopta [maturski rad]
P11s 889. sferna planimetrija [seminarski rad]
P11s 890. sferna trigonometrija [seminarski rad]
P11s 891. sferna trigonometrija i njena primena u astronomiji [seminarski rad]
P11s 892. sharepoint portal server 2003 [seminarski rad]
P11s 893. sigurnosni problemi microsoftovih aplikacija [seminarski rad]
P11s 894. sigurnost kompjuterskih sistema [maturski rad]
P11s 895. sigurnost wep algoritma [seminarski rad]
P11s 896. simetricni algoritmi kriptiranja [seminarski rad]
P11s 897. simulacija [doktorska disertacija]
P11s 898. simulacija rada dvostrano-napajanog asinhronog motora [diplomski rad]
P11s 899. sinteza digitalnog polinomnog regulatora brzine brzinskog servo pogona [magistarska teza]
P11s 900. sinteza govora [seminarski rad]
P11s 901. sistem upravljanja kvaliteta u fabrici nametaja tina – knjaevac [upravljanje kvalitetom]
P11s [seminarski rad]
P11s 902. sistemi vetacke inteligencije – hotelska soba [seminarski rad]
P11s 903. sistemi vetacke inteligencije hugo [seminarski rad]
P11s 904. sistemi vetacke inteligencije – kako su se putnici prevezli na drugu obalu reke [seminarski rad]
P11s 905. sistemi vetacke inteligencije – najkraci put [seminarski rad]
P11s 906. sistemi vetacke inteligencije planinari [seminarski rad]
P11s 907. sistemi vetacke inteligencije pozorite [seminarski rad]
P11s 908. sistemi vetacke inteligencije – rotiranje elemenata mree cevi dok voda ne bude slobodno tekla
P11s [seminarski rad]
P11s 909. sistemi vetacke inteligencije – sintaksna pretraga prostora stanja za problem bojenja date tablice
P11s [seminarski rad]
P11s 910. sistemi vetacke inteligencije – trik sa kartama [seminarski rad]
P11s 911. sistemi vetacke inteligencije – vuk i ovca [seminarski rad]
P11s 912. sistemi vetacke inteligencije –  vuk i prasici [seminarski rad]
P11s 913. sistemi vjestacke inteligencije – minsko polje [seminarski rad]
P11s 914. siva ekonomija i izbegavanje placanja poreza u svetu i kod nas [poreski sistem i politika]
P11s [seminarski rad]
P11s 915. skalarni proizvod vektora [maturski rad]
P11s 916. skener bar kodova [seminarski + prakticni rad]
P11s 917. skladistenje energenata [seminarski rad]
P11s 918. skriptni jezici i java – podrka za javascript [seminarski + prakticni rad]
P11s 919. skvoterski pokret [diplomski rad]
P11s 920. slicnost [seminarski rad] 20
P11s 921. smart antennas [seminarski rad]
P11s 922. smart card [seminarski rad]
P11s 923. smb (server message block) samba [seminarski rad]
P11s 924. smena u jednacinama i sistemima [maturski rad]
P11s 925. sms short message service [seminarski rad]
P11s 926. sms gateway-pregled dostupnih softvera [seminarski rad]
P11s 927. smtp – simple mail transfer protokol [seminarski rad]
P11s 928. smtp autentikacija [seminarski rad]
P11s 929. snimanje zvuka pomocu zvucne kartice [seminarski rad + programi za snimanje zvuka sa zvucne
P11s Kartice koricenjem c++ i java programskih jezika]
P11s 930. snmp (simple network management protocol) [seminarski rad]
P11s 931. snovi [referat]
P11s 932. sociologija- faizam [maturski rad]
P11s 933. sociologija- jevrejstvo [maturski rad]
P11s 934. sociologija-trgovinski menadzment [maturski rad]
P11s 935. softver koji tampa redom sve bmp slike iz zadatog foldera [identifikacioni sistemi] [seminarski rad
P11s + programa koji je raden u borland c++ builder 6.0]
P11s 936. softverske licence [seminarski rad]
P11s 937. softverski inzenjering [objektno orijentisano programiranje] [seminarski rad]
P11s 938. software radio [seminarski rad]
P11s 939. solitonska rjeenja korteweg-de vries jednacine [diplomski rad]
P11s 940. sparta [referat]
P11s 941. spektralne karakteristike vetackih izvora uv zracenja -solarijumi- [diplomski rad]
P11s 942. sport kao moralna pojava [seminarski rad]
P11s 943. sport u bosni i hercegovini [seminarski rad]
P11s 944. spoznaja o brojevima [seminarski rad]
P11s 945. spread spectrum [seminarski rad]
P11s 946. srpska despotovina [referat]
P11s 947. ssl (secure sockets layer) [seminarski rad]
P11s 948. stateful inspection firewall [seminarski rad]
P11s 949. statisticki informacioni sistemi [statistika] [seminarski rad]
P11s 950. stavovi gradana splita o prodaji putem interneta [marketing i odnosi sa javnocu] [seminarski rad]
P11s 951. steroidi [seminarski rad]
P11s 952. strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja [seminarski rad]
P11s 953. strategije internet marketinga [marketing i odnosi sa javnocu] [seminarski rad]
P11s 954. strategijski menadment i upravljanje procesima [monetarna ekonomija i bankarstvo] [seminarski
P11s Rad]
P11s 955. stres u sportu [seminarski rad]
P11s 956. strukturni fazni prelazi kod spinela – litijum ferita [diplomski rad]
P11s 957. strukturno istraivanje inkluzionih kompleksa ß-ciklodekstrina [diplomski rad]
P11s 958. strukturno istraivanje novosintetizovanog polikristalnog kompleksa gvode(ii)-fumarata [diplomski rad]
P11s 959. studija izvodljivosti za srbiju i crnu gore [seminarski rad]
P11s 960. stvaranje i ponitavanje novca u bankarskom sistemu [monetarne i javne finansije] [seminarski rad]
P11s 961. stvaranje niskotlacne plazme u zraku, heliju i duiku djelovanjem femtosekundnog laserskog pojacala [diplomski rad]
P11s 962. stvarno pravo i stvari [seminarski rad]
P11s 963. stzr talija [esej]
P11s 964. sucelje covjek-racunalo izravna [seminarski rad]
P11s 965. sucelje covjek-racunalo nova dostignuca [seminarski rad]
P11s 966. sucelje mozak racunalo (brain computer interface) [seminarski rad]
P11s 967. sumersko – vavilonska matematika [seminarski rad]
P11s 968. sumpor i gvozdje [seminarski rad]
P11s 969. sustav obrazovanja turistickih kadrova u republici hrvatskoj [seminarski rad]
P11s 970. sustav za podrku planiranju [diplomski rad]
P11s 971. sustavi za auriranje inacica (version control systems) [seminarski rad]
P11s 972. sustavi za detekciju tsunamia [seminarski rad]
P11s 973. sutina i bitne komponente savremenog sistema menadmenta [poslovna ekonomija] [seminarski 21
P11s Rad]
P11s 974. sve o bankama [bankarstvo] (106 strana) [tekst]
P11s 975. sve to ste zneli da znate o kvantnoj teoriji [seminarski rad]
P11s 976. sveskan informacioni sistem [informacioni sistemi] [seminarski rad]
P11s 977. svetska banka [seminarski rad]
P11s 978. svjetlovodi [seminarski rad]
P11s 979. synchronous digital hierarchy [seminarski rad]
P11s 980. ecerna bolest (diabetes mellitus) [seminarski rad]
P11s 981. irokopojasni beicni pristup [seminarski rad]
P11s 982. ta je matematika [seminarski rad]
P11s 983. taj divni, cudesni svet matematike [seminarski rad]
P11s 984. talasna svojstva korpuskule [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu.
P11s 985. tales prvi mudrac [seminarski rad]
P11s 986. talesova teorema [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu.
P11s 987. tcp/ip subnetting [informatika i] [seminarski rad]
P11s 988. td-scdma [seminarski rad]
P11s 989. tehnicka organizacija osiguranja [seminarski rad]
P11s 990. tehnicko organizacioni aspekti upravljanja bankom [seminarski rad]
P11s 991. tehnologija dobijanja i karakterizacija nekristalnih poluprovodnika iz sistema sb(as)-s-i [magistarski rad]
P11s 992. tehnologija i ljudski resursi [upravljanje ljudskim resursima] [seminarski rad]
P11s 993. tehnologija obrade [maturski rad]
P11s 994. tehnologija odravanja – projektni rad univerzalni cnc revolveraski strug md5s [projektni rad]
P11s 995. tehnologija proizvodnje semenskog materijala kod krompira [seminarski rad]
P11s 996. tehnologije pristupa internetu dsl-adsl [seminarski rad]
P11s 997. tehnoloki postupak izrada knjiga u tvrdom povezu sa kalkulacijama [seminarski rad]
P11s 998. telekomunikacioni servisi u sad-cene, indeksi i trokovi [prezentacija+seminarski rad]
P11s 999. teorem o stacionarnoj vrijednosti potencijalne energije [zavrni rad]
P11s 1000.teorija igara (neov ekvilibrijum) [seminarski rad]
P11s Testiranje kvarcnih kristala [praktican rad]
P11s Tetivni i tangentni cetvorouglovi [seminarski rad]
P11s Teite sloene ravanske figure – analiticki postupak [graficki rad]
P11s Tgv iskustva sa primenom vucnih motora naizmenicne struje [seminarski rad]
P11s Tokovi novca i kredita [finansijska trzista i berzanski menadzment] [seminarski rad]
P11s Tomas hobs (thomas hobbes) (1588 – 1679.) [referat]
P11s Torus [seminarski rad]
P11s Trakasti kod u buducnosti i prolosti [seminarski rad]
P11s Transport energenata [seminarski rad]
P11s Transport lekova kroz celijsku membranu [seminarski rad]
P11s Transrapidov koncept vucnih pogona sa linearnim motorima [seminarski rad]
P11s Trigonometrija [seminarski rad]
P11s Trigonometrija arapskih matematicara, trigonometrijske funkcije [seminarski
P11s Rad]
P11s Trigonometrijske jednacine [maturski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu
P11s Temu.
P11s Trigonometrijski oblik komplesnog broja [maturski rad]
P11s Trisekcija ugla [seminarski rad]
P11s Trodimenzionalni alati dizajna – struktura programa 3 d studio max [maturski rad]
P11s Trokovi prerade sekundarnih sirovina [seminarski rad]
P11s Trougao [seminarski rad]
P11s Trite i marketing turisticke agencije salus mediteran tours [geografija]
P11s [seminarski rad] 22
P11s Trite novca [bankarsko i berzansko poslovanje] [seminarski rad]
P11s Trite opcija [seminarski rad]
P11s Tumori epifarinksa [seminarski rad]
P11s Turbo kodovi [seminarski rad]
P11s Turizmoloko oblikovanje hotela visoke kategorije [diplomski rad]
P11s Ucenje [seminarski rad]
P11s Ucinkovitost plinskih toplinskih crpki [diplomski rad]
P11s Ugljeni hidrati [seminarski rad]
P11s Ugovor o doivotnom izdravanju [osnovi prava] [seminarski rad]
P11s Ugovor o ostavi (depozitu) [seminarski rad]
P11s Ugovori o prevozu [seminarski rad]
P11s Ugovori u medjunarodnom poslovanju [seminarski rad]
P11s Uloga e ureda u poboljanju kvalitete poslovnih procesa [seminarski rad]
P11s Uloga marketinga u preduzecu i trita [marketing i odnosi s javnocu] [seminarski rad]
P11s Uloga kolskog pedagoga u unapredenje nastave putem koricenja nastavne tehnologije
P11s [kolska pedagogija] [seminarski rad]
P11s Ultra-wideband tehnologija [seminarski rad]
P11s Uml – ponaanje objekta [seminarski rad]
P11s Umts security [seminarski rad]
P11s Universal serial bus usb nacin rada [seminarski rad]
P11s Universal serial bus (usb) [seminarski rad]
P11s Univerzum (teorije o nastanku i razvoju univerzuma) [seminarski rad]
P11s Unix operativni sistem za pc [informatika] [seminarski rad]
P11s Upc bar kod kreator [identifikacioni sistemi] [seminarski + prakticni rad]
P11s Uporaba dinamickog html-a pri izradi web sucelja [seminarski rad]
P11s Uporedna analiza linearnog sinhronog i asinhronog motora [seminarski rad]
P11s Upotreba kristalografskih programa u analizi podataka iz difraktograma praha [diplomski
P11s Rad]
P11s Upotreba rfid kartica u intelligent building system-u [seminarski rad]
P11s Upotreba xml-a u javi [seminarski + prakticni rad]
P11s Upravljacko racunovodstvo (management accounting) [menadment
P11s Racunovodstva] [seminarski rad]
P11s Upravljanje rizikom  za  mala  preduzeca abc  analizom [seminarski rad]
P11s Upravljanje asinhronim motorom bez davaca brzine [doktorska teza]
P11s Upravljanje automobilom pomocu mobilnog telefona [seminarski rad]
P11s Upravljanje informacionim resursima [informacioni sistemi] [seminarski rad]
P11s Upravljanje jednosmernim i jednofaznim vucnim motorima [semestralni rad]
P11s Upravljanje kvalitetom [upravljanje kvalitetom]  [seminarski rad]
P11s Upravljanje ljudskim resursima [seminarski rad]
P11s Upravljanje prekidackim reluktantnim motorom [diplomski rad]
P11s Upravljanje projektima uz pomoc kompjutera [poslovno planiranje]
P11s [seminarski rad]
P11s Upravljanje prometom i signalizacija u atm mreama [seminarski rad]
P11s Upravljanje rizicima [preduzetnitvo] [seminarski rad]
P11s Upravljanje rizikom u softverskim projektima elektronskog poslovanja
P11s [seminarski rad]
P11s Upravljanje znanjem primjenom alata poslovne inteligencije [magistarski rad]
P11s Uredaji za merenje u elektronici i energetici [seminarski rad]
P11s Usb [referat]
P11s Usb standard [seminarski rad]
P11s Usporedba ravninskog i prostornog modela okvirne konstrukcije [zavrni rad]
P11s Uticaj efekta pravog koincidentnog sumiranja na efikasnost poluprovodnickih
P11s Gama spektrometara [diplomski rad] 23
P11s Uticaj geometrije na pocetni razvoj astronomije [seminarski rad]
P11s Uticaj parametara sinhronog generatora sa permanentnim magnetima na
P11s Poloaj sopstvenih vrednosti [ispitni projekat]
P11s Uticaj rasipnih induktivnosti sinhronog motora sa permanentnim magnetima na
P11s Eksploatacionu karakteristiku pogona [semestralni rad]
P11s Uticaj velicine kristalita na neke elektricne osobine nanokristalnog cink-ferita znfe2o4
P11s [diplomski rad]
P11s Utjecaj i uloga medija u globalizacijskim procesima [diplomski rad]
P11s Utjecaj informatickog poduzetnitva na razvoj varadinske upanije [magistarski rad]
P11s Utjecaj ruske federacije na sigurnost jugoistocne europe [diplomski rad]
P11s Valjak i kupa [seminarski rad]
P11s Varijantni proracun cilindricnog zupcastog para [maturski rad]
P11s Vaspitanje deteta [diplomski rad]
P11s Vanije osobine kruga [seminarski rad]
P11s Vekovna spona geometrije i arhitekture – simetrija [seminarski rad]
P11s Vektori i primena [seminarski rad]
P11s Vektori u geometriji [seminarski rad]
P11s Velika parnica [seminarski rad]
P11s Vertikalna podela funkcija u preduzecu [seminarski rad]
P11s Vetine rukovodenja [menadment ljudskih resursa] [seminarski rad]
P11s Vetroturbina sa dvostruko napajanim asinhronim generatorom i back-to-back konvertorom
P11s [diplomski rad]
P11s Vijetove veze i njihova primena [seminarski rad]
P11s Virtuelna multimedijalna biblioteka [projektni zadatak] napomena: posedujemo 2 razlicita
P11s Rada na ovu temu.
P11s Virusi i zatita [maturski rad]
P11s Virusi, trojanci, crvi… [maturski rad]
P11s Viedretvenost u java programiranju [seminarski + prakticni rad]
P11s Vieprotokolna komutacija labela [seminarski rad]
P11s Vlasi-zivot, obicaji, magija [seminarski rad]
P11s Vlastiti posao – san ili realna mogucnost za poduzetnika pocetnika [seminarski
P11s Rad]
P11s Vodic kroz evropsku uniju danas [seminarski rad]
P11s Voda vizionar [seminarski rad]
P11s Vodenje projekata (project management) [seminarski rad]
P11s Vpn (virtual private network) [seminarski rad]
P11s Vrednost broja pi i nacin njegovog racunanja kroz istoriju [seminarski rad]
P11s Vrste napada i zastita php web aplikacija [tehnike zatite u racunarskim sistemima] [rad]
P11s Vrste rfid [identifikacioni sistemi] [seminarski rad]
P11s Vxibus [seminarski rad]
P11s Wap 2.0 [seminarski rad]
P11s Wap sigurnost [seminarski rad]
P11s Wcdma, cdma2000 – standardi za 3g mreze [seminarski rad]
P11s Wearable computing [seminarski rad]
P11s Web-editori [seminarski rad]
P11s Wibro (wireless broadband) [seminarski rad]
P11s 1109. wireless lan [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu. 24
P11s X 10 [seminarski rad]
P11s Xml baze podataka [seminarski rad]
P11s Zakonitosti profesionalizacije menadmenta [doktorska disertacija]
P11s Zamjena programatora [maturski rad]
P11s Zarade, naknade zarada i ostala primanja zaposlenih [ekonomija] [seminarski rad]
P11s Zastita od nasilja u porodici [seminarski rad]
P11s Zatita poslovnih informacionih sistema [seminarski rad]
P11s Zatita beicnih racunarskih mrea [diplomski rad]
P11s Zatita racunarskih sistema firewall (vatreni zid) [seminarski rad]
P11s Zemun [referat]
P11s Zenon iz eleje [seminarski rad]
P11s Zidovi s otvorima [zavrni rad]
P11s Zigbee [seminarski rad]
P11s Zlatni presek [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu.
P11s Zlatni presek i fibonacijev niz [seminarski rad]
P11s Zlatni presek u matematici, arhitekturi i umetnosti [maturski rad]
P11s Zloupotreba platnih kartica [seminarski rad]
P11s Znacaj akumulacije kapitala za privredni prosperitet ekonomskog sistema [seminarski rad]
P11s ene u matematici [seminarski rad]
P11s itarice (ita) [komercijalno i carinsko poznavanje robe] [maturski rad]
P11s ivot i doprinos mihajla i. pupina fizici i hemiji [diplomski rad]
P10 : Novi radovi Medunarodno bankarstvo
P10 : Novi radovi Ajax-  upravljanje poslovnim dokumentima
P10 : Novi radovi Al kaeda mak
P10 : Novi radovi Amd athlon procesor
P10 : Novi radovi Amy depaul – povijest ena u vojsci od dame do domine
P10 : Novi radovi Analiza finansijskih izvjestaja
P10 : Novi radovi Analiza na slucaj od praktika ekoloska kriminalistika – mak
P10 : Novi radovi Analiza na slucaj razuznavanje – mak
P10 : Novi radovi Analiza na slucaj-etika mak
P10 : Novi radovi Analiza peditorskog preduzeca ad ekspres – ped, novi sad
P10 : Novi radovi Anketa korupcija po metodologija moja – mak
P10 : Novi radovi Baze podataka
P10 : Novi radovi Bosna i herecegovina od 1995 tranzicija i rekonstrukcija privrede – sociologija
P10 : Novi radovi Cd-rom standard
P10 : Novi radovi Devizno trite
P10 : Novi radovi Direktne strane investicije – medunarodna ekonomija
P10 : Novi radovi Ekonomski principi reprodukcije
P10 : Novi radovi Elektronika
P10 : Novi radovi Energija vetra- resursi
P10 : Novi radovi Eu  – evropsko pravo
P10 : Novi radovi Fenomen ekonomske nejednakosti u srbiji
P10 : Novi radovi Finansijsko.planiranje
P10 : Novi radovi Fiziologija bubrega – biologija
P10 : Novi radovi Globalizacija – sociologija
P10 : Novi radovi Hronicna opstruktivna bolest pluca – interna medicina
P10 : Novi radovi Internet tehnologije
P10 : Novi radovi Islam – sociologija
P10 : Novi radovi Istorija filma
P10 : Novi radovi Izvozni podsticaji  iizvozni porezi – medjunarodna ekonomije
P10 : Novi radovi Jevrejstvo – sociologija
P10 : Novi radovi Kako umanjiti stres na radnom mjestu – menadzment ljudskih resursa
P10 : Novi radovi Marketing miks koncept – marketing
P10 : Novi radovi Matematicka logika
P10 : Novi radovi Memorije – informatika – diplomski rad
P10 : Novi radovi Metodicki organizacijski oblici rada
P10 : Novi radovi Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trita
P10 : Novi radovi Nasilje nad decom u savremenoj porodici – sociologija
P10 : Novi radovi Naslovna strana
P10 : Novi radovi Nepravilna ishrana
P10 : Novi radovi Neprijatelji riba -ekologija
P10 : Novi radovi Nikaragva – geografija
P10 : Novi radovi Niz i granicna vrednost niza
P10 : Novi radovi Normalizacija – informatika
P10 : Novi radovi Nukleinske kiseline – biologija
P10 : Novi radovi Odrzivi razvoj
P10 : Novi radovi Organizacija preduzeca – razvoj novog proizvoda
P10 : Novi radovi Organizacije preduzecamrezne organizacije
P10 : Novi radovi Osnivanje receptivne turisticke agencije za podrucje beograda
P10 : Novi radovi Osnovi menadmenta
P10 : Novi radovi Outsourcing – ekonomija
P10 : Novi radovi Pariska  berza  na  hartii  od  vrednost – mak
P10 : Novi radovi Partije i partijski sistemi – sociologija politike
P10 : Novi radovi Plan prodaje i prihoda – industeijski menadment
P10 : Novi radovi Planiranje ljudskih resursa – osnovi upravljanja ljudskim resursima
P10 : Novi radovi Platonovi pogledi na pravicnost u drzavi – filozofija
P10 : Novi radovi Pluca – biologija
P10 : Novi radovi Pojam i elementi kulture
P10 : Novi radovi Pojam i podela stvari (rimsko pravo)
P10 : Novi radovi Porezi – finansije
P10 : Novi radovi Posl etika i marketing
P10 : Novi radovi Poslovna etika – faze razvoja moralne svesti
P10 : Novi radovi Poslovni plan kao instrumentupravljanja
P10 : Novi radovi Postavljanje lokalne mree – informatika
P10 : Novi radovi Povelja kulina bana – istorija
P10 : Novi radovi Poverenje, uprava i performanse
P10 : Novi radovi Pravo konkurencije – ekonomija
P10 : Novi radovi Pretrazivanje interneta
P10 : Novi radovi Prevencija zloupotrebe opojnih droga – socijalni rad
P10 : Novi radovi Primarna i sekundarna emisija novca – diplomski rad
P10 : Novi radovi Primjena incoterms termina u pojedinim granama prometa
P10 : Novi radovi Proces planiranja
P10 : Novi radovi Proizvod sa aspekta marketinga – osnove ekonomije biznisa
P10 : Novi radovi Projektovanje aplikativnog softvera
P10 : Novi radovi Racunarske mreze 2  r
P10 : Novi radovi Raonik – poljoprivredne alatike
P10 : Novi radovi Razvijenje novinske delatnosti preduzeca savremena admicistracija – diplomski rad
P10 : Novi radovi Relativna ucestalost kvalitativnih obiljeja ‘forma une resice’ i ‘savijanje jezika u lijeb’ u populaciji ucenika prvih razreda ‘opce gimnazije’ u zenic
P10 : Novi radovi Releji
P10 : Novi radovi Siromatvo – sociologija
P10 : Novi radovi Siromatvo u srbiji  – ekonomija
P10 : Novi radovi Socijalizacija – psihologija
P10 : Novi radovi Sta je to doba znanja
P10 : Novi radovi Strategija fjucersa – finansije
P10 : Novi radovi Strategijsko poslovno planiranje – menadment
P10 : Novi radovi Sunceva energija – ekonomija resursa
P10 : Novi radovi Tehno ekonomska analiza proizvodnje ureznika um m20 – inenjersko ekonomska analiza
P10 : Novi radovi Teorija organizacije – skolske organizacije
P10 : Novi radovi Timski rad – medunarodni ljudski resursi
P10 : Novi radovi Tuilatvo – pravo
P10 : Novi radovi Ucenje na daljinu – informatika
P10 : Novi radovi Ugalj – energetski resursi i
P10 : Novi radovi Uloga zelenih povrsina u podizanju kvaliteta zivotne sredine – planiranje ivotne sredine
P10 : Novi radovi Uticaj nemackih pisaca na stvaranje pripovedaka kod laze lazarevica – knjievnost
P10 : Novi radovi Uv zracenje  – fizika
P10 : Novi radovi Uvod u upravljacko racunovodstvo
P10 : Novi radovi Vrste ucenja – organiziciono ponaanje
P10 : Novi radovi Veliki izborni utorak dvije pobjede georgea w. busha – politika
P10 : Novi radovi Video standard ii procesi
P10 : Novi radovi Visual basic 6.0
P10 : Novi radovi Vizija i misija poslovno proizvodnog sistema – industrijski menadment
P10 : Novi radovi Vjera za vrijeme bana kulina – historija
P10 : Novi radovi Zadaci pravnih subjekata u civilnoj zastiti – civilna zatita i
P10 : Novi radovi Zalihe – menadment
P10 : Novi radovi Zastita podataka
P10 : Novi radovi Znacaj osposobljenosti
P10 : Novi radovi Zop u prehramb.industriji
P10 : Novi radovi irokopojasna beicna wimax tehnologijastruktura  i primjenjena tehnicka rjeenja
P8 Menadzment ljudskih resursa
P8 Objedinjena matrica rezultata
P8 Xmlpres_vidovic_karolic_beta
P8 Xml_uvod_(dragan vidovic i milan karolic)
P8 Xml_uvod__dragan vidovic i milan karolic_pdf
P8 Advertajzing
P8 Aktivne mere na trzistu rada
P8 Aktivni bankarski poslovi
P8 Alati za razvoj multimedije macromedia flash
P8 America ‘s court system
P8 Analiza bilansa uspeha u osiguranju
P8 Analiza dinamike troskova i alternativnog odlucivanja u sektoru medija radio i internet – diplomski rad
P8 Analiza fam secanj
P8 Analiza finansijskih izvestaja
P8 Analiza firme
P8 Analiza i procena rizika u preduzecu betonjerka doo aleksinac
P8 Analiza i procena rizika u studentskom domu patris lumumba
P8 Analiza i procena rizika u valjaonici bakra ad
P8 Analiza studije slucaja – simpo
P8 Analiza studije slucaja- simpo
P8 Analogni i digitalni signal
P8 Aristotelova podela znanja
P8 Arsenal
P8 Automatizacija lift-dizalica
P8 Automatizacija tehnoloskog procesa odsecanja celicnih cevi, seminarski rad
P8 Automatizirani postupci provjere znanja pomocu racunala
P8 Autoritarni rezimi izmedju dva svetska rata
P8 Balkanski ratovi
P8 Bankarski sistem srbije i njegova struktura- diplomski rad
P8 Bankarski sistem srbije
P8 Bankarski sistem u srbiji – prezentacija
P8 Banke i agencije za promet nekretnina sa osvrtom na zormil d.o.o
P8 Biljni i zivotinjski svet australije
P8 Birokratija -ekavica
P8 Birokratija
P8 Bitka kod termopila -termopilska bitka
P8 Braca van ajk
P8 Brisanje osude, kaznene evidencije, uslovna osuda
P8 Ciljevi bolonjske deklaracije i bolonjskog procesa
P8 Cokolada kao koloidni sistem
P8 Counterterorrism orlov let -english
P8 Counterterorrism orlov let
P8 Da li je mihajlo petrovic alas bio i ekonomista
P8 Demokratija
P8 Didakticki principi  – diplomski rad
P8 Digitalna televizija
P8 Diplomatija
P8 Diplomatija2
P8 Diskontni i eskontni faktor
P8 Domacinstva kao ekonomski subjekti
P8 Domacinstva kao ekonomski subjekti
P8 Domacinstva kao ekonomski subjekti2
P8 Drustvena odgovornost ina d.d. zagreb – seminarski rad
P8 Drustvo spektakla
P8 Drutvene funkcije religije
P8 Drzavno i drustveno stanje u srbiji za vreme nemanjica
P8 Eagle’s flight, the investigation
P8 Ekonomija-globalna kriza -promjene 1
P8 Ekonomija-globalna kriza -promjene 2
P8 Ekonomija-globalna kriza -promjene 3
P8 Ekonomska kriza u svetu
P8 Ekonomske integracije
P8 Ekonomsko politicki razvoj srbije na putu ka evropskoj uniji -diplomski rad
P8 Elektromagnetna indukcija
P8 Eskontovanje
P8 Eticka strana marketing istrazivanja
P8 Eticki kodeks ponasanja u prometu nekretnina
P8 Evropska investiciona banka
P8 Fidija-likovno-maturski
P8 Filip ii makedonski
P8 Finansijski prikaz i poredenje dva osigutavajuca drutvafinansijski menazment
P8 Finansijsko planiranje
P8 Finansijsko trziste sa posebnim osvrtom o zbivanjima na beogradskoj berzi tokom 2008
P8 Formulisanje i upravljanje strategijom prodaje- seminarski
P8 Francuska -geografija-maturski-ij
P8 Frustracije i konflikti
P8 Generatori mrenog prometa
P8 Geografske karakteristike pariza – diplomski rad
P8 Geografske karakteristike pariza – prvi deo
P8 Google-ekavica
P8 Goticka skulptura u francuskoj
P8 Greske roditelja u vaspitanju svoje dece
P8 Hazardne igre
P8 Industrijska tehnologija – zavojni materijali
P8 Inflacija
P8 Insekticidi
P8 Instrumenti carinske politike u eu
P8 Internacionalna makroekonomska politika
P8 Internet bankarstvo – diplomski rad
P8 Internet galaksija
P8 Internet kafe arena-biznis plan
P8 Izvori zagadivanja
P8 Jedan dan proveden sa menaderom-upravljanje ljudskim resursima
P8 Jedan dan sa menadzerom
P8 Jedan dan sa menadzerom3
P8 Jezik i njegova drustvena funkcija
P8 Kako razmisljla ekonomista
P8 Karakteristike radnog traumatizma i apsentizma sa aspekta socijalne medicine
P8 Knjiga informacioni sistem
P8 Koagulacija hidrofobnih koloida
P8 Koliko ima prostih brojeva
P8 Koliko su povezane ekonomske i matematicke nauke
P8 Kontinualan postupak dobijanja sapuna
P8 Kontrola kvalitetnog poslovanja
P8 Kosarka na olimpijskim igrama
P8 Krovni vrtovi
P8 Kulturna raznolikost komparacija sad i francuske-seminarski rad
P8 Kulturna raznolikost komparacija sad i njemacka-seminarski rad
P8 Kvadratura kruga
P8 Lee iakoka – biografija
P8 Licenca
P8 Lik i delo stivena spilberga – diplomski rad
P8 Lizing sa poredjenjem
P8 Licnost i osnovne osobine preduzetnika
P8 Magija, mitologija, religija
P8 Makroekonomski bilansi,trite dobara i makroekonomska ravnotea
P8 Mala i srednja preduzeca
P8 Man is by nature a political animal
P8 Marketing i menadzment u obrazovanju
P8 Marketing preduzeca burger king
P8 Marketing preduzeca google
P8 Marketing preduzeca yahoo
P8 Marketing u saobracaju – seminarski rad
P8 Marketingupolitici
P8 Marsalijanska kola
P8 Masovna otpustanja radnika kao posledica globalne ekonomske krize
P8 Medjunarodna ekonomska politika
P8 Medjunarodni aspekt karticnog poslovanja – diplomski rad
P8 Medjunarodni aspekt karticnog poslovanja – ppt
P8 Medjunarodni aspekt karticnog poslovanja
P8 Medjunarodno trziste kapitala ii
P8 Medjunarodno trziste kapitala- diplomski rad
P8 Menadzeri – glavni resurs svake organizacije
P8 Menadzersko odlucivanje,internacionalni biznis i menadzment – poredjenje google i yahoo
P8 Menadzersko odlucivanje,internacionalni biznis i menadzment – poredjenje nokie i simensa
P8 Menadzment kvaliteta u sportu
P8 Menadzment promena
P8 Menadzment sportskog kluba crvena zvezda
P8 Menadzment u sportu
P8 Menadment-menadment kao funkcije i profesije
P8 Merenjeusmeni
P8 Mesto i uloga asp-a u elektronskom poslovanju
P8 Mesto i uloga lepkova u inzinjerskoj praksi
P8 Metode krtog laka
P8 Metode sterilizacije
P8 Metodologija naucno-istrazivackog rada
P8 Medunarodni racunovodstveni standard mrs 16 nekretnine, postrojenja i oprema
P8 Mitski talog – betmen
P8 Mobilni telefoni
P8 Mobing kao nacin neetickog poslovanja
P8 Mobing kao vid patoloske komunikacije
P8 Mobing
P8 Modeliranje hidraulickih sila
P8 Momenti koriscenja javnih baza podataka od strane preduzeca
P8 Monopol
P8 Narkomanija kao drustveni fenomen
P8 Natrijum  i njegova jedinjenja
P8 Naucno istrazivacka metodologija
P8 Neofolk
P8 Nikola pasic
P8 Nikolo makijaveli vladar
P8 Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku – rad
P8 Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku
P8 Oblici toksicnosti insekticida
P8 Oblik kao element dizajna
P8 Odnos bosne i hercegovine i nato-a
P8 Operativni sistemi
P8 Opsta medjunarodna nadleznost
P8 Opsta pravna nacela i principi medjunarodnog privrednog prava
P8 Opsta pravna nacela i principi medunarodnog privrednog prava
P8 Organizacija u kosarci
P8 Ornament kao estetska komponenta
P8 Osiguranje imovine kod privrednih subjekata – diplomski rad
P8 Osiguranje zivota -diplomski rad
P8 Osiguranje- oblast od posebnog drustvenog interesa- diplomski rad
P8 Osnovni procesi i podprocesi u transportu robe i posiljki
P8 Pedagoska psihologija
P8 Performanse preduzeca
P8 Persuasive speech
P8 Planiranje revizije i analiticke procedure
P8 Planiranje revizije i analiticke procedure – prezentacija
P8 Platne kartice 2. deo
P8 Pojam carinske unije sa primerima
P8 Pojam i nastanak berze
P8 Pojam i sadrzina bilansa uspeha
P8 Pojam i vrste berze
P8 Pojam menadzmenta-seminarski
P8 Pojam organizacija
P8 Politicki marketing – istrazivanje javnog mnjenja i politicki marketing
P8 Politicki marketing 1
P8 Politika i moral
P8 Politika tehnolokog razvoja evropske unije
P8 Poresko okruzenje kao determinanta razvoja akcionarskog drustva sa osvrtom na poziciju odredjenog drustva
P8 Porterove genericke strategije – menadment
P8 Posledice zagadjivanja ivotne sredine, seminaraski rad
P8 Poslovanje prijemne sluzbe hotela – diplomski rad
P8 Posmatranje sa ucestvovanjem
P8 Postupak za dobijanje savetodavnog miljenja medunarodnog suda pravde u hagu u slucaju kosovo
P8 Pr u sportu
P8 Prag rentabilnosti
P8 Prenatalni razvoj
P8 Prenos glasa preko interneta voip – diplomski rad
P8 Prikazati graficki polozaj konkretnih i asptraktnih podataka
P8 Prikazivanje statistickih podataka
P8 Primarno trziste akcija i inicijalna javna ponuda akcija
P8 Primena ms projecta pri realizaciji projekata (kratki prikaz sa uradenim projektom)
P8 Primjena i postovanje etickih kodeksa u menadzerskom poslu
P8 Primjena sporta u radu s djecom s posebnim potrebama – diplomski rad
P8 Primjena sporta u radu s djecom s posebnim potrebama
P8 Prirodnopravne teorije
P8 Privatizacija banaka
P8 Privatizacija i tranzicija
P8 Problem menadzmenta – esej
P8 Programiranje inteligentnih agenata
P8 Prostitucija – istazivanje
P8 Prostitucija
P8 Provera licnih sposobnosti za vodjenje poslova
P8 Racunovodstveno pracenje novca
P8 Ravna stopala prevencijai korekcija kod predkolske dece – diplomski rad
P8 Razlog suprotnosti
P8 Razvoj i primena tehnika kontrole bezbednosti saobracaja sa aspekta tehnicke ispravnosti vozila – diplomski rad
P8 Reka dunav – maturski rad
P8 Roba uzeta od strane carine
P8 Saobracajni marketing
P8 Sarajevski atentat
P8 Sarantis – diplomski rad
P8 Savremene primene analize odlucivanja u praksi
P8 Savremeno drustvo je medijska kultura
P8 Senegalska umetnost nekada i sada
P8 Skladistenje i priprema repe za proizvodnju
P8 Slikarske tehnike
P8 Sparta -maturski
P8 Spoljna politika sad -a posle hladnog rata
P8 Sportska forma
P8 Stanje saobracajne infrastrukture i proces revitalizacije
P8 Strah od digitalizacije uma
P8 Strane banke i uticaj na finansijsko trite
P8 Strani ulagac
P8 Strategija ulaska na inostrano trziste ulaganjem kapitala
P8 Strategije promocije kompanije kraft na medjunarodnom trzistu
P8 Strategije ulaska na inostrano trziste ulaganjem kapitala
P8 Stratesko upravljanje tehnoloskim razvojem – diplomski rad
P8 Struktura kapitala osiguravajucih kompanija sa osvrtom na dunav osig. i reosiguranje seminarski rad
P8 Struktura kapitala osiguravajucih kompanija sa osvrtom na dunav osig. i reosiguranje
P8 Struktura kapitala poslovnih banaka sa osvrtom na banke u srbiji
P8 Sudska opomena, iz oblasti krivicnog prava
P8 Sustina i funkcije novca2
P8 Svetska banka
P8 Tehnicki sistem
P8 Teorije medijskih uticaja
P8 Terorizam
P8 Tqm za male i srednje organizacije
P8 Trgovina oruzjem
P8 Turisticki poslovi u medjunarodnom prometu
P8 Turisticki prikaz amsterdama
P8 Turisticke agencije – diplomski rad
P8 Ugovor o trgovinskom zastupanju – ekavica
P8 Ugovor o zeleznickom saobracaju
P8 Ugovorokreditu
P8 Uloga i posledice komercijalizacije medija
P8 Uloga i znacaj malih i srednjih preduzeca
P8 Uloga medija u procesu marketing komuniciranja – diplomski rad
P8 Uporedjivanje kvaliteta usluga turistickih agencija
P8 Upravljanje finansijama u obrazovanju
P8 Upravljanje ljudskim resursima – razlika izmedju teorije i prakse u srpskim preduzecima
P8 Upravljanje razvojem u oblasti osiguranja zivota-diplomski rad
P8 Upravljanje u kriznim situacijama
P8 Uslovi za razvoj e – poslovanja u srbiji – diplomski rad
P8 Uslovi za razvoj e – poslovanja u srbiji, diplomski rad
P8 Uticaj fluktuacije zaposlenih na kvalitet ljudskih resursa u malih i srednjim preduzecima cg – diplomski rad
P8 Uticaj fluktuacije zaposlenih na kvalitet ljudskih resursa u malih i srednjim preduzecima cg – magistarski rad
P8 Uticaj i propisi saobracaja na zivotnu sredinu
P8 Uticaj nasilja sa televizije na omladinu
P8 Uticaj nasilja
P8 Uticaj turizma na zaposljavanje stanovnistva
P8 Uticaj turizma na zapo_ljavanje stanovni_tva
P8 Utvrdjivanje kvaliteta rada skole
P8 Uzroci i posledice ucesca motociklista u saobracaju – diplomski rad
P8 Uzrok i posledice i svetskog rata
P8 Vaspitanje u staroj atini
P8 Vaznost i uticaj klasterizacije u hrvatskoj – diplomski rad – hr
P8 Vaznost i uticaj klasterizacije u hrvatskoj – diplomski rad
P8 Verske sekte
P8 Vijetnamskirat
P8 Virtualne organizacije
P8 Vizija, misija i strateski ciljevi preduzeca
P8 Za prevodjenje
P8 Zagrijavanje kao dio treninga sportista
P8 Zatvoreni investicioni fondovi sa posebnim osvrtom na inv.fond nekretnina
P8 Zdravstvena njega nekad i sad
P8 Zelenilo zatvorenih prostora
P8 Zelenilo zatvorenog prostora
P8 Zeleznicki prevoz
P8 Zloupotreba (falsifikovanje) platnih kartica – diplomski rad
P8 Znacajna dokumenta e.u. od 1965 do 1970 g.
P8 Zonska odbrana vodecih engleskih fudbalskih klubova – diplomski rad
p11X 3d skeneri
p11X 802.16 wimax
p11X Abakus – racunanje
p11X Abiogeneza
p11X Abstract syntax notation one
p11X Adaptivna modulacija i kodiranje
p11X Ad hoc mreze
p11X Adicione teoreme
p11X Airborne internet
p11X Ajax
p11X Akademsko pisanje – stilovi
p11X Aksiomatsko zasnivanje euklidkse geometrije
p11X Aktinijum
p11X Aktivne mreze
p11X Akusticni relej za svetlo
p11X Alati poslovne inteligencije
p11X Alati za upravljanje dokumentima (dms)
p11X Alati za upravljanje sadrzajem (uredsko poslovanje)
p11X Aldehidi i ketoni
p11X Alfa heliks
p11X Alfabet
p11X Alkoholi i fenoli
p11X Alkoholizam
p11X Altermicke i logicke instrukcije procesora
p11X Alternatori
p11X Aminokiseline
p11X Analiza poslovanja preduzeca
p11X Analiza poslovanja preduzeca praktican rad
p11X Analiza preduzeca
p11X Analiza uzoraka jednomolekulskih magneta rentgenskom difrakcijom
p11X Anfinsenova hipoteza termodinamicka hipoteza
p11X Analizator scan kodova za tastaturu
p11X Anarhizam i feminizam
p11X Anticka filozofija
p11X Anticka geometrija
p11X Anticki i srednjevekovni grad svac
p11X Anticko razdoblje
p11X Antimon
p11X Apolonijevi problemi (6 verzija)
p11X Apolonijev krug
p11X Arabljanska matematika
p11X Argon
p11X Arhetip
p11X Arhimed (4 verzije)
p11X Arhimedova kvadratura parabole
p11X Arhimedova tela
p11X Arhitektura i administriranje baze podataka
p11X Arhitektura amd procesora
p11X Arhitina teorija muzike
p11X Aristarh sa amosa (2 verzije)
p11X Aristotel polis, prirodna zajednica
p11X Aristotelova diskusija o obliku duge
p11X Aritmetcko logicka jedinica
p11X Arsen
p11X Asemblerski jezik
p11X Asimetricni algoritmi kriptanja
p11X Aspekti odlucivanja o informacijskoh tehnologiji
p11X Astat
p11X Astronomska navigacija
p11X Atenska drzava i pravo
p11X Atomska apsorciona spektroskopija
p11X Auguste comte
p11X Aukcije
p11X Automatizacija postanskog poslovanja
p11X Automatizacija ureda
p11X Automatski podizac stakla (hardver)
p11X Automatsko izdvajanje saobracajnih znakova
p11X Automatsko lingvisticko indeksiranje slika u realnom vremenu
p11X Automatizacija upc trakastog koda
p11X Automatizacija (robotizacija)
p11X Avanturistiski (poslovni) turizam
p11X Azija
p11X Azot
p11X Babilonska drzava i pravo
p11X Back office
p11X Bacnet protokol
p11X Bakar
p11X Banatski rucak
p11X Bankarski automati za izdavanje gotovine
p11X Bankarstvo
p11X Banke pojam i vrste
p11X Barijum
p11X Barok u muzici
p11X Baze podataka
p11X Baze podataka i dijagram stanja veze
p11X Becka konvencija o medjunarodnoj prodaji robe
p11X Begstvo od slobode (psihologija)
p11X Benito musolini
p11X Berilijum
p11X Berkelijum
p11X Beskonacni regres u deduktivnim teorijama
p11X Beta ravan
p11X Bezicna tehnologija (standardi)
p11X Bezzicni mrezi- makedonski
p11X Bilans uspeha kao osnovni finansijski izvestaj racun dobitka i gubitka + aneks
p11X Biodizel
p11X Bioetanol
p11X Biofeedback
p11X Biogas
p11X Biogeni (hemijski elementi)
p11X Bioloska evolucija
p11X Biometrija
p11X Biometrijski identifikacioni sistemi
p11X Biomolekuli
p11X Birokratska organizacija
p11X Bittorent
p11X Bizmut
p11X Biznis plan
p11X Blez paskal
p11X Bluetooth
p11X Blu-ray
p11X Body area network
p11X Bogumili i crvka bosanska
p11X Bohrijum
p11X Bolesti crnog luka i suzbijanje
p11X Boot-loader
p11X Borba za beskonacnost (matematika)
p11X Bpr
p11X Brak i porodica
p11X Broadband over powerlines
p11X Broj
p11X Brojanje i merenje
p11X Broj e
p11X Brojevi (3 verzije)
p11X Brojevi i matematika u egiptu i mesopotamiji
p11X Broj fi i fibonacijev niz
p11X Broj pi (2 verzije)
p11X Brom
p11X Bronza
p11X Bsd sistemi i projekti
p11X Budizam
p11X Bul neopevani heroj informaticke revolucije
p11X Business intelligence u nautickom turizmu
p11X Bussines intelligence and data mining
p11X Budzet evropske unije
p11X C jezik
p11X Carinski delikti
p11X Carinski postupci s robom
p11X Carinski sistemi bosne i hercegovine
p11X Carinsko upravljanje
p11X Case alati
p11X Cd i dvd mediji
p11X Celik (zelezo) i legure
p11X Cena kao instrument marketing miksa
p11X Cerijum
p11X Certifikati x-509
p11X Cetvorodimenzionalna kocka
p11X Cezijum
p11X Cink
p11X Cip setovi
p11X Cirkonijum
p11X Cirkularni dihroizam
p11X Citanje trakastog koda pomocu lasera
p11X Citanka za treci razred osnovne skole kao izvor drustveno-moralnog vaspitanja ucenika teorija vaspitanja
p11X Cms alati za upravljanje sadrzajem
p11X Crkva i vreme
p11X Crveni gravitacioni pomak (astrofizika i gravitacija)
p11X Css
p11X Cudesni svet matematike
p11X Cula, opazanje, percepcija
p11X Cyber kriminal  – kradja identiteta (identifikacioni sistemi)
p11X Daljinski upravljivi automobili
p11X Daljinsko upravljanje preko ip protokola
p11X Darmstajnijum
p11X Deduktivna metoda
p11X Definisanje modela paralelno inzenjerstvo
p11X Dekartove koordinate i analiticka geometrija
p11X Dekartov uticaj na razvoj matematike
p11X Delovanje hormona
p11X Demokratija
p11X Deonicko (dionicko) drustvo
p11X Derivati karbokslinih kiselina
p11X Detekcija prisutnosti osoba
p11X Detektor dima
p11X Detektor naizmenicne struje
p11X Dezargova teorema
p11X Dezargov stav
p11X Dieni
p11X Differential gps
p11X Difrakcija i polarizacija
p11X Digital media library
p11X Digitalizacija poslovnih dokumenata – skeniranje
p11X Digitalna stampa
p11X Digitalna vizit kartica
p11X Digitalne panorame
p11X Digitalni vodeni zig
p11X Digitalni ured-standardi ili norme za digitalni ured
p11X Digitalno bankarstvo u poljskoj
p11X Digitalno kasnjenje zvuka
p11X Digitalno polutoniranje
p11X Digitalno upravljanje statorskom strujom
p11X Digital signal processing
p11X Dijagram stanja statechart diagram
p11X Dijamant
p11X Diktirni uredjaji u uredskom poslovanju
p11X Dilema grckih matematicara
p11X Dimenzije organizacione strukture
p11X Dinamicko html programiranje
p11X Dinamika
p11X Dinamika i rokovi u projektu
p11X Diofant
p11X Disleksija
p11X Disni i odbrambeni sustav
p11X Disni sustav
p11X Dispozijum
p11X Distribuirana (decentralizirtana) proizvodnja elektricne energije
p11X Distribuirane baze podataka
p11X Distributer
p11X Dma direktan pristup memoriji (direct memory acces)
p11X Domaci search engine
p11X Domovinski rat
p11X Donosenje jednostavnih i kompleksnih odluka
p11X Doprinosi
p11X Doprinosi i uticaj orijenta u matematici
p11X Dorucak – kuvarstvo
p11X Dos napadi
p11X Dosadasnja i buduca prosirenja evropske unije
p11X Droga u skolskoj klupi
p11X Drumska vozila
p11X Drustvena misao antickog perioda
p11X Drustvene grupe
p11X Drustveni polozaj vanbracne zajednice
p11X Drustveno ekonomska kriza i alkoholizam
p11X Drustvo i drustvene pojave
p11X Drzava kao subjekt medjunarodnog poslovnog prava
p11X Dsl i adsl
p11X Dual core procesori amd vs intel
p11X Dubnijum
p11X Dubrovnik (postanak)
p11X Duvan
p11X Dvi sucelje
p11X Dvodimenzionalni kodovi
p11X E-banking
p11X E-business
p11X E-commerce
p11X Ean 13
p11X Eap peap security over 802.11 wireless
p11X Ecma skripte
p11X Edi standardi za razmenu podataka
p11X Editor teksta
p11X Edukacioni sistem za racunarske mreze zasnovan na web-u
p11X Edukaciono okruzenje za racunarske mreze
p11X Edukaciono okruzenje zasnovano na webu
p11X Edvac electronic discrete variable automatic computer
p11X Efektivna doza kap i esd
p11X Egipatska matematika
p11X Eib european installation bus
p11X E-ink
p11X Ekologija (uopste)
p11X Ekologija sveta
p11X Ekologija, koncept odrzivosti razvoja
p11X Ekonomika pt prometa
p11X Ekonomska moc globalnih organizacija
p11X Ekonomski cimbenici dunkcioniranja postanskog i telekomunikacijskog prometa
p11X Ekonomski sistem i njegova struktura
p11X Eksploatacija skrivenih informacija u javno dostupnim dokumentima i datotekama
p11X E-learning
p11X Electronic tagging
p11X Elektronicke (elektronske) komponente
p11X Elektronska trgovina
p11X Elektronska posta
p11X Elektronski pasos
p11X Elektronski rulet
p11X Elektronsko bankarstvo
p11X Elektronsko poslovanje
p11X Elektronsko poslovanje i menadzment
p11X Elektronsko poslovanje podrska sistemu zavoda za farmaciju srbije
p11X Elektronsko poslovanje u uslovima globalizacije
p11X Elementi marketing miksa proizvod, cena, distribucija i promocija
p11X Elementi projektovanja kes memorije
p11X E-mail
p11X Elementi java programskog jezika
p11X Elementi vestacke inteligencije i oblasti primene racunara
p11X Embedded
p11X Embedded procesori
p11X Embedded sistemi modeliranje
p11X Embedded sistemi optimizacija
p11X Emocije, motivacija, konflikti, frustracije
p11X Emocionalna inteligencija
p11X Emulacija iic protokola pomocu porta rs-232
p11X Energetika
p11X Energetski metabolizam
p11X Engleska 11-15 stolece
p11X Engleska 16-20 stolece
p11X Eniac electronic numerical integrator and computer
p11X Equation editor
p11X Enzimska kinetika
p11X E-prodaja tijek poslovnog procesa
p11X Erbijum
p11X Etnoastronomija zavojskog jezera
p11X Eukariotska stanica
p11X Euklis
p11X Euklidov postulat )2 verzije)
p11X Euklidska geometrija
p11X Europijum
p11X Evolucija, rasizam i nacizam
p11X Evolucija coveka
p11X Evolucija i religija
p11X Evolucija od darvina do danas
p11X Evolucija procesora
p11X Evolucija poslovnog razmisljanja
p11X Evropska centralna banka
p11X Evropska unija i balkan
p11X Evropska unija i zemlje jugoistocne evrope
p11X Evropske integracije sako sansa
p11X Faraonove rezidencije i geometrija
p11X Fasizam
p11X Faze strategijskog usmeravanja organizacije vizija, misija, cilj
p11X Fazi ekspertni sistemi
p11X Fazi brojevi i principi programiranja
p11X Fazi brojevi i principi prosirenja
p11X Fazi logika i realizacija fazi kontrolera
p11X Fazi skupovi
p11X Fermaova poslednja teorema
p11X Fermijum
p11X Fibonacijevi brojevi i paskalov trougao
p11X Fieldbus
p11X Filozofija drustvene znanosti
p11X Finansijska trzista
p11X Financijske (finansijske) institucije
p11X Finansijski menadzment
p11X Finansjski menadzment 2
p11X Finansijski potencijal poslovnog bankarstva
p11X Finansijsko planiranje
p11X Finomehanika
p11X Fiskalna politika
p11X Fiskalni aspekt dobrovoljnog penzionog osiguranja u srbiji
p11X Fizicke osobine poljoprivrednih materijala
p11X Fles memorija
p11X Fluor
p11X Formalna gramatika
p11X Fosfor
p11X Fosili
p11X Fotoelektricni efekat
p11X Frame relay komunikacijski protokol
p11X Franacka drzava i pravo 5-10 stolece
p11X Francusja drzava i pravo 1789-1940
p11X Francijum
p11X Funkcionisanje ethenet-a
p11X Furijeovi redovi za fnkcije sa periodom 2 pi
p11X Gadolinijum
p11X Gaj julije cezar oktavijan avgust
p11X Gaus, boljaj, lobacevski
p11X Gaus i njegov znacaj i otkricu neuklidkse geometrije
p11X Generator upc koda sa izgrebanom povrsinom
p11X Generator upc koda sa trakama i ciframa
p11X Generisanje 3d studio max modela u direct 3d
p11X Geneticka uslovljenost ponasanja
p11X Geografija rusije
p11X Geometrija drevnih civilizacija (2 verzije)
p11X Geometrija i astronomija starog veka
p11X Geometrija i priroda
p11X Geometrija i umetnost
p11X Geometrija lobacevskog
p11X Geometrijski problemi
p11X Geometrijski problemi antike (2 verzije)
p11X Geometrijski zadatak sa takmicenja
p11X Geotermanlna energija
p11X Germanijum
p11X Gigabitni ethernet
p11X Glavna poluprovodnicka memorija
p11X Global area network 802.20
p11X Globalne (medjunarodne) organizacije
p11X Globalna harmonizacija polaganja racuna
p11X Google earth
p11X Govor preko ip mreze (voice over ip voip)
p11X Govorno poslovno komuniciranje
p11X Gps global positioning system
p11X Gps pracenje
p11X Grafovi
p11X Grasak i bob
p11X Gravitacioni crveni pomak
p11X Grcka matematika
p11X Grcki bogovi
p11X Grcko persijski ratovi
p11X Grid
p11X Grejanje, klimatizacija i solarna energija
p11X Grupe simetrija pravilnih poliedara
p11X Gsm globalni sustav za mobilne komunikacije
p11X Gsm end to end enkripcija razgovora
p11X Gsm globalni sastav pokretnih komunikacija
p11X Gsm locating
p11X Gsm modemi
p11X Gsm posebne primene
p11X Gsm tracking
p11X Gsp localization
p11X Gvozdje
p11X Hafnijum
p11X Halogeni
p11X Halogeni derivati ugljovodonika
p11X Hard diskovi
p11X Hardver
p11X Hardver pc
p11X Harmonija i matematika u muzici
p11X Harmonijska spregnutost
p11X Harmonijska konjugovanost tacaka, pravih i ravni
p11X Hasidijum
p11X Hddvd
p11X He rama cvoriste vodostana (mehanika stijena)
p11X Helijum
p11X Heksadecimalna notacija
p11X Hemija ugljeniokovih edinjenja
p11X Hemijska kinetika
p11X Hemijska veza
p11X Hemijske veze
p11X Hemoglobin
p11X Heron aleksandrijski
p11X Heronova formula
p11X Heterociklicna jedinjenja
p11X Heterotrofni organizmi
p11X Heuristicko pretrazivanje
p11X Hibernante, programiranje u javi
p11X Hibridni tcp-ip referentni model
p11X Hidraulika
p11X High level synthesis
p11X High teck nakit
p11X Hilbertovi problemi
p11X Hipertekstualnost i vikipedija
p11X Hipokrat sa hiosa kvadriranje lunula
p11X Hipohondrija
p11X Histogrami slike
p11X Historijat (istorija) interneta
p11X Hiv (sida) u hrvatskoj
p11X Hlor
p11X Homerf swap (home radio freqvency a-shared wireless acess protocol)
p11X Homotetija
p11X Homotetija kruga i sfere
p11X Hormon
p11X Hormoni (hemija)
p11X Hrscanstvo u rimu
p11X Hrom
p11X Hsdpa high speed downlink packet
p11X Html programiranje
p11X Hvd – hologrphic versatile disc
p11X I2c sabirnica
p11X Icmp protokol
p11X Ideal matematike kroz istoriju filozofije
p11X Identifikacija pomocu dnk
p11X Ieee 802
p11X Ieee 802.2 llc
p11X Ieee 802.3ae 10 gb ethernet
p11X Ieee 802.11n
p11X Ieee 802.21
p11X Igra reci (metodika nastave matematike)
p11X Iliri
p11X Implementacija can protokola na pogonskom kontroleru baziranom na tms320lf2407 digitalnog signal procesoru
p11X Implementacija space vector modulacije na procesoru dsp56f801
p11X Implementacija strategije
p11X Implementacija e-poslovanja razvoj web sajta i intraneta u kompaniji
p11X Indijum
p11X Industrijska revolucija
p11X Inflacija
p11X Infrastruktura
p11X Informacijska kriza
p11X Informaciona tehnologija vo bankarskoto rabotenje (makedonski jezik)
p11X Informacijsko drustvo
p11X Instant messaging
p11X Instituti carinskog sistema
p11X Instruction level parallelism
p11X Instumenti marketing miksa
p11X Integracija dns i ads
p11X Integracija telefonske i internet komikacije
p11X Inteligencija
p11X Inteligentni informacioni sistami
p11X Interleaving
p11X Internet
p11X Internet i web kao infrastruktura elektronske trgovine
p11X Internet kao infrastruktura elektronskog poslovanja
p11X Internet kupovina
p11X Internet marketing 1
p11X Internet marketing 2
p11X Internet protokol
p11X Internet putem satelita
p11X Internet relay chat
p11X Internet servisi
p11X Internet u funkciji ucenja
p11X Internet vodic
p11X Interplanetarni internet
p11X Inverzija
p11X Inverzija u odnosu na krug (2 verzije)
p11X Investicije
p11X Ip autorska prava
p11X Ip adrese
p11X Ip security
p11X Ip spoofing
p11X Iridijumiscsi
p11X Is prodavnica telefona
p11X Islam
p11X Islamizacija bosne
p11X Islamski principi halala i harama
p11X Ispravljanje gresaka kod modema
p11X Ispravljanje gresaka – bagova
p11X Istrazivanje ponasanja potrosaca
p11X Istrazivanje trzista
p11X Istorija astronomije od kopernika do njutna
p11X Istorija broja nula
p11X Istorija fudbala
p11X Istorija interneta
p11X Istorija logaritama
p11X Istorija matematike
p11X Istorija matematike u grckoj
p11X Istorijat broja pi
p11X Istorijat trigonometrije
p11X Istorija vizantije
p11X Istorijski razvoj religije
p11X Istorijski razvoj porodice kao drustvene institucije
p11X Istrazivanje lokalnog magnetnog polja uz povrsinu kristala jednomolekulskih magneta pomocu el.paramagnetske rezonancije
p11X Istrazivanje trzisnih mogucnosti
p11X Iterbijum
p11X Itrijum
p11X Izgradnja skladista podataka
p11X Izlazak u prostor (metodija nastave matematike)
p11X Iznuda (makedonski jezik)
p11X Izometrijske transformacije euklidkse ravni
p11X Izometrijske transformacije prostora
p11X Izometrijske transformacije ravni
p11X Izometrijske transformacije u ravni
p11X Izometrijski problem
p11X Izometrijske transformacije euklidkse ravni
p11X Izostravanje slike unsharp mask
p11X Izrada licne internet prezentacije
p11X Izrada prezentacija pomocu powerpointa
p11X Izrada viserednih web aplikacija
p11X Izrada web stranica pomocu tekst editora
p11X Izvod 0 funkcije (matematika)
p11X Izvori dispacije snage
p11X Izvori zagadjenja koji nastaju pri redukcionom topljenju olovnog algomerata
p11X Izvozno orjentisano preduzece
p11X Japanska maglev zeleznica
p11X Java
p11X Java jdbc
p11X Java media framework
p11X Javna poduzeca u hrvatskoj
p11X Javne biblioteke
p11X Jecam
p11X Jevrejstvo
p11X Jezgro i procesi operativnog sistema
p11X Jod
p11X Jovan cvijic
p11X Jbt josip broz tito
p11X Jozef gebels
p11X Justus libig
p11X Kadmijum
p11X Kadrovski menadzment
p11X Kalaj
p11X Kalcijum
p11X Kalendar (metodika nastave matematike)
p11X Kalifornijum
p11X Kaligrafija
p11X Kalkulatori u uredskom poslovanju
p11X Kamatna politika banaka
p11X Kapacitivna tastatura mikrokontrolerske konzole
p11X Karboksilne kiseline
p11X Kazna kao instrument drustvene regulative
p11X Kelti i srbi
p11X Kepler pontosova tela
p11X Kinematika
p11X Kirijum
p11X Kisele kise
p11X Kiseonik
p11X Klase i paketi
p11X Klasterizacija komponenta globalne konkurencije
p11X Knoowledge menagement
p11X Kobalt
p11X Kocka
p11X Kodni sastavi za prikaz znakova
p11X Kogeneracija
p11X Kohenentnost kes memorije i mesi protokol
p11X Komentar iz ix kjige euklidovih elemenata
p11X Kompanijsko pravo
p11X Kompajler (kompilator, programski prevodilac)
p11X Kompjuterski virusi
p11X Kompleksni brojevi
p11X Komponente emocionalne inteligencije
p11X Kompozicijamat
p11X Komponente racunara
p11X Kompresija kod modema  – brzi prenos podataka modemom
p11X Kompresija slika bez gubitka informacija
p11X Komunikacijska sucelja na osobnim racunalima
p11X Komunikacijski interfejsi
p11X Koncept odrzivosti razvoja
p11X Kontaktne mreze i podstanice jednofaznog sistema vuce
p11X Konteksno slobodna gramatika
p11X Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena
p11X Kontrola pristupa preko paralelnog porta
p11X Kontrola udaljenog pristupa
p11X Kontrolisanje rada led diode putem mobilnog telefona wap protokolom
p11X Konusni preseci (3 verzije)
p11X Konvertor 12-24 v
p11X Koordinate
p11X Kopirni aparati u uredskom poslovanju
p11X Korekcija slike (retus)
p11X Koristi i troskovi od clanstva u evropskoj uniji
p11X Korporativna kultura
p11X Kosmicke pojave izmedju nauke i verovanja
p11X Koso projektovanje
p11X Kozarska farma
p11X Kreacionizam i starost zemlje
p11X Kredit zajam (finansijska matematika)
p11X Kreiranje ekspertnih sistema
p11X Kretanje (pravolinijsko, krivolinijsko …)
p11X Krijumcarenje na carini
p11X Kriptografija
p11X Kriptografija simetricni i asimetricni algoritmi
p11X Kripton
p11X Krivicna dela protiv bezbednosti racunarskog sistema
p11X Krizarski ratovi (krstaski ratovi)
p11X Kriza republike i pojava diktature
p11X Krug
p11X Krug osobine, konstruktivni zadaci
p11X Krv
p11X Krvotok i organi krvotoka
p11X Ksenon
p11X Kuga
p11X Kurt gedel genije i cudak
p11X Kuvarstvo – pojam i zadaci
p11X Kvadratisa
p11X Kvadratna jedinica
p11X Kvalitet (upravljanje kvalitetom)
p11X Kvalitet voda
p11X Kvantitativne metode istrazivanja
p11X Kvantna teorija
p11X Lajbnicova metoda
p11X Lantan
p11X Lancana organizacija podataka na razini datoteka
p11X Lateralne kretnje
p11X Lcd monitori
p11X Laurencijum
p11X Lego obrazovna periferija
p11X Legure
p11X Leonardo da vinci i matematika
p11X Leonardo primenjeno crtanje
p11X Leonardo da vinci
p11X Leonard ojler
p11X Lesevi u nasim ustima
p11X Liderstvo (menadzment)
p11X Linearni statisticki modeli
p11X Lipidi
p11X Litijum
p11X Liveno gvozdje
p11X Ljubav kao umijece
p11X Ljudski resursi u srbiji kao bitan element privrednog rasta zemlje 1
p11X Ljudski resursi u srbiji kao bitan element privrednog rasta zemlje 2
p11X Ll analizator
p11X Lobacevski, boljaj i gaus
p11X Lobacevski neuklidksa geometrija
p11X Lobacevski
p11X Local interconet network
p11X Logicki agenti
p11X Logicki analizator
p11X Lokalna samouprava
p11X Lokalni kontrast
p11X Lotus notes alat za uredsko poslovanje
p11X Low power design
p11X Lucni mostovi
p11X Lutecijum
p11X Magnetske kartice
p11X Magnezijum
p11X Magnetski disk
p11X Magnetni disk
p11X Mali kontroleri
p11X Manet mobilne adhoc mreze
p11X Mangan
p11X Marketing funkcije u poljoprivredi
p11X Masine za zastitu bilja i negu useva
p11X Masinski elementi
p11X Masinski materijali
p11X Masinsko prevodjenje
p11X Matematicka indukcija
p11X Matematicke mozgalice
p11X Matematicki modeli
p11X Matematicko umece starih egipcana
p11X Matematika i biblija
p11X Matematika i umetnost
p11X Matematika i zabava
p11X Matematika starog egipta
p11X Matematika starog vavilona, egipta i kine
p11X Matematika u bilijaru
p11X Matematika u doba renesanse
p11X Matematika u starom istoku
p11X Matematika vavilona i kine
p11X Matematika vodic do skrivenog blaga
p11X Matricni kodovi
p11X Mehanicke osobine materijala
p11X Mehanika cvrstih tela
p11X Memorija
p11X Medjunarodna robna razmena
p11X Medjunarodno kretanje dugorocnog kapitala
p11X Medjusobno povezivanje magistralom (arh.racunarskih sistema)
p11X Menadzment znanja i intelektualni kapital
p11X Mendeljejevijum
p11X Merenje povrsina od pamtiveka do danas
p11X Merenje povrsina u anticko doba
p11X Mere srednjevekovne srbije
p11X Mere varijabiliteta
p11X Metabolicki sastav i termoregulacija
p11X Metan
p11X Metasys building management system
p11X Metoda potrosacke kosarice (korpe)
p11X Metode informiasanog pretrazivanja
p11X Metodologija izrade seminarskih i diplomskih radova
p11X Microsoft.net
p11X Microsoft exchange server
p11X Mikrokontrolerski sahovski sat
p11X Mikroprocesor y-86
p11X Mirovanje semena
p11X Mioglobin
p11X Mips r4000
p11X Misterija fibonacijevog broja
p11X Mitnerijum
p11X Mjerenje i regulacija temperature pomocu racunara
p11X Mobile wimax 802.16e
p11X Mobilni 3g i wap telefoni u uredskom poslovanju
p11X Mobilni agenti
p11X Mobilni ured
p11X Mobilno bankarstvo
p11X Modbus
p11X Model i apstrakcija
p11X Modeliranje i simulacija proizvodnih procesa
p11X Modelovanje am pomoc simulink programskog
p11X Modemi
p11X Mogucnost primene nastavnih listica u uslovima organizacije nastave razredno-casovnog sistema
p11X Mogucnosti i ogranicenja primene elektronskog poslovanja u malim i srednjim preduzecima
p11X Molekulska dinamika
p11X Monetarne i javne finansije
p11X Monitori
p11X Momenti impulsa nukleona i jezgre
p11X Morfologija (lingvistika)
p11X Motivi i ucinci protekcionizma u prometu
p11X Morzeova azbuka
p11X Ms project za upravljanje projektima
p11X Mpls usmjeravanje
p11X Mrezna pohrana podataka
p11X Mrezni sloj (network layer) routing algoritmi
p11X Ms map point
p11X Ms project
p11X Ms publisher za kreiranje web stranice
p11X Ms word tabela
p11X Multimedijalna biblioteka
p11X Multimedijalne baze podataka
p11X Multimedijalno mobilno komuniciranje u poslovnom uredu
p11X Mutacije
p11X Muzika i matematika
p11X Muzika u doba renesanse
p11X Muzikalnost i prijemni ispit
p11X Nacionalni tehnoloski razvoj
p11X Nacin izvodjenja python programa
p11X Nafta
p11X Nafta i zemni plin
p11X Najcesci uzrok nepolaganja ispita
p11X Najranija grcka geometrija
p11X Naknade zbog ozlijeda (povreda) na radu i profesionalnih bolesti
p11X Nanotehnologija
p11X Nasledno pravo
p11X Nastajanje otpadnih voda
p11X Nastava geometrije
p11X Natrijum
p11X Naucne koncepcije starog veka
p11X Nauka i religija
p11X Navike pusaca
p11X Near field communications
p11X Nemetali (hemija)
p11X Nemetalni materijali
p11X Neodijum
p11X Neodredjeni integral
p11X Neolitik
p11X Neolitska religija
p11X Neon
p11X Neprotivrecnost aritmetike
p11X Neptunijum
p11X Neuklidska geometrija
p11X Neuroticna ljubomora
p11X Neverbalna komunikacija govor tela
p11X Nevladine organizacije (nvo)
p11X Nezasiceni ugljovodonici
p11X Neziva priroda
p11X Nfc near field communication tehnologija
p11X Nfs 0 network file system
p11X Nikl
p11X Niobijum
p11X Nissan fev novi koncept elektricnog vozila
p11X Nobelijum
p11X Notebook u uredskom poslovanju
p11X Novcane kartice sa pametnim cipom
p11X Novi trendovi pakovanja u industriji prerade mleka
p11X Ntp network time protocol
p11X Nukleinske kiseline
p11X Nuklearna magnetna rezonanca
p11X Obd ii protokol
p11X Objektna metodologija
p11X Objektno modelovanje softvera
p11X Objektno orijentirane baze podataka
p11X Oblikovanje femtosekundnih laserskih pulseva
p11X Obnovljivi izvori energije
p11X Obojeni metali i legure
p11X Obrada i reprodukcija zvuka u managed directx-u
p11X Obrtna tela
p11X Obrazovanje i video onferencija na internetu
p11X Odgojno obrazovna komunikacija
p11X Odnos poslovanja e-uprave i poste
p11X Odnos stranica i uglova u trouglu
p11X Odnos zapremine kupe i zapremine valjka
p11X Od pitagore do dekarta
p11X Odlucivanje
p11X Odnos sociologije i drugih drustvenih nauka
p11X Odrastao covek u procesu ucenja i obrazovanja
p11X Odredjivanje ekscentricnosti meseceve putanje
p11X Odredjivanje kreditne sposobnosti poduzeca
p11X Odrzivi sistemi
p11X Ofdm
p11X Ojler teorija grafova
p11X Oligomeriji
p11X Olimpizam i pozitivizam
p11X Olovo
p11X Matematici starog istoka
p11X Openoffice
p11X Operacije u kontejnerskim istrazivanjima
p11X Operacija na klinici za ortopediju i traumatologiju
p11X Operativni menadzment
p11X Oplodnja, gravidnost, artus, laktacija
p11X Opojne droge
p11X Opticki mis
p11X Opticka memorija
p11X Optimalno koriscenje vode u sumskim prostorima
p11X Optimizacija parametara dostavnih reona (optimizacija
p11X Optimizacija kompilatora
p11X Optimizacija proizvodnog procesa
p11X Optimizacija ulaganja sredstava banaka u vrijednosne papire
p11X Optimizacija u upravljanju savremenim lancima snabdevanja
p11X Postanskog saobracaja)
p11X Optimizam i demokratija
p11X Organska jedinjenja sa azotom
p11X Organizacija elemenata organizacijske strukture
p11X Organizacija i funkcija radnog mesta
p11X Organizacija i resursi
p11X Organizacija koja uci
p11X Organizacija procesora
p11X Organizacija registara
p11X Organizacijska dinamika
p11X Organizacijske kultura
p11X Organizacijska struktura
p11X Organizacijana i obrabotka na podatoci – makedonski
p11X Organizaciona struktura rj ptt saobracaja
p11X Organizacioni oblik preduzeca
p11X Organizovanje
p11X Organizovanje 2
p11X Organizovanje globalnih organizacija
p11X Organizovanje kao funkcija menadzmenta
p11X Organska hemija (uvod u org hemiju)
p11X Organska jedinjenja sa azotom
p11X Organska kontrola i standardi za organsk proizvodnju i preradu
p11X Organski spojevi (orgaska jedinjenja)
p11X Ortogonalna projekcija i udaljenost
p11X Osciloskop  – pc kao instrument
p11X Os i programiranje gsm
p11X Osi modeli
p11X Osiguranje (finansijski menadzment)
p11X Osmanlijsko carstvo
p11X Osmijum
p11X Osnova proizvodnog plana linije za punjenje meda
p11X Osnova medjunarodnog marketinga
p11X Osnove evropske monetarne unije
p11X Osnove interneta
p11X Osnove marketinga
p11X Osnove menadzmenta
p11X Osnove proracuna i delovanja na konstrukcije
p11X Osnove projektnog rada
p11X Osnove timskog rada
p11X Osnove vestacke inteligencije
p11X Osnovi elektrohemije
p11X Osnovi elektrotehnike
p11X Osnovi menazdment informacionog sistema (mis)
p11X Osnovi obligacionog prava
p11X Osnovi organizacije
p11X Osnovne znacajke ucecih organizacija
p11X Osnovne funkcije i vrste osiguranja
p11X Osnovne ideje i vrste osiguranja
p11X Osnovne ideje i problemi liberalizma
p11X Osnovne metode utvrdjivanja finansijskog rezultata
p11X Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke
p11X Osnovne teoreme sistema i upravljanja
p11X Osobine emocionalnog podrucja licnosti i intrinsicka motivacija
p11X Osobine kruga
p11X Osnovni identiteti u trigonometriji
p11X Otpad i zbrinjavanje otpada
p11X Ovcarska farma
p11X Ovlascenje zaposlenih za siroku akciju
p11X Ovlascuvanja na organite na mvr vo pretkrivicnata potapka (makedonski jezik)
p11X Zavisnostima medju velicinama u zadacima
p11X Oznake brojeva kroz istoriju
p11X Paladijum
p11X Pametna kuca
p11X Pametne kartice
p11X Pametne kartice kao licne karte
p11X Pametne kartice sa diplejem i tastaturom
p11X Paralelizam na nivou instrukcija
p11X Paralelne prave
p11X Paralelnost u antici
p11X Pariska berza
p11X Parsiranje
p11X Pauci
p11X Pc kao instument generator funkcija
p11X Pci ethernet interfejs
p11X Pci peripheral component interconnent
p11X Pcmcia
p11X Pda
p11X Pdv
p11X Pecenje hleba
p11X Peer 2 peer networking
p11X Perkolacijski model uticaja propagande na gledanost filma
p11X Personal area network
p11X Pgp pretty good privacy
p11X Photoshop clipping paths
p11X Photoshop cs2, filteri i prakticna realizacija
p11X Photoshop filter
p11X Photoshop putanje clipping paths
p11X Photoshop slojevi (layers)
p11X Photoshop type tool
p11X Pi istorija izracunavanja, konstruktivno odredjivanje
p11X Pi kroz vekove
p11X Pisana poslovna komunikacija
p11X Pitagora (2 verzije)
p11X Pitagora i pitagorejci (2 verzije)
p11X Pitagorina teorema (5 verzije)
p11X Pitagorini trouglvi
p11X Planiranje
p11X Planiranje globalnih organizacija 1
p11X Planiranje globalnih organizacija 2
p11X Planiranje i stratesko planiranje
p11X Planiranje i organizovanje razvoja
p11X Planiranje marketinga
p11X Planiranje preduzeca
p11X Planiranje ulaganja u informacijske sustave
p11X Platina
p11X Platonova tela
p11X Plazma monitori
p11X Plinovi kao energenti
p11X Plocasti gredni mostovi
p11X Plutonijum
p11X Poboljsanje performansi
p11X Pocetak aritmetike
p11X Podudarnost (metodija nastave matematike)
p11X Podudarnost i primena podudarnosti
p11X Podudarnost trouglova
p11X Poenkare i poenkareov disk model
p11X Pogonski pretvaraci  u elektomotornim pogonima sa asinhronim elektromotorom
p11X Pojacano ucenje
p11X Pojam i faktori pojave
p11X Pojam i funkcije centralne banke
p11X Pojam i priroda stresa
p11X Pojam i vrste drustvenih pojava
p11X Pojam kulture masovnog drustva i njene karakteristike
p11X Pojam menadzmenta 1
p11X Pojam menadzmenta 2
p11X Pojam sociologije i njen odnos prema drugim drustvenim naukama
p11X Poligonske povrsi
p11X Politicke stranke u srbiji i menadzment
p11X Politika
p11X Politika formiranja optimalnih izvora
p11X Polno sazrevanje i estrusni ciklus
p11X Polonijum
p11X Ponasanje objekata
p11X Ponude i narudzbenice
p11X Poreklo ljudskih rasa
p11X Poreklo vidovdana
p11X Porezi
p11X Porezi 2
p11X Porez na imovinu za fizicka lica
p11X Porodica i njene osnovne funkcije
p11X Pos aparati
p11X Poslovna administracija i protokol
p11X Poslovna inteligencija (business intelligence)
p11X Poslovna strategija strateski menadzment
p11X Poslovni slucaj
p11X Posmatranje tranzita merkura
p11X Posmatranje zvezda pikeringovom metodom
p11X Postavljanje lokalne mreze
p11X Postupci prepoznavanja lica
p11X Potrebe domacih zivotinja hranljivim materijama
p11X Povezana drustva
p11X Povezivanje racunara
p11X Povezivanje racunala i mikrokontrolera
p11X Povijesni pregled razvitka ekonomske i afroekonomske misli
p11X Povijesni razvoj diskete
p11X Povijesni razvoj monitora
p11X Povijesni razvoj rom-a
p11X Povijest digitalnih aparata
p11X Povijest pisaca (stampaca, printera)
p11X Povijest racunalnog misa (istorija racunarskog misa)
p11X Povjesni razvoj graficke karte
p11X Povrsinski aktivne materije
p11X Powerpoint
p11X Poziciranje na maksimum
p11X Poznavanje roba i upravljanje kvalitetom
p11X Prakticni nacini kompresije slike, grafike i videa
p11X Praska berza
p11X Prava, krug, trougao (2 verzije)
p11X Prava u ravni i prostoru
p11X Pravila ponasanja na internetu
p11X Pravilni poliedri
p11X Pravilni poliedri i njihova konstrukcija
p11X Pravilni poligoni (2 verzije)
p11X Pravna povijest
p11X Pravo
p11X Pravo konkurencije
p11X Pravo zaloge na pokretnim stvarima
p11X Pravougli trougao u euklidskoj geometriji
p11X Prazeodijum
p11X Precizni sinusni oscilator
p11X Preduzetnicke strategije
p11X Predlosci (templates) u wordu
p11X Predrasude
p11X Preduzece
p11X Preduzetnistvo
p11X Predvidjanje strukture proteina
p11X Pregled carinskog poslovanja
p11X Pregled carinskog poslovanja 2
p11X Pregled teorijskih pristupa motivu postignuca i nacini njegovog merenja
p11X Pregled racunarske memorije
p11X Prelazni fosili
p11X Prenosni playeri
p11X Prenos podataka ic zracima
p11X Prenos poruka
p11X Prepoznavanje govora (multimedijalni sistemi)
p11X Prepoznavanje sake
p11X Prestanak preduzeca
p11X Pretrazivanje interneta
p11X Pretrazivanje informacija
p11X Pretrazivanje po dubini (dfs) i po sirini (bfs)
p11X Prevencija alkoholizma u porodici
p11X Prevencija samoubistva i pokusaja ubistva u adolescenciji
p11X Prevodilacka memorija translation memory
p11X Priblizni brojevi
p11X Prijavljivanje na web pretrazivace
p11X Prikaz knjige antona semjonovica makarenka porodicno vaspitanje
p11X Prikaz modela predmeta u tri projekcije
p11X Primarna struktura proteina
p11X Primena automatike u elektricnim vozilima
p11X Primena geometrije u zacecima astronomije
p11X Primena interbus s industrijske mreze
p11X Primena metoda ekshhaustije
p11X Primena obrazovne tehnologije u obuci nastavnika
p11X Primene diferencijalnog racuna u fizici
p11X Primena pesticida
p11X Primena vazduhoplova u zastiti bilja
p11X Primjena tehnika obrade slike
p11X Princip digitalizacije signala
p11X Principi oop objektno orijentisanog programiranja
p11X Prirodni lekovi u lecenju bolesti stresa
p11X Prirodno zagadjenje vazduha
p11X Orivatizacija
p11X Privatizacija kao centralno pitanje tranzicije
p11X Problem trisekcije ugla kod starih grka
p11X Procena i merenje intelektualnog kapitala
p11X Procena odgajivacke (priplodne) vrednosti individua i upotreba u selekciji domacih zivotinja
p11X Proces planiranja u proizvodnim organizacijama 1
p11X Proces planiranja u proizvodnim organizacijama 2
p11X Proces planiranja u proizvodnim organizacijama 3
p11X Proces razvoja softvera
p11X Procesor pentium
p11X Procesor powerpc
p11X Produkcija sperme
p11X Prodktivnost rada
p11X Profibus
p11X Profit
p11X Profit i cena proizvodnje
p11X Programabilni agenti
p11X Program za prepoznavanje suncevih pega
p11X Programi za izradu web stranica
p11X Programiranje na jeziku c
p11X Programski jezik c
p11X Proizvodnja i pretvorba energije i potrosnja
p11X Proizvodnja, prerada i distribucija lesika (leske)
p11X Prijektovanje digitalnog/mikrocesorski upravljanog pozicionog servomehanizma za asinhroni motor
p11X Projektovanje informacionog sistema
p11X Projektovanje proizvodnih sistema
p11X Projektovanje racunarskih sistema
p11X Projektovanje strujnog regulatora za vektorsko upravljanje asinhronim elektromotorom primenom imc metode
p11X Promene
p11X Prometijum
p11X Prometna politika verzija 1
p11X Prometna politika verzija 2
p11X Proporcionalnost duzi
p11X Proracun i oblikovanje konstrukcija
p11X Protaktinijum
p11X Proteini
p11X Proteini polimeri aminokiselina
p11X Protocnost
p11X Protokoli za udaljeni rad na racunaru
p11X Protokoli za usmeravanje
p11X Ptsp
p11X Prvi svetski rat
p11X Psihicka bolest i opsednutost (vesomucnost)
p11X Psihologija
p11X Psiholoska analiza filma paklena pomorandza
p11X Psihofizicki razvoj deteta kroz deciju igru
p11X Ptolomejeva sinteza
p11X Ptolomejeva teorema i neke njene primene
p11X Public ehternet
p11X Punjac akumulatora
p11X Putevi razvoja geometrije lobacevskog
p11X Pxi sustav
p11X Racunarske funkcije
p11X Racunarske periferije i interfejsi
p11X Racunarsko modeliranje u fizici
p11X Racunarske masine
p11X Racunari u obrazovanju
p11X Racunarska lingvistika
p11X Racunarske mreze
p11X Racunarske mreze i mrezni servisi
p11X Racunarske mreze i mrezni servisi (internet)
p11X Racunovodstvo
p11X Racunovodstvo budzetskih i drugih finansijskih institucija
p11X Radijum
p11X Radiometrijske metode datiranja
p11X Radius 802.1x
p11X Radon
p11X Rad racunara
p11X Raid redundant array of independent discs
p11X Ram memorija
p11X Rana grcka geometrija i tales
p11X Rasporedjivanje (arhitektura racunarskih sistema)
p11X Rasprostranjenost leptira na podrucju povlena
p11X Rastvori
p11X Razni alarmi na dodir
p11X Razmnozavanje, rast i razvice biljaka
p11X Razvitak biljaka
p11X Ravitak psihickog zivota coveka
p11X Razvoj elektricnih skutera za masovnu proizvodnju
p11X Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji
p11X Razvoj i funkcionisanje trgovine
p11X Razvoj i komercijalizacija elektricnih vozila
p11X Razvoj jedinstvenih uredjaja za racunanje
p11X Razvoj mikroprocesora
p11X Razvoj racunara
p11X Razvojni sistem za nissan fev
p11X Realizacija mikroprocesorskog daljinski upravljanog pozicionera antene
p11X Rebrasti gredni mostovi
p11X Recikliranje
p11X Regulacija brzine kod liftovskih pogona
p11X Regrutovanje i selekcija (menadzment ljudskih resursa)
p11X Reinzenjering i uredsko poslovanje buducnosti
p11X Reinzenjering prelazak sa industrijskog na informaticki
p11X Reinzenjering kao prelazak industrijskog na informaticki nacin proizvodnje
p11X Reinzenjering 1
p11X Reinzenjering 2
p11X Reinzenjering 3
p11X Relacijsko oblikovanje (relacijski model baze podataka)
p11X Rele rotacije
p11X Religija
p11X Religije
p11X Reljef planine lovcen
p11X Renatus cartesius
p11X Rendgenska astronomija
p11X Rendgenska strukturna analiza
p11X Rene dekart
p11X Renesansa
p11X Renesansa, barok, rokoko, klasicizam
p11X Renijum
p11X Reorganizacija kao mera za sprecavanje stecaja
p11X Reprezentacija znanja 1
p11X Reprezentacija znanja 2
p11X Reprodukcija domacih zivotinja
p11X Reprodukcija zvucnih fajlova preko serijskog porta uz koriscenje a modulacije
p11X Reprodukcija konja
p11X Reprodukcija pasa i macaka
p11X Reprodukcija zivine
p11X Resavanje problema pretrazivanjem
p11X Rfid
p11X Rihard vagner
p11X Rimska kultura
p11X Rimsko pravo
p11X Rimski grad dolcea
p11X Rsic cisc koncept
p11X Robno poslovanje (baze podataka)
p11X Robotika
p11X Robotika u obrazovanju
p11X Rodijum
p11X Romantizam
p11X Rotacioni skener
p11X Rcp remote procedure call
p11X Rs 44 a
p11X Rs 449
p11X Rsvp
p11X Rubidijum
p11X Rusija i pravo
p11X Rutenijum
p11X Ruterfordijum
p11X Sad i pravo, 18-20 stolece
p11X Samarijum
p11X Samopouzdanje
p11X Sanducasti gredni mostovi
p11X Saosiguranje i reosiguranje
p11X Satelitski prenos – makedonski
p11X Sasl
p11X Sastav obrazovanja turistickih kadrova
p11X Sata serial advanced technology attachment
p11X Savremene informaticke tehnologije
p11X Sbus
p11X Scada napredni koncepti
p11X Scenario za akciju krokodil
p11X Sekta i mladi
p11X Sekundarna struktura proteina
p11X Sekuritizacija
p11X Selen
p11X Selo u poeziji sentimentalizma i romantizma
p11X Semanticki web
p11X Semnet
p11X Senzori digitalnih kamera
p11X Senzorske mreze
p11X Serif (tipografija)
p11X Seoski turizam
p11X Serial attached scsi
p11X Sferna planimetrija
p11X Sferna trigonometrija (2 verzije)
p11X Sferna trigonometrija i njena primena
p11X Share point portal server – spps
p11X Siborgijum
p11X Sida u hrvatskoj
p11X Sigmund freud (frojd)
p11X Sigurnosni problemi microsoftovih aplikacija
p11X Sigurnost wep algoritama
p11X Sijamska riba borac (betta splendeds)
p11X Silicijum
p11X Silovanje (psihopatologija)
p11X Simetricni algoritmi kriptanja
p11X Simulacija
p11X Simulacija racunarskih mreza
p11X Sintaksa
p11X Sinteza govora
p11X Sistem carina
p11X Sistemi odlucivanja zasnovani na verovatnoci
p11X Sistemi za testiranje
p11X Sistemski i mrezni administrator
p11X Siva ekonomija i izbegavanje placanja poreza u svetu i kod nas
p11X Skandijum
p11X Skener bar kodova
p11X Skladistenje energenata
p11X Skriptni jezici i java
p11X Slicnost
p11X Slicnosti i razlike coveka i covekolikih majmuna
p11X Slojeviti referentni modeli
p11X Slovo l
p11X Slozenost algoritama
p11X Smart antennas
p11X Smb server message block samba
p11X Smpp (2 verzije)
p11X Sms shot message service
p11X Sms gateway pregled dostupnih softvera
p11X Smip simple mail transfer protokol
p11X Smtp autentikacija
p11X Snimanje zvuka
p11X Snmp  – simple network management
p11X Snovi
p11X Socijalna analiza za skadarsko jezero
p11X Socijalni kapital
p11X Sociologija organizacije
p11X Sociologija i istorija, politicka ekonomija, socijalna psihologija i politicke nauke
p11X Sociologija turizma
p11X Sociolosko odrejenje religije
p11X Softverske licence
p11X Softverski inzenjering
p11X Software radio
p11X Solarne celije
p11X Sovremeni priodi na lidertvoto – makedonski
p11X Sparta
p11X Spoljasnji interface firewire i infinband
p11X Spoljasnji uredjaji 9arhitektura racunarskih sistema)
p11X Spoljnotrgovinsko poslovanje
p11X Sport i kult
p11X Sport i naselje
p11X Sport i rad
p11X Sport i rasizam
p11X Sport i zdravlje
p11X Sport kao moralna pojava
p11X Spoznaja o brojevima
p11X Spread spectrum
p11X Srebro
p11X Srednjevekovna bosna
p11X Sql i upiti u microsoft accessu
p11X Ssl
p11X Sustavi za detekciju tsunamia (cunamija)
p11X Sta je matematika
p11X Stabilni i odrzivi sistemi u poljoprivredi
p11X Stabla binarnog pretrazivanja
p11X Stabla sortiranje i reprezentacija (algoritmi)
p11X Stabla binarnog pretrazivanja, pojam i primeri operacija
p11X Stamparstvo i izdavastvo xix veka (stoleca)
p11X Standardi za 3g mreze
p11X Starovlasko-raska oblast
p11X Stateful inspection firewall
p11X Stavovi gradjana o prodaji putem interneta
p11X Stereoizomerija
p11X Sterilne direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja
p11X Steroidi (hemija)
p11X Stevan stojanovic mokranjac
p11X Stp motor i pic 16f84
p11X Strategija portfolija obveznica
p11X Strategija rasta
p11X Strategijski menadzment
p11X Strategijski menadzment u proizvodnji 1
p11X Strategijski menadzment u proizvodnji 2
p11X Stratesko planiranje
p11X Stres u sportu
p11X Stroncijum
p11X Struktura atoma i periodni sastav elemenata
p11X Struktura i funkcija procesora
p11X Struktura i funkcija racunara
p11X Struktura, znak i igra u obradi ljudskih znanosti
p11X Strukture za medjusobno povezivanje
p11X Stvarna prava
p11X Stvarno pravo i stvari
p11X Studija izvodljivosti za srbiju i crnu goru
p11X Stzr
p11X Supervulkan jelouston
p11X Svakodnevno pamcenje (psihologija)
p11X Svet i evropa u razvijenom i kasnom srednjem veku
p11X Weot analiza esej iz menadzmenta
p11X Swot analiza vise poslovne skole
p11X Talesova teorema (2 verzije)
p11X Tales, pitagora, euklid, arhimed
p11X Tales prvi mudrac
p11X Talijum
p11X Tantal
p11X Tcp ip subnetting
p11X Td scdma
p11X Tehnicijum
p11X Tehnicko crtanje
p11X Tehnologija proizvodnje semenskog materijala kod krompira
p11X Tehnoloski procesi
p11X Telemehanika
p11X Telurijum
p11X Teorija igara
p11X Teorija i analiza bilansa
p11X Teorija ponude
p11X Terbijum
p11X Tehnohemija energija i hemija
p11X Tercijarna struktura proteina
p11X Termicki pisaci (stampaci)
p11X Testiranje kvarcnih kristala
p11X Tetivni i tangentni cetvorougli
p11X Tgv iskustva sa primenom vucnih motora
p11X Timski rad
p11X Tipografija
p11X Tipovi elektronskog poslovanja
p11X Tipovi podataka (arhitektura racunarskih sistema)
p11X Titanijum
p11X Toplinski proracun i dimenzije aparata
p11X Torijum
p11X Torus
p11X Trakasti kod u buducnosti i proslosti
p11X Transferne i profitne cene
p11X Transformacija, promene i buducnost
p11X Transport energenata
p11X Trauma
p11X Trening i edukacija globalnog menadzera
p11X Trigonometrija
p11X Trigonometrija arapskih matematicara
p11X Trisekcija ugla
p11X Trougao
p11X Trziste opcija
p11X Turska i pravo 14-19 stolece
p11X U/i kanali i procesori
p11X I/i upravljan prekidima
p11X Ucenje 1
p11X Ucenje 2
p11X Ucenje na osnovu opervacija vestavka inteligencija
p11X Udb protokol
p11X Ugljeni hidrati (2 verzije)
p11X Ugljenik
p11X Ugljovodonici
p11X Ugovor o osiguranju
p11X Ugovor o gradjenju
p11X Ugovor o zastupanju
p11X Ogovori o medjunarodnom poslovanju
p11X Ujedinjeni narodi
p11X Ulaganja u izgradnju poslovne hale
p11X Ulazno izlazni sklopovi
p11X Uloga e-ureda u poboljsanju kvalitete poslovnih procesa
p11X Uloga i zadaci ministarstva mora i turizma
p11X Uloga i znacaj elektronske trgovine u internacionalnim trgovinskim operacijama
p11X Uloga i znacaj menadzmenta u procesu transformacije preduzeca
p11X Uloga internet marketinga svetske trgovine
p11X Uloga marketinga u trzisnoj ekonomiji
p11X Uloga neformalnih institucija u tranzicijskoj ekonomiji
p11X Uloga skolskog pedagoga u unapredjenje nastave putem korisceja nastavne tehnologije
p11X Uml
p11X Upravljanje automobilom pomocu mobilnog telefona
p11X Upravljanje marketingom planiranje, organizovanje, kontrola
p11X Upravljanje znanjem
p11X Upravni postupak
p11X Umts security
p11X Univerzum nastanak i razvoj
p11X Unix operativni sistem
p11X Unutrasnja memorija
p11X Upc bar kod kreator
p11X Upravljacka ekonomija
p11X Upravljanje grijacima i senzori temperature
p11X Upravljanje lancima snabdevanja
p11X Upravljanje rizikom u softverskim projektima elektronskog poslovanja
p11X Upravljanje pisacem (stampacem) i povezivanje sa racunarom
p11X Uporedna analiza linearnog sinhronog i asinhronog motora
p11X Upotreba dinamickog html-a pri izradi web sucelja (sajta)
p11X Upotreba rfid kartica
p11X Upotreba xml-a u javi
p11X Upravljanje jednosmernim i jednofaznim vucnim motorima
p11X Uranijum
p11X Upravljanje memorijom kod procesora pentijum ii i powerpc
p11X Upravljanje memorijom racunara
p11X Upravljanje rizikom likvidnosti u hr
p11X Upravljanje projektom
p11X Upravljanje znanjem u obrazovanju
p11X Upravljanje znanjem u zastiti zivotne sredine
p11X Upravljanje proizvodnjom
p11X Urbana plemena
p11X Usb (2 verzije)
p11X Usb standard
p11X Ustavno pravo
p11X Uticaj parametara sinhronog generatora
p11X Uticaj geometrije na pocetnik razvoj astronomije
p11X Uticaj istorijske okolnosti na razlike u racunovodtvenim resenjim
p11X Uticaj rasipnih induktivnosti sinhronog motora sa permanentnim magnetima na eksploatacionu karakteristiku pogona
p11X Uticaj savremenih informacionih tehnologija na menadzment internecionalne trgovine
p11X Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine
p11X Uvod u psihologiju
p11X Uvod u racunarske mreze
p11X Uvod u turizam
p11X Uvod u uml
p11X Uvod u vestacku inteligenciju
p11X Uwb ultra wideband tehnologija
p11X Uzgoj badema (bajama)
p11X Uzgoj daganja
p11X Uzgoj kamenica
p11X Uzgoj maslina
p11X Uzgoj smokava
p11X Valjak i kupa
p11X Vanadijum
p11X Vekovna spona geometrije i arhitekture
p11X Velika parnica
p11X Verdi
p11X Verovatnost i statistika
p11X Version control systems
p11X Verske sekte
p11X Vestacka inteligencija
p11X Video kartice
p11X Videokonferencije
p11X Vijetove veze i njihova primena
p11X Virtualna multimedijalna biblioteka
p11X Virtuelni ured
p11X Virusi
p11X Visedretvenost u java programiranju
p11X Vlasi zivot, obicaji i magija
p11X Vodja (vizionar)
p11X Bodjenje globalnih organizacija
p11X Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije 1
p11X Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije 2
p11X Vodjenje kao funkcija menadzmenta u politickim organizacijama u scg
p11X Vodjenje projekta
p11X Vodic kroz evropsku uniju danas
p11X Vodonik
p11X Volfram
p11X Volumetrijska kvantitativna analiza
p11X Voved vo organizacija na kompjuterije – makedonski
p11X Vpn virtual private network
p11X Vrednost broja pi i nacin njegovog racunanja kroz istoriju
p11X Vrste internet kupovine
p11X Vrste nauka o moralu
p11X Vrste operanada (arh.racunarskih sistema)
p11X Vrste operacija kod pentijum i powerpc
p11X Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u srbiji
p11X Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u srbiji
p11X Vrste organizacionih struktura u proizvodnih organizacijama srbije
p11X Vrste pisaca (stampaca)
p11X Vrste rfid
p11X Vxibus
p11X W.edwards deming
p11X Wap 2.0
p11X Wap sigurnostwearable computing
p11X Web editori
p11X Web komunikacija
p11X Web usluge programiranje u javi
p11X Wibro wireless broadband
p11X Wlan
p11X X-10
p11X Xml u uredskom poslovanju
p11X Zabrana diskriminacije
p11X Zaduzivanje hrvatskih banaka u inozemstvu
p11X Zakon o platnom promet (organizacija racunovodstva)
p11X Zakon poluge (leverage) u poslovanju banaka
p11X Zakonska regulativa e-poslovanja
p11X Zalba
p11X Zamena programatora
p11X Zanimljiva geometrija
p11X Zanimljiva matematika izracunavanja
p11X Zarnjaci
p11X Zastita web aplikacija na apache web serveru
p11X Zavisnosti  izmedju instrukcija
p11X Zemlje u razvoju
p11X Zemun
p11X Zene srpskog ustanka
p11X Zene u matematici
p11X Zenon iz eleje
p11X Zidovi i romi u bosni
p11X Zigbee
p11X Ziva
p11X Zivotni ciklus preduzeca
p11X Zlatibor
p11X Zlatni presek (3 verzije)
p11X Zlatni presek i fibonacijev niz
p11X Zloupotreba platnih kartica
p11X Znacaj alm strategije za uspesno poslovanje banaka
p11X Znacaj duhovnog kapitala
p11X Znacaj neformalne konkurencije
p11X Znacaj web aplikacija na apache web serveru
p11X Znanstveno komuniciranje
p12 2008_culture_and_consumer_trust_in_online_businesses
p12 Acetil koenzim,a izbor i metabolicka sudbina
p12 Alan ford
p12 Alan ford
p12 Alkini
p12 Analiza bilansa uspeha – finansijsko racunovodstvo
p12 Analiza neiskoriscenih internih resursa u funkciji optimizacije finansijskog polozaja preduzeca
p12 Analogni i digitalni signali ad-da konverzija
p12 Anketa istrazivanje oblasti zdravstvene zastite
p12 Antropogene turisticke vrednosti
p12 Bakar
p12 Banja vrdnik
p12 Baze podataka
p12 Bolero
p12 Bugarska – geografija – maturski
p12 Carinjenje robe – diplomski rad
p12 Carinski postupak i incoterms
p12 Counterterorrism
p12 Crm poslovna strategija u savremenom poslovanju – magistarski rad
p12 Diferencijsko pojacalo – maturalni rad
p12 Drzavna revizija – diplomski rad
p12 E-learning
p12 Ekonomska diplomacija
p12 Ekonomska diplomatija i ekonomska globalizacija
p12 Ekonomska diplomatija
p12 Ekonomska dipolomatija i poslovno obavjestavanje
p12 Emocionalna inteligencija – psihologija- ek
p12 Empirijska studija stavova menadera prema drutvenoj odgovornosti kompanija u bosni i hercegovini-magistarski rad
p12 Etika marketing poslovanju
p12 Eticki kodeks u bankarstvu(alpa banka)
p12 Evolucija tumora, dijagnoza tumora i karakteristike malignih tumora
p12 Evropski sud za ljudska prava
p12 Fenomen globalizacije i njene protivrecnosti – seminarski rad
p12 Fenomen globalizacije i njene protivrecnosti
p12 Finansijska analiza preduzeca paracinka
p12 Finansijski lizing – diplomski rad
p12 Funkcije potrosnje u savremenoj makroekonomiji
p12 Geotermalna energija – diplomski rad
p12 Globalna konkurencija i globalno poslovanje
p12 Graficko prikazivanje statistickih serija
p12 Hladjenje kod racunala
p12 Hladjenje racunala
p12 Hormoni kore nadbubrega
p12 Institucionalno-pravni okvir trita kapitala- diplomski rad
p12 Internacionalne organizacije
p12 Internacionalni biznis i evropski biznis
p12 Internet ekonomija u uslovima svetske krize
p12 Investicioni fondovi u srbiji
p12 Istorija i zadaci profesije medicinske sestre – tehnicara
p12 Istorija razvoja i osnovne karakteristike pojedinih vrsta es
p12 Istraziti moc medija
p12 Javne isprave
p12 Juznoafricka republika
p12 Kanada-maturski-geografija
p12 Karakteristike stratekog planiranja u poslovnoj banci u uslovima kriza na finansijskom tritu
p12 Koeficijent istovremenih pokreta kod vozaca u obuci
p12 Kooperacija kompleksa koji regulisu strukturu hromatina i transkripciju – copy
p12 Kooperacija kompleksa koji regulisu strukturu hromatina i transkripciju
p12 Korporativna drutvena odgovornost kod kompanija u bih – slucaj firme siemens bih – magistarski rad
p12 Korporativna drutvena odgovornost kod kompanija u bih – slucaj firme siemens bih-magistarski rad
p12 Korporativna preduzetnicka organizaciona   kultura  i   poslovna  etika
p12 Korporativno upravljanje i nadzor
p12 Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu – diplomski rad
p12 Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu-prva polovina
p12 Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu-prva polovina
p12 Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu
p12 Kosti trupa- skelet- biologija
p12 Kulturna biografija zgrade u uzun mirkovoj 1
p12 Kviz
p12 Las vegas
p12 Leading aspects of csr concept in bosnia and herzegovina – magistarski rad-engleski
p12 Logistika
p12 Macromediadreamweaver
p12 Mafija
p12 Makroekonomski identiteti
p12 Maks veber o klasama i klasnom drustvu
p12 Maks veber o klasama i klasnom drutvu
p12 Maks veber
p12 Manadzment kreditnih rizika – diplomski rad
p12 Managemnt kreditnih rizika -diplomski rad ispravka
p12 Managemnt kreditnih rizika -diplomski rad
p12 Marketing plan kompanije t- mobile
p12 Max weber
p12 Medjunarodni monetarni fond mmf i svetska banka
p12 Menadzment prodaje
p12 Menadment totalnim kvalitetom ( tqm ) i studije slucaja – diplomski rad – skracen
p12 Menadment totalnim kvalitetom ( tqm ) i studije slucaja – diplomski rad
p12 Metabolizam ugljenih hidrata
p12 Metode istrazivanja – anketa
p12 Metodologija sistema obracuna stvarnih trokova
p12 Medunarodno poslovanje
p12 Mikroskop
p12 Misici – maturski rad
p12 Mmf – diplomski rad
p12 Mobilni marketing
p12 Moc medija sa osvrtom na rs
p12 Model upravljanja rizicima kod javnih projekata – magistarski rad
p12 Model upravljanja rizicima kod javnih projekata
p12 Modeliranje poslovnog plana upravljanja investicijama
p12 Moja biografija
p12 Mojkviz
p12 Monetarne teorije – diplomski rad
p12 Moralna poslovna odgovornost
p12 Motivacija zaposlenih-ek
p12 Motivacija zaposlenih
p12 Napad na perl harbor
p12 Napoleon bonaparta (1769-1821)
p12 Nastanak carinske unije
p12 Nesaglasnost uloga – prezentacija
p12 Nesaglasnost uloga
p12 Novi trendovi u gasronomiji s obzirom na nove zahtjeve zdrave pravilne prehrane
p12 Obaveze osiguraca-seminarski rad
p12 Obracun troskova otpisa osnovnih sredstava
p12 Obracun troskova poslovanja u trgovinskim preduzecima
p12 Obrazovanje interakcionisticka perspektiva
p12 Odabir kadrova za zaposljavanje
p12 Oporezivanje off shore biznisa 1
p12 Oporezivanje off shore biznisa
p12 Organizacija proizvodnje pasterizovanog mleka sa 2.8 % mlecne masti
p12 Organske kiseline
p12 Osnovni pojmovi industrije i sportske industrije
p12 Osnovni postupci u apoteci
p12 Osobine licnosti studenata uciteljskog fakulteta i studenata psihologije
p12 Pad napoleona banaparte (1769-1821)
p12 Parna postrojenja-blokade-indikatori-maturski rad
p12 Peru – geografija – maturski
p12 Pitanje religije i globalizacije sa osvrtom na muslimansku religiju i fundamentalizam
p12 Planiranje ljudskih resursa u sportu
p12 Platne kartice 3. deo
p12 Platni bilans
p12 Podeljen kipar izazov za un
p12 Pojam i karakteristike ugovora o lizingu
p12 Pojam ukusa i njegova uloga u hjumovoj filozofiji umetnosti
p12 Pomaganje kao oblik saucesnistva
p12 Ponasanje turistickih potrosaca
p12 Poremecaji govora predskolske dece i njihovo prevazilazenje u vrticu – diplomski rad
p12 Poremecaji govora predskolske dece i njihovo prevazilazenje u vrticu
p12 Poslovi forfetinga – prezentacija
p12 Poslovne zone – diplomski rad
p12 Poslovni moral
p12 Poverenje potrosaca u on – line kupovinu – cirilicno
p12 Poverenje potrosaca u on – line kupovinu
p12 Poverenje potrosaca u on-line kupovinu
p12 Praistorijska umetnost na tlu srbije
p12 Prava intelektualne svojine u svetskoj trgovinskoj organizaciji
p12 Prava intelektualne svojine u svetskoj trgovinskoj organizaciji
p12 Prava intelektualne svojine
p12 Preduzetnistvo u zdrastvu
p12 Pridruivanje srbije eu
p12 Primene teorijskog i prakticnog  znanja iz oblasti upavljanja kljucnim kupcima – domaci rad
p12 Prirodna radiacija-radon i zdravlje ljudi
p12 Privatizacija u srbiji na primeru rudnika bor- diplomski rad
p12 Proizvod tehnologije koji me je odusevio i zasto
p12 Projekat iz sistema za upravljanje bazama podataka
p12 Promocioni miks u funkciji satisfakcije potrosaca u  turizmu – diplomski rad
p12 Rastojanje nebeskih tela – maturski rad
p12 Reinzenjering
p12 Rentabilnost kao pokazatelj ekonomske uspesnosti
p12 Republika – rimsko pravo
p12 Rizik, sigurnost i zastita web 2.0 aplikacija
p12 Satelitski internet – diplomski rad-hr
p12 Satelitski internet – diplomski rad
p12 Savremeni aspekti farmaceutskog marketinga
p12 Savremeni menadzment
p12 Savremeni trendovi u razvoji i istrazivanju
p12 Savremeni trendovi u razvoji i istrazivanju
p12 Sicilijanska mafija
p12 Simptomi  i znaci  bolesti  u  oboljenjima organa za varenje
p12 Sistem kvaliteta nabavke reprodukcionog materijala u proizvodnji novina
p12 Sistemi podrske u grupnom odlucivanju gdss
p12 Socijalni rad i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom – diplomski rad
p12 Sportska industrija i industrija zabave
p12 Srpska narodna muzika
p12 Stalna sredstva – zemljiste i gradjevinski objekti
p12 Standardni modeli procesa revizije
p12 Sterilizacija i dezinfekcija
p12 Stilovi loseg upravljanja
p12 Strateske alijanse – cirilicno
p12 Strateske alijanse
p12 Strateke alijanse
p12 Svetska ekonomska kriza  1929
p12 Svetska ekonomska kriza 1929
p12 Svetska_ekonomska_kriza_1929
p12 Swot analiza
p12 Tehnoloki pristup mlekare lazar
p12 The sleletal system
p12 Transport lekova
p12 Transport materija kroz celijsku membranu-skracena verzija
p12 Transport materija kroz celijsku membranu
p12 Transport supstanci kroz celisku membranu
p12 Tretman prihoda u racunovodstvu
p12 Trezor i njegove funkcije – diplomski rad
p12 Trziste dobara i finansijsko trziste
p12 Turisticki potencijali srbije – maturski rad
p12 Uloga sogo shoshe
p12 Upravljanje dividendama u korporativnom sektoru u uslovima finansijskih kriza
p12 Upravljanje ljudskim potencijalima na primjeru presjenice- diplomski rad
p12 Upravljanje projektima
p12 Upravljanje promenama exit najbolji brend u srbiji
p12 Upravljanje promenama jat airways
p12 Upravljanje razvojem
p12 Ustaski zlocini 1941 – 1945
p12 Uticaj interneta na ucenje i druenje
p12 Uticaj turizma kao privredne delatnosti na bruto domaci proizvod (bdp) – diplomski rad
p12 Valtazar bogisic
p12 Wap-mobilni internet
p12 Zdravstvena nega mentalno retardiranog, nepokretnog bolesnika
p12 Znacaj e-vlade za eu
p12 Znacaj kontrole u funkciji strategije menadzmenta
p12 Znacaj privatizacije u privrednom razvoju

www.maturskiradovi.net

Velika kolekcija gotovih radova i izrada novih radova po porudzbini!!!

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: